D. I. Mendeleyevning davriy qonuni va kimyoviy elementlar davriy sistemasi


Download 18.67 Kb.
Sana09.09.2022
Hajmi18.67 Kb.
#803257
Bog'liq
Kimyo bilet
3, 2 laboratoriya, AL fanidan-Syllabus , byonnoma ingliz, Bolalarda fazoviy va vaqt tasavvurlarni shakllantirish, 111, ESTAFETA, Yo`ldasheva Sh Hisobot, titul Shaxzod, BS. AMD Mustqil ish, BS. AMD Mustqil ish, 01-5-716-xat, 25-may-kuni-otkaziladigan-Songi-qongiroq-tadbiri-ssenariysi, 11-sinf-yozma-ish-informatika-baxtiyoruz, 4 Тажриба иши

1. Atom va molekulalar haqida tushuncha. Atom tuzilishi.
2. Tartib raqami 8, 12, 15, 20 bo‘lgan elementlar elektron formulalarini yozing. Bu elementlarda nechtadan toq elektronlar bo‘ladi?
3. 13,44 litr vodorod ajralishi uchun necha gramm rux metali xlorid kislotada erishi kerak?
4. Kvant sonlar.
5. Rux gidroksidning olinishi, unga kislota va ishqorlarning ta’siri.
6.Pauli prinsipi, Gunda qoidasi va Klechkovskiy qoidasi.
7. Izotop yadrosi 74 ta neytron va 41,73 % protondan iborat bo‘lgan atomning massasini toping.
8.D.I.Mendeleyevning davriy qonuni va kimyoviy elementlar davriy sistemasi.
9.Izotop yadrosida 81 ta neytron bo‘lib u massaning 59,13 foizini tashkil qilsa, uning massasini toping.
10.Yadro reaksiyalari.
11..Qancha kalsiy ortofosfatdan 19,6 g ortofosfat kislota olish mumkin.
12. Xlorid kislota va xloridlar uchun sifat reaksiyasi.
14.Kimyoviy bog‘lanish turlari.
15.. Dispers sistemalar va kolloid eritmalar
16. Alyuminiyga kislota va ishqorlarning ta’siri.
17.Kristall panjaralar.
18.Modda miqdori.
19. 85,5 g alyuminiy sulfatning modda miqdorini toping.
20.Avogadro qonuni.
21.Tarkibida 4,214·1023ta kislorod atomi bo‘lgan Na2SO4ning massasini toping.
22.Gazlar aralashmasi.
23.Geliyga nisbatan zichligi 4,5 bo‘lgan gazning vodorodga nisbatan zichligini toping.
24. Qaytar va qaytmas jarayonlar
25.. Tarkibida 24,08·1023ta alyuminiy atomi bo‘lgan AICI3 massasini toping.
26.Mendeleyev - Klapeyron tenglamasi.
27. Noma’lum metallning 5,64 g nitratli tuzi sulfat kislota bilan ta’sirlashib shu metallning 4,8 g sulfatli tuzi hosil bo‘ldi. Metallning ekvivalentini toping. 28.Misning ikki valentli tuzlaridan mis (II) gidroksid olish.
29. 110 kPa bosimda, harorat 57 0C ga teng bo‘lganda 24,93 litr etan tarkibidagi atomlar sonini toping.
30. Temirning (II) va (III) gidroksidlarini olish.
31..10,4 g AI(OH)3 25,2 g noma’lum kislota bilan qoldiqsiz reaksiyaga kirishsa, noma’lum kislotani toping.
32..Qanday bosimda (kPa) harorat 25 0Cda 15 g azot (II) oksid 10 litr hajmni egallaydi?
33.. Kimyoviy reaksiya tezligining moddalar tabiatiga bog‘liqligi.
34. Oksidlanish va qaytarilish reaksiyalarini eritma muhitiga bog‘liqligi.
35. 450g suvda necha g K2SO4eritilsa 10 %li eritma hosil bo‘ladi?
36..Eruvchanlik.
37.15 % li NaNO3 eritmasidan 150 g tayyorlash uchun necha g tuz va necha g suv kerak ?
38. Oltingugurtning flotatsiya hodisasi.
39.Foiz konsentratsiya.
40..K2 SO4 ning 40 0C dagi eruvchanlik koeffitsiyenti 64 ga teng. Shu haroratda to‘yingan eritma hosil qilish uchun uchun 192 g tuzni necha g suvda eritish kerak?
41.Molyar konsentratsiya.
42. 200 g 10 % li va 300 g 20 %li NaNO3 eritmalari bir idishga solib aralashtirilishidan hosil bo‘lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini hisoblang.
43. Normal konsentratsiya.
44. 200 ml 1,5 M li eritma tayyorlash uchun necha g Na2SO4ning massasini toping.
45. Suvning oksidlar bilan ta’sirlashishi va hosil bo‘lgan moddalarning indikator rangini bo‘yashi.
46.Foiz va molyar konsentratsiya o‘rtasidagi bog‘lanish.
47.NaNO3 ning 17 % li eritmasining molyar konsentratsiyasi 2,5 M bo‘lsa, shu eritmaning zichligini aniqlang.
48.Laboratoriyada vodorodning olinishi
49.Kimyoviy reaksiya tezligi.
50..Hajmi 0,4 litr bo‘lgan idish 10 mol ammiak bilan to‘ldirildi. 75 sekunddan so‘ng (2NH3 → N2+ 3H2) reaksiya bo‘yicha idishda 1 mol ammiak qolgan bo‘lsa, reaksiya tezligini ( mol/litr.sek) aniqlang.
51.Vodorodning mis (II) oksidi bilan reaksiyasi.
52..Kimyoviy reaksiya tezligiga bosim, hajm, haroratning ta’siri. Katalizator.
53. Metanning yonish reaksiya tezligi 40 0C da 5 mol/ l min ga teng bo‘lsa, 20 0C haroratdagi tezligini toping. Reaksiyaning temperatura koeffisiyenti 5 ga teng.
54.MIs (II) gidroksidning termik parchalanishi.
55.Qaytar va qaytmas reaksiyalar. Kimyoviy muvozanat.
56. CO2+ H2→ CO + H2O reaksiyada ma’lum vaqtdan so‘ng muvozanat qaror topdi. Muvozanat holatida (Km=1 ) bo‘lganda moddalarning konsentratsiyalari [CO2]=12 mol/l, [CO]=6 mol/l va [H2O]=6 mol/l bo‘lsa, vodorodning muvozanat holatidagi konsentratsiyasini aniqlang.
57. Neytrallanish reaksiyasi.
58.Kimyoviy muvozanat va unga ta’sir etuvchi omilllar.
59. CO2+ H2→ CO + H2O reaksiyaning muvozanat konstantasi 850 0C da 1 ga teng. CO2 va H2larning boshlang‘ich konsentratsiyalari 6 va 8 ga teng bo‘lsa ularning muvozanat holatidagi konsentratsiyalarini (mol/litr).
60.Kislota eritmalariga indikator ta’siri.
61..Oksidlanish – qaytarilish reaksiyalari va uni elektron balans usulida tenglashtirish.
62.PbO2+MnSO4+HNO3→HMnO4+PbSO4+Pb(NO3)2+H2O reaksiyani tenglash-tiring.
63.Kislota eritmalarining metallar bilan ta’siri.
64.Oksidlanish–qaytarilish reaksiyalarini yarim reaksiyalar usulida tenglashtirish.
65.H2O2+ CrCI3+KOH→K2CrO4+KCI +H2O reaksiyani tenglashtiring.
66.Kislota eritmasining metal oksidlari bilan ta’siri.
67. Oksidlanish–qaytarilish reaksiyalarini eritma muhitiga bog‘liqligi.
68. 200 g 36,5 % li xlorid kislota eritmasi kaliy permanganat eritmasi bilan oksidlandi. Reaksiyada qatnashgan oksidlovchining miqdorini toping.
69. Kimyoviy reaksiya turlari.
Download 18.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling