Dasturlash tillari bazsida texnik ilovalar


Download 186.28 Kb.
bet6/7
Sana12.02.2020
Hajmi186.28 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Qiyinlik darajasi – 3;

LabVIEW da mahalliy o`zgaruvchilar nima?

diagrammalar blokining turli nuqtalaridan yuzadagi panel ob`yektiga murojaat etish imkonini beradi;

bir necha VU lar orasida, yoki VU lar baravar ishlaganda ixtiyoriy tipdagi qiymatlarga bir vaqtda murojaat etish imkonini beradi;

bir necha VU lar orasida, yoki VU lar baravar ishlaganda ixtiyoriy tipdagi qiymatlarga bir vaqtda murojaat etish imkonini beradi, lekin ular turli mahalliy va tarmoq dasturlarida ishlaydi;

bir necha VU lar orasida, yoki VU lar baravar ishlaganda ixtiyoriy tipdagi qiymatlarga bir vaqtda murojaat etish imkonini beradi, lekin ular turli mahalliy va tarmoq dasturlarida ishlamaydi;

137 Manba - Баран Е.Д. LabVIEW FPGA. Реконфигурируемые измерительные и управляющие системы. – М.: ДМК, 2010;

Qiyinlik darajasi – 3;

LabVIEW da global o`zgaruvchilar nima?

bir necha VU lar orasida, yoki VU lar baravar ishlaganda ixtiyoriy tipdagi qiymatlarga bir vaqtda murojaat etish imkonini beradi, lekin ular turli mahalliy va tarmoq dasturlarida ishlaydi

diagrammalar blokining turli nuqtalaridan yuzadagi panel ob`yektiga murojaat etish imkonini beradi

bir necha VU lar orasida ishlaganda ixtiyoriy tipdagi qiymatlarga bir vaqtda murojaat etish imkonini beradi

bir necha VU lar orasida turli mahalliy va tarmoq dasturlarida ishlamaydi

138 Manba - Баран Е.Д. LabVIEW FPGA. Реконфигурируемые измерительные и управляющие системы. – М.: ДМК, 2010;

Qiyinlik darajasi – 2;

LabVIEW da signallarning nechta turi mavjud?

3

4

5

6

139 Manba - Баран Е.Д. LabVIEW FPGA. Реконфигурируемые измерительные и управляющие системы. – М.: ДМК, 2010;

Qiyinlik darajasi – 3;

To'g'ti jumlani aniqlang:

Mahalliy o`zgaruvchining terminali o`qish rejimida qalin ramkaga ega, yozish rejimida esa ingichkaroq

Mahalliy o`zgaruvchining terminali o`qish rejimida ingichka ramkaga ega, yozish rejimida esa qalinroq

Mahalliy o`zgaruvchining terminali o`qish rejimida oq rangda, yozish rejimida esa qora rangda bo'ladi

Mahalliy o`zgaruvchining terminali o`qish rejimida qora rangda, yozish rejimida esa oq rangda bo'ladi

140 Manba - Баран Е.Д. LabVIEW FPGA. Реконфигурируемые измерительные и управляющие системы. – М.: ДМК, 2010;

Qiyinlik darajasi – 3;

LabVIEW da Diagram Disable va Conditional Disable tuzilmalaridan nima maqsadda foydalaniladi?

grafik kodlar bo`lagini bajartirmoqchi bo`lmasak

mahalliy o`zgaruvchilardan foydalanish uchun

global o`zgaruvchilardan foydalanish uchun

grafik kodlar bo`lagini bajartirmoqchi `lsak

141 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Ob`ektga yo`naltirilgan dashturlashda sinf tushunchasi?

Xususiyatlar, metodlar va hodisalardan iborat

Xususiyatlar va metodlardan iborat

Xususiyatlar va hodisalardan iborat

Metodlar va hodisalardan iborat

142 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Yozuv ob`ektining(TLabel) ekranga chiqariladigan matn rangi ob`ektga yo`naltirilgan dasturlash tilidagi ob`ektning qanday tushunchasiga mos keladi?

Xususiyat

Hodisa

Metod

VIU

143 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Matn kiritish ob`ektida(TEdit) matnni o`zgarishi ob`ektga yo`naltirilgan dasturlash tilidagi ob`ektning qanday tushunchasiga mos keladi?

Hodisa;

Xususiyat;

Metod (Usul);

Initsializatsiya;

144 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

BitBtn tugma ob`ekti Button tugma ob`ektidan barcha imkoniyatlarini o`zida mujassamlashtirgan! Ushbu fakt ob`ektga yo`naltirilgan dasturlash tilidagi ob`ektning qanday tushunchasiga mos keladi?

Vorislik;

Polimorfizm;

Inkapsulatsiya;

Initsializatsiya;

145 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

BitBtn tugma ob`ekti Button tugma ob`ektidan barcha imkoniyatlarini o`zida mujassamlashtirgan! Ushbu fakt ob`ektga yo`naltirilgan dasturlash tilidagi ob`ektning qanday tushunchasiga mos keladi?

Vorislik;

Polimorfizm;

Inkapsulatsiya;

Initsializatsiya;

146 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

BitBtn tugma ob`ekti Button tugma ob`ektidan tugma ustiga yozuvni chiqarishdan boshqa rasmni ham chiqaradi! Ushbu fakt ob`ektga yo`naltirilgan dasturlash tilidagi ob`ektning qanday tushunchasiga mos keladi?

Polimorfizm;

Ob`yekt vorislii;

Inkapsulatsiya;

Initsializatsiya;

147 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Delphi tizimida loyiha yaratilganda odatda natija sifatida qanday fayl hosil bo`ladi?

.exe

.pas

.dfm

.res

148 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Delphi tizimida loyiha moduli yoki dasturchi kod yoziladigan fayl qanday kengaytmaga ega?

.pas

.exe

.dfm

.res

149 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Delphi tizimida loyiha formasi yoki oynasi fayl sifatida qanday kengaytmaga ega?

.dfm

.exe

.pas

.res

150 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

*.dpr kengaytmali fayl nima uchun kerak?

Delphi tizimida loyihani ochish uchun;

Delphi tizimida modulni(dastur bir bo`lagini) ochish uchun

Delphi tizimida loyihani formasini ochish uchun;

Delphi tizimida loyihani resurslarini ochish uchun;

151 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

object Form3: TForm3
Left = 293
Top = 55
BorderStyle = bsDialog
Caption = #1050#1080#1088#1080#1090#1080#1096'...'
ClientHeight = 551
ClientWidth = 797
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
Position = poDesigned
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
Ushbu kod qismi qaysi kengatmali fayldan olingan?

.dfm

.exe

.pas

.res

152 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Form1.close;

Ushbu kod qismi qaysi kengatmali fayldan olingan?

.pas

.exe

.dfm

.res

153 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Delphi tizimida Forma ob`ektining rangini o`zgartirmoqchi bo`lsangiz Delphi tizimining qanday oynasidan foydalaniladi?

Object Inspector

Project

Main menu

Tool palette

154 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Delphi tizimida Forma ob`ektiga sichqoncha ko`rsatkichini etganda dastur kodini yozmoqchi bo`lsangiz Delphi tizimining qanday oynasidan oydalaniladi?

Object Inspector

Project

Main menu

Tool palette

155 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Qaysi qatorda Delphi dasturlash tilida to`gri izoh yozilgan?

// close

/close

{close

close}

156 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Qaysi qatorda Delphi dasturlash tilida to`gri izoh yozilgan?

{ close }

/close

{close

close}

157 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

a:=4*3+5; “a” o`zgaruvchi tipini to`g`ri tanlang?

Integer

Chr

Str

Bool

158 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

a:=4*3/5; “a” o`zgaruvchi tipini to`g`ri tanlang?

Double

Chr

Str

Bool

159 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

a:=’Z’; “a” o`zgaruvchi tipini to`g`ri tanlang?

Char;

Double;

String;

Boolean;

160 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

a:=’Zayniddin’; “a” o`zgaruvchi tipini to`g`ri tanlang?

String

Real

Chr

Bool

161 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Agar o`zgaruvchi oldindan qanday tipli ma`lumotlarni qabul qilishinni bilmasangiz qanday tipni tanlagan bo`lardiz?

Variant

Real

Str

Bool

162 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Tsikl operatori dasturlashda keng qo`llaniladi! Agar tsikllar soni aniq bo`lsa (masalsan 10 marta qaytib bajarish) unda qaysi tsikl operatordan foydalaniladi?

For;

While;

Repeat;

IF – ELSE;

163 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Tsikl operatori dasturlashda keng qo`llaniladi! Agar tsikllar soni aniq bo`lmasa va shart birinchi tekshirilib buyruqlar keyin bajarilsa unda qaysi tsikl operatordan foydalaniladi?

While

For

OF

IF

164 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Tsikl operatori dasturlashda keng qo`llaniladi! Agar tsikllar soni aniq bo`lmasa va buyruqlar avval bajarilib va shart keyin tekshirilsa unda qaysi tsikl operatordan foydalaniladi?

Repeat

For

OF

IF

165 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Shart operatori dasturlashda keng qo`llaniladi! Agar bir son ikkinchi sondan kattaligini tekshirish uchun (maslan a>b) qanday operatordan foydalaniladi?

IF;

For;

While;

Repeat;

166 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

a:=3;
Case a of
0:Form1.Tag:=1;
2:Form1.Tag:=2;
3:Form1.Tag:=3;
4:Form1.Tag:=4;
End;
Ushbu operatordan keyin Form1 ob`ektining Tag xususiyati nechaga teng bo`ladi?

3

4

5

6

167 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

A:=Length(‘Ob`ektga yo`naltirilgan dasturlash’); A o`zgaruvchi qiymatini toping?

34

35

36

37

168 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

A:=copy(‘Ob`ektga yo`naltirilgan dasturlash’,25,6); A o`zgaruvchi qiymatini toping?

Dastur;

Ob`yekt;

Yo`naltirish;

Dasturlash;

169 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

s:='Ob`ektga yo`naltirilgan dasturlash';
Delete(s,31,4);
“S” o`zgaruvchi qiymatini toping?

Ob`ektga yo`naltirilgan dastur

Yo`naltirilgan dastur

Dastur

Dasturlash

170 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

a:=pos(‘dastur’,'Ob`ektga yo`naltirilgan dasturlash',);
“a” o`zgaruvchi qiymatini toping?

25

26

27

28

171 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

Ushbu rasmda qanday oyna turi keltirilgan?

MDI forma;

Simples forma;

Dialogs forma;

With Out Border forma;

172 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

A:array[4..17] of integer; Bu nehca o`lchamli massiv?

1

2

3

4

173 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

A:array[4..17,1..8] of integer; Bu nehca o`lchamli massiv?

2

3

4

5

174 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

TFileStream ob`ekti qanday maqsadda foydalaniladi?

Fayllar bilan ishlash;

Massivlar (Array) bilan ishlash;

Ma`lumotlar bazasi bilan ishlash;

Komponentlar to`plami bilan ishlash;

175 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Qiyinlik darajasi – 3;

TFileStream ob`ekti bilan faylni o`qish va o`zgartirish rejimida ochish uchun qaysi rejimdan foydalaniladi?

fmOpenReadWrite

fmCreate

fmOpenRead

fmOpenWrite

176 ManbaФленов М.В. Библия Delphi. – Санкт-Петербург: БХВ, 2004;

Download 186.28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling