library/books/xorijiy/fizika
  +Atom va u bilan bog‘lik hodisalar fizikasini o‘rganuvchi fan
  Tasdiqlayman
  Polyarimetriya. Issi qlik nurlanishi va ularni xarakteristik asi
  Elektromagnit induksiya. O’zaroinduksiya
  IX. glossariyi
  Xususiyati. De-broyl gipoteza si
  Magnitizm. Magnit ma ydon. Tokli kontur. Reja
  Mexanikaning fizik a soslari. Umumiy tushunchalar. Kinema tika. Reja
  Suyuqlik va gazlar m exanikasi. Suyuqlik va gazlarda bosim. Paskal va arximed qonunlari
  4 mehanik tebranishlar va to’lqinlar. Reja
  4 suyuqliklar, ularnin g molekulyar tuzilishining xusu su yatlari. Syuyqliklardagi ko’chish hodisalari
  4 gаz mоlеkulalarining tezikla ri bo’yicha taqsimoti. Maksvell bolsman taqsimoti to’G’risida tushuncha
  Atom fizikasi. Rezer ford tajribasi. Atomni yadroviy plan etar modeli
  VI. кeyslar banki
  Geometrik optika. Um umiy tushunchalar. Reja
  Yorug’lik to’lqin asoslari. Yor ug’lik inter feren siyasi. Yo rug’lik dispersiyasi yorug’lik difraksiyasi yorug’likni yutilishi yorug’lik ni sochilishi
  Elektrostatika. Reja
  Tеrmodinamika asosla ri. Ish va issiqlik miqdori, issiqlik almashinuvi. Tеrmodinamikaning b irinchi bosh qonuni
directory library books  
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling