Dars ishlanmalari


Download 332.74 Kb.
bet1/3
Sana30.09.2020
Hajmi332.74 Kb.
  1   2   3
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI ANDIJON VILOYATI KASBIY TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH VA MUVOFIQLASHTIRISH BOSHQARMASI

OLTINKO’L TUMANI 1-SON KASB-HUNAR MAKTABI

MATEMATIKA FANI O’QITUVCHISI

URAQOV NURIDDIN OYBEKOVICH ning

MATEMATIKA

fanidan tayyorlagan

DARS ISHLANMALARI

Oltinko’l-20201- Mavzu

To’plam tushunchasi. To’plamlar ustida amallar.B.N
  1. O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli
Vaqt:80 min

O‘quvchilar soni:30

O’quv mashg’ulotining shakl va turi

Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo’yicha o’quv mashg’uloti

O’quv mashg’ulotining rejasi 1. To’plam, to’plam elementleri.

 2. Bo’sh to’plam va qism to’plam.

 3. To’plamlar ustida amallar.

 4. Misollar ishlash.

O’quv mashg’ulotining maqsadi: O’quvchilarda to’plamlar nazariyasining

asosiy tushunchalari haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu

tushunchalar haqida to’la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.


Pedagog vazifalari:

O’qituvchi: • to’plamlar haqida tushuncha berish;

chekli va cheksiz to’plamlar haqida tushunchalarni izohlash;

 • bo’sh va qism to’plam ta’riflarini keltirish;

 • to’plamlar ustida amallarni ko’rsatish;

 • to’plam elementlariga oid misollar ko’rsatish;

O’quv faoliyatining natijalari:

O’quvchi:chekli va cheksiz to’plamlar haqida tushunchalarni izohlaydilar;

 • bo’sh va qism to’plam qoidalarini ta’riflaydilar;

 • to’plamlar ustida amallarni o’rganadilar;

 • to’plam elementlariga oid misollariga oid misollar yechish

O‘qitish metodlari

Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.

O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari

Nazariy

O‘qitish vositalari

Darslik, ko’rgazmalar, tarqatmalar.

O‘qitish shart-sharoiti

Maxsus ko’rgazmali qurollar bilan jixozlangan matematika xonasi.

Qaytar aloqaning usul va vositalari

Og’zaki so’rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

1.2.O‘quv mashg‘ulotining texnologik xaritasi


Ish bosqichlari va vaqti(80')

Faoliyat mazmuni

O’qituvchi (ta’lim beruvchi)

O’quvchi (ta’lim oluvchilar)

1-bosqich.

Kirishqismi

(10 min.)Tashkiliyy boshlanish.

1.1. O‘quvchilar bilan salomlashadi.

1.2.O‘quvchilarni va xonani mashg‘ulotga tayyorligini tekshiradi.

1.3. Yo‘qlama qiladi.

O‘quv faniga olib kirish.

1.4.F anga oid siyosiy yangiliklar aytib , tushuntirib o’tiladi.

Maqsad va vazifani belgilanishi.

  1. Birinchi o’quv mashg’uloti mavzusi, maqsad, reja va o’quv faoliyat natijalarini aytadi.(Ilova-№1)

  2. Mavzu bo’yicha asosiy tushunchalarni ro’yhxatini aytadi. (Ilova №2).

1.3.Baholash mezonlari tushuntirib o’tiladi (Ilova -№3)

Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.


Yozib oladilar.

Tinglaydilar.

Yozib oladilar.

2-bosqich.

Asosiy qismi
(60 min.)


Tayanch bilimlarni faollashtirish.

2.1. O’quvchilare’tiborinijalbetishvabilimdarajalarinianiqlashuchuntezkorsavol-javobo’tkazadi.BN(ilova-4)

2.2.O’quvchilar bilimini faollashtirish maqsadida “Aqliy hujum” metodidan foydalaniladi. ( Ilova №5)

Yangi o‘quv materialiga kirish.

2.3. O’quvchilarga Slaydlarni Power point tartibida (6-ilova) namoyish ,mavziga oid tayanch iboralar bilan tanishtiradiMavzuni mustahkamlash

2.4. Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun to’plam elementlariga oid topshiriq va misollar beradi.(Ilova №7)

2.5.Nazorat savollari beriladi. (Ilova №8)

2.6.“Ha-yoq”texnikasi (Ilova№9)


Oldingi ta-yanch bilimlarga suyangan holda o’ylaydi, javob beradi.

Savollarga javob beradilar
Yozib oladilar.

Qoida va ta’riflar mazmunini muhokama qiladilar.

Savollar berib, ta’rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar

Javob beradilar.


3-босқич.

Yakuniy qismi
(10 min.)


Mashg‘ulotni yakunlash.

3.1. Mavzu bo‘yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O‘quvchilar e’tiborini qaratadi.

3.2.Uyga vazifa berish. Misollar ishlash (10- ilova)..

1 bob 11-12 bet 1-2§

3.3..Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.

Faol ishtirok etgan o’quvchilarni rag’batlantiradi.


Savol beradilar. Eshitadi, aniqlashtiradi.

Topshiriqni yozib oladi.


Ilova №1
Mavzu-To’plam tushunchasi.To’plamlar ustida amallar.

Reja:


 1. To’plam, to’plam elementleri.

 2. Bo’sh to’plam va qism to’plam.

 3. To’plamlar ustida amallar.

 4. Misollar ishlash.

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar ro’yhxati

    1. Algebra va analiz asoslari. Akaddemik litseylar uchun qo’iianma (R. Vafoev, J. Xusanov boshqalar). – T . O’qituvchi. 2001.

    2. Algebra va analiz asoslari. I k. Akademik litseylar uchun qo’llanma (A.Abduhamidov, A.Nasimov va boshqalar).-T.O’qituvchi 2001.

 1. Algebra va analiz asoslarlaridan masalalar to’plami. I k. Akademik litseylar uchun qo’llanma (A.Abduhamidov, A.nasimov va boshqalar).- T. O’qituvchi 2001.

 2. Geometriyadan masalalar to’plami (Isroilov, Z.Pashayev).-T.O’qituvchi 2001.

 3. Geometriya. O’rta maktabning 10-11 sinf uchun darslik (A.V.Pogorelov). – T O’qituvchi


Ilova №2


Tayanch so’z va iboralar:

 1. to`plam — ta’riflanmaydigan tushuncha, har xil misollar orqali tushuntiriladi;

 2. to`plam elеmеntlari — to`plamni tashkil qiluvchi obyеktlar;

 3. chеkli to`plam — chеkli sondagi elеmеntlardan tashkil topgan to`plam;

 4. chеksiz to`plam — elеmеntlari soni chеksiz bo`lgan to`plam;

 5. qism to`plam — to`plamning qismi;

 6. bo’sh to’plam - birorta ham elementi bo’lmagan to’plam;

 7. Download 332.74 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling