Darsning maqsadi: Ta’limiy maqsad: O’quvchilarga aylana uzunligi va doira yuzini topishni o’rgatish. Tarbiyaviy maqsad


Download 241.75 Kb.
Sana24.09.2020
Hajmi241.75 Kb.

Namangan viloyati Norin tuman

3-umumiy o’rta ta’lim maktabning matematika fani o’qituvchisi

Shokirova Shoxidaning

Taqdimoti.Darsning maqsadi: Ta’limiy maqsad: O’quvchilarga aylana uzunligi va doira yuzini topishni o’rgatish. Tarbiyaviy maqsad: O’quvchilarga estetik va ekologik tarbiya berish. Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash. Rivojlantiruvchi maqsad: Mustaqil fikrlash, mustaqil misol yechish va jamoa bo’lib ishlash ko’nikmalarini mustahkamlash. Mamlakatimizda ro’y berayotgan ijtimoiy, siyosiy yangiliklardan voqif bo’lishga o’rgatish.

Mavzu: Aylana uzunligi va doira yuzi

Sinf:


6

Sana:


17-aprel

Fan:


matematika

Psixologik iqlim yaratish

 • Psixologik iqlim yaratish
 • Uyga berilgan vazifani tekshirish
 • Asosiy qism – o’tilgan mavzuni mustahkamlash
 • Yangi mavzu yuzasidan tushuncha berish
 • Darslik bilan ishlash
 • Tarqatmalar bilan ishlash
 • Mustaqil tahlil
 • Boshqotirma
 • 9. Darsni yakunlash


DARSNING REJASI

Dars turi: Yangi bilim berish va mustahkamlash.

Dars usuli: Inter faol.

Dars uslubi: Slayd.

Dars jihozi: Chizg’ich, sirkul, osma qog’ozlar, kompyuterlar, boshqotirmalar rag’bat kartochkalari.

Darsning tashkiliy qismi. Sinf o’quvchilarini ikki guruhga ajratib olish.

Davomatni aniqlab, sinfda pisixologik muhit yaratish.

Uy ishlarini nazorat qilish.

Asosiy qismO’tilgan mavzuni mustahkamlash: O’tilgan mavzu yuzasidan o’quvchilar tomonidan o’zaro savol javob o’tkazish.

1. Noyabr oyida qanday davlat ramzi nishonlanadi?

2. Dekabr oyida qanday kunni nishonlaymiz?

3. Uchburchak deb nimaga aytiladi?

4. Uchburchaklar tomonlariga ko’ra necha turga bo’linadi?

5. Uchburchaklar burchaklariga ko’ra necha turga bo’linadi?

6. Uchburchak ichki burchaklar yig’indisi necha gradus?

7. Uchburchak tashqi burchaklarining yig’indisi necha gradus?

8. Qanday uchburchak tug’ri burchakli uchburchakli deyiladi?

 • Mavzu yuzasidan tushuncha berish.
 • Aylana uzunligi.
 • Ta’rif: Tekislikda berilgan nutqidan teng uzoqlikda turgan nuqtalarni tutashtirishdan hosil bo’lgan shakil aylana deb deyiladi.
 • Aylana uzunligining shu aylana diyametriga nisbati yunoncha П (<
  > deb o’qiladi) harfi bilan belgi-lanadi. Aylana uzunligi C, Radiusini r, diyametrini d harflari bilan beldilasak, u holda. d=2r, C:d=П , ya’ni C:(2r)=П bo’ladi. Bunndan C= П* d yoki C=2Пr.

Aylana uzunligini topish uchun uning diametrini П soniga ko’paytirish kerak.

П soni - o'zgarmas son. П soni aylana radiusiga bog'liq emas. П soni davriy bo'lmagan cheksiz o'nli kasr ko'rinishida tasvirlanishi mumkin. Mirzo Ulug'bek rasadxonasida П sonining verguldan keyingi 7 ta xonasi aniq topilgan:П = 3,14159265358979325.

Bu natijaning isboti G'iyosiddin Jamshid al-Koshiyning «Aylana haqida risola» asarida bayon etilgan.

Amaliyotda, mashqlar bajarishda soddalik uchun, ko'pincha,

П-3,14 (ba'zan П = 3,1416; ) deb olinadi.

1- m a s al a. Aylananing radiusi 3 sm. Uning uzunligini toping.

2-m a s a l a. Aylana uzunligi 12,56 sm ga teng. Uning radiusini toping.


 • Javobi Yechish. C=2formulaga asosan, C=2 • 3,14 • 3 = 6 • 3,14 = 18,84 (sm). Javob: 18,84 sm.

 • 2. Javovi Yechish. C- 2 formuladan, r= C: (2) = 12,56 : (2 • 3,14) = 12,56:6,28 = 2 (sm).

  Javob: 2 sm.

Doira yuzi

 • Doira yuzi
 • Doira yuzini S harfi bilan belgilaylik.
 • Doiraning yuzi S = Пr2 formula bo'yicha hisoblanadi.
 • 5-rasm

 • Demak, doiraning yuzi tomoni hii doira radiusiga teng bo'lgan kvadrat yuzidan marta katta ekan (5 rasm).
 • 1- m a s a l a. Doiraning radiusi 1 sm ga teng. Uning yuzini toping.
 • 2-masala. Doiraning yuzi 12,56sm2 ga teng. Uning radiusini toping.

r2

r

S= П*


1. Javobi Y e ch i sh: S = 2 formulaga ko’ra S = 2=(sm2)

1. Javobi Y e ch i sh: S = 2 formulaga ko’ra S = 2=(sm2)

 • J a v o b: S = sm2 .
 • 2. Javobi Yechish. S = 2 formulada, S=12,56; =3,14 desak, 12,56=3,14* r2, bundan r2=4. Qanday sonni o’z-o’ziga ko’paytirilsa, 4 chiqadi? r * r =2 * 2, demak, r = 2 (sm). Javob: r = 2 sm.

Darslik bilan ishlash.

 • Mavzu yuzasidan darslikdan misol yechish.
 • Doskada ikki guruh a’zolaridan ikkita o’quvchi masala yecha olish.
 • Diyametri 4 dm bo’lgan aylana uzunligini toping.
 • Radiusi 5 dm bo’lgan aylana uzunligini toping
 • -masala
 • Radiusi 5,5 sm
 • Radiusi 10,8 dm bo’lgan doira yuzini toping.

Tarqatma bilan ishlash

1. Radiusi 5 sm bo’lgan aylana uzunligini toping.

2. Radyusi 9 dm bo’lgan doira yuzini hisoblang.

3. Aylana deb nimaga aytiladi.

4. Aylana radiusi deb nimaga aytiladi.

5. Aylana va doiraning farqi nimada.

6. Aylana formulasini yozing.

7. Doira yuzini hisoblash formasini toping.

8. Aylanaga hayotdan misollar keltiring.

Mustaqil tahlil1 – guruh.

- Diyametri 50 sm, 100 sm bo’lgan aylana uzunligini toping.

- Radiusini 6 dm, 10 dm, bo’lgan doira doirasini toping.

2 – guruh.

- Diyametri 20 mm 30 sm bo’lgan aylana uzunligini toping.- Radiusini 8 dm, 20 dm bo’lgan doira yuzini toping.

Boshqotirma savollari: 5 2

1. Cholog’u asbobi nomi.

2. Sirk arinasining chegarasi. 1

3. Markazdan aylananing ixtiyoriy

nuqtasigacha bo’lgan masofa.

4. Eng katta vatar nima deb nomlanadi ? 3

 • 3,14 degani nimani tushunasiz?
 • 4


BOSHQOTIRMA BAJARISH
 • DOIRA
 • AYLANA
 • RADIUS
 • DIYAMETR
 • Pi deb o’qiladi

Boshqotirma javoblari

Darsni yakunlash:

Darsni yakunlash:

Mavzu yuzasidan umumiy xulosa.

G’olib guruhni aniqlash.

O’quvchilarni baholash.

Uyga topshiriq:

Darslikdan1157-1158– misollarni bajarib kelish

E’tiboringiz uchun rahmat.

Xayr. Sog’ bo’ling.


Darsni yakunlash:
Download 241.75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling