Дастлабкималака дужжатларини тупламинибериш учун суров


В: Тендер иштирокчисини молиявий ахволи т ^ р и си д а асосий курсаткичлар


Download 393.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet14/19
Sana06.08.2022
Hajmi393.69 Kb.
#791128
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Bog'liq
2. Дастлабки малака хужжатлари
Alohida olingan so’z turkumlari 3 guruhga bo’linadi-fayllar.org (1), 2-lobaratoriya Geodeziya, Qishloq turizmi, Сансон проекцияси, aholi demografiyasi, 5-лек 30.09.2020(1), 1-b 2021 2022, 1-b sinf, 1-A sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 1-J sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 17- maktab yarim yillik xisobot
3В: Тендер иштирокчисини молиявий ахволи т ^ р и си д а асосий курсаткичлар
1) ^оплаш коэффициенти (туловга кодирлик коэффициенти) - ташкилотнинг киска муддатли 
мажбуриятларининг тулов имкониятларини курсатади, у факат дебиторлар билан уз вактида хисоб- 
китоб килиш ва тайёр махсулотни кулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) 
активларнинг бошка элементлари билан бахоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг 
имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.
Коэффициент куйидаги формула буйича хисоблаб чикилади:
Кпл =
(ТМЗ - НП) +ДЗ +ДС 
ТО
Бунда:
ТМЗ - товар моддий захиралар (хисобот даври охири), баланс активининг II булим 140-сатр;
НП - тугалланмаган ишлаб чикариш (хисобот даври охири), баланс активининг II булим 160-сатр; 
ДЗ - дебиторлар (хисобот даври охири), баланс активининг II булим 210-сатр;
ДС - пул маблаглари жами (хисобот даври охири), баланс активининг II булим 320-сатр;
ТО - жорий мажбуриятлар жами (хисобот даври охири), баланс пассивининг II булим 600-сатр.
Агар туловга кодирлик коэффициенти хисобот даври охирида 1,25 дан кам кийматга эга булса
корхона ушбу курсаткич буйича туловга кодир эмас деб хисобланади.
2) Уз айланма маблаFлари билан таъминланганлик коэффициенти - ташкилотнинг молиявий 
баркарорлиги учун зарур булган унинг уз айланма маблаглари мавжудлигини, корхона мулкдорлари 
ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.
Коэффициент куйидаги формула буйича аникланади:
НСОС = ИСС - ЗУ + ДО - ДА
Бунда:
ИСС - уз маблаглари манбалари жами (хисобот даври охири), баланс пассивининг I булим 480-сатр;
ЗУ - таъсисчиларнинг устав капиталига улушлари буйича карзи (хисобот даври охири), баланс 
активининг II булим 290-сатр;
ДО - узок муддатли мажбуриятлар жами (хисобот даври охири), баланс пассивининг II булим 490-сатр; 
ДА - узок муддатли активлар жами (хисобот даври охири), баланс активининг I булим 130-сатр;
Агар хисобот даври охирида уз айланма маблаглари билан таъминланганлик коэффициенти ижобий 
(НСОС > 0) курсаткични хосил килса, у холда корхона ушбу курсаткич буйича уз айланма 
маблаглари билан таъминланган деб хисобланади.
Талабгорнинг (агар консорциум булса, етакчи корхонанинг) рахбарини имзоси:
Талабгорнинг (агар консорциум булса, етакчи корхонанинг) мухри:
Тузилган сана: 2022 йил «_____ »
Тендер ташкилотчиси: Узбекистон Республикаси экология ва атроф-мууитни мууофаза цилиш Давлат цумитаси
13


ДАСТЛАБКИ МАЛАКА ДУЖЖАТЛАРИНИ ТУПЛАМИНИ БЕРИШ УЧУН СУРОВ (2022 йил январь)
ДХШ асосида маиший чициндиларни бошцариш лойихаси

Download 393.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling