De la piscina de vilafranca


Download 0.62 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana24.01.2018
Hajmi0.62 Mb.
  1   2   3

24

47

19

Lloret TurismeCOSTA D’EN GALLINA

CORONA

SANTA CRISTINA

SOLEIA

PITCH & PUTT

PAPALÚS

GNOMO PARK

PLAÇA 

DE CASTELLA

AVINGUDA VILA DE BLANES

CAMÍ DE SANT

A CRISTINA

CAMÍ DE SANT

A CRISTINA

DE L

’AMIST


AT

DE LA PISCINA

DE LA PISCINA

DE VILAFRANCA

DE BALAGUER

CAMÍ DEL P

APALÚS

DEL PI


BOSC

BOSC


DE CANT

ÀBRIA


DE VIST

A ALEGRE


D’ARAGÓ

EUSKADI


D’ANDALUSIA

D’EXTREMADURA

DEL P

AÍS V


ALENCIÀ

DE MÚRCIA

DE GALÍCIA

PTGE. DE LA TRANQUILIT

AT

AVIN


GUD

A VI


LA D

E B


LAN

ES

DE VISTA ALEGRE

D’ARAGÓ


ERMITA DE

SANTA CRISTINA

PLATJA DE SA BOADELLA

PLATJA DE SANTA CRISTINA

CREUERS TURÍSTICS

LINE CRUISES

CA

MÍ D

E S


AN

TA 


CRI

STI


NA

BOSC DE

SA BOADELLA

DEL LLIRI DE MAR

AV

ING


UD

A DE


 SA BO

ADELLA


CAMÍ VELL DE

 LLO


RET

 A B


LAN

ES

CAMÍ A LA PLATJA

DE FENALS

PASSEIG FERRAN AGULLÓ

DE PIUS FONT I QUER

DE DAFNE

AVINGUDA  DE FENALS

AVINGUDA  DE FENALS

AVINGUDA  DE FENALS

DEL MARFULL

DEL MARFULL

AVINGUDA

PERAP


ASSA

NARCÍS MACIÀ DOMÈNECH

CIENFUEGOS

DE JOAQUIM

CODINA I VINYES

DE DAFNE


SANTA

CLOTILDE

PARC DE 

FENALS

COL·LEGI

SES OBRERES

CENTRE

D’ASSISTÈNCIA

PRIMÀRIA (CAP)

DE FENALS

LA VINYA BLANCA

TORRENT DELS 

TRES TURONS

PUIG DEL PAPALÚS

JARDINS DE

SANTA CLOTILDE

MUNTANYA D’EN

ROVIRALTA

SANTIAGO DE CUBA

CA

M

Í DSA

 BOA

DE

LLA

CAN XANCA

AVINGUDA D’AMÈRICA

DE LES ANTILLES

PERE CODINA I MONT

PERE CODINA I MONT

URB. VENT

A DE GOY


A

URB. VENT

A DE GOY

A

AVINGUDAPASSAPERA

DE LES ANTILLES

DE L’HAVANA

RIU DE LA PLA

TA

CIUT


AT DE LA P

AZ

JOAN SUREDA I GUINARTNARCÍS MACIÀ DOMÈNECH

NARCÍS MACIÀ DOMÈNECHFENALS

EL PUNTET 

DE FENALS

CENTRE

METGE

BENZINERA

SANT PERE DEL BOSC

CREU DE TERME

ORATORI DE LA MARE

DE DÉU DE GRÀCIA

MONUMENT A L’ÀNGEL

AVINGUDA VILA DE BLANES

AVINGUDA VILA DE BLANES

PLA  DE FENALS

SANTIA

GO DE


 CUBA

           

              

                      

       

   SA


NTI

AG

O DE C

UB

A         

   


DOMÈNECH        CARLES

RAMON CASAS

JOAQUIM MIR

PASSEIG FERRAN AGULLÓ

PASSEIG FERRAN AGULLÓ

PUERTO RICO

D’AMÈRICA

AVINGUDA


RIU DE LA PLA

TA

FRANCESC LAYRET

PABLO PICASSO

RICARD CANALS

MARIÀ FORTUNY

MARIÀ FORTUNY

EL CASTELL

PUNTA DE BANYS

PLATJA DE FENALS

PUNTA DE FENALS

SA ROCA BLANCA

NIELL DE FENALS

ES XUCLADOR

CALA 

BANYS

CREUERS TURÍSTICS

LINE CRUISES

CASTELL DE

SANT JOAN

CAMÍ DEL CASTELL DE ST

. JOAN

CAMÍ A CALA BANYSBISBE BERNA

T UMBERT


PLAÇA 

ALFRED SISQUELLA

PLA  DE FENALS

PINTOR MANEL COLL I RODRIGUEZ

AVINGUDA  DE FENALS

DE LES ANTILLES

MONTEVIDEO

MÈXIC

JOSEP DE TOGORES

DE LA RIERA

DE LA RIERA

POTOSÍ


POTOSÍ

CONSTANTÍ RIBALAIGA

JOSEP MARIA SERT

FRANCESC CAMBÓ

COSTA DE CARBONELL

CARBONELL

COST

A DE 


BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

ISIDRE NONELL

VALENTÍ ALMIRALL

PERE CODINA I MONT

CAN COLL

D’HORTA

MOSSOS

D’ESQUADRA

BOMBERS

BUENOS


AIRES

PTGE. J. M. SERT

PTGE. BUENOS AIRES

COSTA DE


CARBONELL

DEL CARIB

PUJADA    

PUJADA  POTOSÍ

FRANCESC

CAMPDERA


POTOSÍ

AVINGUDA D’AMÈRICA

PERE CODINA I MONT

RIU DE LA PLA

TA

FRANCESC CAMBÓCAMÍ DE MAS ARBOÇ

DE SÓCRA


TES

DE SÓCRATES

DEL XINO-XANO

D’ARISTÒTIL

DE PLADE PLATÓCAMÍ DE REPÒS

FRANCESC 

PI I MARGALL

PLAÇA DE 

MAS ARBOÇ

PLAÇA 

ARQUÍMEDES

ERMITA DE 

SANT QUIRZE

AVINGUDA VILA DE BLANES

CAMÍ DE S

ANTA C


RIST

INA


 A 

LES


 AL

EGR


IES

CEMENTIRI

MAS ARBOÇ

CAMÍ DE

CAMÍ DE MAS ARBOÇARIBAU

AV

. NICOLAU FONT I MAIGDELS MESTRES

CAMÍ DE L

’ÀNGEL

CAMÍ DE L’ÀNGEL

RAMON LLULL

AUSIÀS MARCH

CARLES RIBA

DE ROSSELL

PASSA


TGE

SENYORA


PUJADA A PUIG VENTÓS

SANT


A JULIT

A

SANT RAMONAVINGUDA DE LES ALEGRIES

AVINGUDA DE LES ALEGRIES

AVINGUDA DE LES ALEGRIES

AVINGUDA DE LES ALEGRIES

DE JOAN MIRÓ

AVINGUDA DEL MAS ROMEU

DELS POMERS

DELS CIRERERS

TRA

V. MAS ROMEUDELS AMETLLERS

DELS A


VELLANERS

DELS PRUNERS

AVINGUDA DEL MAS ROMEU

DE JOAN MIRÓ

PASSEIG DE CÚLLAR

AVINGUDA DEL 

RIERAL

AVINGUDA DEL RIERAL

AVINGUDA DEL RIERAL

SENYORA DE ROSSELL

DE GERTRUDIS

MORET I FRIGOLA

NARCÍS SALA I P

ARERA

PASSEIG DE CÚLLARPASSEIG DE CÚLLAR

SANT QUIRZE

SANT RAFEL

PUIG 

VENTÓS

CAN SABATA

ROSSELL

PLAÇA

DELS MESTRES

INSTITUT

COLL I RODÉS 

INSTITUT

ROCA GROSSA

ESCOLA

ÀNGELS ALEMANY

RECAPTACIÓ

EXECUTIVA

LLAR

D’INFANTS

ELS POPS

PAVELLÓ

POLIESPORTIU

ESCOLA

POMPEU FABRA PAVELLÓ

ESPORTIU

POMPEU FABRA

TANATORI

INFORMACIÓ

TURÍSTICA

URBANISME,

OBRES I 

SERVEIS

PISTES 

D’ATLETISME

SKATE PARK

PLAÇA DE

DOMÈNECH 

MONER BASART

RI

ER

A

 DLL

O

RE

T

EUGENID’ORS I

ROVIRA

AURORA


BERTRANA

I SALAZAR

JOSEP VICENÇ

FOIX I MAS

NARCÍS OLLER

I MORAGAS

AVINGUDA DE VIDRERES

AVINGUDA                         DE VIDRERES

COST

A D’EN VIÓJOAN SAL

VAT I P


APASSEÏT

MONTSERRA

T ROIG 

I FRANSITORRADE LA MASIADEL ROSER

AV

. DE JOSEP PLA I CASADEVALL

DE CAN P


ANSA

CARLES RAHOLA

I LLORENS

DE MAS PONSCENTRE 

D’ASSISTÈNCIA

PRIMÀRIA (CAP)

RIERA DE LLOR

ET

COSTA D’EN VIÓ

COST

A D’EN VIÓPASSATGE DE 

LES ALEGRIES

CAMÍ ANTIC DE SANT COLOM

PARC AQUÀTIC WATER WORLD

KARTING

LLORET

POBLAT IBÈRIC 

DE MONT BARBAT

GIRONA

FRANÇA

AUTOPISTA

A-7

E-15

AVINGUDA DEL RIERAL

AVINGUDA DEL RIERAL

AVINGUDA DEL 

RIERAL

DE MARIA AURÈLIACAPMANY I F

ARNÉS


FRANCESC TORRES 

CASSANA


LOPE MA

TEO


DOCTOR J. ROIG

I RA


VENTÓS

AVINGUDA DE LES REGIONS  RIE

RA

     D

E L

LO

RE

T

DE JOAN FUSTER

I ORTELLS

DE MERCÈ


RODOREDA I GURGUÍ

AV

. DE JOSEP PLA I CASADEVALL

EL RIERAL

AVINGUDA DE CAN RIBALAIGUA

PASSA

TGE DE 


CAN RIBALAIGUA

DE POMPEU

FABRA

PTGE. DE POMPEU F

ABRA


BONA

VENTURA


CONILL

PAU ARPÍ I GALÍ

AGUSTÍ BLANC

CLAUSELL


JOSEP 

ALEMANY


PARC DE CAN 

RIBALAIGUA

UEC

DEIXALLERIA

JOAQUIM


 LLUH

Í I RISSECHHORTS

MUNICIPALS

SERVEIS

MUNICIPALS

DE MANTENIMENT

AVINGUDA DE CA

TALUNY

A

ROVIRA       DE DALT

DE GIRONA

DE T

ARRAGONA


DE LLEIDA

DEL MAS BAELL

DE L

’AIGUA VIVA

DE L


’AIGUA VIV

A

DELS PAÏSOS

CA

TALANSDE L

’AIGUA VIV

A

DELS FERRERSDELS TERRASSANS

SEGADORS


DE LES 

PENTINADORES

GUIXAIRES

DE LES MODISTES

DELS PRA

TS

PARC SANT CRISTÒFOL

PLAÇA DELS

TAPERS

PLAÇA DELS

TEIXIDORS

DE LES FLORISTES

DELS FUSTERS

DELS TINTORERS

DE LES MECANÒGRAFES

CAN BALLELL

PLAÇA LLUÍS

COMPANYS

POBLAT IBÈRIC DE 

PUIG DE CASTELLET

D’OVIDI MONTLLOR I MENGUAL

AVI

NG

UDA D

EL P


UIG

 DE


 CA

ST

ELLE

T

AVIN

GU

DA DE

L P


UI

DE C

AS

TELL

ET

MONTERREYPUIG D’EN PLA

ROCA GROSSA

NORMAX

MAS ROMEU

CONDADO DEL JARUCO

VINYA DE ROSA

ELS LLORERS

LA MONTGODA

LLEVANTINA

LLORET

DE

DALT

DE SANT BONA

VENTURA

DE LES ESCOLESSENYORA DE ROSSELL

MAS VILÀ

CAMP DE 

FUTBOL

LLAR D’INFANTS

LOLA ANGLADA

CENTRE CÍVIC

CAN CARBÓ

PAVELLÓ 

POLIESPORTIU

EL MOLÍ

EL 

PUNTET

ESCOLA

PERE TORRENT

PISCINA

MUNICIPAL

DIPÒSIT

MUNICIPAL

DE VEHICLES

AV

INGU

DA

 DVI

DRER

ES

GUÀRDIA CIVIL

AGUSTÍ ORIOL BOTET

DEL MOLÍ

EL MOLÍ

JOAQUIM


BLUME I CARRERES

DE CAN GUIDET

PAU ARPÍ I GALÍ

MAS BAELL

SÈNIA DEL RABIC

PTGE. JOAN CARLES

FELICIÀ SERRA I MONT

AVDA. ANSELM CLA

AVDA. ANSELM CLAESTEVE CARLES

JOAN BAPTIST

A LAMBERT

JOAN BAPTISTA LAMBERT

DE SANT JOSEP

JO

SEP LLUHÍDE SANT CARLES

DE NARCÍS FORS

DE L

’OLIV


A

DE SANT ROC

AVINGUDA VILA DE TOSSA

AVINGUDA VILA DE TOSSAPARC DE

CAN XARDÓ

PARC

TURÓ D’EN BUC

TEATRE

CENTRE

D’ASSISTÈNCIA

PRIMÀRIA (CAP)

COL·LEGI IMMACULADA

CONCEPCIÓ

ESCOLA

ESTEVE CARLES

POLICIA

LOCAL

EDIFICI ANTIC  

SINDICAT

ARXIU  

MUNICIPAL

MUSEU DEL MAR

INFORMACIÓ TURÍSTICA

PLAÇA

ERNEST

ADLER

PLAÇA

MIL·LENARI

DE SANT PERE

DEL CARME

REC


TOR 

 FELIP I GIBER

T

COMERÇ


DE LA VERGE DE LORETO

MERCAT

MUNICIPAL

DE SANT JOSEP

DE L

’OLIV


A

TRA


VESSIA DELS

DE SANT BONA

VENTURA

JARDINS


DE GIRONA

AVINGUDA DE VIDRERESSEPULCRE ROMÀ

AV

INGUD

A D


OC

TO

R FLE

M

ING

AVINGUDA VILA DE TOSSA

AVINGUDA VILA DE TOSSA

AVINGUDA VILA DE TOSSA

AVINGUDA DE P

AU CASALS

POET

A CARNER


POET

A CARNER


DEL MIGDIA

PUNT


AIRES

MARINA


MARINA

MARINA


PLAÇA

SANT JORDI

PLAÇA DELS

SARDINALS

PLAÇA DE

LES FALZIES

PLAÇA DELS

SORELLS

MARINA


TURÓ DE L

’ESTELA


T

AVINGUDA DOCTOR

FLEMING

SANT JAUMEPARE CLARET

AV. DE PUIG SENYORIAL

PEP VENTURA

TOSSA

CANYELLES

CAMÍ DE LES CA

BRE

S

AVIN

GU

DA D

LA M

AGLIA

AV

INGU

DA

 ROC

GROSSA

DE

 LA R

EI

NA FA

BI

OLA

AV

INGU

DA

 DCABO

TE

TDE

 J

OAQU

IM

 RUY

RA

PLA D

’EN PUIG


AV

IN

GUDA

 R

OCGR

OSSA

BLOCH

BARRI DELS

PESCADORS

CENTRE

SOCIOSANITARI

ES TINT

SA CALETA

SA CADIRETA

MIRADOR 

DE MALLORCA

CALA TORTUGA

CALA GRAN

PLATJA DE CANYELLES

PLAÇA

DE L’ALBA

PTGE.


CAMÍ ANTIC DE TOSSA

CALA TRONS

DE BOGUES

DELS DOFINS

DE LES OBLADES

DE LA COST

A DE LLEV

ANT


AVINGUDA

DE LES T


ARONGES

CAMÍ ANTIC DE TOSSA

AVINGUDA LLORET DE DAL

T

AVINGUDA LLORET DE DALT

DE BERGA


DE BERGA

AVINGUDA DE LES ARTS

AVINGUDA DE LES ARTS

DE VÍCTOR BALAGUER

D’IGNASI IGLESIAS

ANTONI GAUDÍ

JOAQUIM

BOTET I SISÓAMADEU VIVES

DE LA MARINADA

DE RIPOLL

DE FRONT


ANY

À

DE SÚRIADE LLEBEIG

JOAN ALCOVER

D’ANTONIO

D’ANTONIO MACHADO

DE JOAQUIM RUYRA

AVINGUDA ROCA GROSSA

AVINGUDA ROCA GROSSA

MACHADO


MESTRE LLUÍS MILLET

MESTRAL


DE SÚRIA

CAMÍ ANTIC DE TOSSA

CAMÍ DE CANYELLES

AVINGUDA


DEL SOL EIXENT

CALA TRONS

CALA D’EN SIMÓN

DE LES JULIOLES

AV

. DELS PINS D’EN SITRAPASSEIG DELS TIL·LERS

CALA D’EN SIMÓN

DEL P

ALANGRE


DE LES GA

VINES


PUNT

A DE CABDELLS

CALA TRONS

PAGUERES


COST

A D’EN JOSEP MACIÀ I ROCA

PASSEIG SA CALET

A

PASSEIG SA CALETA

CAMÍ DEL


TURÓ

RODÓ


PASS

EIG D


E L

ES 


ACÀC

IES


JACIMENT

IBÈRIC DE

TURÓ RODÓ

CASTELL 

D’EN PLAJA

PLAÇA DE

LA SARDANA

SANT JORDI

TURÓ DE L

’ESTELA


T

PT

GE. T

UR

Ó DE L’ES

TE

LATSANT      LLUÍS

SANT CLIMENT

SANT

A ANNA


TRA

V. DELS AMICS

DEL SOL

DEL SOL


TRA

V.

DE LA LLUNAFÈLIX D’AZUA

FÈLIX D’AZUA

DE SANT

A     TERESACONILL I SALA

SÈNIA DEL

BARRAL

DE L


’ARENY

VENÈCIA


DEL MIGDIA

DE SANT MIQUEL

TRA

VESSERA DE SANT MIQUEL

DEL SOL


DEL NORD

PTGE. DEL PUIGPLAÇA

PARÍS

DE LA GINEST

A

DEL CASTELLPTGE. RECTOR

FELIP I GIBERT

DEL CASTELL

VIDAL I BARRAQUER

CAMÍ DE LES CABRES

AVINGUDA DE FREDERIC MISTRAL

SÈNIA DEL BARRAL

DEL CASTELL

PTGE. DELS

FELIBRES


VALL DE

VENÈCIA


SANT ELM

DE LES T


ARONGES

DE LES LLIMONES

DELS PESCADORS

PEIXOS


TROMPETES

DEL LLEÓ


DE LA CIV

ADA


VALL DE

DE LA VILA

PASSEIG MOSSÈN      JACINT         VERDAGUER

PASSEIG CAMPRODON I ARRIET

A

VALL DE VENÈCIADEL MIGDIA

DE LA F


ÀBRICA

DEL CARME

DELS CALAF

ATS


DE VENÈCIA

DE VENÈCIA

DE VENÈCIA

NARCÍS MONTURIOL

AVINGUDA DE    JOAN LLA

VERIAS


PLAÇA DE

VENÈCIA

PLAÇA 

MELCIOR

MONTERO

PLAÇA 

RAMON

COLL I

RODÉS

PETXINES


DE RAFEL 

CASANOV


AS

PTGE. DEL

BARCO

PINTOR HUGUETTRV

. DE


JOAN LLA

VERAS


TRA

VESSIA VENÈCIACENTRE

SOCIOSANITARI

PIPICAN

SANT OLEGUER SANT JOAN

SANT ISIDRE

ST

. MARTÍST

. TOMÀS


ST

. BALDIRI

SANT ANTONI

SANT GERONI

SANT      MARTÍ

SANT MA


TEU

SANT NARCÍS

SANT CRISTÒFOL

SANT TOMÀS

RAMBLA

ROMÀ BARNÉSJOSEP M. COLL I RODÉS

SANT BALDIRI

SANT

A EULÀLIASANT LLORENÇ

EMILI    MARTÍNEZ

DELS MÀRTIRS

SANT ALBERT

VÍDUES I DONZELLES

JOSEP GELA

TS

SANT BARTOMEUPASSEIG AGUSTÍ FONT

PLAÇA

D’ESPANYA

PLAÇA DE

LA TORRE

PLAÇA

DE LA

VILA

MIGUEL DE CERV

ANTES

SANT GERARDDE LA CARNISSERIA VELLA

PTGE. DE SANT ROMÀAJUNTAMENT

ST

. ISIDREDE SANT ROMÀ

DE L


’HOSPIT

AL VELL


RECTORIA

MIQUEL FERRER

RECTOR COCH

PERILLS


AGUSTÍ CABAÑAS

DE LA UNIÓ

PRA

T DE LA RIBATRA

V. UNIÓ


DE SANT

A

CATERINA

DE SANTA CRISTINA

LLUC

DE LA VILAPLAÇA

DEL CARME

PLAÇA

PIFERRER

PLAÇA DE 

L’ESGLÉSIA

PLAÇA DE

SANTA CRISTINA

FRANCESC CAMPDERA

TRA

V. SANT CARLESJOSEP GALCERAN

COST


A SANT 

CARLES


COST

A DE LA F

ÀBRICA

DE SANT PEREDE L

’ESPERANÇA

DELS HORTS

PLAÇA

GERMANS

MARISTES

PLAÇA

PERE TORRENT

DEL TORRENTÓ

DE NARCÍS FORS

DE L


’OLIV

A

DE L’OLIV

A

D’HIPÒLIT LÁZARO

DEL 


TORRENTÓ

ISAAC 


ALBÉNIZ

SANT


MART


A

DE 


PONENT

AVINGUDA VILA DE BLANES
Download 0.62 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling