Elektr yuritma asoslari


  Mustaqil  qo‘zg‘atish  chulg'amli  dvigatel  yakori


Download 11.29 Mb.
Pdf ko'rish
bet17/17
Sana21.12.2019
Hajmi11.29 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

2.5.  Mustaqil  qo‘zg‘atish  chulg'amli  dvigatel  yakori
zanjiriga  ulanadigan  qarshiliklarni  hisoblash.......................... 68
2.6.  Mustaqil  qo‘zg‘atish  chulg‘amli 
0
‘zgarmas  tok  dvigateli
maydoni  kuchsizlangandagi  mexanik  tavsiflari..................... 73
2.7.  Ketma-ket  qo‘zg‘atish  chulg‘amli  dvigatelning  mexanik
tavsiflari............................................................................................. 78
2.8.  Aralash  qo‘zg‘atish  chulg‘amli  dvigatellarning  mexanik
tavsiflari............................................................................................. 96
284

I l l   bob.  0 ‘zgarmas  tok  elektr  yuritmalarining  rostlash 
xususiyatlari  va  mexanik  tavsiflari
3.1.  Elektr  yuritmalarning  aylanish  tezligini  rostlashning
asosiy  ko‘rsatkichlari  .................................................................   100
3.2.  Generator-dvigatel  tizimining  mexanik  tavsiflari  ............   106
3.3.  Boshqariluvchi  to ‘g‘rilagich-dvigatel  tizim lari..................   I l l
IV  bob.  0 ‘zgaruvchan  tok  dvigatellari  va  yuritmalarining 
mexanik  tavsiflari
4.1.  Um um iy  holatlar........................................................................   129
4.2.  Asinxron  dvigatelning  matematik  m o d e li...........................  130
4.3.  Asinxron  dvigatel  mexanik  tavsifining  ten glam asi...........  133
4.4.  Asinxron  dvigatellarning  mexanik  tavsiflari.......................   137
4.5.  Asinxron  dvigatellarning  tormozlash  rejim lari..................   150
4.6.  Asinxron  dvigatellarning  tezligini  rostlash..........................  160
4.7.  Asinxron  dvigatellar  tezligini  chastotali  rostlash...............  165
4.8.  Sinxron  mashinalarning  mexanik  va  burchak  tavsiflari..  170
V  bob.  Elektr  yuritmalarning  parametrlari 
va  tuzilish  sxemalari
5.1.  Inersiya  momenti  va  elektr  mexanik  vaqt  d o im iy lig i.....  174
5.2.  0 ‘zgarmas  tok  mashinalari  chulg‘amlarining
induktivligi  va  elektrmagnit  vaqt  doim iyligi.......................   177
5.3.  0 ‘zgarmas  tok  elektr  yuritmalarining  uzatish
funksiyalari  va  tuzilish  sxem alari............................................  179
5.4.  Asinxron  dvigatelli  elektr  yuritmalarning  uzatish
funksiyalari  va  tuzilish  sxem alari............................................  184
VI  bob.  Elektromexanik  tizimlar  dinamikasi
6.1.  Elektromexanik  tizimlarda  o'tkinchi  jarayonlar...............  188
6.2.  Elektr  yuritmalarning  mexanik  o ‘tkinchi  jarayonlari......   189
6.3.  0 ‘zgaradigan  parametrlarda  mexanik  o ‘tkinchi  rejimlar  198
6.4.  Elektr  yuritmalarni  ishga  tushirish  va  tormozlash  vaqti  .  203
6.5.  Mustaqil  q o ‘zg‘atishli  o ‘zgarmas  tok  dvigatelli  elektr
yuritmalarda  elektromexanik  o ‘tkinchi  jarayonlar........... 207
285

7.1.  Dvigatel  quwatini  tanlash ......................................................... 223
7.2.  Elektr  yuritmalarning  yuklama  diagram m alari................... 224
7.3.  Statik  va  dinamik  rejimlarda  energiya  isr o fi......................  228
7.4.  Elektr  dvigateldagi  issiqlik  jarayonlari.................................... 237
7.5.  Uzoq  vaqt  ishlash  rejimida  dvigatel  quw atini  tanlash....  242
7.6.  Qisqa  vaqt  ishlash  rejimi  uchun  dvigatel  quwatini
tanlash.............................................................................................  245
7.7.  Qaytar-qisqa  vaqt  rejimi  uchun  dvigatel  quwatini
tanlash.............................................................................................  249
VIII  bob.  Mikroprotsessorli  elektr  yuritmalar
8.1.  Mikroprotsessorli  boshqariluvchi  elektr  yuritmalarning
afzalliklari  va  vazifalari.............................................................   260
8.2.  Mikroprotsessorli  boshqariluvchi  elektr  yuritmaning
funksional  sxem asi........................................................................262
8.3.  Mikroprotsessorli  tizim  arxitekturasi...................................... 267
8.4.  0 ‘zgarmas  tok  yuritmasini  mikroprotsessorli  boshqarish  271
IX  bob.  Avtomatlashtirilgan  elektr  yuritmaning
energiyani  tejash  rejimlari
9.1.  Energiya  tejashning  asosiy  tam oyillari.................................  277
9.2.  Energiyani  tejaydigan  asinxron  elektr  y u ritm a ................... 279
Adabiyotlar  ro‘y x a ti.............................................................................. 283
VII  bob.  Dvigatel  quwatini  tanlash  va  yuritma  energetikasi
286

Orifjon  Odilovic/i  Hoshimov 
Sulton  Sidiqovich  Saidahmedov
E L E K T R   Y U R I T M A   A S O S L A R I
K u s h - h im a r   k n lle jla r i  iic h u n   c la rs lik
Tashkent —  « Talqin
»  —  
200k
M Liharrir 
T   O r ip o v a  
Musahhih 
k .   A 'ia m o v a  
Kompyuterda  tayvorlovchi 
E .   K im
Bosishga  16.09.2008.  da  ruxsat  etildi.  Ofset  bosnia  usulida  bosildi. 
Bichimi  84x108'/,,.  Shartli  b.  t.  17,4.  Naslir  t.  18,0.  Adadi  830. 
Shartnoma  №  27/08— 40/08.  Buyurtma  № 373.
«•Talqin»  nnshrivoti.  Toshkcnt  —   100129.  Navoiy  ko'chasi  30-yi
• O'qituvchi*  N M IU   bosmaxonasida  bosildi.
Toshkcnt.  Yunnsobod  tumani.  Murodov  ko'chasi.  l-u y .

31.261.2 
H  71
H  71
Hoshimov  O .O .,  Saidahmedov  S.S.
Elektr  yuritma  asoslari:  Kasb-hunar  kollejlari  uchuij 
darslik.  —  T.:  «Talqin»,  2008.  —  288  b.
Sarlavhada:  O 'zR   Oliy  va  o ‘rta  maxsus  ta’lim  vazirj 
ligi,  O'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'limi  markazi.
BBK  31.261.2ya72j

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 30%20Техника%20фанлар
30%20Техника%20фанлар -> Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Vasiyev M.G'.pdf [Aberdin-angus qoramol zoti]
30%20Техника%20фанлар -> B. X. Yunusov, M. M. Azimova
30%20Техника%20фанлар -> Gidravlika va
30%20Техника%20фанлар -> U. T. Berdiyev, N. B. Pirm atov elektromexanika
30%20Техника%20фанлар -> O. O. Xoshimov, S. S. Saidaxmedov
30%20Техника%20фанлар -> Qishloq qurilish texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> S. turobjonov, M. Shoyusupova, B. Abidov moylar ya maxsus suyuqliklar texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> I. K. Umarova, G. Q. Solijonova
30%20Техника%20фанлар -> M am ajanov Т., Atamov A
30%20Техника%20фанлар -> Texn ologiyasi

Download 11.29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling