Дастлабкималака дужжатларини тупламинибериш учун суров


Download 393.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet16/19
Sana06.08.2022
Hajmi393.69 Kb.
#791128
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Bog'liq
2. Дастлабки малака хужжатлари
Alohida olingan so’z turkumlari 3 guruhga bo’linadi-fayllar.org (1), 2-lobaratoriya Geodeziya, Qishloq turizmi, Сансон проекцияси, aholi demografiyasi, 5-лек 30.09.2020(1), 1-b 2021 2022, 1-b sinf, 1-A sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 1-J sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 17- maktab yarim yillik xisobot
4Б. М олиявий хужжатлар:
1) 
У збекистан Республикасининг бухгалтерия хисоби ва молиявий хисобот тугрисидаги 
конунчилигига ёки молиявий хисоботнинг халкаро стандартларига мувофик тузилган, охирги 
(утган) уч тулик молиявий йил учун молиявий хисоботлар (Ф-1 ва Ф-2 шакллар ва бюджетга 
туловлар хакида маълумот), мансабдор шахсларнинг мухри ва имзоси билан хамда Давлат 
солик инспекция электрон тизимига топширилганлиги тугрисида тасдикловчи хужжат билан;
2) 
Талабгорнинг асосий ва иккиламчи банк хисоб ракамларида пул мавжудлигини тасдикловчи 
хизмат курсатувчи банк хати 
(ариза топшириш муддатидан бир ой аввал холатига);
3) 
Талабгорнинг мулк хукукини хамда кучмас ва кучар мулкнинг кийматини тасдикловчи 
хужжатлар («Мулкий руйхатни») нусхарлари 
(ариза топшириш муддатидан бир ой аввал 
холатига);
4) 
Талабгорнинг картотека №2, 
банк ссудалари буйича муддати утган карздорлиги 
мавжудлиги/йуклиги, талаб килиб олингунча миллий ва хорижий валютадаги асосий ва 
иккиламчи банк хисоб ракамлардаги маблаглар колдиги, хамда улар буйича сунгги 2 йиллик 
айланмалар (оборот) хакида хизмат курсатувчи банклардан М аълумотномалар 
(ариза 
топшириш муддатидан бир ой аввал холатига).
Изох:
Тендер ташкилотчиси (ёки тендер комиссия ва уни бауолаш учун жалб цилинган ваколатли шахслари) 
дастлабки малакалаш босцичида тацдим этилган талабгорларнинг маълумотларни ва уужжатларни 
ишончлгини ва тугри эканлигини текшириш мацсадида, заруратга кура цушимча маълумотларни ва 
уужжатларни талаб этишга уацли уисобланади. Талабгорлар томонидан юридик ёки молиявий 
уужжатлардан бири тацдим этилмаслиги ёки юцорида белгиланган талаблар асосида тацдим 
этилмаслиги тендер комиссияси томонидан талабгорни дастлабки малакалашдан утмаган деб 
топиш ёки дискалификация цилиш учун сабаб булиши мумкин.
Тендер ташкилотчиси: Узбекистан Республикаси экология ва атроф-мууитни мууофаза цилиш Давлат цумитаси
15


ДАСТЛАБКИ МАЛАКА ДУЖЖАТЛАРИНИ ТУПЛАМИНИ БЕРИШ УЧУН СУРОВ (2022 йил январь)
ДХШ асосида маиший чициндиларни бошцариш лойихаси

Download 393.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling