library/books/xorijiy/chizmachilik
  Proyeksiyalar tekisliklarini almashtirish usuli
library/books/majmua_obshiy/fkg
  Toshkent farmatsevtika instituti farmakognoziya kafedrasi "botanika" fanidan o
library/books/xorijiy/fizika
  +Atom va u bilan bog‘lik hodisalar fizikasini o‘rganuvchi fan
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Madaniyatshunoslik
Library/Books
  The armenian people
library/books/majmua_obshiy/fkg
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi sog`liqni saqlash vazirligi toshkеnt farmatsеvtika instituti
library/books/majmua_obshiy/dvst
  Dori vositalarining sanoat texnologiyasi
library/books/xorijiy/fizika
  Tasdiqlayman
library/books/majmua_obshiy/ekologiya
  Toshkent farmatsevtika instituti ekologiya va mikrobiologiya kafedrasi gigiena fani
library/books/xorijiy/fizika
  Polyarimetriya. Issi qlik nurlanishi va ularni xarakteristik asi
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi t
library/books/majmua_obshiy/fkl
  Toshkent farmatsevtika instituti farmakologiya va klinik farmatsiya
  Toshkent farmasevtika instituti farmakologiya va klinik farmatsiya kafedrasi
library/books/xorijiy/fizika
  Elektromagnit induksiya. O’zaroinduksiya
library/books/majmua/МАТЕМАТИКА/ўқув услубий мажмуа (Sanoat -biotexnologiya)/2.Asosiy nazariy ma'lumotlar/1-semestr/mavzu-11
  Toshkent farmasevtika instituti sanoat farmatsiya fakulteti mustaqil ish
library/books/majmua/МАТЕМАТИКА/ўқув услубий мажмуа (farmatsiya)/2.Asosiy nazariy ma'lumotlar/1-semestr/mavzu-10
  [a,b] kesmada uzluksiz yoki bo‘lakli uzluksiz y = f(x) funksiya uchun integral yig‘indi deb
library/books/majmua_obshiy/Fizika
  “Fizika, matematika va axborot texnologiyalari” kafedrasi
library/books/majmua_obshiy/fkg
  Toshkent farmatsevtika instituti farmakognoziya kafedrasi "botanika" fanidan o
library/books/majmua_obshiy/fkl
  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti
library/books/taqdimot/analitika
  Mavzu: sulfanilamidlar va nitrofuran unumlari farmakologiyasi bajardi: To’rayeva M
  Toshkent Farmatsevtika Instituti Patologiya va Farmakologiya kafedrasi Farmakologiya fanidan
library/books/darslik
  Z. A. Nazarova, Yo. S. Karieva, G. M. Tureeva, N. S. Fayzullaeva, Sh. F. Iskandarova
library/books/badiiy adabiyot
  «sharq» n a sh r iy o t -m a t baa a k s iy a d o r L ik k o m pa n iy a si bosh tahr ir
library/books/xorijiy/patologiya
  S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidan
library/books/majmua_obshiy/tobk
  O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi
library/books/majmua_obshiy/farm-xim
  Farmatsevtik kimyo
library/books/majmua_obshiy/tobk
  O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti
library/books/badiiy adabiyot
  J a h o n w 2 sargitzasht a d a b iy o t I
library/books/xorijiy/anorganik kimyo
  H. R. To`xtaеv, K. A. Cho`lponov, M. B. Qosimova, R. Sh. Zaripova
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  II. ishchi dastur o’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent farmatsevtika instituti
library/books/xorijiy/matematika/San-Bio
  II. ishchi dastur o’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi
library/books/badiiy adabiyot
  Qayta ishlangan nashri t o s h k e n t
library/books/xorijiy/fiziologiya
  Farmasevtika instituti farmakologiya va klinik farmatsiya kafedrasi
library/books/majmua_obshiy/farm-xim
  Toshkent farmatsevtika instituti farmatsevtik kimyo kafedrasi dori vositalarining fizika
library/books/majmua_obshiy/aafk
  O`zbеkiston rеspublikasi оliy va o`rta мaxsus ta'lim vazirligi
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi
library/books/majmua_obshiy/ekologiya
  Toshkent farmatsevtika instituti ekologiya va mikrobiologiya
library/books/xorijiy/chizmachilik
  Sirtlarning tekislik va to‘G‘ri chiziq bilan kesilishi. Sirtlarning yoyilmasi reja
  Tayanch iboralar va tushunchalar
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  M a’ruza 11 11. Ko`P argumentli funksiyaning aniqlanish sohasi, limiti va uzluksizligi. Xususiy va to’la orttirma, xususiy hosila. Turli dasturiy paketlar yordamida amaliy masalalar yechish
library/books/majmua/МАТЕМАТИКА/ўқув услубий мажмуа (Sanoat -biotexnologiya)/2.Asosiy nazariy ma'lumotlar/1-semestr/Mavzu-5
  Tekislikdagi analtik geometriya
library/books/majmua/INFORMATIKA/МАТЕМАТИКА/ўқув услубий мажмуа/2.Asosiy nazariy ma'lumotlar/1-semestr/Mavzu-5
  Abtsissalar
library/books/xorijiy/informatika
  V. amaliy mashg`ulotlar uchun materiallar 1
library/books/xorijiy/fizika
  IX. glossariyi
  Xususiyati. De-broyl gipoteza si
library/books/badiiy adabiyot
  Tanlangan asarlar
library/books/majmua_obshiy/aafk
  Analitik kimyo fanidan
library/books/majmua_obshiy/fitk
  Toshkent farmatsevtika instituti farmatsevtika ishini tashkil qilish kafedrasi tibbiyot va farmatsevtika tovarshunosligi
library/books/xorijiy/fizika
  Magnitizm. Magnit ma ydon. Tokli kontur. Reja
ru/library/books
  Gosudarstwennyj komitet rossijskoj federacii po wys{emu obrazowani`
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Toshkent farmatsevtika instituti «ijtimoiy fanlar»
library/books/xorijiy/fizika
  Mexanikaning fizik a soslari. Umumiy tushunchalar. Kinema tika. Reja
library/books/xorijiy/matematika/San-Bio
  II. sillabus. “Matematika” fanining
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi "pedagogika. Psixologiya"
library/books/darslik
  O‗zbekiston respublikasi sog‗liqni saqlash vazirligi oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Toshkent farmatsevtika instituti
library/books/xorijiy/fizika
  Suyuqlik va gazlar m exanikasi. Suyuqlik va gazlarda bosim. Paskal va arximed qonunlari
  4 mehanik tebranishlar va to’lqinlar. Reja
library/books/majmua/МАТЕМАТИКА/ўқув услубий мажмуа (Sanoat -biotexnologiya)/2.Asosiy nazariy ma'lumotlar/1-semestr/mavzu-14
  Cheksiz kichik va cheksiz katta miqdorlar. Ketma-ketlikning limiti
library/books/majmua/МАТЕМАТИКА/ўқув услубий мажмуа (farmatsiya)/2.Asosiy nazariy ma'lumotlar/1-semestr/mavzu-9
  Ikki ko‘phadning nisbati
library/books/xorijiy/ekologiya
  Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
library/books/majmua/МАТЕМАТИКА/ўқув услубий мажмуа (Sanoat -biotexnologiya)/2.Asosiy nazariy ma'lumotlar/1-semestr/Mavzu-3
  Basic concepts Kramer's method
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi dinshunoslik fanidan
library/books/xorijiy/matematika/San-Bio
  Oddiy diffеrеnsial tеnglamalar. Birinchi tartibli diffеrеnsial tеnglam alar. Xususiy va umumiy yechim tushunchasi. O’zgaru vchisi ajralgan, ajr aladigan, bir jinsli diffеrеn si al t еn gl am al ar
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  Tenglamalar. Differensial tenglamalarni farmasevtika masalalariga tadbiqi. Dasturiy paketlar yordamida hisoblash
library/books/xorijiy/chizmachilik
  4 nuqta. Reja
library/books/majmua_obshiy/biotex
  Toshkent farmatsevtika instituti sanoat farmatsiyasi fakulteti biotexnologiya kafedrasi
library/books/xorijiy/fizika
  4 suyuqliklar, ularnin g molekulyar tuzilishining xusu su yatlari. Syuyqliklardagi ko’chish hodisalari
  4 gаz mоlеkulalarining tezikla ri bo’yicha taqsimoti. Maksvell bolsman taqsimoti to’G’risida tushuncha
library/books/badiiy adabiyot
  B o b u r n I n g b o L a L ig I
library/books/majmua_obshiy/aafk
  U. Xamdamov ta‟limda innavatsion texnologiyalar
library/books/majmua_obshiy/biotex
  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent farmatsevtika instituti
  Toshkent farmatsevtika instituti sanoat farmatsiyasi fakulteti "tasdiqlayman"
library/books/majmua_obshiy/fkl
  O„zbekiston respublikasi oliy va o„rta maxsus ta`lim vazirligi toshkent farmatsevtika instituti
library/books/majmua/Чизма геометрия ва мухандислик графикаси мажмуа/9. Aylantirish usuli
  1. Ortogonal proyeksiyalarni qayta tuzish usullarining mohiyati
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  Va normal taqsimotlar. Uzluksiz tasodifiy miqdorlar va ularning sonli xarakteristikalari. Turli dasturiy paketlar
library/books/badiiy adabiyot
  Tanlangan asarlar Alvido, Gulsari
library/books/Prezident asarlari/new
  Mamlakatimizni yanada obod etish va modernizatsiya qilishni
library/books/xorijiy/informatika
  Informatika va axborot texnologiyalari
library/books/badiiy adabiyot
  Aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati to sh k en t
library/books/xorijiy/chizmachilik
  4 chizma geometriya haqida umumiy ma`lumotlar. Auto cad dasturi haqida tushuncha. Reja
  «Chizma geometriya va muxandislik grafikasi» fanining 2016-2017 o‘quv yili uchun mo‘ljallangan sillabusi otmning nomi va joylashgan manzili
library/books/majmua_obshiy/fkl
  Fitoterapiya
library/books/majmua_obshiy/farm-xim
  Dori vositalarini ishlab chiqarish validatsiyasi
library/books/majmua/ДВИЧ1
  Dori vositalarining sanoat texnologiyasi
library/books/xorijiy/fizika
  Atom fizikasi. Rezer ford tajribasi. Atomni yadroviy plan etar modeli
library/books/majmua_obshiy/farm-xim
  O’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’ rta maxsus ta'lim vazirligi toshkеnt farmatsеvtika instituti farmatsеvtik kimyo kafеdrasi
library/books/xorijiy/informatika
  IV. nazariy materiallar 10 – mavzu: kompyutеr tarmoqlari va uning turlari
library/books/darslik
  Toshkent farmatsevtika instituti dori turlari texnologiyasi kafedrasi iii-kurs farmatsiya fakulteti talabalari uchun
library/books/xorijiy/fizika
  VI. кeyslar banki
library/books/xorijiy/informatika
  Kompyuter protsessori qanday vazifani bajaradi: +Asosiy mantiqiy va arifmetik amallarni bajaradi
library/books/xorijiy/matematika/San-Bio
  Ehtimoll ar n azar iy as inin g aso slari. Hodi sa va t ajriba
  MA’ruza 15 1 diskrеt va uzluksiz tasodifiy miqdorlar. Diskrеt tasodifiy miqdorlarnin g taqsim ot qonuni va t aqsimo t funksiy asi. Matеm atik kutilma, m oda, O’rtacha kvadratik chеtlanish va dispеrsiya
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Tarbiyaviy ishlar metodikasi
library/books/xorijiy/fizika
  Geometrik optika. Um umiy tushunchalar. Reja
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Vazirligi toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi
library/books/majmua_obshiy/fkl
  Birinchi tibbiy yordam fanidan
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi
library/books/xorijiy/fizika
  Yorug’lik to’lqin asoslari. Yor ug’lik inter feren siyasi. Yo rug’lik dispersiyasi yorug’lik difraksiyasi yorug’likni yutilishi yorug’lik ni sochilishi
library/books/xorijiy/chizmachilik
  4 ikki to'G'ri ch iziqning o'zaro joylashuvi reja
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  M a’ruza 1 O’zgaruvchi miqdor haqida tushuncha, O’zgaruvchi miqdorni
library/books/majmua/Чизма геометрия ва мухандислик графикаси мажмуа/11. Ko’pyoqliklar
  Ta'rif. Hamma tomonidan tekis ko'pburchaklar bilan chegaralangan geometrik rasm ko'pyoqlik deyiladi
library/books/Prezident asarlari/new
  D e m o k r a t I k I s L o h o t L a r n I ya nada c h u q u r L a s h t I r I s h va f u q a r o L i k j a m I y a t I n I
library/books/majmua/ДВИЧ1
  Dori vositalarining sanoat texnologiyasi
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  M a’ruza 17 17. Matеmatik statistika elementlari. Bosh to’plam, tanlanma to’plam. Variatsion qator. Taqsimotning empiric funksiyasi
library/books/majmua_obshiy/dtt
  O‗zbekiston respublikasi sog‗liqni saqlash vazirligi toshkent armatsevtika instituti dori turlari texnologiyasi kafedrasi
library/books/xorijiy/chizmachilik
  Egri chiziqlar reja
library/books/xorijiy/farmatsevtikterminologiya
  O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti tillar kafedrasi
library/books/majmua_obshiy/fkg
  O`zbеkiston rеspublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi sog`liqni saqlash vazirligi toshkеnt farmatsеvtika instituti
library/books/majmua/МАТЕМАТИКА/ўқув услубий мажмуа (Sanoat -biotexnologiya)/2.Asosiy nazariy ma'lumotlar/2-semestr/mavzu-10
  Ikkinchi tartibli, o`zgarmas koeffitsientli, chiziqli differensial tenglama
library/books/majmua_obshiy/fkg
  O’zbеkiston Rеspublikasi Soqliqni Saqlash Vazirligi Toshkеnt farmatsеvtika instituti Farmakognoziya kafеdrasi
library/books/xorijiy/fizika
  Elektrostatika. Reja
Library/books/1-курс мактаби/O'quv-uslubiy majmualar/Fizika
  Toshkent farmatsevtika instituti fizika, matematika va axborot texnologiyalari
Library/books/O'quv qollanma
  Rahmonberdiyev G'. Fizik va kolloid kimyodan masalalar.pdf [Boyl-mariott qonuni]
library/books/O'quv qollanma
  Отсканированное изображение
library/books/darslik
  Kimyoviy element!
library/books/1-курс мактаби/O'quv-uslubiy majmualar/Fiziologiya va patologiya
  Toshkent farmatsevtika instituti fiziologiya fanidan I kurs talabalari uchun
Library/books/O'quv qollanma
  Shapulatova .Z. Mikrobiologiya.pdf [Goʻsht-suyak uni]
library/books
  Islam international publications limited
library/books/O'quv qollanma
  Suv xo'jaligida menejment psixologiyasi.pdf [Oʻrta osiyoda yer-suv islohoti]
library/books/darslik
  Fayzullayev O. Analitik kimyo 2006.pdf [Oʻzbekiston kimyo-farmatsevtika ilmiy tadqiqot instituti]
library/books/majmua_obshiy/Fizika/Fizika fanidan majmua
  Polyarimetriya. Issi qlik nurlanishi va ularni xarakteristik asi
library/books/аттестатсия/Ijtimoiy fanlar kafedrasi/elektron adab
  Pedagogika tarixi
library/books/аттестатсия/Biotexnologiya kafedrasi/Мажмуа фармацияга 2019-2020йил учун/Мажмуа пдф 18-19
  Amaliy mashg’ulot materiallari mashg‘ulot№1 Mavzu: Farmatsevtik biotexnologiya va uning zamonaviy yo’nalishlari
library/books/1-курс мактаби/O'quv-uslubiy majmualar/Soliq va soliqqa tortish
  Soliq va soliqqa tortish fanidan
library/books/Uslubiy qo'llanma
  Abdulla Sher. Estetika.pdf [Aflotun xazinasi]
library/books/O'quv qollanma/NAFK
  Fizik va kolloid kimyo fanidan 2-kurs farmatsiya fakulteti
library/books/xorijiy/chizmachilik
  Proyeksiyalar tekisliklarini almashtirish usuli
library/books/majmua/МАТЕМАТИКА/ўқув услубий мажмуа (Sanoat -biotexnologiya)/2.Asosiy nazariy ma'lumotlar/1-semestr/Mavzu-7
  Skаlyar ko’pаytmаning tа’rifi
library/books/ZiyoNet/2017-2018 Ziyonet/3. Noyabr/Ekologiya va mikrobioligiya kafedrasi/Majmua/чала
  I. nazariy materiallar
library/books/darslik
  Ahmedovich ahmedov, akmal abzalov
  arslikda Vatanimizning qadim zamonlardan to hozirgi davrgacha tgan lni necha mingyillik tarixi oliy quvyurtlariuchuntavsiyaetilgan" zbekiston tarixi" quv dasturi talablari doirasida yoritilgan
library/books/1-курс мактаби/O'quv-uslubiy majmualar/Falsafa
  A. X. Tugalov Ijtimoiy fanlar kafedrasi katta o‘qituvchisi
library/books/maruzalar matni
  O‘zbekiston respublikasi sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti
library/books/1-курс мактаби/O'quv-uslubiy majmualar/Gigiena
  Toshkent farmatsevtika instituti ekologiya va mikrobiologiya kafedrasi gigiyena fani bo
library/books/O'quv qollanma
  Yulchibayev M. Bolalarda havo-tomchi yo'li bilan yuquvchi yuqumli kasalliklar.pdf [Bosh ogʻrigʻi]
library/books/1-курс мактаби/O'quv-uslubiy majmualar/Fiziologiya va patologiya
  Toshkent farmatsevtika instituti
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  Chiqarish. Eng kichik kvadratlar usuli. Turli dasturiy paketlar yordamida amaliy masalalar yechish
Library/books/ZiyoNet/2017-2018 Ziyonet/8. Aprel/Анарганик, аналитик, физик коллоид ва кимё кафедраси/ZiyoNet/маъруза матни физ коллоид кимё
  6-mavzu. Eritmalar. Noelеktrolitlar eritmalari. Erishjarayonining tеrmodinamikasi. Suyultirilgan eritmalarning kolligativ xossalari R
library/books/ZiyoNet/2017-2018 Ziyonet/8. Aprel/Растворы методичкалар 2018 физкол
  O’zbеkiston rеspublikasi sog’liqni saqlash vazirligi tibbiy ta'limni rivojlantirish markazi toshkеnt farmatsеvtika instituti
library/books/1-курс мактаби/O'quv-uslubiy majmualar/Ekologiya
  O'zbekiston Respublikasi Sog‟liqni saqlash vazirligi
library/books/majmua/Anorganik kimyo/nafk
  O`zbеkiston rеspublikasi sog`liqni saqlash vazirligi оliy va o`rta maxsus ta'lim vazirligi toshkеnt farmatsеvtika instituti noorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafеdrasi
library/books/Fan dasturlari/2 kurs
  Elektrotexnika va energotexnologiya
Library/books/darslik
  Beknazarov B O`simliklar fiziologiyasi 2009.pdf [Genetika va oʻsimliklar eksperimental biologiyasi instituti]
library/books/аттестатсия/Biotexnologiya kafedrasi/Majmua farm injinering
  O’quv materiallari ma’ruza mashgulotlari ma’ruza №1 Farmatsevtik injiniring fani va uning vazifalari. Asosiy jarayonlarning turi
library/books/Fan dasturlari/1 kurs
  F a n d a st u r I
library/books/O'quv qollanma
  Berdiyev E. O'rmon dorivor o'simliklari.pdf [Goʻsht-suyak uni]
library/books/majmua/МАТЕМАТИКА/ўқув услубий мажмуа (Sanoat -biotexnologiya)/2.Asosiy nazariy ma'lumotlar/1-semestr/Mavzu-13
  Funksiyaning berilish usullari va xossalari
Library/books/аттестатсия/Ijtimoiy fanlar kafedrasi/elektron adab
  0 ‘z b e k is t 0 n r espu blik asi o L iy va 0 ‘rta m axsus ta’ L i m vazirlig I
Library/books/O'quv qollanma
  Nigmatov A. Ekologiyaning nazariy asoslari.pdf [Irsiy oʻzgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni]
library/books/O'quv qollanma
  Отсканированное изображение
library/books/xorijiy/fizika
  Tеrmodinamika asosla ri. Ish va issiqlik miqdori, issiqlik almashinuvi. Tеrmodinamikaning b irinchi bosh qonuni
library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/Fevral - Farm ximiya/Mutaxasislik fani/Dori vositalari sifatini taminlash
  Dori vositalari sifatini taminlash.pdf [Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti]
Library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/May - Dori turlari texnologiyasi/Maruza matnlari taqrizi bilan
  Toshkent farmatsevtika instituti
library/books/darslik
  Otaxo'jayev F. Oila huquqi.pdf [Katta oila]
library/books/ZiyoNet/2017-2018 Ziyonet/8. Aprel/Анарганик, аналитик, физик коллоид ва кимё кафедраси/ZiyoNet/маъруза матни физ коллоид кимё
  8-mavzu. “Elеktrolit eritmalarning elеktr o`tkazuvchanligi “
directory library books  
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling