Ep ™ Tabancası 334921p tr çok Bile


Download 6.56 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana10.01.2019
Hajmi6.56 Mb.
  1   2   3   4

Talimatlar - Parçalar 

EP Tabancası

334921P


TR

Çok Bile

ş

enli, Çarpma Karı

ş

tırmalı, Mekanik Püskürtmeli Döküm 

Tabancası

Açık hazne döküm uygulamalarında alev almayan köpükle kullanım için. Avrupa'da 

patlayıcı hava ortamının bulundu

ğ

u yerlerde kullanım için onaylanmamı

ş

tır.

257999, 24C932 Modelleri

3000 psi (20,7 MPa, 207 bar) Maksimum Sıvı Çalı

ş

ma Basıncı

80-100 psi (0,55-0,69 MPa, 5,5-6,9 bar) Hava Giri

ş

i Basınç Aralı

ğ

ı

180°F (82°C) Maksimum Sıvı Sıcaklı

ğ

ı

Önemli Güvenlik Talimatları

Bu kılavuzdaki tüm uyarıları ve talimatları 

okuyun. Bu talimatları saklayın.

ti19547a


 

2

334921P

İ

çindekiler

İ

lgili Kılavuzlar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Modeller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Çıkı


ş

 A

ğzı Akı

ş

 Alanı Oranı Çizelgesi . . . . . . . . .  4Sabit Çıkı

ş

 Ağ

zı Akı


ş

 Hızı Verileri . . . . . . . . . . . .  5

De

ğ

iş

ken Çıkı


ş

 A

ğzı Akı

ş

 Hızı Verileri   . . . . . . . .  6Uyarılar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Önemli 

İ

zosiyanat (ISO) Bilgisi   . . . . . . . . . . . . . .  11

Materyalin kendinden tutu

ş

ması  . . . . . . . . . . . .  12A ve B Bile

ş

enlerini Ayrı Tutun  . . . . . . . . . . . . .  12İ

zosiyanatların Neme Duyarlılı

ğ

ı  . . . . . . . . . . . .  12245 fa Üfleme Maddeleriyle Köpük Reçineleri   .  13

Materyalleri De

ğ

i

ştirme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Bo

ğ

az Contası Sıvısı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Topraklama   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Piston Emniyet Kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Tetik Kilidi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Hava Basıncı Kaybı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Destek Halkası  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Parça Tanımlaması  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Kesit Görünüm   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19Çalı

ş

ma Teorisi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Tetik Çekili (Sıvı Akıtma)   . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Tabanca Teti

ğ

i Bırakılmış

  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20Kurulum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Çıkı


ş

 A

ğızlarını Ayarlama  . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

İ

steğ

e Ba


ğ

lı Hortum Pozisyonu   . . . . . . . . . . . .  23Basınç Tahliye Prosedürü   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Kapatma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Kısa Süreli Kapatma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Uzun Süreli Kapatma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Bakım  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Verilen Alet Seti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Ya

ğ

lama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26Tabancayı Gresleme   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Tabancayı Yıkama   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Tabancanın Dı

ş

ını Temizleme   . . . . . . . . . . . . .  28Havalandırma Tapasını Temizleme   . . . . . . . . .  28

Sıvı Manifoldunu Temizleme   . . . . . . . . . . . . . .  28

Çek Valfleri Temizleme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Sıvı Kovanı Kanallarını Temizleme . . . . . . . . . .  30

Çıkı

ş

 Ağ

zını Temizleme   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Karı

ş

tırma Bölmesini ve Ön Contayı Değ

i

ştirme  31

Onarım   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Gereken Aletler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ya

ğ

lama   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Kartu

ş

 Değ

i

ştirme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ön Kısmı Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Ön Kısmın Parçalarını Ayırma   . . . . . . . . . . . . . 34

Ön Kısmın Parçalarını Takma  . . . . . . . . . . . . . . 34

Ön Kısmı Takma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Pistonlar ve Bölme Perdesi    . . . . . . . . . . . . . . . 36

Püskürtme Mili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Solenoid Valf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Elektrik 

Ş

eması  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Parçalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Setler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

A ve B Serileri Setleri   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Tüm Serilerin Setleri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

C Serisi Setleri   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Çıkı

ş

 Ağ

zı Setleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Matkap Ucu Setleri   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Komple O-halkası De

ğ

i

ştirme Kılavuzu . . . . . . . 54

Aksesuarlar   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Tabanca Montaj Ya

ğ

ı   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Sıvı Giri

ş

i Tapası  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Tabanca Temizleme Seti   . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Yıkama Manifoldu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

15B817 Manifold Blo

ğ

u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Devridaim Manifoldu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Reactor


®

 IP Donanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Sinyal Kablosu Uzatmaları   . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Yıkama Solvent Tüpü Seti . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Solvent Yıkama Kovası Seti   . . . . . . . . . . . . . . . 56

Tabanca Kapatma Gres Kartu

ş

u . . . . . . . . . . . . 56Teknik Veriler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Boyutlar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Standart Graco Garantisi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

İ

lgili Kılavuzlar

334921P

3

İ

lgili Kılavuzlar

Kılavuzlar www.graco.com adresinden bulunabilir. 

Amerikan 

İ

ngilizcesi Parça Kılavuzları: Power-Lock

TM

 Isıtmalı Hortum

Parça

Açıklama

309572


Talimatlar - Parçalar

Yıkama Solvent Seti

Parça

Açıklama

309963


Talimatlar - Parçalar

Devridaim Manifold Seti

Parça

Açıklama

309818


Talimatlar - Parçalar

Isıtmalı Hortumlar ve Aplikatör Setleri

Parça

Açıklama

3A0237


Talimatlar - Parçalar

Modeller 

4

334921P

Modeller 

Çıkı

ş

 A

ğ

zı Akı

ş

 Alanı Oranı Çizelgesi

Genel olarak sıvı akı

ş

 oranı, malzeme oranına eş

it olmalıdır fakat malzeme viskozitesi buna etki eder. 

İ

deal akı


ş

 

alanı oranı akış

 hızına, malzeme viskozitesine ve malzeme oranına ba

ğ

lıdır. Oranlayıcıdaki sıvı basınçlarını e

ş

itlemek için çıkış

 a

ğzı boyutlarını do

ğ

ru seçin.Parça

Püskürtme 

Mili Çapı

inç (mm)

Çıkı

ş

 A

ğ

zı 

Boyutu 

inç (mm)

Kullanım Türü

257999


0,250 (6,35)

0,031 (0,79)

El 

İ

le24C932

0,250 (6,35)

0,031 (0,79)

Otomatik


Kullanılabilecek Çıkı

ş

 A

ğ

zı Akı

ş

 Alanı Oranları

Çap

0,016 0,020 0,024 0,028 0,031 0,035 0,039 0,042 0,047 0,052 0,055 0,060 0,063 0,067 0,073 0,086

Çap Ar

tt

ık

ça Ak

ı

ş

 H

ız

ı Artar

=

>

0,016

1,0


1,6

2,3


3,1

3,8


4,8

5,9


6,9

8,6


10,6

11,8


14,1

15,5


17,5

20,8


28,9

0,020

1,6


1,0

1,4


2,0

2,4


3,1

3,8


4,4

5,5


6,8

7,6


9,0

9,9


11,2

13,3


18,5

0,024

2,3


1,4

1,0


1,4

1,7


2,1

2,6


3,1

3,8


4,7

5,3


6,3

6,9


7,8

9,3


12,8

0,028

3,1


2,0

1,4


1,0

1,2


1,6

1,9


2,3

2,8


3,4

3,9


4,6

5,1


5,7

6,8


9,4

0,031

3,8


2,4

1,7


1,2

1,0


1,3

1,6


1,8

2,3


2,8

3,1


3,7

4,1


4,7

5,5


7,7

0,035

4,8


3,1

2,1


1,6

1,3


1,0

1,2


1,4

1,8


2,2

2,5


2,9

3,2


3,7

4,4


6,0

0,039

5,9


3,8

2,6


1,9

1,6


1,2

1,0


1,2

1,5


1,8

2,0


2,4

2,6


3,0

3,5


4,9

0,042

6,9


4,4

3,1


2,3

1,8


1,4

1,2


1,0

1,3


1,5

1,7


2,0

2,3


2,5

3,0


4,2

0,047

8,6


5,5

3,8


2,8

2,3


1,8

1,5


1,3

1,0


1,2

1,4


1,6

1,8


2,0

2,4


3,3

0,052

10,6


6,8

4,7


3,4

2,8


2,2

1,8


1,5

1,2


1,0

1,1


1,3

1,5


1,7

2,0


2,7

0,055

11,8


7,6

5,3


3,9

3,1


2,5

2,0


1,7

1,4


1,1

1,0


1,2

1,3


1,5

1,8


2,4

0,060

14,1


9,0

6,3


4,6

3,7


2,9

2,4


2,0

1,6


1,3

1,2


1,0

1,1


1,2

1,5


2,1

0,063

15,5


9,9

6,9


5,1

4,1


3,2

2,6


2,3

1,8


1,5

1,3


1,1

1,0


1,1

1,3


1,9

0,067

17,5


11,2

7,8


5,7

4,7


3,7

3,0


2,5

2,0


1,7

1,5


1,2

1,1


1,0

1,2


1,6

0,073

20,8


13,3

9,3


6,8

5,5


4,4

3,5


3,0

2,4


2,0

1,8


1,5

1,3


1,2

1,0


1,4

0,086

28,9


18,5

12,8


9,4

7,7


6,0

4,9


4,2

3,3


2,7

2,4


2,1

1,9


1,6

1,4


1,0

Çap Arttıkça Akı

ş

 Hızı Artar=>

Modeller

334921P

5

Sabit Çıkı

ş

 A

ğ

zı Akı

ş

 Hızı Verileri

2 lb Köpükle Test Edilmi

ş

 EP Tabancası Akı

ş

 Hızı Verileri

EP Fixed Orifice Flow Data

0.00

0.25


0.50

0.75


1.00

1.25


1.50

1.75


2.00

2.25


2.50

2.75


3.00

3.25


3.50

3.75


4.00

4.25


4.50

4.75


5.00

500


750

1000


1250

1500


1750

2000


Pressure (psi)

Flow (gpm)

0.020 in. Diameter Orifice

0.031 in. Diameter Orifice

0.047 in. Diameter Orifice

0.060 in. Diameter Orifice

0.067 in. Diameter Orifice

0.086 in. Diameter Orifice

HFR with 160/160 and EP250

0

5001500

0

10002000

2500


3000

50 (0.79)

100 (1.58)

150 (2.37)

200 (3.16)

250 (3.95)

300 (4.74)

350 (5.53)

Pressure (psig)

Flow


cc / sec, (gpm)

0.031 in. diameter

0.047 in. diameter

0.060 in. diameter

0.067 in. diameter

0.086 in. diameter

Orifice


Modeller 

6

334921P

De

ğ

i

ş

ken Çıkı

ş

 A

ğ

zı Akı

ş

 Hızı Verileri 

0.067


0.073

0.086


0.00

0.25


0.50

0.75


1.00

1.25


1.50

1.75


2.00

2.25


2.50

2.75


3.00

3.25


3.50

3.75


4.00

4.25


4.50

4.75


0.020

0.024


0.028

0.031


0.033

0.039


0.041

0.047


0.052

0.055


0.060

0.063


ÇIK

I

Ş

 A

Ğ

ZI ÇAP(i

n

ç

)

AKI

Ş

 HIZI (gal/dak)

* Akı


ş

ı lb/dak olarak hesaplamak için gal/dak oranını

10 ile çarpın. Örnek: 2 gal/dak x 10 = 20 lb/dak

DE

ĞİŞ

KEN ÇIKI

Ş

 A

Ğ

ZI AKI

Ş

 HIZI VER

İ

LER

İ

 (1000 PSI)


Modeller

334921P

7

 

0.000.25

0.50


0.75

1.00


1.25

1.50


1.75

2.00


2.25

2.50


2.75

3.00


3.25

3.50


3.75

4.00


4.25

4.50


4.75

0.020


0.024

0.028


0.031

0.033


0.039

0.041


0.047

0.052


0.055

0.060


0.063

0.067


0.073

0.086


ÇIKI

Ş

 A

Ğ

ZI Ç

A

P(i)

AKI

Ş

 HIZI (gal/dak)

* Akı


ş

ı lb/dak olarak hesaplamak için gal/dak oranını

10 ile çarpın. Örnek: 2 gal/dak x 10 = 20 lb/dak

DE

ĞİŞ

KEN ÇIKI

Ş

 A

Ğ

ZI AKI

Ş

 HIZI VER

İ

LER

İ

 (1500 PSI)


Modeller 

8

334921P

 

0.000.25

0.50


0.75

1.00


1.25

1.50


1.75

2.00


2.25

2.50


2.75

3.00


3.25

3.50


3.75

4.00


4.25

4.50


4.75

0.020


0.024

0.028


0.031

0.033


0.039

0.041


0.047

0.052


0.055

0.060


0.063

0.067


0.073

0.086


ÇI

KI

Ş

 A

Ğ

ZI

 ÇAPI (inç

)

AKI

Ş

 HIZI (gal/dak)

* Akı


ş

ı lb/dak olarak hesaplamak için gal/dak oranını

10 ile çarpın. Örnek: 2 gal/dak x 10 = 20 lb/dak

DE

ĞİŞ

KEN ÇIKI

Ş

 A

Ğ

ZI AKI

Ş

 HIZI VER

İ

LER

İ

 (2000 PSI)


Uyarılar

334921P

9

Uyarılar

A

şa

ğ

ıdaki uyarılar bu cihazın kurulumu, kullanımı, topraklanması, bakımı ve onarımı içindir. Ünlem iş

areti simgesi 

genel bir uyarıyı, tehlike simgesi prosedüre özel riskleri gösterir. Bu uyarıları her zaman göz önünde bulundurun. 

Ürüne özel ilave uyarılar, gerekli oldukça, bu kılavuzun ilgili bölümlerinde yer almaktadır.UYARI

ZEH

İ

RL

İ

 SIVI VEYA BUHAR TEHL

İ

KES

İ

Zehirli sıvılar ya da buhar, göze ya da cilde sıçramaları, yutulmaları ya da solunmaları durumunda ciddi 

yaralanmalara ya da ölüme yol açabilir.

Kullanım talimatları ve uzun süre maruz kalma etkileri de dahil olmak üzere kullandığınız sıvıya özel tehlikeleri öğrenmek için Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) okuyun.

Püskürtme, ekipman üzerinde bakım işlemi uygulama esnasında veya çalışma alanı içine girildiğinde bu alanı her zaman havadar tutun ve uygun kişisel koruyucu ekipman giyin. Bu kılavuzdaki Kişisel Koruyucu 

Ekipman uyarılarına başvurun.

Tehlikeli sıvıları onaylı kaplarda muhafaza edin ve yürürlükteki mevzuata göre bunları bertaraf edin.K

İŞİ

SEL KORUYUCU EK

İ

PMAN

Püskürtme yaparken, ekipmana bakım yaparken veya çalışma alanındayken her zaman uygun kişisel koruyucu 

ekipmanları giyin ve tüm derinizi kapatın. Koruyucu ekipman uzun süre maruz kalma da dahil olmak üzere, 

zehirli duman, gaz veya buhar solunması, alerjik reaksiyon; yanıklar; göz yaralanması ve işitme kaybı gibi ciddi 

yaralanmaları önlemeye yardımcı olur. Bu ekipman, aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir:

Sıvı üreticisi ve yerel merciler tarafından tavsiye edilen hava besleme tüpü olan uygun bir gaz maskesi, kimyasal geçirmez eldiven, koruyucu giysi ve ayak kaplamaları.

Koruyucu gözlük ve işitme koruması.
Download 6.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling