Umumiyfiles/darsliklar/2016
  R. mavlonova
  Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5- sinfi uchun o‘quv qo‘llanma
Umumiyfiles/darsliklar/7
  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
Umumiyfiles/darsliklar/6
  Texnologiya umumiy о‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik
Umumiyfiles/darsliklar/7
  Jahon tarixi (milodiy V asr oxiridan – XV asr oxirigacha)
Umumiyfiles/darsliklar/10
  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
Umumiyfiles/darsliklar/7
  Geometriya 7 toshkent œyangiyo4l poligraf servisb
  «O‘qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi toshkent 2017
Umumiyfiles/darsliklar/6
  Jismlarning muvozanati. Oddiy mexanizmlar issiqlik hodisalari haqida
  Geografiya (materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi) A. Soatov, A. Abdulqosimov, M. Mirakmalov
Umumiyfiles/darsliklar/7
  Biologiya (zoologiya) Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik
Umumiyfiles/darsliklar/10
  Chaqiruvga qadar
Umumiyfiles/darsliklar/7
  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
Umumiyfiles/darsliklar/4
  Shartli belgilar
Umumiyfiles/darsliklar/6
  «tasvir» nashriyot uyi
Umumiyfiles/darsliklar/7
  Aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
Umumiyfiles/darsliklar/4
  Jismoniy tarbiya
Umumiyfiles/darsliklar/10
  O ‘ zbek tili
Umumiyfiles/darsliklar/1
  O. Hasanboyeva, M. Inoyatova «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Umumiyfiles/darsliklar/7
  Va axborot texnologiyalari
Umumiyfiles/darsliklar/4
  «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Umumiyfiles/darsliklar/7
  R. D. Xolmuhammedov O‘zdjti ning ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori, pedagogika fanlari doktori
Umumiyfiles/darsliklar/6
  A. soatow, A. Abdulkasimow, M. Mirakmalow
Umumiyfiles/darsliklar/10
  «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
  Organikalíq ximiya
Umumiyfiles/darsliklar/4
  A. rafiyev, G. Muhammadjonova
Umumiyfiles/darsliklar/6
  O‘zbek tili O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi
Umumiyfiles/darsliklar/4
  Toshkent «yangiyo‘l poligraf servis»
Umumiyfiles/darsliklar/6
  A. N. Elmurodov Respublika ta’lim markazi uslubchisi
Umumiyfiles/darsliklar/7
  D. A. Nuriddinova
  I bob. Mexanik harakat haqida umumiy ma’lumotlar 1-§. Jismlarning harakati mexanik harakat
Umumiyfiles/darsliklar/6
  «Yangiyo‘l Poligraf Servis» Toshkent – 2017 A. S. Sagdullayev, V. A. Kostetskiy tarix qadimgi dunyo
Umumiyfiles/darsliklar/7
  O‘zbekiston tarixi (IV asrdan XV asr boshlarigacha)
Umumiyfiles/darsliklar/10
  Davlat va huquq
  Davr nashriyoti
Umumiyfiles/darsliklar/7
  D. A. Nuriddinova
Umumiyfiles/darsliklar/10
  Mexanikada saqlanish qonunlari statika va gidrodinamika mexanik tebranishlar va to
Umumiyfiles/darsliklar/1
  «o‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Umumiyfiles/darsliklar/7
  D. A. Nuriddinova
Umumiyfiles/darsliklar/4
  "sharq" nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
Umumiyfiles/darsliklar/10
  Dunyo dinlari tarixi o‘rta umumta’lim muassasalarining 10-sinflari va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun darslik
Umumiyfiles/darsliklar/7
  D. A. Nuriddinova
Umumiyfiles/darsliklar/1
  nemis_tili_1_uzb.pdf [Oʻqitishning kurs tizimi]
Umumiyfiles/darsliklar/4
  Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik
Umumiyfiles/darsliklar/6
  ZattíŃ DÚzilisi haqqínda dáslepki maǵLÍwmatlar mexanikalíq qubíLÍslar haqqínda dáslepki maǵLÍwmatlar denelerdiń teńsalmaqlíLÍǴÍ
Umumiyfiles/darsliklar/4
  A. rafiyev, G. Muhammadjonova
Umumiyfiles/darsliklar/7
  D. A. Nuriddinova
Umumiyfiles/darsliklar/10
  Mahmudov, Z. Zamonov ma’naviyat asoslari
Umumiyfiles/darsliklar/5
  „O‘qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi toshkent — 2017 Lutfullo Jo‘rayev • Svetlana Xan Ludmila Kamalova
Umumiyfiles/darsliklar/4
  O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent – 2017 O‘zbek tili
Umumiyfiles/darsliklar/8
  O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tasdiqlagan
  Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik Ikkinchi nashri informatika va hisoblash texnikasi asoslari
Umumiyfiles/darsliklar/7
  musiqa_7_uzb.pdf [Buxoro-samarqand musiqa uslubi]
Umumiyfiles/darsliklar/11
  Narzulla Jo‘rayev, Akbar Zamonov O‘zbekiston tarixi
Umumiyfiles/darsliklar/8
  Fizika elektr Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik
Umumiyfiles/darsliklar/5
  B. Q. Haydarov
Umumiyfiles/darsliklar/8
  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi
Umumiyfiles/darsliklar/3
  M. umarova, X. Hamroqulova, R. Tojiboyeva
Umumiyfiles/darsliklar/5
  A. rafiyev, G. Muhammadjonova, N. Alovuddinova
Umumiyfiles/darsliklar/3
  Said rahmonov, abdurahim nosirov, shodiyor nishonboyev
Umumiyfiles/darsliklar/5
  К 88 Taqrizchilar: R. Rajabov
Umumiyfiles/darsliklar/4
  Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik
Umumiyfiles/darsliklar/11
  informatika_11_uzb.pdf [Toshkent axborot texnologiyalari kasb-hunar kolleji]
  Shuhrat Ergashev, Begzod Xodjayev, Jamshid Abdullayev jahon tarixi
Umumiyfiles/darsliklar/8
  Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent — 2019 R. Farmonov, U. Jo‘rayåV, sh. Ergashev jahon tarixi
  Acknowledgements
Umumiyfiles/darsliklar/9
  Qоzоqbоy yO‘ldоshеv, vаlijоn qоdirоv, jаlоlbеk yO‘ldоshbеkоv
  O‘zbekiston tarixi (XIX asrning ikkinchI yARmI – XX asr boshlari)
  P. G‘ulomov, O‘zbekiston Xalq o‘qituvchisi X. Inog‘omov
Umumiyfiles/darsliklar/5
  Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik
Umumiyfiles/darsliklar/11
  Dinlari tarixi
Umumiyfiles/darsliklar/9
  G. M. Tansikbayeva, V. A
Umumiyfiles/darsliklar/6
  Tasviriy san`at indd
Umumiyfiles/darsliklar/9
  X. to‘xtaboyev kimyo 9
Umumiyfiles/darsliklar/11
  Magnit maydon elektromagnit induksiya elektromagnit tebranishlar
Umumiyfiles/darsliklar/8
  Iqtisodiy bilim asoslari
Umumiyfiles/darsliklar/4
  Aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
Umumiyfiles/darsliklar/5
  5 — 6- sinf o‘quvchilari uchun
Umumiyfiles/darsliklar/6
  Jismlarning muvozanati. Oddiy mexanizmlar issiqlik hodisalari haqida
Umumiyfiles/darsliklar/9
  P. Gulamow, Özbegistanyň Halk mugallymy H. Inogamow
Umumiyfiles/darsliklar/8
  «yangiyul poligraph service»
Umumiyfiles/darsliklar/11
  SH. ubaydullayev, B. Gafurov, D. Ubaydullayeva
Umumiyfiles/darsliklar/6
  UO‘K 004(075) kbk 32. 81ya72 i-74 m u a L l I f L a r g u r u h I : B. Boltayev, M. Mahkamov
Umumiyfiles/darsliklar/3
  K. mahkamjonov, F. Xo‘jayev jismoniy òarbiya
Umumiyfiles/darsliklar/2
  Mavlonova
Umumiyfiles/darsliklar/5
  A. mansurov, D. Karimova ìusiqa 5-sinf uchun darslik Qayta ishlangan 5-nashri
Umumiyfiles/darsliklar/9
  Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9- sinfi uchun darslik
Umumiyfiles/darsliklar/8
  Geometriya 8 toshkent «O‘zbekiston»
Umumiyfiles/darsliklar/3
  Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent — 2019 Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
  A. rafiyev, G. Muxamedjanova
  A. rafiyev, G. Muxamedjanova
Umumiyfiles/darsliklar/5
  Sinfi uchun darslik
Umumiyfiles/darsliklar/9
  Z. sattarova, N. Abdusalomova, N. Ahmedova
  Sitologiya va
Umumiyfiles/darsliklar/11
  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi
Umumiyfiles/darsliklar/9
  Fizika ulıwma orta bilim beriw mektepleriniń 9-klası ushın sabaqlıq Qayta islengen hám tolıqtırılǵan úshinshi basılımı Ózbekstan Respublikası Xalıq bilimlendiriw
Umumiyfiles/darsliklar/7
  D. A. Nuriddinova
Umumiyfiles/darsliklar/3
  «yangiyul poligraph service»
Umumiyfiles/darsliklar/9
  Ózbekstan tariyxí (XIX ásirdiń ekinshi yaríMÍ – XX ásir baslarí)
Umumiyfiles/darsliklar/10
  Matematika tashkent
Umumiyfiles/darsliklar/9
  N. M. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sh. Sobirov
Umumiyfiles/darsliklar/2
  Aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
Umumiyfiles/darsliklar/5
  P. G‘ulomov, R. QuRbonniyozov
Umumiyfiles/darsliklar/2
  Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Òoshkent – 2018 K. Qosimova, S. Fuzailov
Umumiyfiles/darsliklar/5
  Q 88 Avtorlar: Tursunali Kuziyev, Sunnatulla Abdirasilov, Urinboy Nortoyev, Asqarali Sulaymanov Pikir bildiriwshiler
Umumiyfiles/darsliklar/8
  Özbegistan Respublikasynyň Halk bilimi ministrligi tarapyndan neşire hödürlenen
Umumiyfiles/darsliklar/2
  tasviriy_sanat_2_uzb.pdf [Haqiqiy tasvir]
Umumiyfiles/darsliklar/1
  Ona tili umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik
Umumiyfiles/darsliklar/11
  «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Umumiyfiles/darsliklar/5
  O‘. Pratov, A. To‘xtayev, F. Azimova «O‘zbekiston»
Umumiyfiles/darsliklar/9
  Iqtisodiy bilim asoslari
Umumiyfiles/darsliklar/11
  U. G‘afUrov, Q. SharIpov
Umumiyfiles/darsliklar/6
  Acknowledgements
Umumiyfiles/darsliklar/2
  2-sinfi uchun darslik Qayta ishlangan va to‘ldirilgan oltinchi nashri
Umumiyfiles/darsliklar/7
  Milliy istiqlol
Umumiyfiles/darsliklar/9
  Uluwma worta bilim beriw mekteplerinin’ 9-klasi’ ushi’n sabaqli’q
Umumiyfiles/darsliklar/6
  S. ahmedov, R. Qo‘chqorov, sh. Rizayev a d a b I y o t umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6 -sinfi uchun darslik-majmua
  Geografiya (materikler hám okeanlar tábiyiy geografiyasí) A. Soatov, A. Abdulqosimov, M. Mirakmalov
Umumiyfiles/darsliklar/4
  A. rafiyev, G. Muhammadjonova
Umumiyfiles/darsliklar/6
  S. ahmedov, R. Qo‘chqorov, sh. Rizayev a d a b I y o t umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6 -sinfi uchun darslik-majmua
Umumiyfiles/darsliklar/9
  A. rafiyev, G. Muxamedjanova ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning
Umumiyfiles/darsliklar/7
  I bob. Mexanik harakat haqida umumiy ma’lumotlar 1-§. Jismlarning harakati mexanik harakat
directory Umumiyfiles darsliklar  
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling