Eng dastlabki ma’lum bo;lgan organic modda qaysi? A sirka aldegid b etil spirt c shakar d sirka kislota


Download 18.17 Kb.
Sana13.01.2022
Hajmi18.17 Kb.
#328865
organika masharipov
Bog'liq
borytko n m solovtsova i a upravlenie obrazovatel nymi siste, borytko n m solovtsova i a upravlenie obrazovatel nymi siste, 1 - лекция, 2, 111111, 111111, 1-маъруза, 1ETRYAT, Kuntug'mish va xolbeka, 1-Raqamli qurulmalarni loyihalashga kirish, Ўз.тарихи тестлар 4 variant 200 , ixtiyor, avtosalonlarning ish jarayonlarini avtomatlashtirish, 6-mustaqil ishi MTA, 24-tajriba ishi

 1. Organik kimyo fan sifatida shakllana boshlagan davr qaysi. A) empirik davr B) analitik davr C) tuzilish nazariyasi davri D) rivojlanish davri.

 2. Eng dastlabki ma’lum bo;lgan organic modda qaysi? A) sirka aldegid B) etil spirt C) shakar D) sirka kislota

 3. Pivo tayyorlash (a) , asalni bijg’itish (b), organic moddalardan matoni bo’yashni (c) va sovun pishirishni (d) bilgan xalqlar yoki mamlakatlarni belgilang. 1. Slavyan xalqlari 2. Galliya 3. Hindiston 4. Germaniya 5. Gretsiya 6. Misr A) a- 4,1 b-1,2 c-3, 5 d- 2,6 B) a- 4,2 b-1 c-3,5,6 d-2-4 C) a- 4 b-1 c-5,6 d-2,3,4 D) a- 2 b-1,4 c-3,5,6 d-2-4

 4. Qadimgi olimlar suvda eriydigan moddalarga qanday nom berishgan . A) moylar B) ishqorlar C) spirtlar D) tuzlar

 5. Qadimgi olimlar ammiakni qaysi sinfga kiritishgan. A) moylar B) ishqorlar C) spirtlar D) tuzlar

 6. Qadimgi olimlar vino kislotasini qaysi sinfga kiritishgan. A) moylar B) ishqorlar C) spirtlar D) tuzlar

 7. Qadimgi olimlar nitrat kislotani qaysi sinfga kiritishgan. A) moylar B) ishqorlar C) spirtlar D) tuzlar

 8. Qadimgi olimlar qalay xloridni qaysi sinfga kiritishgan. A) moylar B) ishqorlar C) spirtlar D) tuzlar

 9. Qadimgi olimlar KOHni qaysi sinfga kiritishgan. A) moylar B) ishqorlar C) spirtlar D) tuzlar

 10. Qadimgi olimlar sulfat kislotani qaysi sinfga kiritishgan. A) moylar B) ishqorlar C) spirtlar D) kislotalar

 11. NH3 ning suvdagi eritmasi nima sababdan novshadil SPIRTi deb nomlanadi. (yopiq test)

 12. Kimyoviy tuzilish nazariyasi qaysi yili kim tomonidan va qayerda e’lon qilingan. (yopiq test)

 13. Butlerov nazariyasi bo’yicha kimyoviy moddaning tabiati uning qaysi jixatiga bogliq A) zarrachalarning tabiatiga, ularning miqdoriga B) zarrachalarning miqdori va kimyoviy tuzilishiga C) zarrachalarning tabiatiga va kimyoviy tuzilishiga D) zarrachalarning tabiatiga, ularning miqdoriga va kimyoviy tuzilishiga

 14. Xozirgi zamon organic kimyosiga berilgan tarifda butlerov nazariyasiga qanday qo’shimcha kiritilgan. A) fazoviy tuzilishga xam bog’liq B) electron tuzilishga xam bog”liq C) fazoviy va electron tuzilishga bogliq. D) fazofiy , electron tuzilishi va molecular massasiga xam bog’liq

 15. Xozirgi zamon tarifi bo’yicha isomer moddalar deb tarkibi bir xil ammo ularning …………………bilan farqlanadigan moddalarga aytiladi. A) electron tuzilishi B) kimyoviy xossalari C) fizikaviy xossalari D) fazoviy tuzilishi

 16. Yuqoridagi tarifga ko’ra izomerlar qanday turlarga bo’linadi. A) tuzilish izomerlar va fazoviy izomerlar B) elektron izomerlar va fazoviy izomerlar C) tuzilish izomerlar va elektron izomerlar D)xolat izomerlar va fazofiy izomerlar

 17. 1. Butan ----- izobutan 2. Propanol-1 ------ propanol-2 3. Pentan------ siklopentan 4. Etil spirt------ dimetil efir ushbularning qaysi biri tuzilish izomeri emas. A) 1,2,3 B) 4 C) 1,2 D)3,4

 18. 1. Butan ----- izobutan 2. Propanol-1 ------ propanol-2 3. Pentan------ siklopentan 4. propanal------ propanon ushbularning qaysi biri tuzilish izomeri emas. A) 1,2,3 B) 4 C) 1,2 D)3,4

 19. Qaysi isomer sababidan organic moddalar judayam ko’p xisoblanadi. A) konformatsion izomerlar B) tuzilish izomerlari C) funksional gruppa izomerlari. D) konfiguratsion izomerlar.

 20. Fazoviy izomerlar necha turga bo’linadi va qaysilar? (yopiq test)

 21. Tuzilish izomerlari necha turga bo’linadi va qaysilar? ( yopiq test)

 22. Uglevodorodlarni Ratsional nomenklaturada atash uchun eng birinchi qilinadigan ish nima? (yopiq test)

 23. Metil etil propil izopropil metan ning molecular massasini va undagi -2 iksidlanish darajasiga ega bo’lgan uglerodlar sonini aniqlang. (yopiq test)

 24. Sistematik nomenklaturaning xozirgi nomi qanday A) ratsional nomenklatura B) emperik nomenklatura C) parij nomenklaturasi D) jeneva nomenklaturasi

 25. Alkanlarni nomlashda sistematik nomenklatura bo’yicha eng birinchi qilinadigan ish nima. A) tarmoqlangan yoki tarmoqlanmaganligini bilish B) uzun zanjir tanlash C) raqamlash D) radikallarni nomlash

 26. 1. 2-metil butan 2. 3-metil butan 3. 2,3-dimetil butan 4. 2,3-dietil butan 5. 2-etil butan ushbularning qaysi biri noto’g’ri nomlangan (yopiq test)

 27. Alkanlarda oldingi vakiliga CH2-gomologik farqni qo’shib keying vakilini xosil qilamiz. Spirtlarning oldingi vakiliga nima qo’shib keying vakili xosil qilinadi. (yopiq test)

 28. 1.Anilin 2. Furan 3. Naftalin 4. Tazol 5. Benzol Ushbularning qaysi biri siklik organic birikmalar. A) 3,5 B) barchasi C) 2,4 D) 1,3,5

 29. 1-OH 2-COOH 3-NH2 ushbular qaysi sinf vakillaridagi funksional gruppalar xisoblanadi. A) karbon kislota, spirt, amin B) spirt aldegid amin C) spirt keton amin D) spirt kislota amin

 30. O’rin olish reaksiyalari nech xil bo’ladi. A) gomolitik geterolitik B) radikal va geterolitik C) gomolitik va radikal D) radikal va elektrofil

 31. degidrogalogenlash nima? A) vodorod birikishi B) suv birikishi C) vodorod galogenid birikishi D) vodorod galogenid ajralishi

 32. Vyurs reaksiyasi va Konovalov kucherov Lebedov reaksiyalari nechanchi yillarda kashf etilgan. (yopiq test)

 33. 1.Vyurs reaksiyasida ,2. Konovalov reaksiyasi , 3. Kucherov reaksiyalari , 4. Zinin reaksiyalarida xosil bo’ladigan moddalarni ko’rsating. a. aminobirikma b. diyen c. spirt d. aldegid e. alkan f. spirt g. nitrobirikma h. keton i.galogenalkan j. alkin A) 1-i ; 2-e; 3-j 4-g B) 4-g,a ; 2-e;g ; 3-d,h,j 1-I;e C) 2- g ; 4-a ; 1- j ; 3-d D) 3-d,h 1- e 4-a 2-g

 34. Konovalov reaksiyasi necha gradus atrofida olib boriladi. A) 140 B) 100 C) 110 D) 120

 35. Xato jumlani tanlang. 1) organik moddalar noorganik moddalarga nisbatan beqarorroq 2) organik birikmalar qizdirilganda oson o’zgaradi 3) organik moddalar ko’pchiligi yonuvchan 4) organik birikmalar elektrolitlar hisoblanadi

 36. Izomerlar uchun o’rinli jumlalarni tanlang. 1) sifat tarkibi bir xil 2) miqdoriy tarkibi bir xil 3) molekulyar massasi bir xil 4) miqdoriy tarkibi har xil 5) molekulyar massasi har xil 6) tarkibi bir-biridan bir yoki bir nechta -CH2- guruhga farq qiladi 7) bitta sinf moddalari hisoblanadi 8) ba’zan bir xil, ba’zan har xil sinf moddalari hisoblanadi 9) sifat tarkibi har xil 10) tuzilishi har xil A) 1,4,5,6,7,10 B) 2,3,8,9 C) 1,2,3,7,8,10 D) 4,5,6,9

 37. Dastlabki organik sintezlar uchun muhim xususiyatni aniqlang. A) bu moddalar o’simlik va hayvonlardan turli usullarda ajratib olingan B) bu moddalar laboratoriya sharoitida anorganik (organik) moddalardan sintez qilingan C ) bu moddalar faqat o’simlik organizmida uchraydi D ) bu moddalar faqat hayvon organizmida uchraydi

Download 18.17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling