Электроника ва радиотехника кафедраси “Электроника ва схемалар 2” фанидан 1- мустақил иш Мавзу: «умумий эмиттер схемаси бўйича йиғилган биполяр транзисторли кучайтиргич каскадини ҳисоблаш»


Download 0.69 Mb.
bet1/2
Sana05.06.2022
Hajmi0.69 Mb.
#736284
  1   2
Bog'liq
Shojalol
New Microsoft Word Document (2), New Microsoft Word Document (3), Документ Microsoft Word, ss, Документ Microsoft Word, 123, IBROHIMOV SOBITJON ITI (2), kampyuterni tashkillashtirish, Ibrohimov S.I IpI, IPI QORALAMA, kt.5, kt 5-amaliy, IELTS Writing Task 1 BAR chartsМУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ


Электроника ва радиотехника кафедраси
“Электроника ва схемалар 2” фанидан
1- Мустақил иш
Мавзу: «УМУМИЙ ЭМИТТЕР СХЕМАСИ БЎЙИЧА ЙИҒИЛГАН БИПОЛЯР ТРАНЗИСТОРЛИ КУЧАЙТИРГИЧ КАСКАДИНИ ҲИСОБЛАШ»
(вариант)
Гуруҳ: AXF713-20
Бажарди:Shoqosimov Shojalol
Текширди: Arziyev Davron
Тошкент-2022
Ишнинг мақсади: умумий эмиттер схемаси бўйича йиғилган BC548B биполяр транзисторининг кучайтиргич каскадларини техник параметрларини ҳисоблаш ва ўлчаш бўйича амалий кўникмаларни мустаҳкамлаш.

Вариант № 21


Вариантлар ва дастлабки маълумотлар:

Вариант

Транзистор тури

База
сокин
токи Iбп, мкА

Манба кучланиши Ек, В

Коллектор қаршилиги Rк, Ом

Кучайтиргичнинг қуйи чегаравий частотаси fН, Гц

21

BC548B

75

5

1700

150

1. BC548B транзисторининг параметрларини ҳисоблаш

1.1 УЭ схемаси асосида BC548B транзисторининг кириш ва чиқиш статик характеристикаларининг графигини тузиш.


УЭ схемасига асосида BC548B транзисторининг кириш характеристикалари яъни Uкэ = 0 Вва Uкэ = 10 В бўлганида Iб = f(Uбэ) боғлиқлик оиласи графигини тузиш.
Транзисторнинг параметрларини аниқлаш учун схема йиғилади.
1- расм

1- расм. Транзисторнинг кириш характеристикалари оиласини аниқлаш

Аниқланган IБ ва UБЭ қийматларини 1- жадвалга киритамиз. Бу қийматлар асосида BC548B транзисторининг кириш характеристикалари оиласи графигини тузамиз.


BC548B транзисторнинг УЭ схемасига мос равишда Uкэ = 0 В ва Uкэ = 10 В бўлганда Iб = f(Uбэ) кириш характеристикалари оиласи1-жадвал

UКЭ=0В

UКЭ=10В

IБ, мкА

UБЭ, мВ

IБ, мкА

UБЭ, мВ

25

470

25

687

50

492

50

709

75

504

75

722

100

513

100

732

125

520

125

739

150

526

150

744

175

530

175

749

200

534

200

754

250

541

250

761

300

547

300

766

350

552

350

771

400

556

400

775

Берилган қийматлар асосида Iб = f(Uбэ) кириш характеристикалари оиласи графигини чизамиз (2- расм).

(2- расм). BC548B транзисторининг Iб = f(Uбэ) кириш характеристикалари оиласи графиги


УЭ схемасига асосан BC548B транзисторининг чиқиш характеристикалари, яъни Iб = const бўлганида Iк = f(Uкэ) боғлиқлик оиласи графигини тузиш.


Транзистор параметрларини аниқлаш учун 2 схема йиғилади (3- расм)Ib = const

3- расм. Транзисторнинг чиқиш характеристикалари оиласини аниқлаш


База токининг Iб = 25 мкА; Iб = 50 мкА; Iб = 75 мкА; Iб = 100 мкА; Iб = 125 мкА; Iб = 150 мкА қийматларида транзисторнинг коллектор токи Iк ва коллектор ва эмиттер орасидаги кучланиш Uкэ олинган қийматларини 2-жадвалга киритамиз. Бу қийматлар асосида BC548B транзисторнинг чиқиш характеристикалари оиласи Iб = const бўлганда Iк = f(Uкэ) графиги тузилади.


BC548B транзисторининг чиқиш характеристикалари оиласи


Iк = f(Uкэ)
2-жадвал

UКЭ

IБ=25 мкА бўлганда
IК

IБ=50мкА бўлганда
IКIБ=75 мкА бўлганда
IК

IБ=100мкА бўлганда
IК

IБ=125 мкА бўлганда
IК

IБ=150мкА бўлганда
IК

0

0,01721

0,04245

0,070907

0,101452

0,133539

0,166836

0,5

8,004

15,801

22,605

28,588

33,923

38,739

1,0

8,204

16,238

23,274

29,476

35,018

40,032

2,0

8,604

17,114

24,610

31,250

37,208

42,617

3,0

9,004

17,989

25,947

33,025

39,398

45,202

4,0

9,404

18,865

27,284

34,799

41,588

47,787

5,0

9,804

19,740

28,621

36,574

43,778

50,372

6,0

10,204

20,615

29,957

38,349

45968

52,957

7,0

10,604

21,491

31,294

40,123

48,158

55,542

8,0

11,004

22,367

32,630

41,898

50,347

58,127

9,0

11,405

23,242

33,967

43,672

52,537

60,712

10

11,804

24,117

35,304

45,447

54727

63,297

15

13,805

28,495

41,987

54,321

65,677

76,222

20

15,806

32,872

48,671

63,193

76,626

89,147

Транзисторнинг чиқиш характеристикалари оиласи Iк = f(Uкэ) графигини тузамиз (4-расм).4-расм.BC548B транзисторнинг чиқиш характеристикалари оиласи
Iк = f(Uкэ) графиги

1.2 BC548B транзисторининг умумий эмиттер схемаси учун олинган вольтампер характеристикасидан график усулда h– параметрини аниқлаш.


BC548B транзисторининг кириш характеристикалари оиласи Iб = f(Uбэ) дан, h11э ни аниқлаймиз. Транзисторнинг статик режимини аниқловчи Uкэ=10 В га мос келувчи берилган база сокин токи Iбп=50 мкА қиймати ёрдамида “А” ишчи нуқтани аниқлаймиз.

“А” нуқтанинг координаталри: Iбп=50 мкА, Uбэп=792 мВ.


“А” ишчи нуқта яқинида бир хил масофада иккита ёрдамчи нуқталар аниқлаб оламиз ва оралиқ база токи ΔIб ва оралиқ кучланиш ΔUбэқийматини аниқлаб, қуйидаги ифода ёрдамида дифференциал қаршиликни топамиз::
5- расмдан Iб1=25 мкА, Iб2=75 мкА, Uбэ1=687 мВ, Uбэ2=709мВ қийматларни оламиз. У ҳолда h11эқуйидагича аниқланилади:
5- расм.h11э параметрини график усулда аниқлаш

BC548B транзисторининг кириш характеристикалари оиласи


Iб = f(Uбэ) дан, h12э ни аниқлаймиз. Бунинг учун Uкэ=0В холатида олнган характеристикани кесишувчи “А” нуқтадан горизантал чизиқ ўтказиб оламиз.2N2369A транзисторининг эмиттер ва коллектор орасида кучланиш орттирмаси қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

ΔUкэ= Uкэ2 – Uкэ1=10В – 0В=10В


ΔUкэ қийматига асосан транзисторнинг эмиттер ва базаси орасидаги кучланиши орттирмасини аниқлаймиз:


ΔUбэ= Uбэп4 – Uбэ3=709мВ – 492мВ=217мВ6-расм.h12э параметрни график усулда аниқлаш

h12э параметрини қуйидаги ифода ёрдамида аниқлиймиз:

BC548B транзситорининг чиқиш характеристикалари оиласи Iк = f(Uкэ)(Iб = const) дан h21э параметрини аниқлаймиз. Iбп = 50 мкА учун ВАХ ни чиқиш шахобчаси билан юкламаннг чизиқли кесишмаси (Ек = 5В, Rк = 1700 Ом) сифатида тарнзисторнинг чиқиш характеристикасида “А” ишчи нуқтани аниқлаймиз
Iк токи ўқи бўйича Ек/ Rк = 2,9 мА қийматини ажратиб оламиз.
Uкэ кучланиши ўқи бўйича Ек = 5В қийматини ажратиб оламиз.7-расм.h21э параметрини гарфик усулда аниқлаш

“А” ишчи нуқтаси учун қуйидаги координаталарни оламиз: Iкп =5,5 мА, Uкэ=1,6В. Iб1 = 25 мкА ва Iб3 = 75 мкА бўлганидаги ВАХ ни шахобчалари билан кесишгунига қаар ишчи нуқтадан тўғри верткал чизиқ ўтказамиз.


Берилган Iбпбаза токи қийматига яқин қийматда олиган ΔIб база токи орттирмасини қуйидаги ифода ёрдамида аниқлиймиз:

ΔIб = Iб3 – Iб1=75 мкА – 25 мкА=50мкА


Қуйидаги ифода ёрдамида аниқланадиган коллектор токининг орттирмаси, ΔIб база токи орттирмасига мос келади:


ΔIк = Iк2 – Iк1=21,350 мА – 7,312 мА = 14,03 мА


h21э параметри қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

BC548B транзисторнинг чиқиш характеристикалари оиласи Iб = 50 мкА бўлганида Iк = f(Uкэ) боғлиқликдан h22э параметрни аниқлаймиз. Бунинг учун Iбп = 50 мкА бўлганда характеристика шахобчасида “А” ишчи нуқта яқинида иккита бир хил масофалардаги ёрдамчи нуқталар танлаймиз ва транзисторнинг эмиттер ва коллектори орасидаги кучланишни орттирмасини аниқлаймиз:

8-расм. h22э параметрини график усулда аниқлаш

ΔUкэ= Uкэ2 – Uкэ1= 2В – 0,84В = 1,16 В


Бу Uкэ эса коллектор токини орттирмасини келтириб чиқаради:


ΔIк=Iк4 – Iк3=22,89мА – 22,84мА = 0,05 мА

У ҳолда h22э параметри қуйидагига тенг:

1.3.BC548B транзисторининг кириш ва чиқиш қаршилигини қуйидаги ифода ёрдамида аниқлаймиз:


1.4. BC548B транзисторининг ток бўйича узатиш коэффициенти β ни аниқлаймиз:2. УЭ уланишга эга кучайтиргич каскадини элементларини параметрларни хисоблаш.

9-расм.УЭ уланишга эга кучайтиргич каскади схемаси

2.1.Каскаднинг қаршиликларини хисоблаш.


Сокинлик режимида ток бўлувчини аниқлашСокинлик режимини берувчи қаршиликлар йиғиндисин аниқлаш

Rэ қаршилигдаги кучланишни аниқлаш

Қаршилик элементларини қийматини аниқлаш (Е24 қаршилик номиналлари қатори бўйича).Е24 қаршиликлар қийматлари қаторига мос равишда қуйидагиларни оламиз:


Е24 қаршиликлар қийматлари қаторига мос равишда:

2.2.Каскаднинг сиғимли элементларини хисоблаш


Ўзгарувчи ток бўйича Rэ қаршилик шунтловчи конденсатор сиғимини аниқлаш.Е24 қийматлари қаторига мос равишда Сэ = 24 мкФ ни оламиз.


Ажратувчи конденсаторлар сиғимини аниқлашЕ24 қийматлари қаторига мос равишда Ср1 = Ср2 = 9 мкФ деб оламиз.


2.3. Аниқланган элемент параметрларини қўллаб, умумий эмиттер схемаси бўйича бажарилган BC548B биполяр транзисторли кучайтиргич каскадини схемасини чизамиз.


R1 қаршилигини 2·R1=13,6 кОм га тенг номинал қаршилиги билан алмаштирамиз, Е24 қаршиликлар қийматлари қаторига мос равишда 2·R1=13 кОм деб оламиз.
R1 ўзгарувчи резистор қаршилигини ўзгартириб, сокинлик режимига эришамиз ( , Uбэп) ва Uкир = 0 ўрнатамиз (кириш сигнали мавжуд бўлмаган шарти).10-расм. Сокинлик режимида умумий эмиттер схемаси бўйича йиғилган BC548B биполяр транзисторли кучайтиргич каскади схемаси


Сокинлик режимда ва Uбэп= 713 мВ. Берилган қийматига яқин қийматларига эга бўламиз.


R1=3,445 кОм ўрнатилган қиймат.

3. Кучайтиргич каскадини параметрларини аниқлаш.


УЭ схемаси асосида йиғилган BC548B биполяр транзисторли кучайтиргич каскадини кириш қаршилигини ўлчаймиз. Бунинг учун киришга 5 мВ, fўр=10 кГц сигнал берамиз ва Uкирва Uчиқ кучланишларини қийматларини оламиз (4-схема). Бунда вольтметрларни ўзгарувчи кучланишларни ўлчаш режими (АС) га ўтказиб оламиз.11-расм. Салт юриш режимида умумий эмиттер бўйича йиғилган BC548B биполяр транзисторли кучайтиргич каскади семаси

Кучайтиргич каскадини кириш кучланиши:Uкир=2,599 мВ


Кучайтиргич каскадини чиқиш кучланиши:Uчиқ=164 мВ

Download 0.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling