Dars ishlanmalari


Download 332.74 Kb.
bet3/3
Sana30.09.2020
Hajmi332.74 Kb.
1   2   3

Klasterni tuzish qoidasi.1. Aqlingizga nima kelsa, barchasini yozing. G’oyalar sifatini muhokama qilmang, faqat ularni yozing.

2. Xatni to’xtatadigan imlo xatolariga va boshqa omillarga e’tibor bermang.3. Ajratilgan vaqt tugaguncha yozishni to’ztatmang. Agarda aqlingizga g’oyalar kelishi birdan to’ztasa,u holda qachonki yangi g’opyalar kelmaguncha qog’ozga rasm chizib turing.
To’plamlar kesishmasiTo’plamlar birlashmasi

To’plamlar ayirmasi

To’plamlar ustida amallarTo’plamga tegishli emas

Chekli to’plam

To’plam elementlari

To’plam

Cheksiz to’plamTo’plamga tegishli

Qism to’plamBo’sh o’plamXos qism to’plamTeng to’plamXosmas qism to’plam


ilova-4
Tayanch so’z va iboralar:

to`plam — ta’riflanmaydigan tushuncha, har xil misollar orqali tushuntiriladi;

to`plam elеmеntlari — to`plamni tashkil qiluvchi obеktlar;

chеkli to`plamchеkli sondagi obеktlar, elеmеntlardan tashkil topgan to`plam;

chеksiz to`plam — elеmеntlari soni chеksiz bo`lgan to`plam;

qism to`plam — to`plamning qismi;

bo`sh to`plam — elеmеntlari bo`lmagan to`plam;

to`plamlarning birlashmasi — to`plamlarning barcha elеmеntlaridan tashkil

topgan to`plam;to`plamlarning kеsishmasi — to`plamlarning umumiy elеmеntlaridan tashkil

topgan to`plam;
Ilova №5
Yangi mavzuni slaydli taqdimoti. Slayd-1

A va B to’plamlarning ikkalasida ham mavjud bo’lgan x elementga shu to’plamlarning umumiy elementi deyiladi.Ta’rif: A va B to’plamlarning yig’indisi deb (birlashmasi), shunday to’plamga aytiladiki, bu to’plamlarning har bir elementi A to’plamga yoki B to’plamga yoki ikkalasiga tegishli bo’ladi va bunday belgilanadi.A={x/ xÎA yoki xÎB}.

Masalan:

 1. Agar A={1,2,3,5,7}, B={1,2,6,7,8} bo’lsa, u holda A={1,2,3,4,5,6,7}


 2. Agar A={2n}, B={n} nЄN bo’lsa, u holda A={n}

 3. Agar A={n/2n}, B={n/2n+1} nЄN bo’lsa, u holda A={N}

Ta’rif: A va B to’plamlarning kesishmasi ( umumiy qismi ) yoki ko’paytmasi deb, shunday to’plamga aytiladiki, bu to’plamning har bir elementi A to’plamga va B to’plamga tegishli bo’ladi. A={x/ xÎA va xÎB} belgilanadi.Yangi mavzuni slaydli taqdimoti. Slayd-2

Masalan:

 1. Agar A={1,2,3,4,5 }, B={1,4,5,7 } bo’lsa, u holda A ={1, 4,5}


 2. Agar A={n/2n} juft sonlar to’plami; B={n/nЄN } natural sonlar to’plami bo’lsa, u holda A ={n}

Ta’rif: A to’plamning B to’plamga kirmagan barcha elementlaridan tuzilgan to’plam A dan B ning ayirmasi deyiladi va A\B={x/ xÎA va xÏB} kabi yo’ziladi.

Agar BA bo’lsa, A\B to’plam B to’plamning to’ldiruvchisi deyiladi va B` yoki B`A bilan belgilanadi.

Masala: A={a,b,c,d,e,f} va B={b,d,e,g,h} to’plamlar berilgan. Ularning kesishmasi, birlashmasini topamiz vaEyler-Venn diagrammasida talqin etamiz.

To’plamlarning berilish usullariA A A\B B`A

Ilova-6


Mavzuni mustahkamlash

 1. Quyidagi to’plam ustida amallarni bajaring.A={1,3,7,8,10}, B={2,3,11,12,13}

 2. Quyidagi to’plam ustida amallarni bajaring.A={1,2,3}, B={2,4}

 3. Quyidagi to’plam ustida amallarni bajaring.A={2,3,5,7,11,17,18,21},B={2,10,15,18,20,21}Mavzuni mustahkamlash

 1. Quyidagi to’plamlar ustida amallarni bajaring.A={a,b,c,d,e,f}, B={b,d,e,g,h}

 2. A – 18 ning hamma bo’luvchilari to’plami, B – 24 ning hamma bo’luvchilari to’plami. A to’plam elementlarini ko’rsating.

 3. A={2;4;6;8;…;40}, B={1;3;5;7;…;37}, C={{a;b},{c;d},{e;f}, g; h} to’plamlarning har biridagi elementlar sonini aniqlang. A da nechta element mavjudA={x/ -5£x£10}, B={x/ xÎN, 3£x£15} bo’lsin. A\B va B\A to’plam elementlarini toping.

 4. A={2;3;4;5;7;10}, B={3;5;7;9}, C={4;9;11} bo’lsin. Quyidagi to’plamlarda nechtadan element mavjud? a) AÈ(BÈC) d) AÇ(BÇC)

 5. Darslikdagi 16-25 misollar

Ilova-7

Uyga vazifa:

 1. A to’plam x2-7x+6=0 tenglamaning yechimlari to’plami, B to’plam B={1;6} bo’lsa, A=B bo’lishini isbotlang.

 2. P ikki xonali natural sonlar to’plami, S barcha toq natural sonlar to’plami bo’lsa, K=RÇS to’plamga qaysi sonlar kiradi: a) 21ÎK; b) 32ÎK; d) 7ÎK; e) 17ÎK deyish to’g’rimi?

 3. A={2;3;4;5;7}, B={3;5;7;9}, C={4;9;11} bo’lsin. Quyidagi to’plamlarda nechtadan element mavjud: a) AÈ (BÈC); b) (CÈB) ÈA;

 4. A={2;3;4;5;7}, B={3;5;7;9}, C={4;9;11} bo’lsin. Quyidagi to’plamlarda nechtadan element mavjud: d) AÇ (BÈC); e) AÈ (BÇC);

 5. Darslikdagi 26-31 misollar.

3-Mavzu

Mantiqiy mulohazalar. Inkor, konyunksiya, dizyunksiya.


3.1.O’quv mashg’ulot texnologiyasining modeli


Vaqt:80 min

O‘quvchilar soni:30

O’quv mashg’ulotining shakli va turi

Amaliy1-Yangi bilimlarni egallash bo’yicha o’quv mashg’uloti

O’quv mashg’ulotining rejasi 1. Mulohaza haqida tushuncha.

 2. Mantiqiy amallar, mavjudlik va ixtiyo’riylik kvantorlari.

 3. Misollar ishlash.

O’quv mashg’ulotining maqsadi: O’quvchilarda mantiqy amallar va kvantorlar haqida bilim va konikmalarini hosil qilish.


Pedagog vazifalari:

O’qituvchi:

-mulohaza haqida tushuncha berish;

-matematik mantiq elementlarining xossasini tavsiflash;

-mavjudlik va ixtiyo’riylik kvantorlari haqida tushunchalarni izohlash;

-mantiqiy amal belgilarini ketma-ket ochib berish;

-mantiqiy amallarga oid misollar ko’rsatish;


O’quv faoliyatining natijalari:

O’quvchi:

-mulohaza haqida asosiy tushunchalarga ega bo’ladilar;

-mantiqiy amallar belgilari bilan tasniflaydilar;

-mavjudlik va ixtiyo’riylik kvantorlarini izohlaydilar;

-mantiqiy amal belgilarini ketma-ket ochib beradilar;-mantiqiy amallarga oid misollar yechadilar;

O’qitish usullari


tushuntirish, aqliy hujum, guruhlarda ishlash usuli.

O’qitish vositalari


Ma’ruzalar matni, darslik, doska, bo’r, tarqatma materiallar.

O’qitish shakli


Ommaviy, individual, guruhlarda ishlash

O’qitish sharoiti

Matematika xonasi

Qaytar aloqaning usul va vositalari

Og’zaki so’rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.


Давомини олиш учун 97-992-21-85 ракамига ёки @nuriddin_oybekovich телеграмм тармоги оркали муроожат килинг.
Download 332.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling