Ekologiyava atrof muhit muhofazasi yo’nalishi uchun biologiya asoslari fanidan test


Download 102.5 Kb.
bet1/6
Sana12.03.2020
Hajmi102.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6

5630100-EKOLOGIYAVA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO’NALISHI UCHUN

BIOLOGIYA ASOSLARI FANIDAN TEST


№1 Manba - E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2Koloniyasidagi barcha hujayralari bo’linish xususiyatiga ega bo’lgan organizmlarni aniqlang.

gonium, volvoks

volvoks, evdorina

gonium, evdorina

gonium, evdorina, pandorina, volvoks

№2 Manba - E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3Mamlakatimizda nechta baliq turi bor?

70

100

400

80

№3 Manba - O.Mavlonov. Umurtqasizlarzoologiyasi.Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi–2Quyidagi tushunchalarni ularni fanga kiritgan olimlar bilan juftlang

1) Tur tushunchasi; 2) Tip tushunchasi; 3) Turkum tushunchasi;

J.Kyuve; J.Rey; L.Linney; J.Byuffon; e) J.Lamark


1-e, 2-a, 3-c

1-c, 2-a, 3-e

1-c, 2-a, 3-c

1-b, 2-a, 3-c

№4 Manba - E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1Bir hujayrali hayvonlar nechta tipni o’z ichiga oladi?

7

5

11

10

№5 Manba - E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 2.

Qiyinlik darajasi – 2yulduzsimon

duksimon

Evglena tanasining shakli qanday?

noksimon

yumaloq

№6 Manba - E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi –2


Bezgak plazmodiysining jinsiy ko’payishi, shizogoniya va sporogoniya qayerda sodir bo’ladi?

Chivin oshqozonida, odam eritrositlarida, chivin ichagi devorida

Chivin gemolimfasida, chivin ichagi devorida, odam eritrositlarida

Odam eritrositlarida, chivin gemolimfasida, chivin ichagi devorida

Jigar hujayralarida, odam eritrositlarida, chivin oshqozonida

№7 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 3.

Qiyinlik darajasi – 3


Infuzoriya so’zi lotin tilida nimani anglatadi?

bodiring

pichan ivitmasi

oyoq tag

barchasi

№8 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Sodda tuzilgan ko’p hujayralilar va ibtidoiy umurtqasizlar rivojlanishining ilk bosqichlarida qaysi to’qimalarga ega bo’ladi?

1) epiteliy; 2) biriktiruvchi; 3) muskul; 4) nerv2,3

1,3

1,2

2,4

№ 9 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Suv tubidagi narsalarga yopishib olib hayot kechiradigan bo’shliqichlilar nima deb ataladi?

bentos

polip

zoobentos

fitobentos

№10 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi –2


Neoplina, nautilus, arka

Obeliya, aureliya, marjon poliplar

Oq planaria, jigar qurti, cho’chqa solityori

Qaysi organizmlar planula lichinkasi orqali ko’payadi?

Ssifoidlar, chuchuk suv gidrasi, obeliya

№11 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Meduzaning 8-ta statosisti va 8 ta nerv tuguni bo’lsa uning ropaliyalari soni nechta?

8 ta

16 ta

1 ta

meduzada ropaliyalar bo’lmaydi.

№12 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Efir lichinkalari qaysi organizmlarga xos?

Taroqlilar

ssifoid meduzalar

yassi chuvalchanglarga

kiprikli chuvalchanglarga

№13 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Meduzalarning gastrovaskulyar sistemasini hosil qilishda ishtirok etadigan organlarini belgilang.

1) paypaslagich; 2) og’iz; 3) ropaliy; 4) halqum;

5) oshqozon; 6) statosist;

7) oshqozondan boshlanadigan kanallar; 8) ko’z.2,4,5,7

2,3,6,8

1,2,3,8

1,6,8

№14 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 6.

Qiyinlik darajasi – 2


Asosiy xo’jayinga jigar qurtining qaysi bosqichi yuqadi?

Rediya

Serkariy

Mirasidiy

Adoleskariy

№15 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Jigar qurti rivojlanish ketma-ketligini to’g’ri tartibda ko’rsating: 1) adoleskariya; 2) mirasidiy; 3) marita;

4) tuxum; 5) rediya; 6) serkariya; 7) sporosista.3,4,2,7,5,6,1

3,4,7,5,4,6,1

4,5,6,7,3,2,1

3,1,4,5,2,7,6

№16 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Proglottidlar nima?

Jinsiy organlar majmuasi

chuvalchangning so’rg’ichlari

chuvalchang gavdasining bo’g’imlari

chuvalchangning lichinkalari

№17 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Xalqumatrofinervhalqasi - boshini, pedalnervtolasi –oyoqlarni, plevrovisseralnervtolasi –tanadagibarchaa’zolarninervlarbilanta’minlaydi. Ushbu fikr qaysi hayvonga tegishli?

osminog

tok shillig’i

Tridakna

Xiton

№18 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Kiprikli chuvlachanglarning tanasi qanday shaklda?

duksimon

bargsimon

rombsimon

noksimon

№19 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Nashtarsimon so’rg’ichlining quyidagi rivojlanish bosqichlari qaysi organizmda bo’lishini aniqlang.

1) mirasidiy; 2) sporosista; 3) marita; 4) serkariya;

5) metaserkariya

odam; chumoli; mollyuska; echkid-3; b-5; c-1,2,4

a-3; b-1,2; c-4,5

a-3,4; b-1,2; c-5

d-3; b-1,2; c-4,5

№20 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Apikal kompleksi tarkibida konoid uchramaydigan organizmlarni ko’rsating

1) gregarina; 2) quyon koksidiyasi; 3) bezgak paraziti;

4) piroplazma; 5) toksoplazma


3,5

1,2,5

3,4

1,4

№21 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Jigar qurti qayerda parazitlik qiladi?

sut emizuvchilarning jigarida

qushlarning jigarida

ichakda

qushlarning jigarida

№22 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Erkak askaridaning dumi nimaga o’xshaydi?

duksimon

ilmoqqa

silindirsimon

to’gri javob yo’

№23 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Bolalar gijjasi qayerda parazitlik qiladi?

jigarda

ichakda

oshqozonda

o’t yo’lida

№24 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Qaysi organizmlar radioaktiv moddalarni to’plash hususiyatiga ega?

zamburug’lar

lishayniklar

ko’k – yashil suv o’tlar

bakteriyalar

№25 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Sporalilarga xos belgilarni ko’rsating

1) barchasi parazit; 2) harakatlanish organoidi, qisqaruvchi va hazm vakuolalari bo’lmaydi;

3) jinssiz, jinsiy va sporogoniya jarayonlari almashinib turadi;

4) zigotasi qalin po’st bilan o’ralgan bo’lib, oosista deyiladi;

5) jinssiz ko’payishi shizogoniya;

6) oosista ichida sporoginiya natijasida sporozoidlar hosil bo’ladi1,2,3,4,5,6

2,4,5

1,3,4,6

1,2,3,6

№26 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Plazmodiumning chivin so’lagidan odam qoniga (1), odam qonidan chivinga (2) o’tadigan davrini ko’rsating?

sporozoit; merozoit; gametosit; oosista1-a; 2-c

1-c; 2-b

1-a; 2-b

1-d; 2-a

№27 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi –


«Korteks» va «medula» quyidagi hayvonlarning qaysi birida bo’ladi?

amyobalarda

aktinopodalarda

qalqondor xivchinlilarda

foraminiferalarda

№28 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Gelmintologiya nimani o’rganadi?

Hashorotlarni

parazit chuvalchanglarni

qisqichbaqasimonlarni

parazit gidroidlarni

№29 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Chuchuk suv bodyagasi yozda va kuzda qanday ko’payadi? 1-kurtaklanish 2-ichki kurtaklanish 3- tashqi kurtaklanish 4- jinsiy 5-gemullalar orqali

a-1,5 b-4

a-1 b-2,3

a-3,4 b-5

a-2,3 b-4

№30 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Baqachanoqning tashqi tuzilishi nimaga o’xshaydi?

noksimon

loviyasimon

tuxumsimon

duksimon

№31 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Gastral bo’shlig’i septalar yordamida kameralarga ajralgan bo’shliqichlilarni ko’rsating. 1) gidra; 2) aktiniya; 3) aureliya; 4) marjon poliplar.

2,4

1,2

3,4

2,3,4

№32 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Marita – bu …

Kiprikli lichinka

Surg’ichlilarning voyaga yetgan davri

Muskulli dum rivojlangan lichinka

So’rg’ichlilarning sistasi.

№33 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Oraliq xo’jayinga jigar qurtining qaysi bosqichi yuqadi?

Rediya

Adoleskariy

Mirasidiy

Serkariy

№34 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Tasmasimon chuvalchanglarda tuxum hujayra bilan spermatozoidning qo’shilishi qayerda sodir bo’ladi?

bachadonda

tuxum yo’lida

jinsiy kloakada.

ootipda

№35 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Qisqichbaqada yashil bezlar qanday vazifani bajaradi?

nafas olish

unda bunday bez yo’q

qonda erigan yog’larni chiqarib yuboradi

qonda erigan zararli almashinuv mahsulotlarini organizmdan chiqarib yuboradi

№36 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Soxta oyoqliylar oziqni qamrab olib nimaga o’tgazadi?

vakuol

sitopilazma

menbrana

hujayra tashqarisiga

№37 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


O’zbekistonda entomologiya fanining rivojlanishiga hissa qo’shgan olimlarni belgilang?

M.A. Sultonov, I.X.Yergashev

R.A. Olimjonov, V.V Yaxontov

A.M. Muhammadiyev, R.A. Olimjonov

A.T. To’laganov, O.Mavlonov


Download 102.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling