Elektrokinetik hodisasi elektrodializator shemasi


Download 270 Kb.
Sana05.12.2019
Hajmi270 Kb.

ELEKTROKINETIK HODISASI

Elektrodializator shemasi

 • +
 • -
 • Zol
 • H2O
 • H2O

Kolloid zarrachalarning tuzilishi

 • Kondensatsiya usuli bilan olingan kumush hlorid zolining tuzilishi:
 • AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3
 • ortiqcha elektrolit zol
 • mAgCl nAg+ (n-x) NO3- x+ xNO3-
 • Yadro
 • PBI
 • Dif.qav.
 • Qarshi ionlar
 • Ads-n qavat
 • Granula
 • Mitsella

Kolloid zarrachalarning tuzilishi

 • Kondensatsiya usuli bilan olingan berlin laszuri zolining tuzilishi:
 • 4FeCl3 + 3K4[Fe(CN)6] = Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl
 • ortiqcha elektrolit zol
 • mFe4[Fe(CN)6]3 n [Fe(CN)6]4- 4(n-x) K+ 4x- xK+
 • Yadro
 • PBI
 • Dif.qav.
 • Qarshi ionlar
 • Ads-n qavat
 • Granula
 • Mitsella

Kolloid zarrachalarning tuzilishi

 • mFe4[Fe(CN)6]3 n Fe3+ 3(n-x) Cl- 3x+ 3xCl-
 • mFe(OH)3 n Fe3+ 3(n-x) Cl- 3x+ 3xCl-
 • FeCl3 + 3H2O = Fe(OH)3 + 3HCl
 • Fe(OH)3 + HCl = FeOCl + H2O
 • mFe(OH)3 n FeO+ (n-x) Cl- x+ xCl-
 • Musbat berlin lazur zoli
 • Peptizatsiya yo`li bilan olingan temir gidroksid zoli
 • Gidroliz yo`li bilan olingan temir gidroksid zoli:

Kolloid sistemalarning elektrokinetik hossalari

 • Qo`sh elektr qavatning tuzilishi:
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • A
 • B
 • 1
 • 2
 • 3

Elektrokinetik hodisalar. Elektroforez

 • Elektr maydonda dispers faza zarrachalarining dispersion muhitga nisbatan elektrodlardan biri tomon harakatlanishi elektroforez deb nomlanadi.
 • +
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Elektrokinetik hodisalar. Elektroosmos

 • Elektr maydonda suyuq dispersion muhit zarrachalarining harakatsiz dispers faza zarrachalariga nisbatan elektrodlardan biri tomon harakatlanishi elektroosmos deb nomlanadi.
 • -
 • +
 • + + ++++++++
 • + + ++++++++
 • Suyuqlik
 • ////////////////////////////////////////////////////////
 • //////////////////////////////////////////////////////////
 • - - - - - - - - - -
 • - - - - - - - - - -

Kolloid sistemalarning molekular-kinetik hossalari - turg`unligini ta`minlovchi omillar sifatida

 • 1. Broun harakati - dispers faza zarrachalarining erituvchining molekulalari ta`siridagi uzluksiz va betartib harakati
 • 2. Diffuziya - harorat ta`siri, hamda broun harakati tufayli eritmada kolloid zarrachalarning teng taqsimlanishi
 • 3. Osmotik bosim - kolloid eritma zarrachalari yirik va konsentratsiyasi kichik bo`lishiga qaramay, osmotik bosim kolloid eritmalarda ham kuzatiladi

Kolloid sistemalarning faqat o`ziga hos bo`lgan hossalari

 • 1. Optik hossasi - nurni sindirishi (Faradey-Tindal konusi)
 • *
 • Linzalar
 • Yorug`lik manbayi
 • Zol

Kolloid sistemalarning faqat o`ziga hos bo`lgan hossalari

 • 2. Koagullanish - kolloid zarrachalarning bir-biriga tortishib, birlashib, yirik agregatlar hosil qilishi:
 • a) yashirin koagullanish - ko`z bilan kuzatish imkoniyati bo`lmagan bosqichi
 • b) aniq koagullanish - eritmada ko`zga ko`rinarli darajada o`zgarishlar (loyqalanish, rang o`zgarishi, cho`kma tushishi) sodir bo`lishi.
 • Cho`kma tishish jarayoni sedimentatsiya deyiladi.
 • 3. Kolloid zarrachalarni elektron mikroskopda ko`rinishi

Koagullanishga olib keluvchi sabablar va koagullanish bo`sag`asi

 • 1. Mehanik ta`sir
 • 2. Haroratni keskin o`zgarishi
 • 3. Nur ta`siri
 • 4. Elektrolitlar va noelektrolitlar ta`siri
 • 5. Uzoq vaqt dializ qilish
 • Ma`lum vaqt o`tishi bilan 1 litr zolni aniq koagullanishga olib keluvchi elektrolitning millimoldagi eng kichik miqdori koagullanish bo`sag`asi deyiladi.

Koagullanish. Shultse-Gardi qoidasi

 • Shultse-Gardi qoidasi:
 • Zollar koagullanishi, granulaning zaryadiga qarama-qarshi zaryadli, ionlar ta`sirida yuz beradi. Koagullovchi ionning zaryadi qanchalik katta bo`lsa, uning koagullash qobiliyati shuncha yuqori bo`ladi va koagullanish bo`sag`asi pastroq bo`ladi.
 • Elektrilitlarning koagullovchi ta`sirini ortib borishi
 • KCl < K2SO4 < K3[Fe(CN)6] < K4[Fe(CN)6]

Kolloidlarni himoyalash

 • Kolloid zarrachalarni yuqori molekulyar birikmalar yordamida koagullanishga qarshi turg`unligini oshirish kolloid himoya deyiladi.
 • 10 ml zolni koagullanishdan himoya qilish uchun kerak bo`ladigan yuqori molekulyar birikmaning milligramda o`lchangan miqdori himoyalash soni deyiladi.
 • Organizmda kolloid zarracha kattaligida bo`lgan organik va anorganik moddalar oqsil molekulalari bilan himoyalangan bo`ladi.

Kolloid sirt faol moddalar

 • Erituvchining sirt faolligini kamaytiruvchi, ya`ni sirt faol moddalar ikki turga bo`linadi:
 • 1. Chin eruvchi sirt faol moddalar - uglerod atomlarining soni 7 tagacha bo`lganlari (spirtlar, kislotalar va boshqalar)
 • 2. Kolloid sirt faol moddalar - uglerod atomlarining soni 7 tadan ko`proq bo`lganlari (sovun, oqsil va boshqalar). Ularning hossalari:
 • 1. Mitsella hosil qilish
 • 2. Ko`pik hosil qilish va yuvish
 • 3. Solubilizatsiyalash

Kolloid sirt faol moddalarning mitsellalari:

 • Suvda
 • Organik erituvchida
 • Solubilizatsiyalash shemasi

Download 270 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling