Dori vositalarining sanoat texnologiyasi


Download 7.81 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/29
Sana30.03.2017
Hajmi7.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

13 15.
 
 
Sanoat  miqyosida  dorivor  o‗simlik 
xom  ashyolaridan  tayyorlanadigan 
dori  turlari  va  ularni  tayyorlash 
texnologiyalari. 
13 16.
 
 
Sanoat 
miqyosida 
ishlab 
chiqariladigan 
gormonal 
preparatlar. 
13 17.
 
 
Sanoat 
miqyosida 
ishlab 
chiqariladigan  ferment  preparatlari 
va biogen stimulyatorlar. 
13 18.
 
 
Dori 
vositalarining 
sifat 
ko‗rsatkichlari,  ularni  aniqlash  va 
unga ta‘sir qiluvchi omillar. 
13 19.
 
 
Dori 
vositalarining 
biologik 
samaradorligi 
va 
unga 
ta‘sir 
qiluvchi omillar. 
13 20.
 
 
Dori  vositalarining  turg‗unligi  va 
saqlanish muddatlarini belgilash. 
13 Jami 
246 
60 
100 
86 
 
Asosiy qism: Fanning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi 
Asosiy  qismda  (ma‘ruza)  fanni  mavzulari  mantiqiy  ketma-ketlikda  keltiriladi.  Har  bir 
mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va tezislar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo‘yicha 

 

talabalarga  DTS  asosida  etkazilishi  zarur  bo‘lgan  bilim  va  ko‘nikmalar  to‘la  qamrab  olinishi 
kerak.  
Asosiy  qism  sifatiga  qo‘yiladigan  talab  mavzularning  dolzarbligi,  ularning  ish 
beruvchilar  talablari  va  ishlab  chiqarish  ehtiyojlariga  mosligi,  mamlakatimizda  bo‘layotgan 
ijtimoiy-siyosiy  va  demokratik  o‘zgarishlar,  iqtisodiyotni  erkinlashtirish,  iqtisodiy-huquqiy  va 
boshqa  sohalardagi  islohatlarning  ustuvor  masalalarini  qamrab  olishi  hamda  fan  va 
texnologiyalarning so‘ngti yutuqlari e‘tiborga olinishi tavsiya etiladi.  
Ma‟ruza mashg‟ulotlari 
Sanoat  miqyosida  dori  vositalari  ishlab  chiqarishning  bugungi  kundagi  xolati  va 
rivojlanish istiqbollari. Sanoat miqyosidagi farmatsevtik ishlab chiqarishning qisqacha tarixi va 
bugungi  kuni,  shuningdek  rivojlanish  istiqbollari  bo‗yicha  umumiy  ko‗nikmaga,  qolaversa 
sanoat  miqyosida  farmatsevtik  ishlab  chiqarishda  eng  ko‗p  uchraydigan  terminlar  va 
tushunchalarga  ega  bo‗linadi.  Sanoat  miqyosida  ishlab  chiqariladigan  tayyor  dori  vositalari 
shakli va dori turi shuningdek, ishlatilishiga qarab tasniflanadi.  
Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli ta‟lim. Blis, tezkor 
so‟rov, aqliy hujum, munozara, o‟z-o‟zini nazorat.  
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
“Yaxshi  ishlab  chiqarish  amaliyoti”  (GMP)  umumiy  qoidalar  va  talablar.  GMP  – 
umumiy boshqaruv qoidalari bo‗lib, u ishlab chiqarish jarayonlari va nazorat sinovlari o‗tkazish 
tartibini  belgilaydi  va  ishlab  chiqarishni  turi  hamda  uni  zamonaviy  usulda  olib  borish  bo‗yicha 
minimal  amaliy  ko‗rsatmalarni  o‗z  ichiga  oladi.  Jahon  sog‗liqni  saqlash  tashkiloti  (―World 
Health  Organization‖)  tomonidan  dori  vositalarini  ishlab  chiqarish  va  sifatini  texnik  darajasiga 
baxo berish uchun ―Halqaro savdoda farmatsevtik preparatlar sifatini tasdiqlash tizimi‖ yaratildi. 
―Good manufacturing practice‖ anashu tizimning bir qismidir. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish  etish,  savol-javob,  “Bumerang”,  “Klaster”,  “Blis-so‟rov”,  “Fikrlash  xaritasi”  , 
Charxpalak, B.B.B jadvali. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Validatsiya.  Validatsiya  –  texnologik  jarayonlarni  (jihozlar,  xom  ashyo,  materiallar, 
bino,  xonalarni  qo‗shib)  me‘yoriy  texnik  hujjatlar  talablariga  mos  ekanligini  tasdiqlovchi 
hujjatdir.  Validatsiya  –  sifat  kafolatining  ajralmas  qismi  xisoblanadi.  Validatsuiyani  o‗tkazish 
tartibi bo‗yicha quyidagi talablar mavjud: 
-
 
umumiy qoidalar; 
-
 
validatsiyaning asosiy belgilari; 
-
 
validatsiya o‗tkazish holatlari; 
-
 
takroriy validatsiya o‗tkazish; 
-
 
texnologik jarayonni validatsiya qilish; 
-
 
validatsiya jarayonini tashkil qilish; 
-
 
aniq ob‘ekt validatsiyasi uchun bayonnoma. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish etish, savol-javob, B.B.B jadvali, tezkor so‟rov, aqliy hujum, “Klaster”, Charxpalak.  
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Dori  vositalarining  sifatini  ta‟minlash.  Dori  vositalari  sifat  nazoratiga  nisbatan 
talablar.  Farmatsevtik  sanoatida  sifatni  boshqarish  deganda  dori  preparatlarini  ishlab  chiqarish 
jarayonining  barcha  bosqichlarida  sifat  nazoratini  va  ishlab  chiqarishni  munosib  darajada 
ta‘minlash  tushuniladi.  Tayyor  dori  vositalarining  sifatini  boshqarishda  quyidagi  talablar 
mavjud: 
-
 
sifat nazorati tamoillari; 
-
 
dori vositalarining sifatini ta‘minlash; 
-
 
―Yaxshi ishlab chiqarish qoidalari‖ 
-
 
Sifat nazorati. 
Dori  vositalari  ishlab  chiqarishda  va  sifatini  nazorat  qilishda  foydalaniladigan  jihozlar, 

 
10 
ularni ishga tayyorlash, ishlatish va hizmat ko‗rsatishga iloji boricha qulay qilib quriladi hamda 
joylashtiriladi.  Jihozlar  va  nazorat-o‗lchov  asboblarining  ko‗rinishi,  kattaligi  hamda  tavsifi 
o‗tkazilayotgan  texnologik  jarayonlarga  mos  bo‗lishi  kerak.  Ular  uchun  quyidagicha  talablar 
qo‗yiladi: 
-
 
umumiy qoidalar; 
-
 
jihozlar konstruksiyasi; 
-
 
jihozlarni joylashtirish; 
-
 
jihozlarni ishga tayyorlash va ishlatish; 
-
 
―toza‖ xonalardagi jihozlarga nisbatan bo‗lgan talab. 
Sifatni  nazorat  qilish  namuna  olish,  me‘yoriy  texnik  hujjatlar  (spetsifikatsiyalar)  va 
sinovlar  o‗tkazish  hamda  ishni  tashkil  qilish  uslublari,  ularni  hujjatlashtirish  va  o‗rnatilgan 
tartibda  ruxstnomalar  berishga  tegishli  ishlarni  o‗z  ichiga  oladi.  Berilgan  ruxsatnomalar  barcha 
tegishli sinovlar o‗tkazilganligiga va dastlabki xom ashyo materiallari, yarim tayyor mahsulot va 
oraliq  maxsulotdan  foydalanishni  ta‘qiqlashga  hamda  tayyor  mahsulot  sifatini  qoniqarli  deb 
topilguncha  sotishga  ruxsat  berilmasligiga  kafolat  berishni  ta‘minlaydi.  Sifat  nazorati  faqat 
amaliyda  tekshirish  bilan  chegaralanmasligi  kerak,  mahsulot  sifatiga  tegishli  qarorni  uning 
barcha  moolajalar  bilan  bog‗liq  ravishda  chiqarish  zarur.  Sifat  nazoratining  asosiy  talablari  uni 
ishlab chiqarishga bog‗liq ekanligi xisoblanadi. Shuningdek, unga qo‗yilgan talablar quyidagilar: 
-
 
sifat nazorati tamoillari; 
-
 
umumiy talablar; 
-
 
mahsulot sifatini nazorat qilishda yaxshi amaliyot amaliysi. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish etish, B.B.B. jadvali, munozara, Venn diagrammasi, T-sxema, o‟z-o‟zini nazorat. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Dori  vositalarini  ishlab  chiqarish  jarayoni.  Dori  moddalari  va  dori  vositalarini 
tayyorlash farmatsevtika korxonasining asosiy maqsadi xisoblanadi. Bunda djastlabki xom ashyo 
va  yordamchi  modda,  o‗rov  va  markalash  materiallari  ishlatiladi.  Kerakli  darajada  yaxshi 
tuzilgan  hujjat  tayyor  mahsulot  sifatini  ta‘minlash  tizimining  ajralmas  qismi  xisoblanadi.  U 
ushbu qoidaning hamma bo‗limlari bilan bog‗liq bo‗lishi va uning asosiy talablarini aks ettirishi 
kerak.  Ishlab  chiqarish  jarayoni  qoida  talablari  aks  ettirilgan  texnologik  reglamentga  qat‘iyan 
rioya  qilgan  xoldda  amalga  oshirilishi  kerak.  Bu  esa  kerakli  sifatda  tayyor  mahsulot  olishni 
ta‘minlaydi. SHu bilan birga dori vositalarini ishlab chiqarish jarayoni bo‗yicha quyidagi talablar 
mavjud: 
-
 
umumiy qoidalar; 
-
 
birlamchi xom ashyo; 
-
 
birlamchi o‗rov materiallari; 
-
 
ishlab chiqarish jarayoni; 
-
 
yorliq va ikkilamchi o‗ram; 
-
 
tayyor mahsulotlar; 
-
 
mahsulot qoldiqlari, yaroqsizlarini orqaga qaytarish va qayta ishlash; 
-
 
ishlab chiqarish chiqindilari; 
-
 
ishlab chiqarish jarayonini nazorat qilish; 
-
 
hujjatlar. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish etish, blis-so‟rov, “baliq skeleti”, guruhlarda ishlash metodi.  
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
“Yaxshi  ishlab  chiqarish  amaliyoti”  jaxon  standartini  bino  va  xonalarga  bo„lgan 
talablari.  Ichish  uchun  mo‗ljallangan  tayyor  dori  vositalarini  dori  shakllari  bo‗yicha 
tasniflanishi: qattiq, suyuq va yumshoq. Ularni sanoat miqyosida tayyorlash texnologiyalarining 
o‗zigsha xos tomonlari. 
Bino va xonalarning joylanishi, loyihalanishi va qurilishi ishlab chiqarish operatsiyalarini 
bajarish  uchun  mo‗ljallangan  bo‗lishi,  shuningdek  ishlab  chiqarishda  kelib  chiqishi  ehtiomli 

 
11 
bo‗lgan  xatoliklar  bo‗lmasligini  ta‘minlash  kerak.  Xonalarni  ishga  tayyorlash  va  ularni  ish 
xolatida  ushlash,  tayyor  mahsulot  sifatiga  salbiy  ta‘sir  ko‗rsatuvchi  har  tomonlama 
kontaminatsiya,  chang  va  boshqa  iflosliklar  to‗planishlarini  yo‗q  qilish  imkoniyatini  berishi 
kerak. Ular uchun quyidagi talablar mavjud: 
-
 
umumiy qoidalar; 
-
 
ishlab chiqarish xonalarini loyihalashdagi o‗ziga xoslik; 
-
 
isitish, ventilyasiya, konditsionerlash;  
-
 
yoritish; 
-
 
suv ta‘minoti, kanalizatsiya, oqova suvlar; 
-
 
sanitariya. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish  etish,  blis-so‟rov,  “baliq  skeleti”,  B.B.B.  jadvali,  munozara,  Venn  diagrammasi,  T-
sxema, o‟z-o‟zini nazorat. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Sanoat  miqyosida farmatsevtik  ishlab chiqarishda  xodimlar taqsimoti. Xodimlarga 
qo„ygan  talablari.  SHartnoma  bilan  ishlash  va  o„z-o„zini  tekshirish.  Korxonada  tegishli 
ma‘lumotga ega bo‗lgan, ishlab chiqarish operatsiyalarini yoki yo‗riqnoma asosida nazorat qilish 
bo‗yicha operatsiyalarni bajarish qobiliyatiga ega bo‗lgan soha xodimlari bo‗lishi kerak. Barcha 
xodimlar yuqori sifatli tayyor maxsulot chiqarishdan manfaatdor bo‗lishi darkor. Ularga ―Yaxshi 
ishlab chiqarish amaliyoti‖ jahon standarti bo‗yicha quyidagi talablar qo‗yiladi: 
-
 
umumiy qoidalar; 
-
 
rahbar xodim; 
-
 
xodimlarni o‗qitish; 
-
 
―toza‖ xonalar xodimlarini vazifalari; 
-
 
kiyim-bosh; 
-
 
xodimlarning shaxsiy gigienasi. 
Shartnoma bo‗yicha dori moddalari va tayyor dori vositalarini (mahsulot) tahlil qilish va 
ishlab chiqarishda ularni  sifatiga ta‘sir  qiluvchi anglashilmovchiliklar oldini olish uchun har  bir 
tomonning aniq vazifasi va maqsadi yozma ravishda aniqlangan bo‗lishi kerak: 
-
 
umumiy qoidalar; 
-
 
buyurtmachi; 
-
 
buyurtma ijrochisi; 
-
 
shartnoma; 
-
 
o‗z-o‗zini tekshirishni olib borish. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish  etish,  savol-javob,  “Bumerang”,  “Klaster”,  “Baliq  skeleti”,  T-sxema,  o‟z-o‟zini 
nazorat. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Qattiq  dori  shakllarini  sanoat  miqyosida  ishlab  chiqarish.  Kukun  dori  turlarini 
ishlab  chiqarish  texnologiyasi.  Sanoat  miqyosida  tayyor  dori  vositalarini  ishlab  chiqarishni 
tashkil  qilish  asoslari.  Qattiq  dori  shakllarini  sanoat  miqyosida  ishlab  chiqarishni  o‗ziga  xos 
tomonlari.  Kukun  dorilar  va  ularni  sanoat  miqyosida  (ichish  uchun  mo‗ljallangan  kukunlar, 
in‘eksiya  qilish  uchun  mo‗ljallangan  kukunlar)  ishlab  chiqarish  uchun  zarur  bo‗lgan  shart-
sharoitlar.  
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish etish, B.B.B. jadvali, munozara, Venn diagrammasi, T-sxema, o‟z-o‟zini nazorat. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Granulalar  va  quruq  qiyomlarni  sanoat  miqyosida  ishlab  chiqarish.    Tayyor  dori 
vositasi sifatida ishlatiladigan granulalar va quruq qiyomlarni sanoat miqyosida ishlab chiqarish 
texnologiyasi. Ularni ishlab chiqarishdagi o‗ziga xos tomonlar. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish  etish,  savol-javob,  “Bumerang”,  “Klaster”,  “Blis-so‟rov”,  “Fikrlash  xaritasi”  , 

 
12 
Charxpalak, B.B.B jadvali. 
Adabiyotlar:  A1;A2; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Tabletka dori turlarini sanoat  miqyosida ishlab chiqarish. Tabletkalar texnologiyasi. 
Tabletkalar  ishlab  chiqarish  texnologiyasi  uchun  kerak  bo‗ladigan  asosiy  va  yordamchi 
moddalar,  substansiya  va  presslanadigan  massaning  fizik-kimyoviy  va  texnologik  xossalari  va 
sifat  ko‗rsatkichlarini  aniqlash  uchun  zarur  bo‗lgan  asbob-uskuna  va  apparatlar  bilan  tanishish, 
ular bilan ishlashni o‗rganish, ish unumdorligini oshirish yo‗llarini qidirish. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish etish, savol-javob, B.B.B jadvali, tezkor so‟rov, aqliy hujum, “Klaster”, Charxpalak.  
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Sanoat  miqyosida  jelatin  kapsulalari  ishlab  chiqarish.    Dori  moddalarini  jelatin 
kapsulalariga  joylashtirish.  Kapsulalarni  zamonaviy  tavsifi  va  tasnifi,  asosiy  va  yordamchi 
moddalarning tavsifi, jelatin kapsulalarini ishlab chiqarish, yumshoq va qattiq jelatin kapsulalari, 
kapsulani  to‗ldirish  apparati,  sifatini  tekshirish  usullarini  tahlil  qilish.  Mikrokapsulalarni  olish 
usullari  va  ularni  qobig‗ini  o‗ziga  xos  tuzilishini  saqlab  qolish.  Dori  moddalarini  jelatin  va 
mikrokapsulalarga joylashtirish usullari. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish  etish,  savol-javob,  “Bumerang”,  “Klaster”,  “baliq  skeleti”,  T-sxema,  o‟z-o‟zini 
nazorat. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Steril  va  aseptik  sharoitda  tayyorlanadigan  dori  turlari.  Ularni  sanoat  miqyosida 
ishlab  chiqarish.  In‘eksion  eritmalarni  ishlab  chiqarish  uchun  qo‗yilgan  boshlang‗ich  talablar. 
Sanoat  miqyosida  ampula  ishlab  chiqarish  va  uni  to‗ldirishga  tayyorlash.  Ampula  uchun  kerak 
bo‗ladigan  boshlang‗ich  materiallarga  qo‗yilgan  talablar.  Boshlang‗ich  material  erituvchilarga 
qo‗yilgan talablar. Oddiy, tozalangan va in‘eksion suvlar. Eritmani tayyorlash, ampulaga quyish, 
sterillash,  sifatini  baxolash,  qadoqlash,  o‗rash  va  jihozlash.  Sanoat  miqyosida  ampulalarga 
quyilgan in‘eksion eritmalarni ishlb chiqarishni tashkil qilish. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish etish, blis-so‟rov, aqliy hujum, “Klaster”, Charxpalak.  
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Sanoat  miqyosida  ishlab  chiqariladigan  surtmalar,  linimentlar,  kremlar,  gellar  va 
pastalar. Ularni tayyorlashni umumiy va xususiy texnologiyalari. Mazmuni: Yumshoq dori 
turlarini korxona sharoitida ishlab chiqarish uchun zarur bo‗lgan dori va yordamchi moddalar va 
materiallarga  qo‗yilgan  talablar.  Yumshoq  dori  turlarini  o‗ziga  qo‗yilgan  zamoanviy  talablar. 
Ularni  tasnifi, tarkibi  va tayyorlanish texnologiyalari. Yumshoq dori turlarini  qadoqlash,  o‗rash 
va tashish. Ularni sanoat miqyosida ishlab chiqarishni tashkil qilish.  
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish etish, B.B.B. jadvali, munozara, Venn diagrammasi, T-sxema, o‟z-o‟zini nazorat. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Sanoat  miqyosida  rektal  dori  turlarini  ishlab  chiqarish.  Ularni  tayyorlash 
texnologiyalari. Sanoat miqyosida rektal dori turlarini ishlab chiqarish zaruriyati va ularni ishlab 
chiqarish  imkoniyatlari.  Ularni  tavsifi,  tasnifi,  tayyorlash  usullari,  sifatini  baxolash, 
nomenklaturasi  va  ishlab  chiqarish  unumdorligi  va  samaradorligini  oshirish  chora -tadbirlari. 
Rektal dori turlarini sanoat miqyosida ishlab chiqarishni tashkil qilish asoslari. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish etish, savol-javob, B.B.B jadvali, tezkor so‟rov, aqliy hujum, “Klaster”, Charxpalak.  
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Sanoat  miqyosida  dorivor  o„simlik  xom  ashyolaridan  tayyorlanadigan  dori  turlari 
va  ularni  tayyorlash  texnologiyalari.  Dorivor  o‗simlik  xom  ashyolaridan  olinadigan  dori 
turlarining  tavsifi  va  tasnifi.  Dorivor  o‗simlik  xom  ashyolarini  sanoat  miqyosida  qadoqlash. 
Yig‗malarni  tayyorlash  texnologiyasi.  Nastoyka  va  ekstraktlarni  umumiy  va  xususiy 
texnologiyalari. Ularni sanoat miqyosida ishlab chiqarish. 

 
13 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish  etish,    blis-so‟rov,  aqliy  hujum,  “Klaster”,  “Fikrlash  xaritasi”  ,  Charxpalak,  B.B.B 
jadvali. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
 
Sanoat  miqyosida  ishlab  chiqariladigan  gormonal  preparatlar.  Organopreparatlar 
ta‘rifi,  tavsifi,  tasnifi  va  ishlatilishi.  Afzallik  va  kamchiliklari.  Gormonlar.  Ularni  bugungi 
kundagi  ishlab  chiqarilish  xolati.  Ularni  ishlab  chiqarish.  Ularni  tayyorlashda  ishlatiladigan 
yordamchi  moddalar  va  ularga  qo‗yilgan  talablar.  Gormonlarni  tayyorlash  usullari  va  ularda 
ishlatiladigan asbob-uskunalar. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish etish, savol-javob, B.B.B  jadvali, , munozara, Venn diagrammasi, T-sxema, o‟z-o‟zini 
nazorat. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Sanoat  miqyosida  ishlab  chiqariladigan  ferment  preparatlari  va  biogen 
stimulyatorlar.  Fermentlar.  Ularni  bugungi  kundagi  ishlab  chiqarilish  xolati.  Ularni  ishlab 
chiqarish.  Ularni  tayyorlashda  ishlatiladigan  yordamchi  moddalar  va  ularga  qo‗yilgan  talablar. 
Fermentlarni tayyorlash usullari va ularda ishlatiladigan asbob-uskunalar. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish  etish,  savol-javob,  “Bumerang”,  “Klaster”,  “baliq  skeleti”,  T-sxema,  o‟z-o‟zini 
nazorat. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Dori  vositalarining  sifat  ko„rsatkichlari,  ularni  aniqlash  va  unga  ta‟sir  qiluvchi 
omillar. 
Tayyor  dori  vositalarini  sifatini  aniqlash  usullari.  Ichish  uchun  mo‗ljallangan  dori 
turlarini  sifatiga  qo‗yilgan  talablar.  In‘eksiya  qilish  uchun  mo‗ljallangan  dori  turlarini  sifatiga 
qo‗yilgan  talablar.  Tashqi  maqsadlar  uchun  mo‗ljallangan  dori  turlarini  sifatiga  qo‗yilgan 
talablar.  Qattiq  dori  shakllarining  sifatiga  qo‗yilgan  talablar.  Suyuq  dori  shakllarining  sifatiga 
qo‗yilgan  talablar.  Yumshoq  dori  shakllarining  sifatiga  qo‗yilgan  talablar.  Rektal  dori 
shakllarining sifatiga qo‗yilgan talablar. Aerozol dori shakllarining sifatiga qo‗yilgan talablar. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish  etish,  savol-javob,  “Bumerang”,  “Klaster”,  “Blis-so‟rov”,  “Fikrlash  xaritasi”  , 
Charxpalak, B.B.B jadvali. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Dori  vositalarining  biologik  samaradorligi  va  unga  ta‟sir  qiluvchi  omillar.  Tayyor 
dori  vositalarining  biologik  samaradorligi  va  uni  aniqlash  usullari.  Usullarni  bir-biri  bilan 
qiyosiy  baxolash.  Ularni  afzallik  va  kamchilik  tomonlari.  Instrumental  tahlil.  Biologik 
samaradorlikka  ta‘sir  qiluvchi  omillar.  Ularning  ahamiyati.  Korellyasion  koeffitsient  va  uni 
aniqlash. Korellyasion koeffitsientni aniqlashdan maqsad. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza, 
namoyish  etish,    blis-so‟rov,  aqliy  hujum,  “Klaster”,  “Fikrlash  xaritasi”  ,  Charxpalak,  B.B.B 
jadvali. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
Dori  vositalarining  turg„unligi  va  saqlanish  muddatlarini  belgilash.  Tayyor  dori 
vositalarining turg‗unligi va saqlanish muddatini belgilashda inobatga olinadigan asosiy jihatlar. 
Dori  shakllariga  qarab  tayyor  dori  vositalarining  turg‗unligi  va  saqlanish  muddatini  belgilash. 
Qo‗llash  usuliga  qarab  tayyor  dori  vositalarining  turg‗unligi  va  saqlanish  muddatini  belgilash. 
Dorivor  o‗simlik  xom  ashyolaridan  olinadigan  TDVlarining  turg‗unligi  va  saqlanish  muddatini 
belgilash. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  dialogik  yondoshuv,  muammoli  ta‟lim.  Ma‟ruza,  
savol-javob, “Bumerang”, “Klaster”, Charxpalak, B.B.B jadvali, test,  o‟z-o‟zini nazorat. 
Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling