Darsda o‘quvchilar faoliyatini birvarakayiga boshqarish metodini belgilang?


Download 0.5 Mb.
Sana28.06.2020
Hajmi0.5 Mb.
#122161
Bog'liq
jismoniy tarbiya
XALQARO MENEJMENT MA'RUZA MAVZULARI O'ZBEK TILIDA, коррозия ва ундан сакланиш-ПДФ (2), 4-Amaliy ish Mavzu Openssl protokolida X509 sertifikatini hosil, 3 mustaqil ish, Lochinov Dostonbek Muhammadjon o’g’li, Dinamikaning umumiy tenglamasi Lagranjning ikkinchi tur tenglamasi, 2-дарс, 3732105571, From-Dictatorship-to-Democracy-Uzbek, Ismoilov Xalilullo

Darsda o‘quvchilar faoliyatini birvarakayiga boshqarish metodini belgilang?

Birini tanlang:

O‘zluksiz

Guruhlarga ajratish metodi

Frontal 

Individuallashtirish metodi

Feedback

Toʻgʻri javob: Frontal

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

DTda necha yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak?

Birini tanlang:

3-4 yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak

2-3 yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak

3-5 yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak

5-7 yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak 

Feedback

Toʻgʻri javob: 2-3 yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak

Question 3

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tayanch harakat apparatiga jismoniy mashqlarning ta‟siri

Birini tanlang:

Nerv sistemasi muskuliga impuls uzatadi.

Bo‟g‟in tog‟aylarini yumshashiga olib keladi.

Suyak va paylarning mustahkamligini oshiradi, umurtqa pog‟onasini mustahkamlaydi, gavdani yaxshilaydi. 

Bo‟g‟inlar xajmini kupaytiradi, tezlatadi

Feedback

Toʻgʻri javob: Suyak va paylarning mustahkamligini oshiradi, umurtqa pog‟onasini mustahkamlaydi, gavdani yaxshilaydi.

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Bola shaxs sifatida yondashuvning omillari qanday?

Birini tanlang:

Bolaning rivojlanish tartiblarini mukammal tushunadilar.

Bolaning o‟zligini shakllantirish 

Erkin fikrlashga undash

Shaxsga nisbatan ta‟lim maqsadi sifatida yangicha munosabat,ta‟lim-tarbiya jarayonining ma‟lum sub‟ektga yo‟naltirilganligi.

Feedback

Toʻgʻri javob: Shaxsga nisbatan ta‟lim maqsadi sifatida yangicha munosabat,ta‟lim-tarbiya jarayonining ma‟lum sub‟ektga yo‟naltirilganligi.

Question 5

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sport zali deb nimaga aytiladi?

Birini tanlang:

Yog‟och pollardan iborat bo‟lgan usti berk binoga aytiladi

Sport zali deb – usti berk, yorug‟ va atroflariga tegishli to‟siqlar bilan to‟silgan faqat yog‟och pollardan iborat bo‟lgan usti berk binoga aytiladi. 

Yorug‟ va atroflariga tegishli to‟siqlar bilan to‟silgan binoga aytiladi

Sport zali deb – usti berk binoga aytiladi.

Feedback

Toʻgʻri javob: Sport zali deb – usti berk, yorug‟ va atroflariga tegishli to‟siqlar bilan to‟silgan faqat yog‟och pollardan iborat bo‟lgan usti berk binoga aytiladi.

Question 6

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Umumrivojlantiruvchi mashqlar deganda nimani tushunasiz?

Birini tanlang:

Sakrash mashqlari

Organizm jismoniy rivojlanishini ta‟minlash, jismoniy yuklamalarga tayyorlash va davolash maqsadida qo‟llaniladigan mashqlar. 

Yugurish mashqlari

Yurish mashqlari

Feedback

Toʻgʻri javob: Yurish mashqlari

Question 7

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovga Olimpiya Oltin ordeni nechanchi yil berilgan?

Birini tanlang:

1992 yil

1994 yil


1996 yil 

1998 yil


Feedback

Toʻgʻri javob: 1996 yil

Question 8

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

"Alpomish va Barchinoy" testlari bo‟yicha 5-6 yoshlar uchun sinov turlari nechta belgilangan?

Birini tanlang:

9 ta

10 ta


7 ta 

8 ta


Feedback

Toʻgʻri javob: 9 ta

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Musobaqa uchun ajratilgan kunga qarab musobaqa o‘tkazish usullari?

Birini tanlang:

Kurugovoy,guruhli, olimpiya va aralash usullar

Turnir, chempionat va kubok,

Doiraviy va chiqib ketish usullari,turnir, chempionat usullar 

Aylanmava ketma-ket usullar

Feedback

Toʻgʻri javob: Kurugovoy,guruhli, olimpiya va aralash usullar

Question 10

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Harakat malakasi deganda nimani tushunasiz?

Birini tanlang:

Velosiped haydash

Sakrash malakasi

Suzish malakasi

Jismoniy harakatlarni, mashqlarni bajara bilish qobiliyati. 

Feedback

Toʻgʻri javob: Jismoniy harakatlarni, mashqlarni bajara bilish qobiliyati.

Question 11

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Bolalar jismoniy tarbiyasi  nimani o‘rgatadi?

Birini tanlang:

Jismoniy tarbiyaga oid mavjud faktlarni izohlab beradi va umumlashtiradi

Inson jismining barkamolligini fizik jarayonini boshqarish mushtarak qonunlari to‘g‘risidagi fan

Adabiyot materiallarini umumlashtiridi va taxlil kiladi

Ongli ravishda bajariladigan ixtiyoriy xarakat faoliyatini tushuntirish to‘g‘risidagi fan 

Feedback

Toʻgʻri javob: Inson jismining barkamolligini fizik jarayonini boshqarish mushtarak qonunlari to‘g‘risidagi fan

Question 12

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Alpomish” va “Barchinoy” maxsus testlari bo‘yicha yugurish sinov turlari to‘g‘ri berilgan javobni toping?

Birini tanlang:

Sprinter, staerlik masofalari

Turnikda tortilish, uzunlikka sakrash

Uzoq masofaga yugurish 

Turnikda tortilish, uzunlikka sakrash

Feedback


Toʻgʻri javob: Sprinter, staerlik masofalari

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question textKichik maktab yoshidagilar necha soat uxlashi kerak?

Birini tanlang:

9-10 soat 

11-12 soat

5-6 soat

7-8 soat


Feedback

Toʻgʻri javob: 9-10 soat

Question 14

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

6-7 yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishiga qo‟yiladigan talablardan biri:

Birini tanlang:

B .2 m masofadagi o‟rtogiga koptokni irgitib yetkazish

Koptokni irgitish va ilib olish.

C .3 m masofadagi o‟rtogiga koptokni irgitib yetkazish

O‟rtog‟i irg‟itgan koptokni ilib olish 

Feedback

Toʻgʻri javob: O‟rtog‟i irg‟itgan koptokni ilib olish

Question 15

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Aholining sog‘lik darajasini aniqlovchi “Alpomish” va “Barchinoy” testi qachon joriy qilingan?

Birini tanlang:

1998 yilda 

2000yilda

2004 yilda

1999 yilda

Feedback

Toʻgʻri javob: 2000yilda

Question 16

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Maktabgacha ta‟lim muassasalarida o‟tkaziladigan sport musobaqalarining vazifalari nimadan ibora?

Birini tanlang:

Soglomlashtiruvchi ta‟limiy tarbiyaviy va kungil ochar. 

Jismoniy va tarbiy

Estetik va aerobik.

Ta‟limiy va namunaviy .

Feedback

Toʻgʻri javob: Ta‟limiy va namunaviy .

Question 17

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy mashq texnikasi?

Birini tanlang:

Xarakat faoliyatini bajarishdagi uning ikkinchi darajali qismlari

YUrish, yugurish, sakrash

Xarakat faoliyatini bajarishdagi uning zaruriy bo‘lgan qismidir

Harakat faoliyatini samarali bajarish usuli 

Feedback

Toʻgʻri javob: Harakat faoliyatini samarali bajarish usuli

Question 18

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy tarbiya deganda nimani tushunasiz?

Birini tanlang:

Jismoniy tarbiya – organizmning biologik funktsiyalarini rivojlantiradi

Pedagogik jarayonni shakllantiradi

Jismoniy tarbiya – organizmning biologik funktsiyalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayon bo‟lib, uning ta‟sirida insonning axloqiy sifatlarini ham shakllantiradi. 

Insonning axloqiy sifatlarini ham shakllantiradi.

Feedback

Toʻgʻri javob: Jismoniy tarbiya – organizmning biologik funktsiyalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayon bo‟lib, uning ta‟sirida insonning axloqiy sifatlarini ham shakllantiradi.

Question 19

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Muskul kuchi evaziga bo‘ladigan egiluvchanlik?

Birini tanlang:

Passiv egiluvchanlik

Oddiy egiluvchanlik

Aktiv egiluvchanlik

Muskul egiluvchanligi 

Feedback

Toʻgʻri javob: Aktiv egiluvchanlik

Question 20

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

6-7 yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishiga qo‟yiladigan talablardan biri:

Birini tanlang:

35 sm balandlikdagi to‟sikdan sakrab o‟tish.

25 sm balandlikdagi to‟sikdan sakrab o‟tish 

30 sm balandlikdagi to‟sikdan sakrab o‟tish

20 sm balandlikdagi to‟sikdan sakrab o‟tish

Feedback

Toʻgʻri javob: 20 sm balandlikdagi to‟sikdan sakrab o‟tish

Question 21

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Fanning asosiy(etakchi) tushunchalari?

Birini tanlang:

SHug‘ullanganlik, jismoniy sifatlar, jismoniy bilim

Jismoniy rivojlanganlik, kuch, tezlik, harakat faoliyati

Tamoyillar, metodlar, qaror va farmoishlar

Jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, sport 

Feedback

Toʻgʻri javob: Jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, sport

Question 22

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Darsda va trenirovkada organizmni asosiy yuklamalariga tayyorlaydigan qismini belgilang?

Birini tanlang:

Asosiy qismi

YAkunlov qismi

Qo‘shimcha qismi

Tayyorlov qismi 

Feedback

Toʻgʻri javob: Tayyorlov qismi

Question 23

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy tarbiyada harakat faoliyatining sinfdan tashqari shakllari qanday bo‟ladi?

Birini tanlang:

To‟garaklar muxsus tibbiy guruhi

bayramlar, musobaqalar, o‟rtoqlik uchrashuv

musobaqalar. o‟quv yig‟inlari

sport sektsiyalari, to‟garaklar, o‟quvchilar qiziqishiga qarab ochilgan to‟garaklar 

Feedback

Toʻgʻri javob: bayramlar, musobaqalar, o‟rtoqlik uchrashuv

Question 24

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

So‘zlab berish qaysi uslubga mansub?

Birini tanlang:

Amaliy uslubga

So‘z uslubiga 

Ko‘rgazmalilik uslubiga

O‘rgatishga

Feedback

Toʻgʻri javob: So‘z uslubiga

Question 25

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy tarbiya nazariyasining umumiy prinsiplari berilagn qatorni belgilang?

Birini tanlang:

Ko‘rgazmali prinsip

So‘zdan foydalanish prinsipi

Talablarni asta sekinlik bilan amalga oshirish va takroriyliy va variatsialash prinsipi

Jismoniy tarbiyaning mexnat va xarbiy amaliyot bilan bog‘liqligi prinsipi 

Feedback

Toʻgʻri javob: Jismoniy tarbiyaning mexnat va xarbiy amaliyot bilan bog‘liqligi prinsipi

Question 26

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy mashqlarni shakli va mazmuniga ko‘ra turkumlarga bo‘lish bu-

Birini tanlang:

Jismoniy mashqlar klassifikasiyasi deb ataladi

Jismoniy mashqlani sog‘lomlashtirish klassifikatsiyasi deb ataladi

Jismoniy mashqlar usullari deb ataladi 

Jismoniy mashqlar texnikasi deb ataladi

Feedback

Toʻgʻri javob: Jismoniy mashqlar klassifikasiyasi deb ataladi

Question 27

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy mashqning vujudga kelishiga obektiv sababi?

Birini tanlang:

Jismoniy ta’lim

Ong


Sport

Ov 


Feedback

Toʻgʻri javob: Ov

Question 28

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yoz faslida qanday harakatli o‘yinlaro‘tkaziladi ?

Birini tanlang:

O‘rtada turish, tez yugurish, ko‘chma nishon

Ko‘chma nishon, ko’tarib urish, chalib yiqitish 

Yugurish, ko‘chma nishon, o‘rtada turish

Sakrashlar, tez yugurish, o‘yinga joy top

Feedback

Toʻgʻri javob: O‘rtada turish, tez yugurish, ko‘chma nishon

Question 29

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy bilimlarni asoschisi kim?

Birini tanlang:

B,Ashmarin

YU.I.Evseev

P.F.Lesgaft 

L.P.Matveev

Feedback

Toʻgʻri javob: P.F.Lesgaft

Question 30

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Xarakatga o‘rgatish necha etapdan iborat?

Birini tanlang:

Ikki etapdan iborat 

Bir etapdan iborat

Etaplari yo‘q

Uch etapdan iborat

Feedback

Toʻgʻri javob: Uch etapdan iboratGavdani har bir qismini muayyan mashq uchun zarur bo‟lgan holati nima deyiladi?

Birini tanlang:

C) Dastlabki holat 

D) Saflanish mashqlari

A) Gimnastika

B) Asosiy harakatlar

Feedback

Toʻgʻri javob: A) Gimnastika

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Suvning necha darajali issiqligida suv quyib chiniqtirish boshlanadi?

Birini tanlang:

37 gradus S

36 gradus S 

35 gradus S

38 gradus S

Feedback

Toʻgʻri javob: 35 gradus S

Question 3

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

1992 yilda chiqarilgan jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risidagi qonun nechta moddadan iborat?

Birini tanlang:

25 ta

30 ta


32 ta

27 ta 


Feedback

Toʻgʻri javob: 27 ta

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kichik qo‘l to‘pi  bo‘yicha qanday harakatli o‘yinlar qo’llaniladi?

Birini tanlang:

O‘rtaga turish, nishonga urish, ovchilar va o’rdakchalar

Joy almashish, nishonga urish, ovchilar 

Bo‘ri zo‘vur ichida, o‘rtada turish,tez yugur

Bo‘sh joy, to‘pni uzat, tez yugurish

Feedback

Toʻgʻri javob: O‘rtaga turish, nishonga urish, ovchilar va o’rdakchalar

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Umumrivojlantiruvchi mashqlarni sanab o‟ting.

Birini tanlang:

Tana harakati

Sakrash


Qo‟l, yelka, gavda, oyoq harakatlari 

Yugurish


Feedback

Toʻgʻri javob: Tana harakati

Question 6

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy sifatlarni sanab bering.

Birini tanlang:

Kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik 

Tez yugurish

Narvonga chiqish

Jismoniy mashq

Feedback

Toʻgʻri javob: Tez yugurish

Question 7

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qaysi jismoniy sifat ko‘rsatgichi vaqt o‘lchovi bilan aniqlanadi?

Birini tanlang:

CHaqqonlik, egiluvchanlik

Kuch va kuch tezligi

Harakat koordinatsiyasi

CHidamlilik, tezkorlik 

Feedback

Toʻgʻri javob: CHidamlilik, tezkorlik

Question 8

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kuch jismoniy sifati qanday mashqlar bilan rivojlantiriladi?

Birini tanlang:

Kuchiga yarashalilik tamoyillari orqali

Uyin metodi orqali

Ko‘rgazmalilik tamoyiliva so‘z tomoyillari orqali

O‘z vazni va tashqi qarshilikni engish bilan 

Feedback

Toʻgʻri javob: O‘z vazni va tashqi qarshilikni engish bilan

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Indikator” so‟zining ma‟nosi nima?

Birini tanlang:

Me‟yor


O‟lchov

Ko‟rsatkich 

Vaqt

Feedback


Toʻgʻri javob: Me‟yor

Question 10

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text«Navro‘z» bayramlarida qanday harakatli o‘yinlar qo’llaniladi?

Birini tanlang:

Estafeta, gimanastika, o‘yinlari

Yugurish, gimanastika o‘yinlari

Arqon tortish,  armrestring o‘yini, bo‘sh joy

Turli xalqgimnastik chiqishlar 

Feedback

Toʻgʻri javob: Arqon tortish,  armrestring o‘yini, bo‘sh joy

Question 11

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

«Jismoniy rivojlanish» qanday ma‟noni anglatadi?

Birini tanlang:

Organizmning barcha sistemalarini rivojlanishiga 

Insonni imkoniyati ko‟p mehnat qilish va musobaqalashish

Kishining shaxsiy

Jismoniy qobiliyatni

Feedback

Toʻgʻri javob: Organizmning barcha sistemalarini rivojlanishiga

Question 12

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ilk yosh guruhida jismoniy tarbiya mashguloti necha daqiqi davom etadi?

Birini tanlang:

15-17 daqiq

8 daqiq


10-15 daqiq

13-15 daqiq 

Feedback

Toʻgʻri javob: 13-15 daqiq

Question 13

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ta’lim jarayonida so‘zdan foydalanish metodi?

Birini tanlang:

Ifodalash, muxokama, izoxlash, suxbat, xikoya 

Ko‘rsatish, namoish etish

Sistemalilik

Kuchiga yarashalilik va individuallashtirish

Feedback

Toʻgʻri javob: Ifodalash, muxokama, izoxlash, suxbat, xikoya

Question 14

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasida so‘zdan foydalanish metodlarining vositalari?

Birini tanlang:

Tasvirlash, tushintirish, suxbat, taxlil qilish, topshirish, ko‘rsatma berish, baxolash, buyruq berish , xisob sanash, xikoya, vazifa

Gapirib berish bilan, ifodali o‘qib berish, yoddan aytish, buyurish bilan tushuntirish.

Jismoniy tarbiyaga oid adabiyotlar, qo‘llanmalar, nizomlar yo‘riqnomalarni so‘z orqali qo‘llash 

Jonli tasvirlash, taqlid qilish, fontoimika, o‘xshatishlar qilish

Feedback

Toʻgʻri javob: Tasvirlash, tushintirish, suxbat, taxlil qilish, topshirish, ko‘rsatma berish, baxolash, buyruq berish , xisob sanash, xikoya, vazifa

Question 15

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy tarbiya jarayonining xususiy tomonlari bu-

Birini tanlang:

Jismoniy mashqlardan maqsadli foydalanish

Harakatlarni bajarilishini xususiyati va ta’lim jarayoning turli tomonlari 

Motor vitserial reflekslar xususiyatlari

Harakat faoliyatiga o‘rgatish, jismoniy sifatlarni tarbiyalash

Feedback

Toʻgʻri javob: Harakat faoliyatiga o‘rgatish, jismoniy sifatlarni tarbiyalash

Question 16

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

«O‘zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg‘armasini tuzish to‘g‘risida»gi qaror qachon qabul qilingan?

Birini tanlang:

1998 yil 16 may

2006 yil 20 avgust

2000 yil 24 avgust

2002 yil 31 oktyabr 

Feedback

Toʻgʻri javob: 2002 yil 31 oktyabr

Question 17

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qaysi biri ta’limning umumiy prinsiplariga kiradi?

Birini tanlang:

Onglilik va faollilik prinsipi

SHaxsni xar tomonlama rivojlanganlik prinsipi

Muntazamlilik prinsipi 

Talablarni asta sekinlik bilan oshirish prinsipi

Feedback

Toʻgʻri javob: SHaxsni xar tomonlama rivojlanganlik prinsipi

Question 18

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

6-7 yoshdagi bolalarning jismogniy rivojlanishiga qo‟yiladigan talablardan biri:

Birini tanlang:

5 m masofaga orkamachasiga yura olish.

Bir-birining orkasidan bir katorli kolonna bo‟lib yura olish 

To‟p-to‟p bo‟lib, aylana bo‟ylab yura olish

3 m masofaga orkamachasiga yura olish

Feedback

Toʻgʻri javob: 5 m masofaga orkamachasiga yura olish.

Question 19

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sog‘lomlashtirish vazifasi qaysi javobda to‘g‘ri yoritilgan?

Birini tanlang:

Barcha javoblar to‘g‘ri 

O‘quv jarayoniga va bir-biriga bo‘lgan munosabatni tashkil qiluvchi

Xarakat ko‘nikma va malakalarni ishlata bilishga yo‘naltirilgan

Jismoniy sifatlarni rivojlantirishni maqsad qilmaslik

Feedback

Toʻgʻri javob: Jismoniy sifatlarni rivojlantirishni maqsad qilmaslik

Question 20

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

CHarchashning tashqi alomatlari bu-

Birini tanlang:

Anaerob-aerob chidamlilik jarayonida

Anaerob chidamlilik jarayonida sodir bo‘ladi

Ter tomchilarining kattalashishi, xarakatni kuchayishi bilan bog‘lik xarakatlar

Harakat koordinatsiyasini, nafas olish ritmi buzilishi, befarqlik 

Feedback

Toʻgʻri javob: Harakat koordinatsiyasini, nafas olish ritmi buzilishi, befarqlik

Question 21

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ko‘nikma va malakaning nerv fiziologik asosi nimaga bog‘liq?

Birini tanlang:

SHartli refleksga

Ruhiy xolatga 

Asab tizimiga

SHartsiz refleksga

Feedback

Toʻgʻri javob: SHartli refleksga

Question 22

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarining tashkil qilish shakllari qaysi javobda berilgan?

Birini tanlang:

Harakatli o‘yinlar va sport o‘yinlari

Jismoniy tarbiya darslari, harakatli o‘yinlar va sport o‘yinlari, sayr, turistik paxodlar, sport trenirovkalari va boshqalar

Ertalabki gigienik gimnastika, sayr, turistik paxodlar va boshqalar

Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari,ommaviy sog‘lomlashtirish tadbirlari, jismoniy tarbiya bo‘yicha mustaqil faoliyatlar 

Feedback

Toʻgʻri javob: Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari,ommaviy sog‘lomlashtirish tadbirlari, jismoniy tarbiya bo‘yicha mustaqil faoliyatlar

Question 23

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Harakatli o‘yin dars konspekti  necha qismdan iborat?

Birini tanlang:

4 qism

5qism


3 qism 

2 qism


Feedback

Toʻgʻri javob: 3 qism

Question 24

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

URM mashqlar ta’lim jarayonining qaysi vazifalari asnosida tuziladi?

Birini tanlang:

Gimnastika mashg‘ulotlari asosida

Tarbiyalash vazifalari asnosida

Sog‘lomlashtirish vazifalari asnosida 

Talimiy va tarbiyaviy vazifalari asnosida

Feedback

Toʻgʻri javob: Talimiy va tarbiyaviy vazifalari asnosida

Question 25

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qizlar o‘rtasida qandayharakatli o‘yinlar tashkillanadi ?

Birini tanlang:

O‘rtaga turish, oq-terakmi ko‘k terak, arqon bilan o‘yinlar 

Do‘mbolog‘ oshish, yugurish, o‘rtada turish

Oq-terakmi ko‘k terak, bo‘sh joy, bayroqcha,suzish

Arqon bilan o‘yinlar, joy almashish, do‘mbolog‘ oshish

Feedback

Toʻgʻri javob: O‘rtaga turish, oq-terakmi ko‘k terak, arqon bilan o‘yinlar

Question 26

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Uzunligi 1,5- 2 m, eni 25 sm, bir uchi poldan 15-20 sm ko‟tarilgan taxtadan yuribko‟tarilish yoki undan tushish necha yoshdagi bolalar uchun mo‟ljallangan?

Birini tanlang:

2 yoshga qadam qo‟ygan

3 yoshdan oshgan

4 yoshdan oshgan. 

4 yoshga qadam qo‟ygan

Feedback

Toʻgʻri javob: 2 yoshga qadam qo‟ygan

Question 27

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

SHug‘ullanuvchilarning o‘ziga xos xususiyatlari bu-

Birini tanlang:

YOshi, mehnat, o‘qish, dam olish

Jinsi, sog‘ligi, tayyorgarlik darajasi, turmush rejimi, individual xususiyatlari, tayyorgarlik darajasi 

Texnik va taktik tayyorgarligi

YOshi, jinsi, sog‘ligi, tayyorgarlik darajasi, mehnat, o‘qish, dam olish, turmush rejimi

Feedback

Toʻgʻri javob: YOshi, jinsi, sog‘ligi, tayyorgarlik darajasi, mehnat, o‘qish, dam olish, turmush rejimi

Question 28

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

6-7 yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishiga qo‟yiladigan talablardan biri:

Birini tanlang:

Joyida turgan xolatdan 50 sm uzunlikka sakray olish

Joyida turgan xolatdan 70 sm uzunlikka sakray olish

Joyida turgan xolatdan 80 sm uzunlikka sakray olish.

Joyida turgan xolatdan 60 sm uzunlikka sakray olish 

Feedback

Toʻgʻri javob: Joyida turgan xolatdan 70 sm uzunlikka sakray olish

Question 29

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

2-3 yoshli bola necha metrgacha bo‟lgan masofani sekin yugurib o‟tadi?

Birini tanlang:

D) 90 metrgacha

B) 70 metrgacha

A) 60 metrgacha 

C) 80 metrgacha

Feedback

Toʻgʻri javob: A) 60 metrgacha

Question 30

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jismoniy mashq deb nimaga aytiladi?

Birini tanlang:

Jismoniy tarbiya qonunlariga javob beruvchi ongli ravishda bajariladigan ixtiyoriy xarakat faoliyati 

Sakrash va uloqtirishga aytiladi

YUrish, yugurish, sakrash va uloqtirishga harakat faoliyatini o‘quvchilarga guruhli va individual ravishda o‘rgatish sanaladi

Organizimda bo‘ladigan tashqi va ichki o‘zgarishlar

Feedback

Toʻgʻri javob: Jismoniy tarbiya qonunlariga javob beruvchi ongli ravishda bajariladigan ixtiyoriy xarakat faoliyatiIndividual texnika nima?

Birini tanlang:

Aloxidashaxslarnijismoniytayyorgarligini–tipikxususiyatlarigamosxoldastandarttexnikadantashqario‘zgarishlarkiritishdir

Mashqlarbajarishgayangiusullarkiritishvaundanmalakalarxosilqilish. texnikadan tashqari o‘zgarishlar kiritishdan iborat bo‘ladi

Aloxida shaxslarni jismoniy tayyorgarligini–tipikxususiyatlari 

Bajarishgayangiusullarkiritishvaundanmalakalarxosilqilish,aloxidashaxslarni jismoniy kamolotga erishishi


Feedback


Toʻgʻri javob: Aloxidashaxslarnijismoniytayyorgarligini–tipikxususiyatlarigamosxoldastandarttexnikadantashqario‘zgarishlarkiritishdir

Question 2


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Talabalarbilimlarivaamaliymalakalarininazoratusullari?

Birini tanlang:

Testlar orqali baholash, referatlar, kurs ishlari bo‘yicha baholash

Jismoniy rivojlanganlikni tayyorgarlikni aniqlash maqsadidagi baholash

Sport klassifikatsiyasi talablari asosida amaliy malakalarni baholash

Joriynazorat, oraliqnazorat, yakuniynazorat hamda rag‘batlantirish 


Feedback


Toʻgʻri javob: Joriynazorat, oraliqnazorat, yakuniynazorat hamda rag‘batlantirish

Question 3


Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Jismoniy mashqlarni o‘ziga xos xususiyatlari qaysi javobda berilgan?

Birini tanlang:

YAngiligi, nagruzkasi, emotsiya berishi, chidamliligi

Murakkabliligi, emotsiya berishida

Murakkabliligi, yangiligi, mashqlarning murakkabliligi 

Murakkabligi, yangiligi, yuklamasi, emotsiya berishi


Feedback


Toʻgʻri javob: Murakkabligi, yangiligi, yuklamasi, emotsiya berishi

Question 4


Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fanini biologiya fanlari bilan bog‘liqligi, bu-

Birini tanlang:

Arxialogiya, giadeziya, kimyo, jahon tarixi va boshqalar

Odam anatomiyasi, odam fiziologiyasi, sport fiziologiyasi, biomexanika va boshqalar

Sport pedagogikasi fanlari, falsafa (voleybol, basketbol, qo‘l to‘pi, futbol) va boshqalar 

YAngi tarix, qadimgi dunyo tarixi, o‘rta asrlar tarixi va boshqalar


Feedback


Toʻgʻri javob: Odam anatomiyasi, odam fiziologiyasi, sport fiziologiyasi, biomexanika va boshqalar

Question 5


Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Xarakatga o‘rgatish necha etapdan iborat?

Birini tanlang:

Uch etapdan iborat

Bir etapdan iborat

Etaplari yo‘q

Ikki etapdan iborat 


Feedback


Toʻgʻri javob: Uch etapdan iborat

Question 6


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Maktabgacha yoshdagilar “Alpomish” va “Barchinoy “ salomatlik testini topshiradilarmi?

Birini tanlang:

Xa, 6 yoshdan boshlab 

Mokkisimon yugurishni topshiradilar

Faqat uloqtirish mashqlarini topshiradilar

Faqat sakrash mashqlarini topshiradilar


Feedback


Toʻgʻri javob: Xa, 6 yoshdan boshlab

Question 7


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Jismoniy mashq texnikasi?

Birini tanlang:

YUrish, yugurish, sakrash

Xarakat faoliyatini bajarishdagi uning ikkinchi darajali qismlari

Harakat faoliyatini samarali bajarish usuli 

Xarakat faoliyatini bajarishdagi uning zaruriy bo‘lgan qismidir


Feedback


Toʻgʻri javob: Harakat faoliyatini samarali bajarish usuli

Question 8


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Jismoniy rivojlanish deganda nima nazarda tutiladi?

Birini tanlang:

Qisqa vaqt ichida uzoq masofani bosib o‘tish jaraeni

Jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish jarayoni

Organizimni tabiiy ravishda rivojlanishi jarayoni 

Tashqi ta’sirga qarshi muskul zo‘riqishi orqali


Feedback


Toʻgʻri javob: Organizimni tabiiy ravishda rivojlanishi jarayoni

Question 9


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


«Jismoniy rivojlanish» qanday ma‟noni anglatadi?

Birini tanlang:

Insonni imkoniyati ko‟p mehnat qilish va musobaqalashish

Jismoniy qobiliyatni

Kishining shaxsiy

Organizmning barcha sistemalarini rivojlanishiga 


Feedback


Toʻgʻri javob: Organizmning barcha sistemalarini rivojlanishiga

Question 10


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Fanning asosiy(etakchi) tushunchalari?

Birini tanlang:

SHug‘ullanganlik, jismoniy sifatlar, jismoniy bilim

Jismoniy rivojlanganlik, kuch, tezlik, harakat faoliyati

Tamoyillar, metodlar, qaror va farmoishlar

Jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, sport 


Feedback


Toʻgʻri javob: Jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, sport

Question 11


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Qaysi biri ta’limning umumiy prinsiplariga kiradi?

Birini tanlang:

Muntazamlilik prinsipi

Onglilik va faollilik prinsipi

Talablarni asta sekinlik bilan oshirish prinsipi

SHaxsni xar tomonlama rivojlanganlik prinsipi 


Feedback


Toʻgʻri javob: SHaxsni xar tomonlama rivojlanganlik prinsipi

Question 12


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Jismoniy mashqning vujudga kelishiga obektiv sababi?

Birini tanlang:

Jismoniy ta’lim

Ov 


Ong

Sport

Feedback


Toʻgʻri javob: Ov

Question 13


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


SHug‘ullanuvchi organizmga jismoniy mashqni ta’siri nima deyiladi?

Birini tanlang:

Motor zichligi

Jismoniy yuklama 

YUklama hajmi

Jismoniymashqlar yig‘indisi


Feedback


Toʻgʻri javob: Jismoniy yuklama

Question 14


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


"Alpomish va Barchinoy" testlari bo‟yicha 5-6 yoshlar uchun sinov turlari nechta belgilangan?

Birini tanlang:

7 ta

10 ta


9 ta 

8 ta

Feedback


Toʻgʻri javob: 9 ta

Question 15


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Jismoniy tarbiya vositasi berilgan qatorni belgilang?

Birini tanlang:

Jismoniy mashqlar 

Jismoniy sifatlar

Sport faoliyati

Onglilik va faollilik


Feedback


Toʻgʻri javob: Jismoniy mashqlar

Question 16


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Jismoniy madaniyatnazariyasi va metodikasi fanini boshqa fanlar bilan bog‘liqligi, bu-

Birini tanlang:

Umumiy pedagogika, sport pedagogikasi va boshqalar 

Ixtialogiya, imortalogiya, iqtisod, matematika va boshqalar

Matematika, fizika, kimyo va boshqalar

Falsafa, tabiatshunoslik, geografiya va boshqalar


Feedback


Toʻgʻri javob: Umumiy pedagogika, sport pedagogikasi va boshqalar

Question 17


Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Harakatli o‘yinlarni o‘tkazish qanday jihozlardan foydalaniladi ?

Birini tanlang:

Ko‘rgazmali qurol, tayyorlash, joy tayyorlash

Bayroqchalar bilan musobaqa, boyo’g’li 

To‘plar bilan, o‘ynaladigan o‘yinlar,suzish

Kim chaqqonroq,  yulduz


Feedback


Toʻgʻri javob: Ko‘rgazmali qurol, tayyorlash, joy tayyorlash

Question 18


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Dars qismlari qanday nomlanadi?

Birini tanlang:

Dars umumiy jismoniy tayyorgarlikdan boshlanadi

Tayyorlov, asosiy, yakunlovchi 

Asosiy qismdan iborat

YAkunlovchi kismdan iborat


Feedback


Toʻgʻri javob: Tayyorlov, asosiy, yakunlovchi

Question 19


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


DTda necha yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak?

Birini tanlang:

2-3 yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak 

3-4 yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak

5-7 yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak

3-5 yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak


Feedback


Toʻgʻri javob: 2-3 yoshda bola 200-240 m masofaga past tezlikda yugurisi kerak

Question 20


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Harakat texnikasi ta’limi ta’lim jarayonining qaysi etapidan boshlanadi?

Birini tanlang:

Takrorlash etapidan

Baholashni yo‘lga qo‘yish etapidan

Birlamchi o‘zlashtirish etapidan 

CHuqurroq o‘zlashtirish etapidan


Feedback


Toʻgʻri javob: Birlamchi o‘zlashtirish etapidan

Question 21


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Sport zali deb nimaga aytiladi?

Birini tanlang:

Sport zali deb – usti berk, yorug‟ va atroflariga tegishli to‟siqlar bilan to‟silgan faqat yog‟och pollardan iborat bo‟lgan usti berk binoga aytiladi. 

Yorug‟ va atroflariga tegishli to‟siqlar bilan to‟silgan binoga aytiladi

Yog‟och pollardan iborat bo‟lgan usti berk binoga aytiladi

Sport zali deb – usti berk binoga aytiladi.


Feedback


Toʻgʻri javob: Sport zali deb – usti berk, yorug‟ va atroflariga tegishli to‟siqlar bilan to‟silgan faqat yog‟och pollardan iborat bo‟lgan usti berk binoga aytiladi.

Question 22


Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Yirik motorikani rivojlantirish bo‟limi qaysi talablarni o‟z ichiga oladi?

Birini tanlang:

Bola bir yo‟nalishda maqsadli harakatlana oladi.

Bola o‟z tanasini boshqara oladi, bola o‟zining tana a‟zolarini boshqara oladi, bola bir yo‟nalishda maqsadli harakatlana oladi. 

Bola o‟zining tana a‟zolarini boshqara oladi.

Bola o‟z tanasini boshqara oladi.


Feedback


Toʻgʻri javob: Bola o‟z tanasini boshqara oladi.

Question 23


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Maktabda jismoniy madaniyat darsi nechta chorakda tashkillanadi?

Birini tanlang:

3 ta chorakda

4 ta chorakda 

5 ta chorakda

2 ta chorakda


Feedback


Toʻgʻri javob: 4 ta chorakda

Question 24


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


6-7 yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishiga qo‟yiladigan talablardan biri:

Birini tanlang:

20 sm balandlikdagi to‟sikdan sakrab o‟tish 

30 sm balandlikdagi to‟sikdan sakrab o‟tish

25 sm balandlikdagi to‟sikdan sakrab o‟tish

35 sm balandlikdagi to‟sikdan sakrab o‟tish.


Feedback


Toʻgʻri javob: 20 sm balandlikdagi to‟sikdan sakrab o‟tish

Question 25


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Suvning necha darajali issiqligida suv quyib chiniqtirish boshlanadi?

Birini tanlang:

36 gradus S

37 gradus S

35 gradus S 

38 gradus S


Feedback


Toʻgʻri javob: 35 gradus S

Question 26


Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text


2 – 3 yoshli bola balandligi qanday bo‟lgan taxtalar ustidan yurib o‟tadi?

Birini tanlang:

15 – 20 sm

20 – 25 sm

10 – 15 sm

5 – 10 sm 


Feedback


Toʻgʻri javob: 10 – 15 sm

Question 27


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Malakada qanday ko‘chishlar mavjud?

Birini tanlang:

Ijobiy va salbiy 

Ikki va tashqi

Siklik va atsiklik

Nisbiy

Feedback


Toʻgʻri javob: Ijobiy va salbiy

Question 28


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Vazirlar maxkamasining 271-sonli O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbiri to‘g‘risidagi qaror qachon chiqarildi?

Birini tanlang:

1999-yil 25-mayda

1999-yil 26-mayda

1999-yil 27-mayda 

1999-yil 28-mayda


Feedback


Toʻgʻri javob: 1999-yil 27-mayda

Question 29


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


Jismoniy mashqning ta’sirini namayon qiluvchi omillar?

Birini tanlang:

Terining rangi o‘zgarishi, terlash, xarakat koordinatsiyasini o‘zgarishi 

Mushaklarni qizishi va sovushi, harakat faoliyatini tezlashishi

Tana tuklarini ko‘tarilishi

Labni ko‘karishi, oyoq va qo‘llarda qaltiroqni boshlanishi va boshqalar


Feedback


Toʻgʻri javob: Terining rangi o‘zgarishi, terlash, xarakat koordinatsiyasini o‘zgarishi

Question 30


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text


O’gil bolalar o‘rtasida qanday xarkatli o‘yinlar tashkillanadi?

Birini tanlang:

Tez yugurish, arqon tortish, kuchlilar va chaqqonlar 

To‘pni uzat, bo‘sh joy, ko‘z bog‘lash

O‘rtada turish, tez yugurish, ko‘chma nishon

To‘pni savatga tashlash, katta aylanma estafeta,topni olib yurish


Feedback


Toʻgʻri javob: Tez yugurish, arqon tortish, kuchlilar va chaqqonlar
Download 0.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling