EMİr akgüller


Download 100.31 Kb.
Pdf ko'rish
Sana25.07.2017
Hajmi100.31 Kb.

EMİR AKGÜLLER 

EMİR AKGÜLLER 

200610105017

200610105017

KİMYA BÖLÜMÜ

KİMYA BÖLÜMÜ

3. SINIF

3. SINIF


ORGANİK SENTEZ DERSİ

ORGANİK SENTEZ DERSİWOLFF 

WOLFF 


REARRANGEM

REARRANGEM

 

ENT


ENT

Diazoketonlar katalitik miktarda 

Diazoketonlar katalitik miktarda 

gümüş oksitle ısıtıldıklarında azot 

gümüş oksitle ısıtıldıklarında azot 

kaybederler ara basamak olarak 

kaybederler ara basamak olarak 

açil karben oluşur.Bu karbanyon 

açil karben oluşur.Bu karbanyon 

göçmesi şeklinde bir çevrilmeye 

göçmesi şeklinde bir çevrilmeye 

uğrarlar.Bu çevrilmeye wolff 

uğrarlar.Bu çevrilmeye wolff 

çevrilmesi denir.Tepkime 

çevrilmesi denir.Tepkime 

sonucunda

sonucunda

 

keten


keten

 

meydana gelir.meydana gelir.

Ketenler

Ketenler


.

Keten bitkisinin tohumlarında 

Keten bitkisinin tohumlarında 

linoeik

linoeik


linoleniklinolenik

 

ve oleik asitleri içeren % 30ve oleik asitleri içeren % 30

-

-40 oranında sabit 

40 oranında sabit 

yağ; yapışkan bitki sıvısı, protein ve 

yağ; yapışkan bitki sıvısı, protein ve 

promarin

promarin


 

adı verilen glikozit bulunur. Bitkinin 

adı verilen glikozit bulunur. Bitkinin 

tohumlarından elde edilen ve boyacılık, 

tohumlarından elde edilen ve boyacılık, 

muşamba yapımı, kimi zaman da besin 

muşamba yapımı, kimi zaman da besin 

endüstrilerinde sıkça kullanılan bu yağa bezir 

endüstrilerinde sıkça kullanılan bu yağa bezir 

ya

ya 

da beziryağı denilir. Bitkinin tohumları ezilip yağı 

da beziryağı denilir. Bitkinin tohumları ezilip yağı 

alındıktan sonra kalan küspesi değerli bir 

alındıktan sonra kalan küspesi değerli bir 

hayvan yemi olur. Ketenin gövdesinden elde 

hayvan yemi olur. Ketenin gövdesinden elde 

edilen lifler de, makbul sayılan keten ipliği 

edilen lifler de, makbul sayılan keten ipliği 

yapılmak üzere dokumacılıkta kullanılır.

yapılmak üzere dokumacılıkta kullanılır.


Diazoketonlar gümüş oksitle tepkimeye girince 

Diazoketonlar gümüş oksitle tepkimeye girince 

ketenleri meydana getirirler.Peki diazoketon 

ketenleri meydana getirirler.Peki diazoketon 

bileşikler nelerdir?Nasıl meydana gelir?

bileşikler nelerdir?Nasıl meydana gelir?

Mekanizması:

Mekanizması:

R

C

OCH

N

NAg

2

O ,ISI

R

CO

C

HR

CH

CO

KETEN


Açil karben

DİAZOKETONLAR

DİAZOKETONLARDiazoketonlar,azot içeren ve sentezler 

Diazoketonlar,azot içeren ve sentezler 

bakımından önemli bileşiklerdir.Asit 

bakımından önemli bileşiklerdir.Asit 

klorürlerine diazometanın etkisiyle 

klorürlerine diazometanın etkisiyle 

kolaylıkla elde edilebilirler ve iki önemli 

kolaylıkla elde edilebilirler ve iki önemli 

reaksiyonun çıkış maddeleridir:1.Wolff 

reaksiyonun çıkış maddeleridir:1.Wolff 

çevrilmesi, 2.Arndt

çevrilmesi, 2.Arndt

-

-

Eistert sentezi.Eistert sentezi.

Diazometan

Diazometan

,kapalı formülü: olan 

,kapalı formülü: olan 

bileşiklerdir.Rezonans ile kararlılık 

bileşiklerdir.Rezonans ile kararlılık 

kazanmıştır.Kimyasal bakımdan çok 

kazanmıştır.Kimyasal bakımdan çok 

etkin,biyolojik bakımdan çok 

etkin,biyolojik bakımdan çok 

zehirlidir;yoğun halde 

zehirlidir;yoğun halde 

patlayıcıdır.Sentezlerde,eterdeki seyreltik 

patlayıcıdır.Sentezlerde,eterdeki seyreltik 

çözeltileri kullanılır;bu açık sarı

çözeltileri kullanılır;bu açık sarı

 

renklidirrenklidir

.

.CH

2

N2

Diazometan elde etmek için;

Diazometan elde etmek için;

 

N

N-

-

 Metil

Metil


-

-

NN

-

-nitroza üre veya aynı grubu taşıyan 

nitroza üre veya aynı grubu taşıyan 

sulfonamitler kullanılabilir.Bunlar derişik 

sulfonamitler kullanılabilir.Bunlar derişik 

bazlarla diazometana parçalanırlar.Aşağıda 

bazlarla diazometana parçalanırlar.Aşağıda 

reaksiyon denklemi gösterilmiştir.

reaksiyon denklemi gösterilmiştir.

O

C

H2

N

NCH

3

NOKOH

CH

2N

N

+KHCO

3 +


NH

3

diazometanN-Metil-N-nitrozo üre

Diazometanın 

Diazometanın 

reaksiyonları

reaksiyonları

Diazometan,karboksilik asitleri oda 

Diazometan,karboksilik asitleri oda 

sıcaklığında metil esterlerine,fenolleri metil 

sıcaklığında metil esterlerine,fenolleri metil 

eterlerine dönüştürebilir.Bu reaksiyonlarda 

eterlerine dönüştürebilir.Bu reaksiyonlarda 

diazometan karbenoit bir reaktif olarak etkir ve 

diazometan karbenoit bir reaktif olarak etkir ve 

reaksiyon metilenkarben katılması şeklinde 

reaksiyon metilenkarben katılması şeklinde 

olur

olur


R

COOH CH


2

N

2R

COOCH


3

+

N2

Karboksilik asit

 

Metil karboksilatDiazometan asit klorürleriyle etkileştiğinde 

Diazometan asit klorürleriyle etkileştiğinde 

klorlu hidrojen ayrılarak diazoketonlar meydana 

klorlu hidrojen ayrılarak diazoketonlar meydana 

gelir.(Burada diazometan, protik bir karbanyon 

gelir.(Burada diazometan, protik bir karbanyon 

olarak etkimektedir).

olarak etkimektedir).

OH

O

CH3

N

2Fenol

Fenil-metil eter

CH2N2


Meydana gelen HCI ,ortamdaki diazometana 

Meydana gelen HCI ,ortamdaki diazometana 

etkiyerek CH3

etkiyerek CH3

-

-

Cl +N2 Oluşacağı için reaksiyonda Cl +N2 Oluşacağı için reaksiyonda 

2 eşdeğer diazometan harcanır.

2 eşdeğer diazometan harcanır.

R

CO

CI

CH2

N

2HCI

R

CO

CH

NN

R

CO

CH

NN

Asit klorürü

R

C

OCH

N

N 

Diazoketon molekülünde rezonansArndt

Arndt

-

-

Eistert sentezi

Eistert sentezi

,

, 

karboksilik 

karboksilik 

asitlerin karbon zincirini birer karbon 

asitlerin karbon zincirini birer karbon 

uzatmak için, daha önce gördüğümüz 

uzatmak için, daha önce gördüğümüz 

yöntemlere ek olarak, uygun bir yöntemdir 

yöntemlere ek olarak, uygun bir yöntemdir 

.

.Wollf

Wollf


 

çevrilmesi karboksilik asitlerin 

çevrilmesi karboksilik asitlerin 

karbon zincirini uzatmak için ara basamak 

karbon zincirini uzatmak için ara basamak 

olarak kullanılır.

olarak kullanılır.


Bu yöntemlere, karboksilik asidin tiyonil klorür  

Bu yöntemlere, karboksilik asidin tiyonil klorür  

veya fosfor pentaklorürle asit klorürü yapılır, 

veya fosfor pentaklorürle asit klorürü yapılır, 

diazometanla etkileştirilir; Wolff çevrilmesiyle keten 

diazometanla etkileştirilir; Wolff çevrilmesiyle keten 

elde edilir. Keten, kuru HCI ile asit klorürüne 

elde edilir. Keten, kuru HCI ile asit klorürüne 

dönüştürülür ve böyle devam edilerek karboksilik 

dönüştürülür ve böyle devam edilerek karboksilik 

asidin karbon zinciri istenildiği kadar uzatılabilir:

asidin karbon zinciri istenildiği kadar uzatılabilir:

Arndt

Arndt


-

-

Eistert sentez ve bir örnek: Eistert sentez ve bir örnek: 

-

-Naftoik asitten  

Naftoik asitten  

-

-

naftil naftil 

asetik asidin sentezi:

asetik asidin sentezi:


-

-

Naftalin asetik asit oksin sınıfından, Naftalin asetik asit oksin sınıfından, 

sentetik bir bitki büyütme hormonudur, 

sentetik bir bitki büyütme hormonudur, 

bitkilerde kök gelişmesini uyarır; yukarıdaki 

bitkilerde kök gelişmesini uyarır; yukarıdaki 

yolla sentezi yapılabilir.

yolla sentezi yapılabilir.

R

COOHSOCI

2

HCI, SO2

R

COCICH

2

N2

HCI


R

CO

CHN

N

Ag2

O ,ISI


N

2

RCH

C

OHCI

R

CH2

COCI


karboksilik asit

asit klorür

diazoketon

keten


öncesinden 1 CH

fazla olan asit klorürüÖRNEKLER

ÖRNEKLER


1.

1.

Aşağıdaki soru işaretli alanları Aşağıdaki soru işaretli alanları 

doldurunuz?

doldurunuz?

HCl


N

2

CH2

COCl


?

,

N2

O

2Ag

?

O2

H

?cevap:

cevap:


COCl

CH

2N

2

HClCO

CHN


2

Ag

2O

N

2,

CH

CO

H

2O

CH

2COOH

2.

2.

Yandaki Yandaki 

reaktifin 

reaktifin 

tepkimeye 

tepkimeye 

girmesi 


girmesi 

sonucu 


sonucu 

hangi 


hangi 

ürün 


ürün 

oluşur?


oluşur?

C

2H

5

CC H

3

C6

H

5COOH

1

.SOCl2

2

.CH2

N

23

.Ag


2

O

H2

O

?Cevap:

Cevap:


O

2

HO

2

Ag3

.

2N

2

CH2

.

2SO Cl

1

.CO O H

5

H6

C

3H

C

C5

H

2C

C

2H

5

CC H

3

C6

H

5CH

2

CO O H1

.SOCl


2

2

.CH2

N

23

.Ag


2

O

H2

O

C2

H

5C

C H


3

C

6H

5

C H2

C H


2

C O O H


3.

3.

Aşağıdaki tepkimeyi Aşağıdaki tepkimeyi 

tamamlayınız?

tamamlayınız?

O

N2

C H


3

O H


light

O

N

2CH

3

OHlight

COOCH


3

Cevap:


Cevap:

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 

TEŞEKKÜR EDERİM

TEŞEKKÜR EDERİMDocument Outline

 • EMİR AKGÜLLER 200610105017
 • WOLFF REARRANGEMENT
 • Slide Number 3
 • Ketenler
 • Slide Number 5
 •    Diazoketonlar gümüş oksitle tepkimeye girince ketenleri meydana getirirler.Peki diazoketon bileşikler nelerdir?Nasıl meydana gelir?
 • Slide Number 7
 • Slide Number 8
 •    Diazometan,kapalı formülü: olan bileşiklerdir.Rezonans ile kararlılık kazanmıştır.Kimyasal bakımdan çok etkin,biyolojik bakımdan çok zehirlidir;yoğun halde patlayıcıdır.Sentezlerde,eterdeki seyreltik çözeltileri kullanılır;bu açık sarı renklidir.
 •  Diazometanın reaksiyonları
 •     Diazometan asit klorürleriyle etkileştiğinde klorlu hidrojen ayrılarak diazoketonlar meydana gelir.(Burada diazometan, protik bir karbanyon olarak etkimektedir).
 •    Meydana gelen HCI ,ortamdaki diazometana etkiyerek CH3-Cl +N2 Oluşacağı için reaksiyonda 2 eşdeğer diazometan harcanır.
 •     Arndt-Eistert sentezi, karboksilik asitlerin karbon zincirini birer karbon uzatmak için, daha önce gördüğümüz yöntemlere ek olarak, uygun bir yöntemdir .
 • Slide Number 15
 • Slide Number 16
 • ÖRNEKLER
 • Slide Number 18
 • Slide Number 19
 • Slide Number 20
 • Slide Number 21
 • Slide Number 22
 • Slide Number 23

Download 100.31 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling