Dori vositalarining sanoat texnologiyasi


“Sanoat miqyosida dori vositalarini ishlab chiqarish” fani bo‟yicha ma‟ruza


Download 7.81 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/29
Sana30.03.2017
Hajmi7.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

“Sanoat miqyosida dori vositalarini ishlab chiqarish” fani bo‟yicha ma‟ruza 
mashg‟ulotlarining kalendar tematik rejasi 
 
t/r 
Ma‟ruza mashg‟ulotlarining mavzulari (barcha)   
soat 
1.
 
 Sanoat  miqyosida  dori  vositalari  ishlab  chiqarishning  bugungi  kundagi  xolati  va 
rivojlanish istiqbollari.  

2.
 
 ―Yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti‖ (GMP) umumiy qoidalar va talablar. 

3.
 
 Validatsiya. 

4.
 
 Dori  vositalarining  sifatini  ta‘minlash.  Dori  vositalari  sifat  nazoratiga  nisbatan 
talablar. 

5.
 
 Dori vositalarini ishlab chiqarish jarayoni. 

6.
 
 ―Yaxshi  ishlab  chiqarish  amaliyoti‖  jaxon  standartini  bino  va  xonalarga  bo‗lgan 
talablari. 

7.
 
 Sanoat  miqyosida  farmatsevtik ishlab  chiqarishda  xodimlar taqsimoti.  Xodimlarga 
qo‗ygan talablari. SHartnoma bilan ishlash va o‗z-o‗zini tekshirish. 

8.
 
 Qattiq  dori  shakllarini  sanoat  miqyosida  ishlab  chiqarish.  Kukun  dori  turlarini 
ishlab chiqarish texnologiyasi. 

9.
 
 Granulalar va quruq qiyomlarni sanoat miqyosida ishlab chiqarish. 

10.
 
 Tabletka dori turlarini sanoat miqyosida ishlab chiqarish. 

11.
 
 Sanoat  miqyosida  jelatin  kapsulalari  ishlab  chiqarish.  Dori  moddalarini  jelatin 
kapsulalariga joylashtirish. 

12.
 
 Steril  va  aseptik  sharoitda  tayyorlanadigan  dori  turlari.  Ularni  sanoat  miqyosida 
ishlab chiqarish. 

13.
 
 Sanoat  miqyosida  ishlab  chiqariladigan  surtmalar,  linimentlar,  kremlar,  gellar  va 
pastalar. Ularni tayyorlashni umumiy va xususiy texnologiyalari. 

14.
 
 Sanoat  miqyosida  rektal  dori  turlarini  ishlab  chiqarish.  Ularni  tayyorlash 
texnologiyalari. 

15.
 
 Sanoat  miqyosida  dorivor  o‗simlik  xom  ashyolaridan  tayyorlanadigan  dori  turlari 
va ularni tayyorlash texnologiyalari. 

16.
 
 Sanoat miqyosida ishlab chiqariladigan gormonal preparatlar. 

17.
 
 Sanoat  miqyosida  ishlab  chiqariladigan  ferment  preparatlari  va  biogen 
stimulyatorlar. 

18.
 
 Dori  vositalarining  sifat  ko‗rsatkichlari,  ularni  aniqlash  va  unga  ta‘sir  qiluvchi 
omillar. 

19.
 
 Dori vositalarining biologik samaradorligi va unga ta‘sir qiluvchi omillar. 

20.
 
 Dori vositalarining turg‗unligi va saqlanish muddatlarini belgilash. 

Jami 
60 
 
t/r 
Amaliy mashg„ulotlar mavzusi 
Soat 
1. 
Sanoat miqyosida dori vositalarini ishlab chiqarish  bo‗yicha GMP talablari va ularni 
amaliyotga tatbiq etilishi 

2. 
Dori vositasini sifatini ta‘minlash 

3. 
Dori vositalarini ishlab chiqarishda bino va uning  xonalari 

4. 
Dori 
vositalarini 
ishlab 
chiqarish 
jarayoni. 
Umumiy 
qoidalar
 
Dori vositalari sifat nazoratiga nisbatan talablar. Sifat nazorati tamoillari
.
 

5. 
Validatsiya. 

6. 
Me‘moriy loyihalash va xavfsizlik qoidalari. 

7. 
Qattiq dori shakllarini sanoat miqyosida ishlab chiqarish. Kukun dori turlarini ishlab 
chiqarish texnologiyasi. 

8. 
Granulalar va quruq qiyomlarni sanoat miqyosida ishlab chiqarish. 5,0 dan koldreks 
granulasi ishlab chiqarishni tashkil qilish 


 
15 
9. 
Tabletka  dori  turlarini  sanoat  miqyosida  ishlab  chiqarish.  Allapinin  tabletkasini 
sanoat miqyosida ishlab chiqarishni tashkil qilish 

10.  In‘eksion  dori  turlarini  sanoat  miqyosida  ishlab  chiqarish.  Diklofenak  natriy 
in‘eksion eritmasini ampulalarda 5 ml dan sanoat miqyosida ishlab chiqarish 

11.  Sanoat  miqyosida  farmatsevtik eritmalarni ishlab  chiqarish. Dag‗al dispers tizimlar. 
Suspenziyalar va emulsiyalar 

12.  Efir  moyi  va  efir  moylari  saqlovchi  dori  vositalarini  sanoat  miqyosida  ishlab 
chiqarish 

13.  Sanoat  miqyosida  ishlab  chiqariladigan  surtmalar,  linimentlar,  kremlar,  gellar  va 
pastalar. Ularni tayyorlashni umumiy va xususiy texnologiyalari.  

14.  Diklofenak natriy surtmasini sanoat miqyosida ishlab chiqarish texnologiyasi 

15.  Sanoat  miqyosida rektal  dori  turlarini ishlab  chiqarish. SHamchalar, tayoqchalar  va 
sharchalarni  tayyorlash  texnologiyalari.  Ixtiol  shamchasini  sanoat  miqyosida  ishlab 
chiqarishni tashkil qilish 

16.  Sanoat  miqyosida  jelatin  kapsulalari  va  mikrokapsulalar  ishlab  chiqarish.  Lakto 
FLORni kapsula shaklida ishlab chiqarish 

17.  Sanoat miqyosida ishlab chiqariladigan gormonal va ferment preparatlari. Insulin va 
uning preparatlarini ishlab chiqarish 

18.  O‗simlik  xom  ashyolari  va  ulardan  tayyorlanadigan  yig‗malar.  YAllig‗lanishga 
qarshi ishlatiladigan yig‗maning tarkibi va texnologiyasi 

19.  Biofarmatsiya.  Biologik  samaradorlik.  Ibuprofen  tabletkasini  biosamaradorligini 
o‗rganish 

20.  Tayyor  dori  vositalarining  turg‗unligi  va  saqlanish  muddatlarini  o‗rganish.  Unga 
ta‘sir  qiluvchi  omillar.  Indometatsin  quruq  qiyomini  turg‗unligi  va  saqlanish 
muddatini belgilash 

 
Jami 
100 
 
Mustaqil ta‟lim tashkil etishning shakli va mazmuni. 
―Sanoat miqyosida dori vositalarini ishlab chiqarish‖ bo‘yicha talabaning mustaqil ta‘limi 
shu  fanni  o‘rganish  jarayonining tarkibiy  qismi  bo‘lib, uslubiy  va axborot  resurslari  bilan to‘la 
ta‘minlangan.  
Talabalar auditoriya mashg‘ulotlarida professor-o‘qituvchilarning ma‘ruzasini tinglaydilar, 
laboratoriya  mashg‘ulotlarini  bajaradilar,  masalalar  echadilar.  Auditoriyadan  tashqarida  talaba 
darslarga tayyorlanadi, adabiyotlarni va berilgan laboratoriya ishlarini konspekt qiladi, uy vazifa 
sifatida  berilgan  masalalarni  echadi.  Bundan  tashqari  ayrim  mavzularni  kengroq  o‘rganish 
maqsadida qo‘shimcha adabiyotlarni  o‘qib referatlar  tayyorlaydi  hamda  mavzu  bo‘yicha testlar 
echadi. Mustaqil ta‘lim natijalari reyting tizimi asosida baholanadi.  
Uyga vazifalarni bajarish, qo‘shimcha darslik va adabiyotlardan yangi  bilimlarni mustaqil 
o‘rganish,  kerakli  ma‘lumotlarni  izlash  va  ularni  topish  yo‘llarini  aniqlash,  internet 
tarmoqlaridan  foydalanib  ma‘lumotlar  to‘plash  va  ilmiy  izlanishlar  olib  borish,  ilmiy  to‘garak 
doirasida  yoki  mustaqil  ravishda  ilmiy  manbalardan  foydalanib  ilmiy  maqola  va  ma‘ruzalar 
tayyorlash  kabilar  talabalarning  darsda  olgan  bilimlarini  chuqurlashtiradi,  ularning  mustaqil 
fikrlash  va  ijodiy  qobiliyatini  rivojlantiradi.  Shuning  uchun  ham  mustaqil  ta‘limsiz  o‘quv 
faoliyati samarali bo‘lishi mumkin emas.  
Uy  vazifalarini  tekshirish  va  baholash  laboratoriya  mashg‘ulot  olib  boruvchi  o‘qituvchi 
tomonidan, konspektlarni va mavzuni o‘zlashtirish darajasinitekshirish va baholash esa ma‘ruza 
darslarini olib boruvchi o‘qituvchi tomonidan har darsda amalga oshiriladi.  
―Sanoat  miqyosida  dori  vositalarini  ishlab  chiqarish‖  fanidan  mustaqil  ish  majmuasi 
fanning  barcha  mavzularini  qamrab  olgan  va  quyidagi  20  ta  katta  mavzu  ko‘rinishida 
shakllantirilgan.  

 
16 
t/

Mustaqil ta‟lim mavzulari 
Berilgan topshiriqlar 
Bajar. 
muddat 
Hajmi 
(soatda) 
1.
 
 
Sanoat  miqyosida  dori  vositalarini 
ishlab chiqarish tizimi.  
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
1-hafta 

2.
 
 
Sanoat 
miqyosida 
ishlab 
chiqariladigan tayyor dori vositalarini 
qadoqlash turlari va usullari.  
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
2-hafta 

3.
 
 
Sanoat  miqyosida  yig„malar  va  kukun 
dorilarni ishlab chiqarish. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
3-hafta 

4.
 
 
Sanoat  miqyosida  tabletkalar  ishlab 
chiqarish. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
4-hafta 

5.
 
 
Draje,  granula,  qiyom  va  quruq 
qiyomlarni  sanoat  miqyosida  ishlab 
chiqarish.  
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
5-hafta 

6.
 
 
Kapsula  va  mikrokapsulalar,  spansula 
va qandolatchilik dori turlarini sanoat 
miqyosida ishlab chiqarish.  
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
6-hafta 

7.
 
 
Farmatsevtik 
eritmalarni 
sanoat 
miqyosida ishlab chiqarish.  
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
7-hafta 

8.
 
 
In‟eksion 
dori 
turlarini 
sanoat 
miqyosida ishlab chiqarish. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
8-hafta 

9.
 
 
Nastoyka  va  ekstraktlarni  sanoat 
miqyosida ishlab chiqarish. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
9-hafta 

10.
 
 
Biogen stimulyatorlar va ularni sanoat 
miqyosida ishlab chiqarish. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
10-hafta 

11.
 
 
Novogalen  preparatlari  va  ularni 
sanoat miqyosida ishlab chiqarish. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
11-hafta 

12.
 
 
Gormon  va  ferment  preparatlari. 
Ularni 
sanoat 
miqyosida 
ishlab 
chiqarish 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
12-hafta 

13.
 
 
Suspenzion 
va 
emulsion 
dori 
preparatlarini sanoat miqyosida ishlab 
chiqarish. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
13-hafta 

14.
 
 
Surtmalar 
va 
linimentlar. 
Ularni 
sanoat miqiyosida ishlab chiqarish. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
14-hafta 

15.
 
 
Sanoat  miqyosida  tibbiyot  malxamlari 
va xantal qog„ozi. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
15-hafta 

16.
 
 
Sanoat 
miqyosida 
rektal 
dori 
shakllarini ishlab chiqarish. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
16-hafta 

17.
 
 
Farmatsevtik aerozollar. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
17-hafta 

18.
 
 
Efir 
moyi 
saqlovchi 
dori 
preparatlarini. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
18-hafta 

19.
 
 
Ko„z 
uchun 
mo„ljallangan 
dori 
vositalari. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
19-hafta 

20.
 
 
O„ziga  xos  tayyorlanish  usuliga  ega 
bo„lgan dori preparatlari. 
Adabiyotlardan konspekt qilish. 
Individual topshiriqlarni bajarish 
20-hafta 

Jami 
 
 
86 
 
 
 

 
17 
Dasturning informatsion uslubiy ta‟minoti 
Mazkur  fanni o‘qitish jarayonida ta‘limning  zamonaviy  metodlari, pedagogik  va axborot-
kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash nazarda tutilgan:  
Talabalarga  ―Sanoat  miqyosida  dori  vositlarini  ishlab  chiqarish‖  fanini  o‘qitishda 
kompyuter, axborot va  boshqa zamonaviy texnologiyalarni  qo‘llab,  bilim  saviyasini  oshirish  va 
shu  orqali  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi  talablariga  javob  beradigan  ilmiy  salohiyatli  etuk 
mutaxassis  kadrlar  tayyorlash  jarayonini  amalga  oshirish  davr  talabidir.  Ma‘ruzalarni 
videoproektordan  foydalanib,  taqdimot  ko‘rinishida  yoki  slaydlar  orqali  kodoskopda  o‘qish, 
internet  ma‘lumotlaridan  samarali  foydalanish,  shuningdek  talabalarni  elektron  darsliklardan 
foydalanishlari  uchun  sharoitlar  yaratish  maqsadga  muvofiq.  O‘qitish  jarayonda  o‘quv 
dasturlarini  kompyuter  orqali  o‘qitishni  joriy  etish,  talabalarning  kompyuter  savodxonligini 
oshirishga  ko‘nikma  berish,  zamonaviy  pedagogik  texnologiya  usullarini  qo‘llash  orqali 
erishiladi.  O‘qitish  jarayoniga  ayniqsa  talabalar  bilimini  nazorat  qilishga  kompyuterlarni  keng 
tatbiq  qilish,  talabalarning  kompyuter  savodxonligini  oshiribgina  qolmay,  turli  jarayonlarni 
oqilona boshqarish, vujudga kelgan vaziyatni tez va to‘g‘ri xal qilish imkonini beradi; 
Shuningdek  ayrim  amaliy  mashg‘ulotlarda  aqliy  xujum,  guruhli  fikrlash,  ―ish  o‘yini‖  va 
boshqa pedagogik texnologiyalardan foydalaniladi. 
“Sanoat miqyosida dori vositalarini ishlab chiqarish” fanidan talabalar bilimini 
reyting tizimi asosida baholash mezoni. 
―Sanoat  miqyosida  dori  vositalarini  ishlab  chiqarish‖  fani  bo‘yicha  reyting  jadvallari, 
nazorat turi,  shakli,  soni  hamda  har bir nazoratga ajratilgan  maksimal ball, shuningdek  joriy va 
oraliq  nazoratlarining  saralash  ballari  haqidagi  ma‘lumotlar  fan  bo‘yicha birinchi  mashg‘ulotda 
talabalarga e‘lon qilinadi.  
Fan  bo‘yicha  talabalarning  bilim  saviyasi  va  o‘zlashtirish  darajasining  Davlat  ta‘lim 
standartlariga muvofiqligini ta‘minlash uchun quyidagi nazorat turlari o‘tkaziladi:  
joriy  nazorat  (JN)  –  talabaning  fan  mavzulari  bo‘yicha  bilim  va  amaliy  ko‘nikma 
darajasini  aniqlash  va  baholash  usuli.  Joriy  nazorat  fanning  xususiyatidan  kelib  chiqqan  holda 
laboratoriya  mashg‘ulotlarda og‘zaki  so‘rov, test  o‘tkazish,  suhbat, nazorat ishi, kollekvium, uy 
vazifalarini tekshirish va shu kabi boshqa shakllarda o‘tkazilishi mumkin;  
oraliq nazorat (ON) – semestr davomida o‘quv dasturining tegishli (fanlarning bir necha 
mavzularini o‘z ichiga  olgan)  bo‘limi tugallangandan keyin talabaning  nazariy  bilim  va amaliy 
ko‘nikma  darajasini  aniqlash  va  baholash  usuli.  Oraliq  nazorat  bir  semestrda  ikki  marta 
o‘tkaziladi  va  shakli  (yozma,  og‘zaki,  test  va  hokazo)  o‘quv  faniga  ajratilgan  umumiy  soatlar 
hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi;  
yakuniy nazorat (YN) – semestr yakunida muayyan fan bo‘yicha nazariy bilim va amaliy 
ko‘nikmalarni  talabalar  tomonidan  o‘zlashtirish  darajasini  baholash  usuli.  Yakuniy  nazorat 
asosan tayanch tushuncha va iboralarga asoslangan ―Yozma ish‖ shaklida o‘tkaziladi.  
ON o‘tkazish jarayoni kafedra mudiri tomonidan tuzilgan komissiya ishtirokida muntazam 
ravishda  o‘rganib  boriladi  va  uni  o‘tkazish  tartiblari  buzilgan  hollarda,  ON  natijalari  bekor 
qilinishi mumkin. Bunday hollarda ON qayta o‘tkaziladi.  
Oliy  ta‘lim  muassasasi  rahbarining  buyrug‘i  bilan  ichki  nazorat  va  monitoring  bo‘limi 
rahbarligida tuzilgan komissiya ishtirokida yani o‘tkazish jarayoni  muntazam ravishda o‘rganib 
boriladi  va  uni  o‘tkazish  tartiblari  buzilgan  hollarda,  YaN  natijalari  bekor  qilinishi  mumkin. 
Bunday hollarda YaN qayta o‘tkaziladi.  
Talabaning  bilim  saviyasi,  ko‘nikma  va  malakalarini  nazorat  qilishning  reyting  tizimi 
asosida talabaning fan bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.  
Talabalarning  ―Sanoat  miqyosida  dori  vositalarini  ishlab  chiqarish‖  fanidan  o‘zlashtirish 
ko‘rsatkichi 100 ballik tizim bo‘yicha olib boriladi. 
100 balli nazorat sistemasi talabalar bilimini nazoratning barcha turlarida qo‘llaniladi:  
1. Laboratoriyada o‘quv mashg‘ulotlarini nazorat ya‘ni JN (TMI ham JN ni ichida) 
2. Oraliq nazorat. 
3. Yakuniy nazorat. 

 
18 
t/r 
Nazorat turi 
Maksimal ball 
Saralash bali 
1. 
Joriy nazorat 
60 
39,0 
2. 
Oraliq nazorat 
10 
6,5 
3. 
Yakuniy nazorat 
30 
19,5 
 
Jami 
100 
65 
Joriy nazorat 
Joriy  nazorat  bo‗yicha  baholash  75  balli  reyting  tizimidagi  aniq  mezonlarga  muvofiq  guruh 
jurnaliga  xar  bir  mashg‗ulot  uchun  olgan  ballari  qo‗yib  boriladi.  Talabalarning  xar  bir  mashg‗ulotda 
olgan maksimal ballari quyidagilardan tashkil topgan bo‗ladi. 
1. Mavzu bo‗yicha talabani amaliy va nazariy tayyorgarlik natijasini tekshirish  
3 ball. 
2. Talabani amaliy ishni bajarish darajasi, xosil qilgan ko‗nikmasi  
 
 
1 ball. 
3. Mavzu bo‗yicha talabani mustaqil ishni tayyorlab kelganligi       
 
 
0,5 ball. 
4. Ma‘ruza matnining mavjudligi 
 
 
 
 
              
0,5 ball  
Jami :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,0 ball 
JN da talabalarning mashg‗ulotga tayyorgarlik darajasi og‗zaki suxbat orqali tekshiriladi. Amaliy 
ishni  bajarganligi  tayyor  maxsulotni  o‗qituvchiga  topshirganligidan  keyin  baholanadi.  Ko‗nikma  esa 
talabani ishni qanday bajarganligini so‗rash orqali baholanadi. Agar talabada ma‘ruza matni bo‗lmasa yoki 
ma‘ruzaga  qatnashmagan  bo‗lsa,  shu  ma‘ruzaga  to‗g‗ri  keladigan  amaliy  mashg‗ulotdan  0,5  ball  olib 
tashlanadi. Talaba amaliy mashg‗ulotni qayta topshirganda olgan ballari 0,8 koeffitsientga ko‗paytiriladi. 
Ma‘ruzani qayta topshirishda 0,5 koeffitsient qo‗llaniladi.  
Mavzu bo„yicha JN quyidagicha amalga oshiriladi: 
2,20 dan kam   –  
 
qoniqarsiz 
2,24 dan  
– 2,80 gacha  qoniqarli 
2,84 dan  
– 3,40 gacha  yaxshi 
3,44 dan  
– 5 gacha 
a‘lo 
Fan bo„yicha JN quyidagicha amalga oshiriladi: 
39 dan kam     
 
qoniqarsiz 
39 dan   
– 42 gacha 
qoniqarli 
43 dan   
– 51 gacha 
yaxshi 
52 dan   
– 60 gacha  
a‘lo 
Talabalarning JN bo„yicha ballarda ifodalangan o„zlashtirishi quyidagicha baxolanadi: 
№  O„zlashtir
ish % 
Balla

Baxo 
Talabaning bilim darajasi 

86-100 
52-60 
a‘lo 
- mavzu  bo‗yicha  berilgan savollarga to‗liq javob bersa; 
- amalda bajariladigan ish daftarga yozib          kelingan 
bo‗lsa; 
-  amaliy  ish  natijasi,  ya‘ni  tayyorlangan  dori  shakli 
talabga javob bersa; 
- ma‘ruza matni yozilgan bo‗lsa.  

71-85 
43-51  yaxshi  - mavzu bo‗yicha barcha savollarga yaxshi javob bersa; 
-  amaliy  ish  natijasi,  ya‘ni  tayyorlangan  dori  shakli 
talabga javob bersa; 

 
19 
- ma‘ruza matni yozilgan bo‗lsa;  
-  amalda  bajariladigan  ish  daftarga  yozib  kelinmagan 
bo‗lsa. 

66-70 
39-42 
o‗rta  - mavzu bo‗yicha muxokamada to‗liq qatnashmasa; 
-  amaliy  ish  natijasi,  ya‘ni  tayyorlangan  dori  shakli 
talabga javob bersa; 
- ma‘ruza matni yozilmagan bo‗lsa;  
-  amalda  bajariladigan  ish  daftarga  yozib  kelinmagan 
bo‗lsa. 

65 dan 
kam 
39 
dan 
kam 
qoniq
arsiz 
Talaba uy vazifasini daftariga yozib kelgan, lekin mavzu 
bo‗yicha  savollarga  javob  bera  olmaydi.  Mohiyatini 
tushunmaydi. 
Talabani musataqil ishi (TMI) 
TMI O‗zbekiston Respublikasi Oliy va o‗rta maxsus ta‘lim vazirligining 21.02.2005 yildagi 34-
sonli  buyrug‗i  va institut rektori  tomonidan 2013 yil 27  fevralda tasdiqlangan ―Talaba mustaqil  ishini 
tashkil etish, nazorat qilish va baxolash tartibi to‗g‗risidagi Nizom  asosida tashkil etiladi.‖ 
TMI ―Sanoat miqyosida dori vositalarini ishlab chiqarish‖ fani dasturiga muvofiq taklif etiladi: 
talabalarni  o‗quv  izlanish  ishlarini  alohida  yuqorida  keltirilgan  mavzular  bo‗yicha;  jadvallar,  slaydlar, 
vaziyatli  masalalar,  testlar  tuzish  bilan.  O‗quv  jurnalida  har  bir  semestr  amaliy  mashg‗ulotdan  keyin 
alohida ustuncha ajratilib, unga talabaning mustaqil bajargan ishiga ball qo‗yiladi.  
TMI kafedra arxivida ro‗yhatga olinadi va 2 yil mobaynida saqlanadi. 
TMI ning hajmini kafedra xodimlari har bir talaba uchun quyidagi hajmda belgilaydi.  
I. Agar talaba tanlagan mavzusi bo‗yicha vaziyatli masala tuzadigan bo‗lsa;  10 va undan yuqori 
masala uchun 0,5 ball bilan baholanadi. 
II.  Agar  talaba tanlagan  mavzusi  bo‗yicha test tuzadigan  bo‗lsa: (testlarning  har birini 5 tadan 
javobi bo‗lishi shart); 50 va undan yuqori test tuzilsa 0,5 ball bilan baholanadi. 
III.    Agar  talaba  tanlagan  mavzusi  bo‗yicha  adabiyotlar  taxlilini  beradigan  bo‗lsa;  5  yillik 
adabiyotlarni  ko‗rib  chiqib,  internet  ma‘lumotlaridan  foydalanib,  qo‗lyozma  tipida  25  bet  referat 
tayyorlasa 0,5 ball bilan baholanadi.  
IV. Talaba tanlagan mavzu bo‗yicha asbob uskunalarni rangli  tasvirini tayyorlasa 0,5 ball bilan 
baholanadi.  Agar  tuzilgan  tasvir  ko‗rimsiz,  sifatsiz  va  talabga  javob  bermasa,  mustaqil  ish  qabul 
qilinmaydi. 
Talaba  tayyorlagan  tasviriy  ishlar  soni  uning  murakkabligiga  qarab  belgilanadi.  Mustaqil  ish 
mavzularini tanlash ixtiyoriy. Agar talaba olingan mavzusi bo‗yicha mustaqil ishni bajara olmasa mavzu 
almashtiriladi.  

Download 7.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling