Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2018 yilning 1 oktyabr holatiga viloyatda doimiy


Download 0.83 Mb.
Pdf ko'rish
Sana22.12.2019
Hajmi0.83 Mb.

 

 

  

 

Dastlabki    ma’lumotlarga  ko‘ra,  2018  yilning  1  oktyabr  holatiga  viloyatda  doimiy aholi  soni  3777,8  ming  kishini  tashkil  qildi  va  yil  boshidan  57811  kishiga  yoki  1,6  foizga 

ko‘paydi.  

Doimiy aholi soni 

                                                                    (2018 yil 1 oktyabr holatiga, ming.kishi

 

 

 

Jami aholi 

soni 

shu jumladan: 

Jami aholi sonidan: 

erkaklar 

ayollar 

shahar 

aholisi 

qishloq aholisi 

Viloyat 

3777,8 

1898,3 

1879,6 

1407,7 

2370,1 

shaharlar 

 

  

 

 Samarqand  

536,1 


259,3 

276,8 


536,1 

Kattaqo‘rg‘on 87,8 

43,9 


44,0 

87,8 
tumanlar: 

 

  

 

 Oqdaryo  

154,8 


77,9 

76,9 


61,1 

93,7 


Bulung‘ur 

181,9 


92,6 

89,3 


40,7 

141,1 


Jomboy 

166,3 


84,0 

82,3 


37,4 

128,9 


Ishtixon 

246,0 


123,7 

122,3 


67,5 

178,6 


Kattaqo‘rg‘on 

265,5 


134,5 

131,0 


50,8 

214,7 


Qo‘shrabot 

127,5 


65,0 

62,5 


12,1 

115,4 


Payariq 

242,8 


125,3 

117,5 


71,2 

171,6 


Pastdarg‘om 

344,3 


172,5 

171,8 


90,6 

253,7 


Paxtachi 

140,7 


69,7 

71,0 


27,7 

113,0 


Samarqand 

244,8 


123,7 

121,1 


14,8 

230,0 


Narpay 

207,7 


105,7 

102,0 


62,9 

144,9 


Nurobod 

146,0 


73,3 

72,7 


16,9 

129,0 


Tayloq 

194,7 


98,2 

96,5 


23,7 

171,0 


Urgut 

490,9 


249,0 

241,9 


206,4 

284,5 


 

 

I. 

DEMOGRAFIYA VA 

MEHNAT BOZORI 

 

 

 

 

2018 yil 1 oktyabr holatiga aholi soni tarkibi 

(ming kishi)

  

 

 

 

2018 yilning yanvar-sentyabrida aholining tabiiy harakati  

 

 

 

kishi 

har ming aholiga, 

nisbatan

 

2017y. 

2018y.

1)

 

o‘sish,  

kamayish 

2017y. 

2018y.

1)

 

 

  

 

  

Tug‘ilganlar  

65502 

71937 


6435 

23,8 


25,7 

O‘lganlar  

11809 

11379 


-430 

4,3 


4,1 

Tabiiy o‘sish 

53693 

60558 


6865 

19,5 


21,6 

Nikohlar  

24737 

19657 


-5080 

9,0 


7,0 

Ajralishlar  

2917 

2523 


-394 

1,1 


0,9 

                                                  

0

5001000

1500


2000

2500


3000

3500


4000

3777,8

1879,6

1898,3

2370,1

1407,1

Jami

ayollar

erkaklar

qishloq aholisi

shahar aholisi

 

 

  

 

2018 yilning yanvar-sentyabrida aholining tabiiy harakati, 

kishi hisobida 

 

 

Tug‘ilish  darajasining  ko‘payishi  Urgut    (27,7  promilledan  30,1  promillega)  va  Payariq 

(26,5 

promilledan 28,3 

promillega), 

Kattaqo‘rg‘on 

shahar 


(22,4 

promilledan  

25,3  promillega),  Ishtixon  (24,9  promilledan  27,8  promillega)  tumanlarida  sezilarli  darajada 

o‘sish kuzatildi.  

O‘lim  darajasi.  2018  yilning  yanvar-sentyabr  oylarida  vafot  etganlar  soni  

11379  kishini  tashkil  qildi  va  2017  yilning  shu  davriga  (11809  kishi)  nisbatan  

430 

taga 


kamaygan. 

O‘lim 


koeffitsenti 

esa 


4,1 

promilleni 

tashkil 

qildi  


(2017 yil yanvar-iyunida 4,3 promille). 

O‘lganlar  sonining  ko‘payishi  sezilarli  darajada  kuzatilmadi,  aksincha  kamayish 

Samarqand  shahar  (5,3  dan  4,7  ga),  Pastdarg‘om  (4,1  dan  3,4  ga),  Qo‘shrabod  (4,6  dan  4,1 

promillega), va Narpay (4,1 dan 3,7 promillega) tumanlarida kuzatildi. 

O‘lganlar  umumiy  sonidan  60,0  foizi  -  qon  aylanish  tizimi  kasalliklari, 

7,6  foizi  -  o‘sma  kasalliklari,  6,4  foizi  -  baxtsiz  hodisa,  zaharlanish  va  jarohatlar,      5,9  foizi  - 

ovqat  hazm  qilish  organlari  kasalliklari, 4,1  foizi  -  nafas  olish  organlari  kasalliklari,  1,4  foizi  - 

infeksiya  kasalliklari  va  qolgan  14,6  foizi  esa  boshqa  kasalliklar  bilan  kasallanganligi  sababli 

vafot etgan. 

 

010000

20000


30000

40000


50000

60000


70000

80000


tug'ilganlar

tabiiy o'sish

nikohlar

o'lganlar

ajralishlar

65502

53693

24737

11809

2917

71937

60558

19657

11379

2523

2017yil

2018 yil

 

 

 O‘lganlar umumiy sonining tarkibiy tuzulishi 

(2018 yilning yanvar

-sentyabr

 holatiga, foizda)  

 

  

 

Nikoh  va  ajralishlar.  2018  yilning  yanvar-  sentyabrda  FHDYO  bo’limlarida  

19657 ta nikoh va 2523 ta ajralishlar  ro‘yxatga olindi. Har ming aholiga nisbatan  7,0 ta nikoh 

(2017 yilning tegishli davrida – 9,0 ta) va 0,9 ta ajralishlar (2017 yilning tegishli davrida 1,1 ta) 

to‘g‘ri keldi. Migratsiya. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2018 yilning yanvar-sentyabr oylarida viloyat 

bo‘yicha  ko‘chib  kelganlar  soni  9320  kishini,  shu  davr  mobaynida  ko‘chib  ketganlar  soni  esa 

12067  kishini  tashkil  qildi.  Migratsiya  qoldig‘i  minus  2747  kishiga    (2017  yilning  shu  davrida  

minus 4026 kishi) teng bo‘ldi. 

 

 

1,5%7,7

60,7%


4,4%

5,7%


14,3%

5,7%


Yuqumli va parazitar

kasaliklardan.

O'simtalarda.

Qon aylanish tizimi kasalliklardan.

Nafas olish a'zolari kasalliklardan.

Ovqat hazm qilish a'zolari

kasalliklardan.

Boshqa kasallikladan.

Baxtsiz hodisa, zaharlanish va

jarohatlardan. 

 

 

2018 yil yanvar-sentyabrda aholining migratsiya ko‘rsatkichlari (kishi) 

 

 

Kelganlar 

Ketganlar 

Migratsiya 

sal’dosi 

2017y. 

2018y. 

2017y. 

2018y. 

2017y. 

2018y. 

 

  

 

  

 

Viloyat 7782 

9320 

11808 

12067 

-

4026

 

-2747

 

shaharlar  

 

 

 

 

  Samarqand sh. 

1445 


2630 

2449 


2290 

-1004 


340 

Kattaqo‘rg‘on sh. 

52 

197 


534 

540 


-482 

-343 


tumanlar: 

 

  

 

    

Oqdaryo  

578 

133 


411 

490 


167 

-357 


Bulung‘ur 

655 


663 

841 


783 

-186 


-120 

Jomboy 


535 

654 


415 

448 


120 

206 


Ishtixon 

503 


358 

729 


785 

-226 


-427 

Kattaqo‘rg‘on 

684 

494 


838 

732 


-154 

-238 


Qo‘shrabot 

426 


565 

660 


808 

-234 


-243 

Payariq 


86 

329 


957 

950 


-871 

-621 


Pastdarg‘om 

686 


352 

491 


520 

195 


-168 

Paxtachi 

274 

729 


865 

810 


-591 

-81 


Samarqand 

461 


952 

555 


881 

-94 


71 

Narpay 


475 

499 


525 

539 


-50 

-40 


Nurobod 

48 


95 

389 


373 

-341 


-278 

Tayloq 


504 

331 


375 

371 


129 

-40 


Urgut 

370 


339 

774 


747 

-404 


-408 

 


 

 

Eng katta minus qoldiqlar Kattaqo‘rg‘on (minus  343) shaharda hamda Payariq tumani 

(minus 621), Urgut (minus 408), Nurobod (minus 278), Ishtixon (minus 427), Qo‘shrabot (minus 

243), Kattaqo‘rg‘on (minus 238), Oqdaryo (minus 357) tumanlarida kuzatildi. 

2018 yilning yanvar-sentyabrida aholining tabiiy harakati  

(har 1000 kishiga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,7

20,1

25,3

24,4

27,2

28,4 27,8

24,3

28,3

21,6

30,6

25,1

26,7

24,0

25,7

30,1

24,9

4,1

4,7

5,2

3,9

4,5

4,1

3,8

3,5

4,1

3,7

4,3

3,4

4,7

4,6

4,2

3,5

3,8

0,0


5,0

10,0


15,0

20,0


25,0

30,0


35,0

Tug'ilish

O'lim

 

 

 

 

Bandlikka ko‘maklashish markazlari orqali ishga joylashtirilgan fuqarolar soni 

(kishi)

   

 

 

   

 

Bandlikka 

ko‘maklashish 

markazlariga 

murojaat 

qilgan 


fuqarolardan  

20800    nafari  (barcha  murojaat  qilganlarning  54,8  foizi)  ishga  joylashtirildi.  Ayniqsa  ushbu 

ko‘rsatkich,  Nurobod    (murojaat  etganlarning  72,2  foizi),  Urgut  (67,5  foizi),  Qo‘shrabot  6,6 

foizi), Samarqand shahar (66,5 foizi), Narpay (61,7 foizi) tumanlarida yuqori darajada bo‘ldi. 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Samarqand sh.

Ishtixon

Pastdarg'om

Samarqand

Jomboy

Kattaqo'rg'on

Payariq

Tayloq

Oqdaryo

Bulung'ur

Urgut

Narpay

Paxtachi

Nurobod

Qo'shrabot

Kattaqo'rg'on sh.

2888

1493

1359

1217

1438

1471

1567

1372

968

1059

1421

955

1090

884

889

729

2678

1455

1263

1263

1248

1221

1572

982

955

1084

1624

931

1056

672

818

527

2017 yilning yanvar-sentyabr2

2018 yilning yanvar-sentyabr


Download 0.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling