uakitab/Bashka-Tildiki-Kitaplar
  O‘zbek tili (ma’ruzalar matni)
yenii/kitabxana
  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
el/Kitab/2016
  Qaraqalpaq ədəbiyyatı 1 Nİzami MƏMMƏdov tağisoy qaraqalpaq əDƏBİyyati (dərslik)
  Ġzabella qasimova, musa bayramov
QezetSekilleri
  Muxtar respublikada müasir sənaye müəssisələrinin yaradılması, sənayenin infrastruktur
kitablar
  Qərib Məmmədov
upl/books/pdf
  MƏMMƏdov qəRİb xəLİlov mahmud
kitablar
  QƏRİb məMMƏdov, mahmud xəLİlov
down/meqale/kitabxanashunasliq-informasiya/2_2012
  KİtabxanaşÜnasliq və İnformasiya №2(8) 2012 30 Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin
kitab
  SƏmayə MƏMMƏD qızı mustafayeva
el/Kitab/2014
  AZƏrbaycan respublikasinin prezidenti yaninda döVLƏT İdarəÇİLİk akademiyasi
el/Kitab/2016
  Dərslik Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti təsdiq etmişdir
el/Kitab/2014
  Ə. A. Quliyev
el/Kitab/2015
  H.Ə. Məmmədov, Q.Ə. Rüstəmov R. Q. Rüstəmov
kitablar
  İlqar hüseynov nigar əFƏNDİyeva
el/Kitab/2014
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
kitablar
  Həcər Adil qızı Qasımova Elmi redaktor: h e. d., dos. MƏMMƏdov r. F
  Anlayış verməkdən ibarətdir
  Azad İsa oğlu Qurbanov, Elçin Musa oğlu Məmmədov, Aygün Seyfəddin qızı Hüseynova
files/books/file
  Film Fiction
el/Kitab
  “GÜLÇÜLÜk və yaşillaşdirma” 1 1 “Gülçülük və yaşıllaşdırma”
el/Kitab/2017/10/cd
  ASİf mehraliyev
upl/books/pdf
  Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu k
kitablar
  DƏrs vəSAİTİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
  Şİlyan: ÖZÜ, SÖZÜ – ÇEŞMƏNİn göZÜ
el/Kitab/2016
  Taley n ft xar payi
upl/books/pdf
  Az ərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu
el/Kitab/2013
  Mühazirə kursu Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийинин
kitablar
  Dərslik respublikanın universitetlərinin fizika fakültələrinin tələbələri üçün "Atom fizikası"
w10/kitab
  R. C. Qasımova, R.Ə. Kərəməliyev
kitablar
  Ə.Ş. Abdinov, R. F. Mehdiyev, T. X. HÜseynov
el/Kitab/2017/11/cd
  Rezo Əliyev
upl/books/pdf
  sumqayit_55a5016966cea.pdf [Leypsig universiteti]
el/Kitab/2017/06
  Yaqut Bahadurqızı hay ver məNƏ, CƏnab leytenant
gen/html/azl/kitabxana/tehsilde_ikt
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universiteti
el/Kitab/2015
  Q.Ə. Rüs t əmov
  Гязянфяр рцстямов автоматик
el/Kitab/2016
  Moderne Lehre für die Fakultät Elektrotechnik der Aztu-baku Europäische Kommission für Bildung und Kultur
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Kitabxana
  Avropa da hansı universitetlərin kitabxanaları daha zəngindir?
el/Kitab/2016
  V. M. Babazadə, E. A. Məmmədova, B. H. Qələndərov, M.İ. Mansurov
ci/Kitabxana/Jurnallar
  Amea akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Institute of Geography named after acad. H. A. Aliyev, anas azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti Azerbaijan Geographical Society
kitablar
  N. Z.İSmayilov atmosferdəNKƏnar astronomiYA
2012/03
  Konsep yerikho baru ai yerusalem- yudea- samaria- ujung bumi
el/Kitab/2018/04/cd
  Mahir qabiLOĞlu sandi q baki 2015
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2009
  Baki döVLƏt universiteti 90 Abuzər XƏLƏfov azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi
ci/Kitabxana
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 65 saylı 23. 01. 2001-ci il tarixli əmri
el/Kitab/2016
  AZƏrbaycan respublikasinin prezidenti yaninda döVLƏT İdarəÇİLİk akademiyasi
el/Kitab/2017/07
  2017-475.pdf [Tripolitaniya]
2013/09
  Afrika ümumi İcmal coğrafi mövqeyi, sahəsi, sərhədləri və sahil xətti
el/Kitab/2014
  Dünya düzəni Elşən Misir oğlu Nəsibov
ci/Kitabxana
  Ii hiSSƏ torpaq tiPLƏRİNİn coğrafi İcmali
el/Kitab/2013
  DƏrslik az ərbaycan Milli Konservatoriyasının
el/Kitab/2016
  Чыхышлар Ссенариляр «Елм вя тящсил»
el/Kitab/2013
  2003-1487.pdf [Xok xazinasi]
el/Kitab
  92582.pdf [Aksial-porshenli nasos]
el/Kitab/2016
  NĠzamġ tağisoy
kitablar
  Dərslik Azərbaycan ssr ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir
files/books/file
  Nizami Gəncəvi "Xəmsəsinin" qorunan əlyazmaları
kitablar
  Jan – pol sartr tərcümə: Nəriman Əbdülrəhmanlı
wp-content/uploads/2018/11
  3. International Symposium On History And Art Studies / Uluslar arası Tarih ve Sanat Araştırmaları
el/Kitab
  246191.pdf [Exnaton]
wp-content/uploads/2013/10
  Yazarlar ismail Şamil yaman
files/2013/03
  Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
record/1249509/files
  Tiga kitab sunan
wp-content/uploads/2018/10
  II. Kutup Bilimleri Çalıştayı Özet Kitabı
directory Kitab  
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling