Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut


 Maksupalvelulain vaikutukset EU/ETA -alueella


Download 359.29 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana11.11.2017
Hajmi359.29 Kb.
1   2   3   4

9. Maksupalvelulain vaikutukset EU/ETA -alueella 

EU/ETA-alueella euromääräiset maksu välittyvät saajalle 1 pankkipäivän kuluessa. 

 

EU/ETA-maiden valuutoissa olevat maksut ilman valuutanvaihtoa välitetään EU/ETA-alueelle aina SHAR/SLEV -kulukoodilla. Tämä tarkoittaa, että maksaja ja saaja maksavat 

vain oman pankkinsa palvelumaksut. 

 

Kaikki EU/ETA-maiden valuutoissa olevat saapuvat maksut hyvitetään asiakkaan tilille välittömästi, kun varat ovat saapuneet pankin käyttöön. Edellytyksenä on, että maksussa 

ei tapahdu valuutanvaihtoa. Maksun lähettäjällä tai lähettävällä maalla ei ole merkitystä.  

 

EU/ETA-valuutat: EUR, GBP, NOK, SEK, DKK, ISK, LTL, LVL, BGN, CZK, HUF, PLN, RON, HRK JA CHF (Liechtenstein) 

 

EU-maat: AlankomaatBelgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxembourg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, 

Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro 

 

ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja  

DANSKE BANKIN ELEKTRONISET  

ULKOMAANMAKSUT - KÄYTTÄJÄOPAS

 

 

  

Sivu 8 / 28

 

 

  

Danske Bank Oyj 

Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 

Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK 

Y-tunnus 1730744-7

 

 10. BIC-koodi (bank identifier code) 

BIC-koodi (SWIFT-koodi) on pankin elektroninen osoite SWIFT-verkossa. 

SWIFT-verkko on pankkien yhteinen tietoliikenneverkko, jota käytetään pankkien väliseen 

viestintään.  

 

BIC-koodi on aina 8 tai 11 merkkiä pitkä. Neljä ensimmäistä merkkiä kertoo pankin ni-men, kaksi seuraavaa maan ja loput merkit kaupungin nimen. 

 

11. IBAN-muotoinen tilinumero (international bank account number) 

IBAN:lla tarkoitetaan kotimaisen tilinumeron kansainvälistä muotoa ja sitä käytetään ai-

na ensisijaisesti saajan tilinumerona kansainvälisessä maksuliikenteessä. EU- tai ETA-

maassa olevalle tilille lähetettävässä euromääräisessä maksussa se on pakollinen. Toi-

meksiantoon IBAN merkitään ilman välilyöntejä.  

 

IBAN alkaa aina tilinpitäjäpankin maakoodilla ja 2-numeroisella tarkisteella, joka saa-daan laskennallisesti tilinumerosta. IBAN sisältää aina kansallisen tilinumeron ja kont-

toritunnisteen tai pankki- eli clearing-koodin (esim. BLZ ja Sort Code). IBAN:in pituus 

vaihtelee maittain.  

 

12. BIC:in ja IBAN:in pakollisuus IBAN ja BIC pakollisia euromääräisissä maksuissa EU- ja ETA-alueella.  

 

IBAN-muotoinen tilinumero ja saajan pankin BIC-koodi tarvitaan aina kaikissa euromää-

räisissä tilisiirroissa EU- ja ETA-maihin sekä tiettyihin muihin maihin. Jos IBAN-

tilinumero puuttuu tai se on virheellinen, maksutoimeksianto hylätään. Hylkäys näkyy 

maksuaineiston vastaanoton jälkeen muodostetulla palautesanomalla.  

 

Poikkeuksena ovat euromääräiset pääomasiirrot, kuten esimerkiksi lainanlyhennykset, joissa saajana on pankki, joka ei ole ilmoittanut tilinumeroaan tai on ilmoittanut tilinume-

ronsa kansallisessa muodossa.  

 

Maa 

Hylätäänkö maksu ilman IBANia? 

Albania 


Ei 

Andorra 


Ei 

Austria 


Kyllä 

Azerbaijan 

Kyllä 

Bahrain 


Kyllä 

Belgium 


Kyllä 

Bosnia Herzegovina 

Kyllä 

Bulgaria Kyllä 

Croatia 


Ei 

Cyprus 


Kyllä 

Bulgaria 

Kyllä 

Cyprus 


Kyllä 

Czech Republic 

Kyllä 

Denmark 


Kyllä 

Estonia 


Kyllä 

Finland 


Kyllä 

DANSKE BANKIN ELEKTRONISET  

ULKOMAANMAKSUT - KÄYTTÄJÄOPAS

 

 

  

Sivu 9 / 28

 

 

  

Danske Bank Oyj 

Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 

Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK 

Y-tunnus 1730744-7

 

 France 

Kyllä 


Georgia 

Kyllä 


Germany 

Kyllä 


Gibraltar 

Kyllä 


Greece 

Kyllä 


Hungary 

Kyllä 


Iceland 

Kyllä 


Ireland 

Kyllä 


Israel 

Ei 


Italy 

Kyllä 


Kuwait 

Kyllä 


Latvia 

Kyllä 


Lebanon 

Kyllä 


Liechtenstein 

Kyllä 


Lithuania 

Kyllä 


Luxembourg 

Kyllä 


Macedonia 

Ei 


Malta 

Kyllä 


Mauritania 

Kyllä 


Mauritius 

Ei 


Moldova 

Kyllä 


Monaco 

Ei 


Montenegro 

Ei 


Netherlands 

Kyllä 


Norway 

Kyllä 


Pakistan 

Kyllä 


Palestine 

Kyllä 


Poland 

Kyllä 


Portugal 

Kyllä 


Rumania 

Kyllä 


San Marino 

Kyllä 


Saudia Arabia 

Kyllä 


Serbia 

Ei 


Slovakia 

Kyllä 


Slovenia 

Kyllä 


Spain 

Kyllä 


Sweden 

Kyllä 


Switzerland 

Kyllä 


Tunesia 

Ei 


Turkey 

Ei 


UK 

Kyllä 


United Arab Emirates 

Kyllä 


DANSKE BANKIN ELEKTRONISET  

ULKOMAANMAKSUT - KÄYTTÄJÄOPAS

 

 

  

Sivu 10 / 28

 

 

  

Danske Bank Oyj 

Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 

Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK 

Y-tunnus 1730744-7

 

 IBAN pakollinen muun valuutan määräisissä maksuissa EU- ja ETA-alueella  

Jos maksu lähetetään muun valuutan määräisenä

 

EU- ja ETA-alueen maihin ilman IBAN-tilinumeroa, maksajalta veloitetaan lisämaksu, mutta maksutoimeksiantoa ei hylätä. Jos 

saajan tili annetaan IBAN-muodossa, BIC-koodin lisäksi ei muita pankkiyhteystietoja tar-

vita.  

 

IBAN:in ja BIC:in pakollisuudesta on päätetty European Payments Councelissa (EPC). Päätös on osa yhtenäisen eurooppalaisen maksuliikenteen kehitystä ja edistää maksu-

jen tehokasta välitystä.  

13. Maksutavat 

Maksutapa annetaan maksutoimeksiannossa. Maksutavoista käytettävät termit vaihte-

levat eri pankkiyhteysohjelmissa. Danske Bankissa maksutapana voi käyttää maksu-

määräystä, pikamääräystä, pääomamaksua, konsernisiirtoa ja sekkiä. 

 

Maksutavan valinnalla voidaan vaikuttaa mm. miten nopeasti maksu välittyy ulkomaille. Maksutapa, valuuttakohtaiset cut off -ajat ja ulkomaiset pankkivapaat vaikuttavat ulko-

maiseen arvopäivään ja maksun veloituspäivään.  

 

Maksut käsitellään ja veloitetaan Danske Bankissa eräpäivänä, jos maksutoimeksianto on saapunut pankkiin maksutavan cut off -aikaan mennessä. Cut off -ajan jälkeen tulleet 

toimeksiannot käsitellään seuraavana pankkipäivänä.  

 

Maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää, että toimeksiannossa on riittävät tiedot ja veloitustilillä on riittävästi katetta. Jos veloitustilillä ei ole eräpäivänä tarpeeksi katet-

ta, maksu toteutetaan vasta, kun tilille on tullut katetta. Tällöin ulkomainen arvopäivä 

siirtyy vastaavasti. Jos katetta ei ole tullut tilille eräpäivää seuraavana kuudentena 

pankkipäivänä (eräpäivä + 5 pankkipäivää), toimeksianto hylätään. Katteettomana hylät-

ty maksu näkyy hylkäyksen jälkeen maksuaineiston palautesanomalla.

 

  

Maksutapojen tallennusohjeet löytyvät osasta 2.

 

Tallennusohjeet.   

Maksumääräys (M) 

Maksumääräystä käytetään maksutapana, kun maksunsaajan pankkiyhteys tilinumeroi-

neen on tiedossa. Maksumääräys lähetetään Danske Bankista SWIFT-verkon välityksel-

lä ulkomaiselle tai kotimaiselle pankille. Jos vastaanottavan pankin tiedot puuttuvat, toi-

meksianto hylätään. Maksusta

 

veloitetaan muodostuneen maksutavan 

mukainen palve-

lumaksu (esim. lähtevä maksumääräys tai SEPA-maksu).  

 

Maksumääräyksenä annetaan myös SEPA-tilisiirrot ja Danske Payment -maksut.  

Cut off -aika 

Kaikki valuutat 

Klo 18.30 

 

Klo 16.30, jos maksutoimeksianto sisältää Ohjei-ta pankille -kentän. 

Ulkomainen arvopäivä 

EUR 

 

Muut päävaluutat Maksun eräpäivä + 1 pankkipäivä 

 

Maksun eräpäivä + 2 pankkipäivää  

SEPA-tilisiirto/SEPA-maksu (TRF/M)  

SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue.  

SEPA:n maksuliikealueeseen kuuluvat EU- ja ETA-maat sekä Sveitsi (31 maata). 

 


DANSKE BANKIN ELEKTRONISET  

ULKOMAANMAKSUT - KÄYTTÄJÄOPAS

 

 

  

Sivu 11 / 28

 

 

  

Danske Bank Oyj 

Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 

Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK 

Y-tunnus 1730744-7

 

 SEPA -tilisiirto on euromääräinen tilisiirto EU:n jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltion ja 

Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin välillä. Palvelumaksu on sama kuin vastaa-

van kotimaisen maksun, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 

 

Saajan tilinumero on ilmoitettu IBAN-muodossa.  

Saajan pankin BIC-koodi on annettu maksun tiedoissa. 

 

Maksaja ja saaja maksavat omat kulunsa.  

Pikamääräys, pääomamaksu, konsernisiirto ja sekki eivät ole SEPA-tilisiirtoja.   

 

SEPA-tilisiirron ulkomainen arvopäivä on yksi pankkipäivä eteenpäin maksun eräpäiväs-tä.  

 

Danske Payment -maksu (M)  

Maksumääräys välitetään automaattisesti Danske Payment -maksuna, kun sekä maksa-

jan että saajan tili on Danske Bank -konsernin pankissa ja maksun määrä on euroissa tai 

EU/ETA-alueen valuutoissa. Danske Payment -maksu ilman valuutanvaihtoa välittyy 

maksajalta saajalle samana päivänä.  

 

Maksusta veloitetaan hinnaston mukainen lähtevän SEPA -tilisiirron 

palvelumaksu (eu-

romääräiset maksut) tai lähtevän ulkomaan maksumääräyksen palvelumaksu (valuut-

tamääräiset maksut).   

Pikamääräys (P) 

Pikamääräyksestä ei aiheudu arvopäivämenetyksiä eli maksun ulkomainen arvopäivä ja 

maksun veloituspäivä ovat samat. Jos ulkomainen arvopäivä on muu kuin eräpäivä, 

maksua vastaava kate varataan tililtä eräpäivänä ja veloitetaan ulkomaisena arvopäivä-

nä. 

 

Cut off -aika BGN, CHF, CZK, HUF, ISK, LTL, LVL, 

PLN ja RON  

 

EUR, USD, GBP, DKK, NOK, SEK tai jokin muu valuutta 

Klo 12.00 

 

 

Klo 16.30 Ulkomainen 

arvopäivä 

 

EUR, USD, GBP, DKK, NOK, SEK, BGN, CHF, CZK, HUF, ISK, LTL, LVL, 

PLN tai RON 

 

Muut päävaluutat Maksun eräpäivä  

 

  

Maksun eräpäivä + 1 pankkipäivä 

(Maksua vastaava kate varataan tililtä 

maksun eräpäivänä.) 

 

Pääomamaksu (R) 

Pääomamaksua käytetään pääomaluonteisissa maksuissa esim. lainan lyhennyksissä. 

Myöskään pääomamaksusta ei aiheudu arvopäivämenetyksiä.  

 

Pääomamaksun toimeksiannossa annetaan koodi SDVA (Same Day Value) seuraavassa 

muodossa: SDVA. Koodi muodostetaan pankkiyhteysoh-

jelmassa valittavan maksutapakoodin perusteella (esim. R) ja se voi vaihdella pankkiyh-

teysohjelmittain. Oikea koodi kannattaa tarkistaa ohjelmatoimittajalta. Koodi SDVA väli-

tetään ulkomaiseen pankkiin lähtevässä maksusanomassa maksuohjeena vastaanotta-

valle pankille. Danske Bank ei kuitenkaan vastaa vastaanottavan pankin hyvityskäytän-

nöstä maksun saajalle. 

 


DANSKE BANKIN ELEKTRONISET  

ULKOMAANMAKSUT - KÄYTTÄJÄOPAS

 

 

  

Sivu 12 / 28

 

 

  

Danske Bank Oyj 

Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 

Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK 

Y-tunnus 1730744-7

 

 Euromääräisen pääomamaksun voi lähettää EU/ETA-alueelle ilman saajan IBAN-

muotoista tilinumeroa, jos saajan tilinumeroa ei ole saatavilla (esim. ulkomainen pankki 

saajana).  

 

Jos pääomamaksu -maksutapaa ei ole mahdollista käyttää, voi pääomamaksun antaa pi-kamääräyksenä ja kirjoittaa Ohjeita pankille

 

-kenttään sanan ’Pääomamaksu’ sekä toivo-tun ulkomaisen arvopäivän.   

 

Cut off -aika BGN, CHF, CZK, HUF, ISK, LTL, LVL, 

PLN ja RON 

  

EUR, USD, GBP, DKK, NOK, SEK tai jokin muu päävaluutta 

Klo 12.00 

 

 

Klo 16.30 Ulkomainen 

arvopäivä 

 

EUR, USD, GBP, DKK, NOK, SEK, BGN, CHF, CZK, HUF, ISK, LTL, LVL, PLN tai 

RON 


 

Jokin muu päävaluutta 

Maksun eräpäivä 

 

  

Maksun eräpäivä + 1 pankkipäivä 

(Maksua vastaava kate varataan 

tililtä maksun eräpäivänä.) Pääomamaksu Danske Bank -ryhmässä toimii kuten Konsernisiirto Danske Bank -

ryhmässä.   

Konsernisiirto/Konsernimaksu (K) 

Konsernisiirtoa käytetään, kun maksaja ja saaja kuuluvat samaan konserniin. Konserni-

siirrosta ei aiheudu arvopäivämenetyksiä.  

 

Danske Bank lähettää sitovan maksusanoman vastaanottavaan pankkiin maksun erä-päivänä. Maksusanomassa välitetään maksuohjeena koodi INTC (Intra-company 

payment), kun asiakas on käyttänyt konsernisiirron maksutapaa. Danske Bank ei kuiten-

kaan vastaa vastaanottavan pankin hyvityskäytännöstä maksun saajalle. 

 

Cut off -aika BGN, CHF, CZK, HUF, ISK, LTL, LVL, 

PLN ja RON 

  

EUR, USD, GBP, DKK, NOK, SEK tai joku muu päävaluutta 

Klo 12.00 

 

 

Klo 16.30 Ulkomainen arvo-

päivä 


EUR, USD, GBP, DKK, NOK, SEK, 

BGN, CHF, CZK, HUF, ISK, LTL, LVL, 

PLN tai RON 

 

Joku muu päävaluutta Maksun eräpäivä 

 

  

Maksun eräpäivä + 1 pankkipäivä 

(Maksua vastaava kate varataan 

tililtä maksun eräpäivänä.) Konsernisiirto Danske Bank -ryhmässä (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Iso-Britannia, Ir-

lanti, Puola ja Luxembourg) käsitellään pankissa maksun eräpäivänä Ulkomainen arvo-

päivä on valuutasta riippumatta sama kuin maksun eräpäivä.  

 

Cut off -aika Kaikki päävaluutat 

 

 Klo 19.30 

 

Klo 16.30, jos maksutoimeksianto sisältää Ohjeita pankille -kentän. 

Ulkomainen arvo-

päivä 

Kaikki päävaluutat Maksun eräpäivä  

(Maksun veloituspäivä) DANSKE BANKIN ELEKTRONISET  

ULKOMAANMAKSUT - KÄYTTÄJÄOPAS

Sivu 13 / 28

 

Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 

Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK 

Y-tunnus 1730744-7

Konsernisiirrossa Danske Bank -ryhmän muihin pankkeihin (Viro, Latvia, Liettua, Venä-

jä ja Saksa) noudatetaan samoja cut-off -aikoja ja arvopäiväkäytäntöjä kuin konsernisiir-

rossa Danske Bank -ryhmän ulkopuolelle.  

Poikkeuksena ovat RUB-määräiset konsernisiirrot Danske Bank Russiaan: 

Cut off -aika 

RUB 


Klo 10.30 (talviaika) 

Klo 11.30 (kesäaika) 

Ulkomainen arvo-

päivä 


RUB 

Maksun eräpäivä 

Konsernisiirroista Danske Bank -ryhmässä ei veloiteta palvelumaksua. 

Siirto Danske Bankissa olevien tilien välillä (K)  

Siirto Danske Bankissa olevien valuuttatilien tai valuutta- ja eurotilien välillä käsitellään 

ulkomaanmaksuna. Maksutavaksi pitää valita Konsernisiirto ja saajan pankin BIC-

koodiksi DABAFIHH.  

Siirrosta Danske Bankissa olevien tilien välillä ei veloiteta palvelumaksua. 

Sekki maksajalle (S) ja Sekki saajalle (Q) 

Sekkiä käytetään, jos saajan pankkiyhteystietoja ei ole saatavilla tai maksun mukana lä-

hetetään liite. 

Kun maksutavaksi valitaan Sekki maksajalle (S), Danske Bank lähettää sekin maksajalle, 

joka postittaa sen edelleen saajalle. Kun maksutavaksi valitaan Sekki saajalle (Q), lähete-

tään paperisekki suoraan maksunsaajalle. 

Sekin käyttöä kannattaa harkita, koska se on riskialtis. Monissa maissa sekkiä ei lunas-

teta käteisenä vaan ainoastaan tilille. Suosittelemme ensisijaisesti maksun toimittamis-

ta maksumääräyksenä maksunsaajan pankkitilille. Sekkien cut off -aika on klo 14.30. 

OSA

 

2.

 

TALLENNUSOHJEET 

Maksutyypiksi voi valita SEPA-maksun tai Ulkomaan maksun. Ulkomaan maksun alta va-

litaan maksutavaksi SEPA-maksu, Maksumääräys, Pikamääräys, Pääomamaksu, Kon-

sernimaksu tai Sekki. 

Jos käytettävissä ei ole Pääomamaksua, valitaan maksutavaksi Pikamääräys ja kirjoite-

taan Ohjeita pankille -kenttään ’Pääomamaksu’ ja toivottu ulkomainen arvopäivä.  

Maksujen tallennuksessa on vältettävä erikoismerkkien käyttöä (esim. *, %, =, < >, ;, &, $, 

[ ], @, ü, !, ", :, é, #), koska niitä ei välitetä sellaisenaan maksun saajan pankkiin. Mm. skan-

dimerkit ä, ö ja å muunnetaan ae:ksi, oe:ksi ja aa:ksi pankin järjestelmissä. 

1. Maksumääräys

Maksun saaja 

Maksun saajan nimi ja osoitetiedot on annettava mahdollisimman tarkasti. Käytettävis-

sä on 4 riviä á 35 merkkiä.  

Tiettyihin maihin menevissä maksuissa (esim. Kanada ja Intia), saajan osoitetiedot ovat 

pakolliset. 


DANSKE BANKIN ELEKTRONISET  

ULKOMAANMAKSUT - KÄYTTÄJÄOPAS

 

 

  

Sivu 14 / 28

 

 

  

Danske Bank Oyj 

Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 

Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK 

Y-tunnus 1730744-7

 

 Saajan tilinumero 

Saajan tilinumeron maksimipituus on 34 merkkiä. Tilinumerona käytetään ensisijaisesti 

IBAN-muotoista tilinumeroa. EU- tai ETA-maahan lähetettävässä euromääräisessä 

maksussa IBAN on pakollinen. IBAN-muotoinen tilinumero tallennetaan kaikki merkit 

peräkkäin ilman välilyöntejä ja välimerkkejä. 

 

IBAN-tilinumero ei ole käytössä kaikissa maissa, jolloin tilinumerona käytetään kansal-lista tilinumeroa (BBAN). Myöskään kansallisissa tilinumeroissa ei saa olla välimerkkejä. 

Jos tilinumeron esittämismuoto edellyttää välimerkkejä (esim. RUB-määräisissä mak-

suissa piste tai kauttaviiva), saajan tilitunnisteena käytetään maksuaineistossa BBAN:in 

sijasta Proprietary Account:ia.  

 

Jos laskulla on annettu maksuohjeeksi Bankgiro, se on tarkoitettu ensisijaisesti Ruotsin sisäiseen maksuliikenteeseen. Mikäli laskulla ei ole muuta maksuohjetta kuin Bankgiro, 

laskuttajalta pitää pyytää tarkempi pankkiyhteys eli IBAN-muotoinen tilinumero ja saa-

jan pankin BIC-koodi. 

 

Maksun saajan pankki 

Saajan pankin nimi ja osoitetiedot on annettava mahdollisimman tarkasti. Käytettävissä 

on 4 riviä á 35 merkkiä.  

 

Jos saajan tilinumero on IBAN-muodossa, saajan pankin nimeä ja osoitetietoja ei vält-tämättä tarvitse antaa. 

 

BIC-koodi 

BIC-koodi on pankin elektroninen osoite SWIFT-verkossa. Pankit välittävät maksutiedot 

SWIFT-verkon välityksellä toisilleen. 

 

BIC-koodin pituus on joko 8 tai 11 merkkiä, joista kuusi ensimmäistä merkkiä ovat aina kirjaimia ja loput joko kirjaimia ja/tai numeroita. BIC-koodi tallennetaan ilman välilyönte-

jä.   

Jos saajan tilipankin BIC-koodia ei ole tiedossa, se kannattaa pyytää laskuttajalta. Voi-

massa olevat BIC-koodit löytyvät myös SWIFT:in kotisivuilta

 

osoitteesta 

www.swift.com

 

Maksutoimeksiannon voi antaa myös ilman BIC-koodia, mutta silloin maksun manuaali-sesta täydentämisestä veloitetaan palveluhinnaston mukainen palvelumaksu.  

 

Maa  

Maakoodi annetaan maksun saajan pankin sijaintimaan mukaan. Maakoodit löytyvät 

osasta 6. Maakoodit. 

 

Pankkikoodi (clearing-koodi) 

Pankkikoodi yksilöi maksun saajan pankin konttorin tai maksun reitityksen vastaanotto-

maassa. Pankkikoodia ei tarvita, jos saajan tili on IBAN-muodossa. 

 

Koodia käytetään aina USD-maksuissa USA:han, CAD-maksuissa Kanadaan ja AUD-maksuissa Australiaan. Oikeassa muodossa tallennettu koodi tarvitaan maksun auto-

maattiseen käsittelyyn vastaanottajamaan clearing-järjestelmässä.  

 

Kansainvälisten pankkikoodien pituudet ja ilmoitustavat poikkeavat toisistaan maakoh-taisesti. Laskussa koodi voidaan ilmaista joko pelkällä numerosarjalla tilinumeron edes-

sä tai lyhenteellä (esim. BSB tai ABA) + numerosarjalla.  

 


DANSKE BANKIN ELEKTRONISET  

ULKOMAANMAKSUT - KÄYTTÄJÄOPAS

 

 

  

Sivu 15 / 28

 

 

  

Danske Bank Oyj 

Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, 

Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK 

Y-tunnus 1730744-7

 

 Jos pankkiyhteysohjelmassa ei ole omaa kenttää pankkikoodille, merkitään se saajan 

pankin tietoihin heti ensimmäiselle riville. Pankin nimi siirtyy tällöin seuraavalle riville.  

 

Koodi merkitään alla olevien esimerkkien mukaisesti ilman kauttaviivoja (//).  Download 359.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling