Ekologiyava atrof muhit muhofazasi yo’nalishi uchun biologiya asoslari fanidan test


Download 102.5 Kb.
bet6/6
Sana12.03.2020
Hajmi102.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

№173 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–1


Urchuqlilar oilasigaquyidagilar kiradi:

Sariq ilon, ko’r ilon

Urchuqcha, sariq ilon

Urchuqcha, gekkon

Urchuqcha, o’q ilon

№174 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 10.

Qiyinlik darajasi–1


Qushlarning havo xaltachalari asosan qaysi jarayonda ishtirok etadi?

Uchish

Nafas olish

Ovqat hazm qilish

Ajratish

№175 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 10.

Qiyinlik darajasi–2


Qushlarningmurakkabdumg’azasiquyidagiumurtqalarningqo’shilishidanhosilbo’ladi:

1-ko’krak, 2-bel, 3-dumg’aza, 4-qisman dum umurtqalari.2,3,4

1,2,3

1,2,4

1,3,4

№176 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 10.

Qiyinlik darajasi–1


Ko’kraktojisuyagiqaysiqushlardayaxshitaraqqiyetgan:

Amerika tuyaqushlari

Uchuvchi qushlar

Afrika tuyaqushlari

Avstraliya tuyaqushlari

№177 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 10.

Qiyinlik darajasi–2


Yangi qushlar kenja sinfi quyidagi katta turkumlarga bo’linadi:

1-ko’kraktojsizlar, 2-suzuvchilar, 3-ko’kraktojlilar, 4-tuyaqushlar, 5-chumchuqsimonlar.1,2,5

1,2,4

1,3,5

1,2,3

№178 Manba - J.Laxanov. Umurtqalilar zoologiyasi. Paragraf 10.

Qiyinlik darajasi–1Chumchuqsimonlarturkumigahozirgivaqtdaquyidagimiqdordagiturlarkiradi:

7500

5300 ga yaqin

8000 ga yaqin

7000 ga yaqin

№179 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 10.

Qiyinlik darajasi–2


Hozirgi zamonda yashovchi kaptarsimonlar turkumiga quyidagi kenja turkumlar kiradi:

1-kaptarlar, 2-bulduruqlar, 3-drontlar, 4-to’tilar, 5-musichalar.2,4

1,3

1,2

1,5

№180 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 10.

Qiyinlik darajasi–1


Xonaki tovuqlarning ajdodi:

Bankiv tovug’i

Yovvoyi tovuq

Qirg’ovul

Kaklik

№181 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 10.

Qiyinlik darajasi–1


Qushlar quyidagilardan kelib chiqqan:

Darrandasimon reptiliyalar

Arxozavrlar

Kotilozavrlar

Seymuriyamorflar

№182 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 10.

Qiyinlik darajasi–1


Qushlarning umurtqalarini tanasi qanday tipda bo’ladi?

Amfisel

Prosel

Geterosel

Platisel

№183 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 10.

Qiyinlik darajasi–1


Qushlarning terisida qanday bezlar bo’ladi?

Yog’ bezlari

Shilimshiq modda ishlab chiqaruvchi bezlar

Dum bezi

Ter bezlari

№184 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 10.

Qiyinlik darajasi–2


Terisida apteriyasi bo’lmagan qushlarga quyidagilar kiradi:

1-ko’krak tojsiz qushlar, 2-pingvinglar, 3-tuyaqushlar, 4-tovuqsimonlar, 5-kivilar, 6-yirtqich qushlar, 7-Afrika tuyaqushlari, 8-kaptarsimonlar7,8

3,4

5,6

1,2

№185 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–1


Sut emizuvchilarda korakoid suyagi faqat quyidagi hayvonlarda saqlanadi:

Yo’ldoshlilarda

Qopchiqlilarda

Bir yo’llilarlda

Qopchiqli va tuyoqlilarda

№186 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–1


Bolg’acha suyagi qaysi suyakning o’zgarishidan hosil bo’ladi?

Kvadrat

Gioid

Qo’shilish (bo’g’im) suyagi

Burchak suyagi

№187 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–1


Sut emizuvchilar umurtqa pog’onasining bo’yin bo’limida nechta umurtqa bor?

8

2

7

9

№188 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–1


Quyidagi sut emizuvchilarning qaysi birida tishlar umrbod o’sadi:

Yirtqichlarda

Hasharotxo’rlarda

Kemiruvchilarda

Juft tuyoqlilarda

№189 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–2


Daraxtda yashovchi sut emizuvchilarga quyidagilar kiradi:

1-yalqovlar, 2-tyinlar, 3-junqanot, 4-qunduz, 5-sug’ur, 6-maymunlar, 7-ondatra, 8-vixuxol, 9-opossum.

2,4,5

1,6,7

1,2,3

2,8,9

№190 Manba - J.Laxanov. Umurtqalilar zoologiyasi. Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–2


Toq tuyoqlilar turkumiga quyidagilar kiradi:

1-otlar, 2-eshaklar, 3-bug’ular, 4-zebralar, 5-jayronlar, 6-tapirlar.2,5,6

1,2,3

1,3,5

1,2,4

№191 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–1


Yo’ldoshli sut emizuvchilarning ko’payishi va taraqqiy etishining o’ziga xos xususiyatlari:

Tuxum qo’yishi

Jinsiy ko’payishi

Tirik tug’ishi, bolalarini sut bilan boqishi

Tuxum, tirik tug’ishi

№192 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–3


Sut emizuvchilarning katta qon aylanish doirasi tomirlari quyidagilar:

1-chap aorta yoyi, 2-o’ng aorta yoyi, 3-orqa aorta, 4-keyingi kovak vena, 5-oldingi kovak vena, 6-o’pka arteriyasi, 7-o’mrov osti venasi, 8-ichak osti venasi, 9-kardinal venalar.1,3,6,7

1,3,4,5

2,3,8,9

1,2,6,9

№193 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–3


Yo’ldoshli sut emizuvchilar kenja sinfiga quyidagi turkumlar kiradi:

1-hasharotxo’rlar, 2-damanlar, 3-oz tishlilar, 4-nay tishlilar, 5-xartumlilar, 6-kitsimonlar, 7-maymunlar, 8-bir teshiklilar, 9-qopchiqlilar, 10-primatlar, 11-yirtqichlar, 12-ateriyalar, 13-alloteriyalar.9,10,12,13

8,9,10,11

2,4,5,9

1,3,6,7

№194 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–1


Sut emizuvchi hayvonlar venoz tizimida quyidagilar bo’lmaydi:

Buyrak qopqa venasi

Oldingi kovak vena

O’pka venasi

Jigar qopqa venasi

№195 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–2


Tuxum qo’yib ko’payuvchi sut emizuvchilarga quyidagilar kiradi:

1-o’rdakburun, 2-opossum, 3-yexidna, 4-proyexidna; 5-kengurular, 6-qopchiqli bo’ri,1,3,4

3,4,5

1,2,3

1,3,6

№196 Manba - J.Laxanov. Umurtqalilar zoologiyasi. Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–2


Sutemizuvchilarningo’rtaquloqbo’shlig’idaquyidagisuyakldarijoylashgan:

1-bolg’acha, 2-sandon, 3-uzangi, 4-kvadrat, 5-burchak, 6-tanglay, 7- tangacha.2,3,6

4,5,6

1,2,3

2,3,7

№197 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–3


Sut emizuvchilarning shox tuzilmalari quyidagilardan iborat:

1-tirnoq, 2-changal tirnoq, 3-tangacha, 4-tuyoq, 5-shox, 6-pat, 7-par.3,5,6,7

1,4,5,6

1,2,4,5

1,3,4,5

№198 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–1


Sut emizuvchilarning umurtqalarini tanasi qanday tipda bo’ladi?

Prosel

Amfisel

Platisel

Opistosel

№199 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.

Qiyinlik darajasi–1


Tashqiquloqqaysiumurtqalilargaxos?

Sudralib yuruvchilarga

Baliqlarga

Sut emizuvchilarga

Qushlarga

№200 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 11.Qiyinlik darajasi–1

Qaysi sutemizuvchi hayvonlarning jag’larida tishlari bo’lmaydi?

Hasharotxo’rlar

Kengurular

O’rdakburunlar

Junqanotlilar
Download 102.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling