Elektron xujjat


Download 16.93 Kb.
Sana22.05.2020
Hajmi16.93 Kb.

Axborot resurslarida saqlanayotgan va ishlov berilayotgan, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan va qog`oz ko`rinishidagi xujjat bilan bir xil yuridik kuchga ega bo`lgan axborot nima deb ataladi?

Elektron xujjat

E-government tizimidagi subektlarning o`zaro munosabatlarining asosiy shakli to`g`ri keltirilgan?

G2C (Government to citizens), G2B (Government to business), G2G (Government to government)

BMT ning Elektron xukumat baxolash indeksining nechta subindeksi mavjud?

3

Axborot tizimi tarkibidagi elektron shakldagi axborot, ma'lumotlar banki qanday nomlanadi?Axborot markazi

Normativ huquqiy hujjatlarning muhokamasi portalini ko`rsating

www.regulation.gov.uz

Government-to-Citizen - G2C qanqay aloqalarni o'z ichiga oladi?

Davlat - Fuqarolar uchun

Subyekt to`g`risidagi kerakli ma'lumotlarni kriptografiya usullaridan foydalanib kodlashtirish nima deb ataladi?

Elektron raqamli imzo

Elektron xukumat to`g`risidagi qonunda "elektron xukumat"ga berilgan ta'rif ni ko`rsating.

davlat organlarining jismoniy va yuridik shaxslarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo`llash yo`li bilan davlat xizmatlari ko`rsatishga doir faoliyatini, shuningdek idoralararo elektron hamkorlik qilishni ta'minlashga qaratilgan tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar va texnik vositalar tizimi

Imzo nima?

Hujjatning haqiqiyligini va yuborgan jismoniy shaxsga tegishli ekanligini tasdiqlaydigan insonning fiziologik xususiyati.

Elektron hukumatning 3 bosqichi qaysilar?

Ommaviylik, soddalik, yuqori himoyalanganlik;

Elektron axborot resurslari bu-

magnit optik tashuvchi yoki kompyuter tarmoqlarida joylashgan fayldir

Elektron hukumatning muhim qoidalari -?

Ochiqlik,"yagona oyna qoidasi" teskari aloqa

"Elektron hukumat"ni yaratishdan asosiy maqsad nima?

Subyektiv faktorlarni kamaytirgan holda davlat xizmatidagi mansabdor shaxslarni fuqarolar bilan yaqinlashtirishni ta'minlash;

Axborotlashtirish to`g`risida qonun qachon qabul qilingan ?

2006 yil

Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali qachon ishga tushirildi

2013 yil

Elektron hujjat aylanishi to`g`risida qonun qachon qabul qilingan ?

2004 yil

Elektron hukumat dasturining O`zbekistondagi zamonaviy ustunligi?

Tarmoq jarayonlarini optimizatsiyalash va byurokratik harajatlarni qisqartirish. Mamlakat bo`yicha ma'lumolar uzatish va identifikatsiya ma'lumotlar bazasi tizimini yaratish

Quyidagi elektron pochta tizimlaridan qaysilari milliy ochiq elektron pochta xizmatlari

inbox.uz, umail.uz

E-Government iborasining tarjimasi

Elektron hukumat

"Elektron hukumat" tizimi doirasidagi nechta ma'lumotlar bazasi yaratilmoqda?

6

" Elektron hukumat " ning rivojlanganlik darajasini aniqlashda o'tkaziladigan test nimalarga asoslanadi?Online xizmatlar indeksiga;

Elektron hukumatning G2G modeli qanday sub'yektlar o`rtasidagi munosabatni anglatadi?

Davlat organlari o`rtasidagi munosabatlar

Jamoat axborot ta'lim tarmog`i

ZiyoNET

Elektron darsliklarni yaratishda matnni qaysi formatda saqlaymizDoc

So`z yoki so`zlar guruhiga mahsus ajratilgan ko`rsatmalar istalgan dasturlar mos elektron axborot manbaini chaqiruvchi dastur bu - ...

Elektron hujjat

BMTning Elektron hukumat rivojlanish indeksi qaysi ko`rsatgichlarni o`z ichiga oladi?

Onlayn xizmatlar, telekommunikatsiya infrastrukturasi va inson kapitali

ID.UZ bu –

Yagona Identifikatsiya Tizimi barcha jismoniy va yuridik shaxslar hamda davlat ishchilariga elektron xukumatining barcha axborot tizimlariga erkin foydalanish qoydalarini rioya qilgan xolda ishlatish uchun yaratilgan.

Qaysi bir javob elektron hukumatning asosiy printsiplariga mos kelmaydi?

davlat organlarining hujjatlarini turli xil qilish

Axborot erkinligi printsiplari va kafolatlari to`g`risida qonun qachon qabul qilingan

2014 yil

One ID nima uchun yaratilgan?

Yagona Identifikatsiya Tizimi barcha jismoniy va yuridik shaxslar hamda davlat ishchilariga elektron xukumatining barcha axborot tizimlariga erkin foydalanish qoydalarini rioya qilgan xolda ishlatish uchun yaratilgan.

Axborot-kutubxona faoliyati to`g`risida qonun qachon qabul qilingan ?

2011 yil

Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturlar va ma'lumotlar bazalarining huquqiy himoyasi to`g`risida qonun qachon qabul qilingan ?

1994 yil

E-government tizimini joriy qilishdan so`ng..?

Davlat hokimiyati idoralari va boshqarma faoliyati ochiqligi, ishonchliligi va uni to`la shaffofligi ta'minlanmoqda, shuningdek ularning o`zaro ta'siri samaradorligi mamlakat aholisi orasida oshib bormoqda

Elektron raqamli imzo to`g`risida qonun qachon qabul qilingan ?

2003 yil

Elektron xukumatning infrastrukturasi funktsional mustaqil bo`lgan lekin bir biriga bog`liq ikki shakldan iborat?

Tashqi va ichki

O`zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligini tashkil etish to`g`risidagi farmon qachon qabul qilingan ?

2015 yil

O`zbekiston Respublikasi hukumat portali

wwwmy.gov.uz

O`zbekiston Respublikasi kommunal xo`jaligi va uy-joy fondi portalini ko`rsating.

www.e-kommunal.uz

Government-to-Business - G2B qanqay aloqalarni o'z ichiga oladi?

Davlat – Tadbirkorlikka

Government-to-Government - G2G qanqay aloqalarni o'z ichiga oladi?

Hukumat bilan aloqa

"Elektron hukumat" tizimini rivojlantirish markazining rasmiy sayti

www.government.uz

Elektron tijorat to`g`risida qonun qachon qabul qilingan ?

2004yil

One ID nima?Yagona indentifikatsiya tizimi

Elektron darslik nima

o`zida turli o`quv fanlariga oid o`quv materiallar, ilmiy ma'lumotlarni jamlab, kompyuter texnologiyasi vositasida ta'lim jarayonini tashkil etish va samarali ta'lim metodlarini qo`llash asosida mustaqil ta'lim olish, ularni puxta o`zlashtirishga mo`ljallangan.

Elektron hukumatni yaratishda davlatning vazifalari qaysilar?

Mamlakatning barcha hududida E - hukumat doirasida amalga oshirish bo'yicha barcha imkoniyatlar yaratish;

2013-2020 yillar mobaynida Elektron xukumatni rivojlantirish kompleks dasturida axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalarini yaratish bo`yicha nechta tadbir va loyixalar yaratiladi?

28

Quyidagilardan qaysilari milliy forum hisoblanadiUforum.uz

Elektron hukumatning yagona identifikatorlari nima?

har bir jismoniy va yuridik shaxsga, kadastr va ko`chmas mulk ob'yektlariga, geografik va boshqa ob'yektlarga beriladigan, ularni elektron hukumatda identifikatsiyalash imkonini beruvchi noyob kodlar

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) taraqqiy etishi bilan hayotimizni qulayliklar bilan boyitish maqsadida taqdim etilayotgan tejamkor va ishonchli imkoniyatlardan biri

"Elektron hukumat" tizimining joriy etilishidir

"Xukumat-xukumat" "G2G" va muassasalararo axborot tizimlari strukturasi qabilidagi o`zaro munosabatlar quyidagicha hisoblanadi?

E-hukumat infrotuzilmasining ta'minlovchi qismi

"Hukumat-fuqaro", "G2C", "Hukumat-tashkilotlar" qabilidagi o`zaro munosabatlar va davlatning fuqarolar bilan o`zaro ta'siri quyidagicha hisoblanadi?

1 va 2 javoblar to`g`ri

Elektron davlat xizmatining reglamenti nima?

har bir jismoniy va yuridik shaxsga, kadastr va ko`chmas mulk ob'yektlariga, geografik va boshqa ob'yektlarga beriladigan, ularni elektron hukumatda identifikatsiyalash imkonini beruvchi noyob kodlar

Elektron hukumat to`g`risidagi qonun qachon qabul qilingan?

2015 yil 9 dekabr

Elektron davlat xizmati nima?

axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo`llanilgan holda ko`rsatiladigan davlat xizmati.

O`zbekiston Respublikasi davlat dasturlari portalini ko`rsating.

www.dd.gov.uz

Fuqarolarning ijtimoiy hayotdagi qatnashuvini, hukumat axborotlariga kirish huquqini, davlat xizmatlarini qabul qilishini ta'minovchi elektron hukumat faoliyatining sektor yoki modeli?

G2C

Elektron hukumatni joriy qilishdan asosiy maqsad:?Davlat xizmatlarini taqdim etishning samaradorligini oshirish maqsadida AKT dan faol foydalanish asosida o`zaro ta'sirning yangi usulini yaratish

Axborot texnologiyalarini qo`llab davlat xizmatlarini fuqarolar, biznes va davlatning boshqa tarmoqlariga axborotlarni taqdim etish nima deb ataladi?

Elektron xukumat

O`zbekiston Respublikasi "Elektron hukumat" tizimi bosqilari to`g`ri ketma-ketligini ko`rsating.

Elektron spravochniklar va informatsion xizmatlar, ma'lumotlarni internetda nashr etish, davlat organlari biznes-jarayonlarini reinjiniring qilish, interaktiv tranzaktsion xizmatlarni ko`rsatish

Axborotlashtirish jarayoni -?

Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ma'lumot tarqatish, yaratish jarayoni, yig`ish, qayta ishlash, to`plash, saqlash, qidirish, o`tkazish va foydalanish

Respublika milliy axborot-kommunikatsiya tizimini 2013-2020 yillar mobaynida rivojlantirish kompleks dasturi bo`yicha telekommunikatsiya texnologiyalari bo`yicha nechta loyixa yaratiladi?

27

Elektron hukumatning G2C modeli qanday sub'yektlar o`rtasidagi munosabatni anglatadi?Davlat organlari va aholi

Elektron raqamli imzodan foydalanish sohasida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish to'g'risida"gi qaror qachon qabul qilingan?

2006-yil 26 sentyabr;

Elektron hukumat to`g`risida qonun qachon qabul qilingan ?

2015 yil

Elektron tijorat to`g`risida"gi O`zbekiston Respublikasi qonunining asosiy maqsadi:-

Elektron tijorat sohasidagi munosabatlarni tartibga solish

O`zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimlarini 2013-2020 yillar mobaynida rivojlantirish kompleks dasturida qaysi ma'lumotlar bazasini yaratish belgilangan?

jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar, avtoulovlar, ko`chmas mulk, geoinformatsion tizim, spravochnik va klassifikatorlar

Elektron xujjat?

Barcha javoblar to`g`ri

O`zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi internet manzilini ko`rsating.

www.lex.uz

Portal nima ?

Foydalanuvchiga axborotlarni oddiy navigatsiya va keng ko`lamli qulay interfeys orqali yetkazish uchun turli axborot resurslarini birlashtiruvchi tarmoq telekommunikatsiya tuguni hisoblanadi

O'zbekistonda " Elektron hukumat " ni joriy qilish uchun qaysi davlatdan andoza olingan?

Malayziya.

Elektron hukumatning G2B modeli qanday sub'yektlar o`rtasidagi munosabatni anglatadi?

Davlat organlari va tadbirkorlik sub'yektlari

Elektron to`lovlar to`g`risida qonun qachon qabul qilingan ?

2005 yil

Elektron hukumatni ishlab chiqish bilan birinchi galda qaysi davlatlar shug'ullangan?

AQSh, Angliya, Italiya, Norvegiya, Singapur, Avstraliya

"Elektron hukumat" tushunchasi qachon paydo boʻlgan

1990-yillarning boshida

Axborot tizimi -?

Barcha javoblar to`g`ri

Elektron axborot resurslari bu-o`zida turli o`quv fanlariga oid o`quv materiallar, ilmiy ma'lumotlarni jamlab, kompyuter texnologiyasi vositasida ta'lim jarayonini tashkil etish va samarali ta'lim metodlarini qo`llash asosida mustaqil ta'lim olish, ularni puxta o`zlashtirishga mo`ljallangan.
Download 16.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling