Energetik audit va sanoat korxonalarinig energetik auditi Kompyuterli loyixalash


Download 133.69 Kb.
bet1/12
Sana01.07.2020
Hajmi133.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

5312100-Energetik audit va sanoat korxonalarinig energetik auditi

Kompyuterli loyixalash

Test savollari

To’g’ri javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Kompyuterli modellashtirishning metodologiyasini qanday yo‘nalishlarga ajratish mumkin.

Kompyuter modellari orqali turli xil harakatli masalalarni yechish mumkin.

Rang tasvir garfika ishlarin bajarish mumkin

Faqat natijalarni qayta ishlash mumkin

Qo‘shiqlar, filmlar, va boshqa animasion materiallarni ko‘rish mumkin

Kompyuterli modellashtirishning metodologiyasini necha yo‘nalishlarga ajratish mumkin.

3

2

4

6

Kompyuterli modellashtirishning metodologiyasini birinchi yo‘nalishida qanday maslalar yechiladi

Geometrik yo‘nalishlarni tajribalarni tashkillashtirish koordinatalar tekisligida amalga oshiriladi.

Kompyuter turli xil harakatli masalalarni yechish mumkin.

Kompyuter ekranida funksiya grafiklarini modellashtirish

Qo‘shiqlar, filmlar, va boshqa animasion materiallarni ko‘rish mumkin

Kompyuterli modellashtirishning metodologiyasini ikkinchi yo‘nalishida qanday maslalar yechiladi

Kompyuter modellari orqali turli xil harakatli masalalarni yechish mumkin.

Geometrik tajribalarni tashkillashtirish koordinatalar tekisligida amalga oshiriladi.

Kompyuter ekranida funksiya grafiklarini modellashtirish

Qo‘shiqlar, filmlar, va boshqa animasion materiallarni ko‘rish mumkin

Kompyuterli modellashtirishning metodologiyasini uchinchi yo‘nalishida qanday maslalar yechiladi

Kompyuter monitorida funksiya grafiklarini modellashtirish

Kompyuter turli xil harakatli masalalarni yechish mumkin.

Geometrik tajribalarni tashkillashtirish koordinatalar tekisligida amalga oshiriladi.

Qo‘shiqlar, filmlar, va boshqa animasion materiallarni ko‘rish mumkin

Ma’lumotlar modellari shakli qanday bo‘lishidan qat’iy nazar qanday talablarni bajarishi kerak

Yaqqollik , Soddalik, O‘rin almashtirish, Erkinlik, Qismlarga bo‘linishi.

Soddalik, Erkinlik ,Yaqqollik

O‘rin almashtirish, Erkinlik

Soddalik, Erkinlik

Ma’lumotlar modellari soddalik shakliga qanday talablarni bajarishi kerak

Ma’lumotlar modeli kam sondagi bog‘lanishli tuzilish turlariga ega bo‘lishi lozim.

Ma’lumotlarni vizual (ko‘zga ko‘rinadigan, tasvirlanadigan) bo‘lishi kerak.

Ma’lumotlar saqlash omborida oddiy o‘rin almashtirish imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim.

Ma’lumotlar bilan almashtirilish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak.

Ma’lumotlar modellari yaqqollik shakliga qanday talablarni bajarishi kerak

Ma’lumotlar modeli vizual (ko‘zga ko‘rinadigan, tasvirlanadigan) bo‘lishi kerak.

Ma’lumotlar kam sondagi bog‘lanishli tuzilish turlariga ega bo‘lishi lozim.

Ma’lumotlar saqlash omborida oddiy o‘rin almashtirish imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim.

Ma’lumotlar xususan o‘ziga o‘xshash modellar bilan almashtirilish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak.

Ma’lumotlar modellari qismlarga bo‘linishi shakliga qanday talablarni bajarishi kerak

Ma’lumotlar modeli ma’lumotlar omborida oddiy o‘rin almashtirish imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim.

Ma’lumotlar vizual (ko‘zga ko‘rinadigan, tasvirlanadigan) bo‘lishi kerak.

Ma’lumotlar kam sondagi bog‘lanishli tuzilish turlariga ega bo‘lishi lozim.

Ma’lumotlar xussan o‘ziga o‘xshash modellar bilan almashtirilish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak.

Ma’lumotlar modellari qismlarga o‘rin almashtirish shakliga qanday talablarni bajarishi kerak

Ma’lumotlar modeli o‘ziga o‘xshash modellar bilan almashtirilish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak.

Ma’lumotlar xususan ma’lumotlar omborida oddiy o‘rin almashtirish imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim.

Ma’lumotlar vizual (ko‘zga ko‘rinadigan, tasvirlanadigan) bo‘lishi kerak.

Ma’lumotlar kam sondagi bog‘lanishli tuzilish turlariga ega bo‘lishi lozim.

Ma’lumotlar modellari qismlarga erkinlik shakliga qanday talablarni bajarishi kerak

Ma’lumotlar modeli aniq bo‘lakchalarnigina o‘z ichiga olmasligi lozim.

Ma’lumotlar xususan o‘xshash modellar bilan almashtirilish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak.

Ma’lumotlar xususun ma’lumotlar omborida oddiy o‘rin almashtirish imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim.

Ma’lumotlar vizual (ko‘zga ko‘rinadigan, tasvirlanadigan) bo‘lishi kerak.

Matematik modellashtirishning asosiy bosqichlari necha turga bo‘linadi

3

2

4

6

Modellashtishning birinchi bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi

masalaning qo‘yilishidan ko’zlangan maqsad va uning yechimini topish yo’llari aniqlanadi

masalaning yechimini topish yo’llari aniqlanadi

masalaning yechimidan ko’zlangan algoritm va uning yechimini topish yo’llari aniqlanadi

masalaning yechimidan ko’zlangan algoritm va uning dasturi aniqlanadi

Modellashtishning ikkinchi bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi

matematik model asosida jarayonni tadqiq etish tartiblari - algoritmi yaratiladi.

masalaning yechimini topish yo’llari aniqlanadi

masalaning yechimidan ko’zlangan algoritm va uning yechimini topish yo’llari aniqlanadi

masalaning yechimidan ko’zlangan algoritm va uning dasturi aniqlanadi

Modellashtishning uchunchi bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi

matematik modelning sifati - uning real jarayonga adekvatligi aniqlanadi.

masalaning yechimini topish yo’llari aniqlanadi

masalaning yechimidan ko’zlangan algoritm va uning yechimini topish yo’llari aniqlanadi

masalaning yechimidan ko’zlangan algoritm va uning dasturi aniqlanadi

Loyihalash necha bosqichdan iborat

4

3

7

5

Tayyorlovchi bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi

Mahsulotni qo‘llanish sohasi, ishlatilishi va ishlab chiqarish jarayonini o‘rganishdan iborat.

Texnik talablariga muvofiq ravishda mahsulotni ishlab chiqarish imkoniyatlarini aniqlash

Mahsulot va uning qismlarini ishlash prinsipini tahlil etish, texnik tavsiflarini aniqlashtirish

Mahsulotni ishlab chiqarish uchun texnologik uskunalarni va jihozlarni tayyorlash

Eskizli loyihalash bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi

Texnik topshiriq talablariga muvofiq ravishda mahsulotni ishlab chiqarish imkoniyatlarini aniqlash

Mahsulotning ishlatish sohasi, ishlatilishi va ishlab chiqarish jarayonini o‘rganishdan iborat.

Mahsulot va uning qismlarini ishlash prinsipini tahlil etish, texnik tavsiflarini aniqlashtirish

Mahsulotni ishlab chiqarish uchun texnologik uskunalarni va jihozlarni tayyorlash

Texnik loyihalash bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi

Mahsulot va nomenkulturasini ishlash prinsipini tahlil etish, texnik tavsiflarini aniqlashtirish

Mahsulotning ishlatish sohasi, ishlatilishi va ishlab chiqarish jarayonini o‘rganishdan iborat.

Texnik talablariga muvofiq ravishda mahsulotni ishlab chiqarish imkoniyatlarini aniqlash

Mahsulotni ishlab chiqarish uchun texnologik uskunalarni va jihozlarni tayyorlash

Ishchi loyihalash bosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi

Mahsulotni doimiy ishlab chiqarish uchun texnologik uskunalarni va jihozlarni tayyorlash

Mahsulot va uning qismlarini ishlash prinsipini tahlil etish, texnik tavsiflarini aniqlashtirish

Mahsulotning ishlatish sohasi, ishlatilishi va ishlab chiqarish jarayonini o‘rganishdan iborat.

Texnik talablariga muvofiq ravishda mahsulotni ishlab chiqarish imkoniyatlarini aniqlash

Murakkab tizimlar qanday tizim hisoblanadi

Mumkin bo‘lgan variantlarning ko‘pligi bilan turli xil faktorlarning hisobga olish kerakligi bilan xarakterlanadi

Mahsulot va uning qismlarini ishlash prinsipini tahlil etish, texnik tavsiflarini aniqlashtirish

Mahsulotning ishlatish sohasi, ishlatilishi va ishlab chiqarish jarayonini o‘rganishdan iborat.

Texnik talablariga muvofiq ravishda mahsulotni ishlab chiqarish imkoniyatlarini aniqlash

Murakkab tizimni loyihalash necha usulga bo‘linadi

2

1

3

5

Murakkab tizimni loyihalash usularini ko‘rsating

Pastdan yuqoriga qarab loyihalash

Gorizantaldan vertikalga qarab loyihalash

Yuqoridan pastga qarab loyihalash

O‘nga va chapga loyixalash

Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimining tizim qismlari loyihalanayotgan ob'ektga nisbatan qanday bo‘linadi

Ob'ektga yo‘naltirilgan

Ob'ektga teskari yo‘naltirilgan

Ob'ektga ketma –ket bo‘lgan

Ob'ektga parallel bo‘lmagan

Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimining tizim qismlari loyihalanayotgan ob'ektga nechaga bo‘linadi

2

3

1

5

EHMlarning dastur ta'minoti necha guruhga bo‘linadi.

2

3

7

5

EHMlarning dastur ta'minoti guruhlarini ko‘rsating.

Umumtizim va maxsus dastur ta'minoti

Umumtizim dasturlar

Maxsus dasturlar

Operasion tizimlar

Axborotdan foydalanish shakliga qarab mashinalar necha sinfga bo‘linadi

2

3

1

5

Axborotdan foydalanish shakliga qarab mashinalar sinfni ko‘rsating

Uzluksiz ta'sir etuvchi – analogli, diskret ta'sir etuvchi - raqamli

Uzluksiz ta'sir etuvchi – raqamli

Diskret ta'sir etuvchi – raqamli

Elektrik va dielektrik

EHM tarkibiy qismlari nimalardan iborat

AMQ, OXQ, BQ, TQK

Elektr datchiklar

Noelektrik datchiiklar

Raqamli qurilmalar

Arifmetik-mantikiy qurilma qanday vazifani bajarida

Berilgan ko‘rsatkichli bilan arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni amalga oshiradi.

EHMning barcha tugunlari va qurilmalarini avtomatik ishlashini va o‘zaro bog‘lanishini ta'minlaydigan boshqarish signallarini ishlab chiqaradi.

Axborotni EHMning operativ xotirasida saqlash uchun mo‘ljallangan. OXQni ko‘p hollarda operativ xotira ham deb yuritishadi.

Birgalikda markaziy protsessor deb ataluvchi qurilmani tashkil etadi.

Boshqarish qurilmasi qanday vazifani bajarida

EHMning qator tugunlari va qurilmalarini avtomatik ishlashini va o‘zaro bog‘lanishini ta'minlaydigan boshqarish signallarini ishlab chiqaradi.

Axborotni EHMning operativ xotirasida saqlash uchun mo‘ljallangan.

Birgalikda markaziy protsessor deb ataluvchi qurilmani tashkil etadi.

Berilgan parametrlar bilan arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni amalga oshiradi.

Operativ xotira qurilmasi qanday vazifani bajarida

EHMning operativ xotirasida saqlash uchun mo‘ljallangan. OXQni ko‘p hollarda operativ xotira ham deb yuritishadi.

Birgalikda markaziy protsessor deb ataluvchi qurilmani tashkil etadi.

Berilgan parametrlar bilan arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni amalga oshiradi.

EHMning barcha tugunlari va qurilmalarini avtomatik ishlashini va o‘zaro bog‘lanishini ta'minlaydigan boshqarish signallarini ishlab chiqaradi.

Tashqi qurilmalar kompleksi qanday vazifani bajarida

Ko‘p sonli va turli qurilmalar yig‘indisi bo‘lib, bu qurilmalarni ish faoliyatiga qarab ikki funksional guruhga bo‘lish mumkin

Birgalikda markaziy protsessor deb ataluvchi qurilmani tashkil etadi.

Berilgan parametrlar bilan arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni amalga oshiradi.

EHMning barcha tugunlari va qurilmalarini avtomatik ishlashini va o‘zaro bog‘lanishini ta'minlaydigan boshqarish signallarini ishlab chiqaradi.

Tashqi xotira qurilmasi qanday vazifani bajarida

Katta axborotni saqlash uchun ishlatiladi;

Ma’lumotlarni qayta ishlaydi

Boshqaruv signallari ishlab chiqadi

Ma’lumotlarni qisqa masofaga uzatadi

Kiritish va chiqarish qurilmasi qanday vazifani bajarida

EHM foydalanuvchi bilan bog‘lanishni ta'minlaydi

Katta hajmdagi axborotni saqlash uchun ishlatiladi;

Ma’lumotlarni qayta ishlaydi

Boshqaruv signallari ishlab chiqadi

Raqamli signal deb nimaga aytiladi

Vaqt bo‘yicha impulslari chegaralangan raqamli signallar

Qiymatlari mavhum signallar

Sinusoidal signalarga aytiladi

Vaqt ichida chegarallanmagan signallar

Analog signal deb nimaga aytiladi

Vaqt bo‘yicha impulslari chegaralanmagan signallar

Qiymatlari mavhum signallar

Sinusoidal signalarga aytiladi

Vaqt ichida chegarallangan signallar

Dasturlash tizimi qanday tizim deyiladi.

Dasturni tayyorlash va ishga tayyorlashni ta'minlaydigan kompleks vositasidir

Algoritmini tuzish va va hisoblash vositasidir

Ishga tushirish va to‘xtatishni ta'minlaydigan kompleks vositasidir

Signallarini qabul qilish va qayta ishlashni ta'minlaydigan kompleks vositasidir

Maxsus dastur ta'minoti qanday tizim deyiladi

Ishga doir masalalarini yechish uchun yo‘naltirilgan

Boshqaruv signallari uchun signal qabul qiluvchi

Ishga tushirish va to‘xtatishni ta'minlash

Algoritmini tuzish va va hisoblash

Tadbiqiy dasturlar paketi necha qismdan iborat

2

3

7

5

Tadbiqiy dasturlar paketining qismlarini ko‘rsating

murakkab va oddiy strukturali

oddiy strukturali

murakkab strukturali

ko‘p strukturali

Oddiy tadbiqiy dasturlar paketi nimalardan iborat

EHMning operasion tizim boshqaruvi ostida ishlaydigan modullarning majmuasidan iborat

Dastur-displey ko‘rinishidagi boshqaruv qism, dastur modullarining kutubxonasi, ichki boshqarish va xizmat qilish dasturlaridan tashkil topadi.

Foydalanuvchini ishga tushirish va to‘xtatishni ta'minlaydigan kompleks vositalaridan iborat

Bu signallarini qabul qilish va qayta ishlashni ta'minlaydigan kompleks vositalaridan iborat

Murakkab tadbiqiy dasturlar paketi nimalardan iborat

Dastur-monitor ko‘rinishidagi boshqaruv qism, dastur modullarining kutubxonasi, ichki boshqarish va xizmat qilish dasturlaridan tashkil topadi.

EHMning maxsus operasion tizim boshqaruvi ostida ishlaydigan modullarning majmuasidan iborat

Bu maxsus foydalanuvchini ishga tushirish va to‘xtatishni ta'minlaydigan kompleks vositalaridan iborat

Bu signallarini qabul qilish va qayta ishlashni ta'minlaydigan kompleks vositalaridan iborat

ALTda MDT tuzishda qanday dasturiy tillardan foydalaniladi

Paskal, Fortran , SI, Delfi

Paint, CAD, CAM

CAD, CAM, CAE

Ofess dasturlari

Metodik (uslubiy) ta'minot qanday ta’minot hisoblanadi

Avtomatilashtirilgan loyihalash vositalarining tarkibi bo‘lib, ular foydalanish qoidalari ko‘rsatilgan hujjatlardan iborat.

Matematik usullar va modellarning yig‘indisidan iborat

Dasturlarni kiritish, saqlash, qayta ishlash, tuzatish, operatorning EHM bilan muloqotini tashkil etadi

Loyihalovchilar bilan texnik vositalari kompleksining o‘zaro aloqalarini tartibga soluvchi hujjatlar yig‘indisidan iborat.

Matematik ta'minot qanday ta’minot hisoblanadi

Matematik model va usullarlarning yig‘indisidan iborat.

Dasturlarni kiritish, saqlash, qayta ishlash, tuzatish, operatorning EHM bilan muloqotini tashkil etadi

Loyihalovchilar bilan texnik vositalari kompleksining o‘zaro aloqalarini tartibga soluvchi hujjatlar yig‘indisidan iborat.

Dasturda ishlatiladigan matnli dastur hujjatlari bilan birga berilgan shaklda taqdim etilgan dasturlar jamlanmasidan iborat.

Download 133.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling