shaxsiyreja/views/majmua/files
  Нотам umurov adabiyotshunoslik
  N iz o m iy n o m I d ag I t o sh k e n t d a V l a t p e d a g o g ik a u n IV e r sit e t I ibro h im karim o V
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi falsafa ma’ruzalar matni
  R IV o j L a n t ir is h I n s t I t u t I
  A L i s h e r n a V o I y n o m I d a g I s a m a r q a n d d a V l a t u n I v e r s I t e t I
  O’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’rta maxsus ta`lim vazirligi
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  O’zbеkiston tabiiy gеografiyasi
  Tayanch iboralar
  Yakuniy nazorat savollari. Chog’u ijrochiligi va ansambli fanidan 1- kurs uchun yakuniy nazorat savollari
  B. O. Bekn azarov
  Hayot faoliyati xavfsizligi
  Umumiy fizika fan dasturi
  1-mavzu: O’zbekiston tarixi predmeti, uni o’rganishning metodologik tamoyillari, manbalari va ahamiyati Reja
  Oraliq nazorat savollari
  Kimyo texnologiya
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi
  Umumiy fizika(mexanika) fanidan ma’ruza mashg’ulotlarida o’qitish texnologiyasi 1- mavzu: Kirish
  Nizomiy nomidagi
  Amaliy mashG’ulotlar texnologiyasi 1-mavzu. Nuqta kinematikasi, Qattiq jism kinematikasiga doir masalalar yechish
  Nuqtaning qo`llanish holatlari
  Fan b ob i Fan b o’ li
  O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligi
  Oraliq yazorat (ON) savollari
  Tayanch iboralar: Chizma 1 Chizma 1 Bilish
  «Mashina detallari» fanidan test savollari q iy in LI k
  «Axborot texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari» fanidan oraliq va yakuniy nazorat savollari
  Mazkur ishchi o`quv fan dasturi bakalavriat yo’nalishi 5330200
  Yakuniy nazorat savollari
  Tayanch iboralar va tushunchalarning izohli lug’ati
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi
  303 – guruh talabasi jalilova aziza
  Dasturning vazifasi: Dasturning vazifasi
  Mehnat muhofazasi haqida asosiy tushuncha, atama va izohli sо‘zlar Mehnat muhofazasi
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta`lim vazirligi
  Xavfsizlik qoidalari
  4. Ma’ruza mashg‘ulotining texnologiyasi
  5- mavzu: Jamiyatning iqtisodiy hayoti Reja : 1
  X. Sanaqulov D. Xodiyeva M. Satbayeva mehnat va uni o‘qitish metodikasi toshkent 2015
  Nafosaò Òarbiyasi badiiy did va go‘zallikka muhabbatni
  8. ma’ruza ma’ruza mavzusini tushuntirish texnologiyasi
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  Yakuniy nazorat savollari
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  2 soat Talabalar soni
  Tarix fakul’teti "Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari"
  Nооrgаnik kimyo yakuniy nazorat savollari
  Universiteti hamidjon homidiy tasavvuf adabiyoti
  Oqsillar va aminokislotalarning rangli reaksiyalari Biuret reaksiyasi
  2-mavzu: Falsafa fani tarqqiyotining asosiy bosqichlari
  9- mavzu: Tokzor barpo etish rejasi va loyihasi
  Nizomiy nomidagi
  Amaliy geografiya
  Оraliq nazоrat savоllari
  17640_Ona tili o`qitish metodikasi.pdf [Nutq aʼzolari]
  Oraliq nazorat savollari
  Yakuniy nazorat savollari
  2 Yakuniy nazorat savollari. 9 Umumiy fizika (Mexanika) fani bo’yicha
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  Amaliy mashg`ulotlari mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan soat
  O‟zbek tili va adabiyoti o‟qitish metodikasi
  Nizomiy nomidagi
  Astronomiyadan test savollari Birinchi va ikkinchi ekvatorial koordinatalar sistemasiga qaysi kattaliklar kiradi?
  4-Mavzu: Ovqat hazm qilish sistemasi kasalliklarida qo’llaniladigan dorivor o’simliklar
  Universiteti
  12160_30.E.Yusupov.pdf [Oʻrta Sharq]
  Algebra va sonlar nazariyasi fan dasturi
  Oliy matematika fan dasturi
  M a t e m a t I k a n a L i z f a n d a s t u r I
  Oʻzbekiston respublikasi oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligi «Roʻyxatga olindi»
  O'zbekcha-inglizcha lug'AT
  Abadul-abad
  Nizomiy nomidagi
  Nizomiy nomli toshkent davlat pedagogika universiteti
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta`lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  6. Mavzu: Mevali daraxtlarni payvandlash. Payvandlash
  Fanga oid o’zbek va inglizcha lug’at amaliy sanat fine art
  Xloroplastlar harakati. Fikobilinlarning fiziologik harakati
  Mavzu; begona utlarga karshi kurash choralar
  R IV o j L a n t ir is h I n s t I t u t I
  Pardayev t. R. Jahon xalqlari etnologiyasi
  1 B. Boymetov
  TA'lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika
  3-mavzu. Ta'Lim sohasidagi psixolog faoliyatining me'yoriy hujjatlari rеja
  O`zbеkiston Rеspublikasi xalq ta'limi muassasalarida psixologik xizmat to`g`risida
  1-Mаvzu “O‘zbеkistоn- yagona Vatan” Tа’lim bеrish tехnоlоgiyasining mоdеli
  Mezolit davri va uning o’rganilishi
  O’rta maxsus ta`lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti b. Qosimov va boshqalar
  B. X. Qodirov, X. H. Matyaqubov, B. B. Qodirov
  Seminar mashg‟ulotlarning ta‟lim texnologiyasi 1-mavzu
  8-mavzu. O’rmon va qurilish materiallari ishlab chiqarish majmuasi
  B u X o r o d a V l a t u n IV e r s it e t I r a h im V o h id o V h u s n id d in es h o n q u lo V
  Sultonmurot orifjonov elektr va magnetizm
  5-mavzu. Tuproq hosil bo’lishida iqlim va gidrologik omillarning o’rni
  Asbob va reaktivlar
  10-mavzu. Sanoatni rayonlashtirish asoslari
  Ijtimoiy ish amaliyotida psixologik maslahat usullari Reja
  19. Ma’ruza mashg’ulotining texnologiyasi
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti «klassik mexanika» fanidan
  Ishlab chiqarish texnologiyalari
  Mustaqil ta’lim topshiriqlari Tikuvchilik
  Jn savollari
  Oraliq nazorat savollari
  Muxandislik kompyuter grafikasi
  Nizomiy nomidagi
  Tayanch tushunchalar
  N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
  O’zbekiston o’simliklari dunyosi
  Nizomiy nomidagi
  18-mavzu O’qitishda yangi ‘edagogik texnologiyalar. Noan’anaviy usullar va kom’g’yuter texnolgiyalaridan foydalanish tajribasi
  Mavzu: Issiqlik effikti turlari. Standart sharoit va standart issiqlik effikti. Turli fizik-kimyoviy jarayonlarning issiqlik effiktlari
  Seminar mashg’ulotlarining ta’lim texnologiyasi 1-mavzu Tilshunoslik tarixi, maktablari. Hind va Yunon tilshunosligi
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi
  5-keys mavzu: «Sport maktablari va markazlari faoliyatini tashkil qilish» Maqsadi
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  1-ma`ruza: Matematika tarixi predmeti
  2 Statistik fizika va termodinamikadan kurs ishi mavzulari
  Statistik fizika va termodinamika
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta’lim va zirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti “tarix” kafedrasi
  J/N 1 Bosh skeletsizlarning tuzilishi
  4 mashg`ulot. Mavzu: spirtli bijg`ish va bu protsessni qo’ZG`atuvchi tirik organizmlar
  Jahon va markaziy Yakuniy nazorat savollari
  O’zbekiston iig fanidan Yakuniy nazorat savollari
  Ya nazorat savollari
  O’zbekiston tabiiy geografiyasi fanidan Yakuniy nazorat savollari
  Sun’iy tanlash va uning insoniyat hayotidagi axamiyati. Jinsiy tanlanish va uning biologik ahamiyati, turlari. Seleksiya va uni axamiyati
  Mexanika-matematika fakulteti matematik fizika kafedrasi alimov shavkat arifdjanovich
  Ilm – sahroda do 'st, Ilm – sahroda do 'st
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti b. Nazarov, A. Rasulov, Q. Qahramonov
  Jahon adabiyoti
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  Nizomiy nomidagi
  Kompleks birikmalar fanidan mustaqil ta’lim Kimyo fani va uning vazifalari
  Kimyo asoslari fanidan oraliq nazorat variantlari: 1-Variant
  “maxsus effektlar komputer grafikasi va dizayn” fani
  Geometriya fanini o’qitishda kompyuter exnologiyalaridan foydalanish
  Aqlingizga kelgan barchasini yozing. G’oya sifatini muhokama qilmang, ularni oddiy holda yozing
  Glossariy «Psixodiagnostika»
  Tug‘ma yoki orttirilgan nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar
  Seminar mаshg’ulоtlаrning mаvzulаri, mаqsadi vа ulаrgа аjrаtilgаn sоаt
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi
  1 Mavzu Tasodifiy hodisalar ustida amallar. Ehtimollikning klassik ta‟rifi
  1-mavzu: Kasbiy fanlarni o`qitishda ilg`or pedagogik texnologiyalardan foydalanish fanining maqsad va vazifalari Reja
  Oraliq nazorat savollari
  Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya
  X. Z. Ismatullayeva -nizomiy nomidagi tdpu dotsenti
  I-oraliq nazorat savolnomalari
  O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta‟lim vazirligi nizomiy nomidagi
  1. O‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutq madaniyatini shakllantirish haqida
  Madrim Hamrayev Ona tili “Sharq” nashriyoti Toshkent 2011
  5-мавзу. Mеtallurgiya majmui. Ma'ruza mashg’ulotining tеxnologiyasi
  O`zbekiston respublikasi
  N iz o m iy n o m id a g I to sh k en t davlat ped a g o g ik a universiteti mamasoli jumaboyev
  1-ma’ruza: Analitik kimyo fani, uning vazifalari, halq ho’jaligidagi ahamiyati
  1 Ta’lim berish texnologiyasining modeli Mashg’ulot vaqti
  Ma’ruza mashg‘ulotlarini о‘qitish texnologiyasi
  Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik xaritasi Faoliyat mazmuni Bosqichlar, vaqti
  9-mavzu. Fatsiya. Fatsial taxlil қilish usullari bilan tanishtirish. Yerning viloyatlari, ўlkalarining tabiiy-geografik ya’ni paleogeografik tarixini tiklash
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat
  G. S. Uzoqova, Q. Sh. Tursunov, M. Qurbonov f I z I k a
  8 ma’ruza: Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan lug`at ishini olib borishning nazariy asoslari
  O’zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o’rtа MахsusTа’lim Vаzirligi Tоshkеnt Dаvlаt Pеdаgоgikа Univеrsitеti
  Oliy matematika asoslari fan dasturi
  Oliy matematika asoslari fan dasturi
  Oliy matematika asoslari fan dasturi
  11. Ma’ruza mashg’ulotining texnologiyasi Vaqti – 2 soat
  4. Ma’ruza mashg’ulotining texnologiyasi Vaqti – 4 soat Talabalar soni: 20-60 nafar
  Mavzu. Demokratik bozor islohotlari va iqtisodiyotniliberallashtirish
  O’zbеkistоn rеspublikаsi оliy vа o’rtа mахsus tа’lim vаzirligi
  O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat
  ‘ zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
  1-mavzu. Kanop ekinini yetishtirish texnologiyasi
  Chizma geometriya
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi
directory shaxsiyreja  
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling