Дастлабкималака дужжатларини тупламинибериш учун суров


-ИЛОВА Дастлабки малака талабларига мувофиклигини бахолаш мезонлари


Download 393.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet17/19
Sana06.08.2022
Hajmi393.69 Kb.
#791128
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Bog'liq
2. Дастлабки малака хужжатлари
Alohida olingan so’z turkumlari 3 guruhga bo’linadi-fayllar.org (1), 2-lobaratoriya Geodeziya, Qishloq turizmi, Сансон проекцияси, aholi demografiyasi, 5-лек 30.09.2020(1), 1-b 2021 2022, 1-b sinf, 1-A sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 1-J sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 17- maktab yarim yillik xisobot
5-ИЛОВА
Дастлабки малака талабларига мувофиклигини бахолаш мезонлари
Мезонлар, талаблар ва бахолаш шартлари
Вазн ва 
максимал 
балл
А) Талабгорнинг санитар тозалиш сохага оид махсус тажрибаси 
(юкоридаги 3-илова «А-банди», 1, 2 ва 3-жадваллар):
• 
Санитар тозалаш сохасидаги хизматлар тажрибаси, шу жумладан маиший 
чициндиларни туплаш ва олиб чициш; маиший чициндиларни саралаш ва 
цайта ишлаш: санитар полигонларда чициндиларни сацлаш ва утилизация 
цилиш
(3 йил ва ундан ортиц тажрибага максимал 20 балл; 1 йилдан 3 йилгача 
10 балл, 1 йилдан кам тажрибага 5 балл; умуман тажрибага эга булмаган 
корхонага 0 балл).
20
Б) Талабгорнинг асосий мутахассислар малакаси (юкоридаги 3-илова «Б- 
банди»):
• 
Корхона рахбари - 8 балл
• 
Транспорт сохасидаги мухандис - 6 балл
• 
Транспорт сохасидаги ицтисодчи - 6 балл
20
Бунда айнан курсатилган уодимнинг ушбу мутахасислик стажига цараб 
бауоланади. Юцорида айтилган уар бир асосий мутахассис цуйидагича 
бауоланади:
S умумий малака (маълумоти): олий (40%), урта-махсус (20%) ва урта 
(10%);
S санитар тозалаш соуасида ёки лавозим мутахассислигига оид махсус 
тажриба: 3 йил ва ундан ортиц (60%), 1 йилдан 3 йилгача (40%), 1 
йилдан кам стаж (20%), соуага оид иш стажи мавжуд булмаган 
уолларда 0 балл берилади
В) Талабгорнинг молиявий ахволи (юкоридаги 4-илова «Б-банди»):
• 
Охирги йиллик молиявий хисобот буйича курилган соф фойда курсаткичи 
(Ф-2 шакл)
10
Бунда 10 балл тендер иштирокчилари сонига булинади ва иштирокчиларни 
оладиган баллари улуши аницланади, энг юцори курсаткич эгаси максимал баллни 
олади, цолган иштирокчилар курсаткичлари буйича камайтирилган балл эгасига 
айланади. Бунда соф фойда молиявий хисоботда акс этмаган иштирокчига балл 
берилмайди.
М и с о л : И ш т и р о к ч и л а р со н и 5 т а б улга нд а (10/5=2). Ю ц о р и к ур с а т к и ч 10 б алл, 
и к к и н ч и я х ш и к ур с а т к и ч эгаси 8 б а лл, у ч и н ч и я х ш и к ур с а т к и ч 6 б а лл, 
т у р т и н ч и к ур с а т к и ч 4 б а лл ва о хи р ги и ж о б и й к ур са т к и ч эгаси 2 б а л л га эга 
булади.
 
Охирги йиллик молиявий хисоботи буйича цоплаш коэфиценти (туловга 
цодирлик) буйича 
(энг юцори - 10 балл, меъёрдан баланд 5 балл, меъёрдан 
паст - 0 балл). (юкоридаги 3-илова «В-банди 1-кисми»)
10
Тендер ташкилотчиси: Узбекистон Республикаси экология ва атроф-мууитни мууофаза цилиш Давлат цумитаси
16


ДАСТЛАБКИ МАЛАКА ДУЖЖАТЛАРИНИ ТУПЛАМИНИ БЕРИШ УЧУН СУРОВ (2022 йил январь)
ДХШ асосида маиший чициндиларни бошцариш лойихаси

Download 393.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling