Ерамиздан аввалги 330-йилда Юнон денгизчиси Пифей Европа соҳиллари бо`йилаб саёҳатни


Download 33.96 Kb.
Sana26.05.2020
Hajmi33.96 Kb.


Ерамиздан аввалги 330-йилда — Юнон денгизчиси Пифей Европа соҳиллари бо`йилаб саёҳатни

амалга оширди ва Буюк Британия, Ирландия ҳамда Зелландия оролларини очди.

1492-йилда — Христофор Колумб испан экспедитсиясига бошчилик қилиб, Америка қитъасини

кашф қилди.

1500-йилда — яна бир испан денгизчиси Виенте Янес Пинсон Амазонка дарёси этаги ҳамда

Бразилиянинг шимолий соҳилларини кашф қилди.

1502-йилда — португалиялик денгизчи Васко да Гама Муқаддас Елена оролини кашф қилди.

1520-йилда — Магеллан бошчилигидаги экспедисия Американинг жанубий соҳиллари ҳамда

Магеллан бо`г`озини очди.

1529-йилда — испан денгизчиси Сааведра Маршалл оролларини кашф қилди.

1535-йилда — Жака Карте бошчилигидаги франсуз экспедитсияси Муқаддас Лаврентий

дарёсининг этагини кашф қилди.

1592-йилда — англиялик яна бир денгизчи Джон Дейвис Фолкленд оролларини кашф қилди.

1610-йилда — англиялик Генри Гудзон кейинчалик о`зининг номи билан аталган дарё, ко`рфаз ва

бо`г`озни очди.

1642-йилда — голландиялик тадқиқотчи Тасман Тасмания оролини, Тонга оролларини ва Янги

Зеландия г`арбий соҳилларини кашф қилди

5-amaliy mashg‘ulotga qo‘shimcha malumotlar

1. Geosiyosat tushunchasiga yondashuvlar nihoyatda xilma-xildir: uni global jarayonni boshqarish davlati yoki boshqa hamjamiyat bilan aniqlashdan tortib, geosiyosat yaxlit mustaqil fan ekanligi, uning kelajagiga oid dunyoqarash tushunchalarini tan olishgacha. Geosiyosat fan sifatida yaxlit ko'rinishni shakllantirish va yagona kontseptual va terminologik apparatni ishlab chiqish jarayoni murakkablashadi, lekin shu bilan birga, uning uslubiy boyitilishiga va amaliy qo'llanilish doirasini kengaytirishga hissa qo'shadi, chunki geosiyosat orasida geografik, siyosiy, tarixiy va boshqa fanlarning ko'plab vakillari mavjud.

"Geosiyosat" atamasi muallifi G. Chellenning pozitsiyasiga asoslanib, biz uning ilmiy mohiyati foydasiga dalillarni keltiramiz. "Geosiyosat" atamasi etimologik jihatdan ikkita yunon so'zidan iborat:geo - yer, politicos   - Davlat, fuqaro va shahar bilan bog'liq barcha narsalar. Shuning uchun, G. Chellenning (1924) fikriga ko'ra, geosiyosat - bu davlatning geografik organizm yoki kosmosdagi hodisa haqidagi doktrinasi: shuning uchun u davlat, hudud yoki mintaqa sifatida davlat haqidagi doktrinadir. "

Shuni ta'kidlash kerakki, siyosiy geografiyadan farqli o'laroq, geosiyosatning aniq va har tomonlama ta'rifi yo'q. Geosiyosat ko'pincha global siyosatni o'rganadigan fan sifatida tushuniladi, ya'ni siyosiy munosabatlarning strategik yo'nalishi, asosan zamonaviy. Kontseptsiya davlatning xalqaro siyosiy mavqeini, uning xalqaro tadqiqotlar tizimidagi o'rnini, harbiy-siyosiy ittifoqlarda ishtirok etish shartlarini baholash uchun ishlatiladi. Boshlash uchun geosiyosatning ba'zi umumiy ta'riflari keltirilgan:

"Geosiyosat tabiiy muhitga ta'sir etuvchi omillarni hisobga olgan holda milliy siyosatni belgilashga xizmat qiladi" (Entsiklopediya)Britanica ", 1994).

"Bu davlatning strategik potentsialiga ta'sir qiluvchi jug'rofiy, tarixiy, siyosiy va boshqa o'zaro bog'liq omillarni o'rganadi va tahlil qiladi" ("Entsiklopediya Americaana ", 1973).

"Geosiyosat - bu jug'rofiy va siyosiy omillarning jug'rofiya va siyosatga ta'siriga xayrixohlik bilan davlat yoki mintaqa mavqeini belgilaydigan" (S. Bjezinski, 1997).

"Xalqaro miqyosda hokimiyat siyosati va u olib boriladigan jug'rofiy tizim o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish bo'yicha fan" (P. Gallois, 1990).

"Geosiyosat fazoni boshqarish haqidagi fan" (V. Madisson, V. Shaxov, 2003).

Shunday qilib, birinchidan, geografiya geosiyosatning ijtimoiy fanlarning dinamik tizimi sifatida yadrosi bo'lib qolmoqda, bu ko'pgina tadqiqotchilarga uni geografik fan sifatida aniqlashga asos beradi. Ushbu yondashuvning muxoliflari, asosan siyosatshunoslar, barqaror fizik-geografik sharoitlar va manbalarni o'rganish bilan geografiyani noto'g'ri tushunadilar. Ikkinchidan, geosiyosat siyosiy jarayonlar va dunyoviy bo'shliqlarni birlashtiradi. Ilgari, bu fan siyosiy geografiyadan farqli o'laroq, faqat global makonni o'rganadi, deb ishonishgan, ammo siyosiy strategiyada mezo va mikro darajada (mintaqaviy geosiyosat, atomistik geosiyosat va boshqalar) tobora ko'proq ishlar olib borilmoqda.

Geosiyosat - bu o'zaro hamkorlikning tegishli sohalari doirasida harbiy-siyosiy, madaniy, axborot, iqtisodiy va ekologik xavfsizlik manfaatlarida geosiyosiy voqelikdan faol foydalanish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan davlatlar va boshqa sub'ektlarning ko'p qirrali siyosati haqidagi fan.

Adolat uchun, biz geosiyosat tomonidan fanning maqomini tan olishning muxoliflari uni hukmlarning subyektivligi, falsafasi va qadriyatlari bilan asossiz ravishda tanqid qilmasligini ta'kidlaymiz. Amaliy geosiyosat shundan aziyat chekmoqda, bu ma'lum bir mavzu manfaatlaridan kelib chiqadi va "jahon shaxmat taxtasida pozitsion kurash nazariyasi" dir. Ammo akademik geosiyosat milliy tarafkashlik va mualliflik huquqining subyektivligidan mahrum. M. Mironenkoga ko'ra, u "o'tmishdagi mantiqiy fikrlarni ajratib olib, umumiy qonunlar va geosiyosiy munosabatlar tendentsiyalari ko'rinishidagi geosiyosiy dalillarni keltirishi kerak" (V. Kolosov, M. Mironenko, 2002). Zotan, ba'zi bir geosiyosiy toifalar va sabab-oqibat munosabatlari sof ilmiy deb tan olinishi kerak.

Hech shubha yo'qki, geosiyosatda o'z ob'ekti va tadqiqot mavzusi mavjud.

Geosiyosatni o'rganishning asosiy ob'ekti bu dunyoning geosiyosiy tuzilmasi. Endi u ko'plab fazoviy modellar bilan ifodalanadi (11-mavzuga qarang). Ma'lum bir tarixiy bosqichda kuchlar muvozanatini aks ettiradigan dunyoning barqaror geosiyosiy tuzilishi dunyo tizimi deb ataladi.

Dunyoning barqarorlashuvi yoki geosiyosiy tuzilishidagi o'zgarishlar geosiyosiy rejalashtirishning sub'ektlari hisoblanadi. Shubhasiz va geosiyosatning asosiy sub'ektlari davlatlar (imperiyalar) hisoblanadi. Ular geostrategik o'yinchilar va geosiyosiy baliqlar kabi asosiy tushunchalar bilan bog'liq.

Iz ortidagi geostrategik o'yinchilar. Bjezinski, "bular hozirgi geosiyosiy vaziyatni o'zgartirish uchun o'z chegaralaridan tashqarida kuch ishlatish yoki ta'sir o'tkazish qobiliyatiga va milliy erkinliklarga ega bo'lgan davlatlardir" va geosiyosiy o'qlar "og'irligi ularning kuchi va motivatsiyasidan kelib chiqmaydigan davlatlardir". aksincha, joylashuvning yo'qligi va ularning geostrategik o'yinchilarning xatti-harakatlari uchun mumkin bo'lgan zaif sharoitlarining oqibatlari tufayli. "

Xalqaro huquq sub'ektlari sifatida davlatlar mintaqaviy yoki xalqaro tashkilotlarni yaratishga tashabbus ko'rsatishi mumkin, ular geosiyosiy subyektivlikka ham taalluqlidir.

Liberal an'analarning tarqalishiXVIII - XX   asrlar va oxirida globallashuvni chuqurlashtirishXX   v. davlatning siyosiy va iqtisodiy suverenitetiga jiddiy putur etkazdi. Va agar ilgari geosiyosat, davlatlar gegemonligi tsikllari (P. Teylor, Kondratiev-Uollershteyn), davlat darajasida yana sodir bo'lgan mulkdorlar, millatlar, mafkuralar, tsivilizatsiya (S. Xantington) qarama-qarshiligi haqida bo'lsa.XX - XXI   asrlar davlatlar bilan bir qatorda, transmilliy kompaniyalar (TMK) dunyoning geosiyosiy tuzilishining yangi va mutlaqo mustaqil sub'ektlariga aylandi va ularning qarshiligi va iqtisodiy kengayishi mintaqaviy va global miqyosda kuchlar muvozanatini belgilab berdi. Dunyoning geosiyosiy tuzilishi nodavlat subyektlarning manfaatlariga tobora ko'proq javob bermoqda: TMMlar, fuqarolarning turli birlashmalari (siyosiy harakatlar va tashkilotlar, anti-globalistik harakatlar va boshqalar), terroristik guruhlar va alohida rahbarlar. Xalqaro siyosiy jarayonning barcha ishtirokchilari, ularga xalqaro munosabatlar tizimida xalqaro huquqning tarqalishidan qat'i nazar, ishtirokchilar deyiladi.

Mintaqaviy geosiyosat rivojlanishi bilan alohida davlatlarning siyosiy va hududiy tarkibiy qismlari uning subyektlariga aylanadi.

Geosiyosatning har bir predmetiga xos bo'lgan manfaatlar (milliy g'oya, davlatning iqtisodiy va harbiy-siyosiy xavfsizligi, imperial da'volar, iqtisodiy ustunlik, o'ziga xoslikni saqlash, shaxsiy ambitsiyalar va boshqalar) tufayli ushbu ochiq manzaralar shakllanib, ularda o'zaro manfaatlar bir-biriga zid keladi, qarshi chiqadi yoki o'zaro ta'sir qiladi. Agar geosiyosiy modellar o'rtasida umumiy bo'lgan narsani aniqlashga harakat qilinsa, ma'lum bir muammoli maydon paydo bo'ladi, uning asosiy mazmuni geosiyosat predmeti bo'lgan "turli xil kuchlar maydonlarining" harakatlarining fazoviy chegaralarini belgilash va bashorat qilishdir.

Umumiy shartlarLebensraum   (yashash maydoni), "o'sish qutblari", "kuch qutblari", "geosiyosiy maydon", "o'sish markazi" va hokazolar dunyo tartibining faqat harbiy-siyosiy, iqtisodiy, mafkuraviy va hk tomonlarini bir tomonlama yoritish uchun ishlatilishi mumkin. Murakkabroq, ayniqsa o'zaro ta'sir geosiyosati rivojlanishi nuqtai nazaridan, geosiyosat predmetini belgilash atamasi o'zaro ta'sir sohasidir.

O'zaro ta'sir doirasi - bu manfaatdor ishtirokchilarning geostrategiyalarining kombinatsiyasi (bir-biri bilan) asosida ma'lum bir jug'rofiy makon bilan o'zaro ta'sir qiluvchi ijtimoiy faoliyat segmentidir.

Iqtisodiy, siyosiy, harbiy, mafkuraviy, tsivilizatsiya, atrof-muhit va boshqalar etakchi funktsiyaning o'zaro ta'siri sohalari bo'lishi mumkin. yoki yaxlit.

Geosiyosat ijtimoiy fan bo'lganligi sababli, uni o'rganish ob'ekti va predmeti o'zgaruvchan voqelikni aks ettiruvchi doimiy dinamikada.

Dunyoning geosiyosiy tuzilishini tashkil etuvchi o'zaro ta'sir sohalarini chegaralarini belgilash va prognoz qilish geosiyosatning asosiy vazifasidir. Boshqa vazifalar: geoprostorni boshqarish mexanizmlari va shakllarini o'rganish (hozirgi vaqtda boshqarishning eng samarali shakllari aloqa, barcha oqimlarni boshqarish (axborot, tovar va boshqalar) va geosiyosiy asoslarni boshqarish); etakchi ishtirokchilarning geosiyosiy sohalarini chegaralash asosida sayyorani geosiyosiy rayonlashtirish; ob'ektiv ravishda mavjud bo'lgan fazoviy siyosiy birliklarni, geostrategik zonalarni va geosiyosiy mintaqalarni aniqlash; xalqaro munosabatlardagi qarama-qarshi mantiqni engib o'tish; geosiyosiy subyektlar uchun geosiyosiy kodlarni ishlab chiqish va boshqalar.

Har qanday fanning rivojlanish darajasi uning kontseptual va terminologik apparatlarining rivojlanish darajasi bilan tasdiqlanadi. Geosiyosiy terminologiya hayotning barcha sohalariga chuqurroq kirib boradi. Shu bilan birga, aniqroq noaniq, ba'zan individual atamalarning teskari ma'nosi paydo bo'ladi. Geosiyosat nazariyasi va uning kontseptual va terminologik apparati akademik geosiyosat rivojiga mos ravishda mumkin. Asosiy urg'u berishga harakat qilaylik.

30-40-yillarda nemis maktabi vakillari tomonidan geosiyosat buzilganidan keyinXX   v. G'arb olimlari "geosiyosat" atamasini rad etishdi va geostrategiya doirasida deyarli bir xil tushunchalarni ishlab chiqishni boshladilar. Endi geostrategiya geosiyosatning etakchi kontseptsiyasidir, u tashqi siyosat va sub'ektning tashqi iqtisodiy faoliyati yo'nalishini geografik, birinchi navbatda tabiiy-geografik, omillar va uning joylashuvi bo'yicha oldindan belgilashga asoslanadi. Geosiyosiy strategiyaning vazifasi o'rganilayotgan ob'ektning holatini tahlil qilish va uni kerakli yo'nalishda o'zgartirish imkoniyatlarini aniqlashdir. Keng ma'noda, geostrategiya geosiyosat sub'ektlari tomonidan siyosiy yoki boshqa faoliyatlarni geokosmos kontekstida amalga oshirish san'ati.

Tabiiy yoki ijtimoiy jihatdan qanday bo'lishidan qat'i nazar, davlatning dunyo ierarxiyasidagi mavqeini belgilaydi, uning mavjudligining muhim lahzasi bu davlat hududining geosiyosiy holati hisoblanadi. Boshqa ishtirokchilar bilan munosabatlarda davlatning pozitsiyasiga kelsak, geosiyosiy pozitsiya atamasidan foydalaniladi.

Geosiyosatning asosiy tushunchasi geosiyosiy tushuncha (doktrina) tushunchasidir.

Geosiyosiy ta'limot - bu hududiy va siyosiy dunyo tuzilishi tarkibiy omillarini va siyosiy faoliyat yo'nalishlarini va geografik voqelikka asoslangan tahlilni tushunish modelidir (G. Dniester, 2003). Ilmiy tabiati bilan bir qatorda, amaliy ishlanmalarning uslubiy asosi bo'lgan geosiyosiy doktrinalarga xos bo'lgan subyektivlik, mafkuraviy bog'liqlik va hattoki tasavvufni ham ta'kidlash lozim. (Eng muhim geosiyosiy tushunchalarning mohiyati keyingi mavzuda bayon qilinadi.)

Aksariyat geosiyosiy ta'limotlar manfaatlarning timsolidir: milliy, davlat, koalitsiya, xususiy. Ularning barchasi xilma-xil, lekin odatda davlatlar mustaqilligi va yaxlitligini saqlash, xalqlarning omon qolishi va fuqarolarning farovonligini ta'minlash, siyosiy va iqtisodiy ta'sirni kengaytirish, aniq maqsadga erishish yo'lida yotadi. Ularni amalga oshirishning asosiy vazifasi aktyorlarning geosiyosiy mavqei va geoiqtisodiy qudratini maqsadli mustahkamlashdir. Bir yarim yuz yil oldin, Buyuk Britaniya Bosh vaziri lord G. Palmerston (1784 - 1865): "davlatning doimiy do'stlari ham, doimiy dushmanlari ham yo'q, faqat doimiy manfaatlar mavjud", deb ta'kidlagan. Ushbu tezis "qanotli" bo'lib chiqdi va har qanday ma'lumotli siyosatchi, ayniqsa olimga ma'lum.

Shuni ta'kidlash kerakki, milliy va davlat manfaatlari bir millatli davlatda haqiqiy fuqarolik jamiyati mavjud bo'lgan taqdirdagina to'liq mos keladi. Faqat bu holda "milliy manfaatlar - bu siyosiy tizim orqali amalga oshiriladigan, jamiyatning barcha a'zolarining manfaatlarining ajralmas ifodasi bo'lib, u har bir shaxsning manfaatlarini, milliy, ijtimoiy, siyosiy guruhlarning manfaatlarini va davlat manfaatlarini birlashtiradi" (V. Madisson, V. Shaxov, 2003).

Bu "geosiyosiy tushuncha" va "geosiyosiy manfaatlar" toifalari bo'lib, tadqiqotchilar nuqtai nazari bilan subyektivlikning geosiyosatiga qo'shib, uni dunyoqarash tushunchasiga aylantiradi.

Davlatning tashqi strategiyasi yo'nalishini shakllantirish uning geosiyosiy kodiga muvofiq bo'lishi kerak. Geosiyosiy kod (kod) - bu "hukumat (mamlakat - V. S.) o'zining tashqi siyosatini ishlab chiqishda boshqa davlatlar haqida shakllantiradigan strategik vakolatxonalar to'plami" (V. Kolosov, M. Mironenko, 2002).

G. Gaddisning (1982) so'zlariga ko'ra, ushbu tezkor qonunlar to'plamlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: davlat manfaatlarini aniqlash, ushbu manfaatlarga tashqi tahdidlarni aniqlash, ehtimoliy javob variantlari va ularning asoslanishi. Har bir davlat o'z kodini yaratishiga qaramay, ular bir-birlari bilan o'zaro to'qnashib, o'zaro to'qnashib ketishlari mumkin. Geosiyosiy vaziyatga qarab, davlat mahalliy, mintaqaviy, global geosiyosiy kodga yoki ularning kombinatsiyasiga ega bo'lishi mumkin.

Davlat manfaatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan geosiyosatning muhim toifalaridan biri kengayish kategoriyasidir. Geosiyosat davlatning milliy manfaatlariga xizmat qilishi kerakligi sababli, geosiyosiy tushunchalar uning kengayishini asoslash uchun ishlab chiqilgan. F. Ratzel davlatining fazoviy o'sishi ettita asosiy qonunlari va G. Chellenning uchta fazoviy omillari va 30-40-yillardagi Germaniya geosiyosatini eslamaganda, A. Megen shtatining sayyoraviy holatining oltita mezoni.XX   San'at, aynan shu maqsadga qaratilgan edi.

Va kosmosni boshqarish mexanizmlari va shakllari doimiy emas. So'nggi yillardagi geosiyosiy tushunchalar (P. Teylor, S. Bjezinski, I. Uollershteyn, J. Egnew, S. Kobřidja va boshqalar) gegemonlik (etakchilik) iqtisodiy ustunlikka asoslanganligini ta'kidlashadi. Shu munosabat bilan, kengayishning asosiy turi hozirgi vaqtda iqtisodiy, bu axborot, madaniy, tsivilizatsiya, diniy, siyosiy, harbiylarni orqa fonga surib, to'ldiriladi va yaxshilanadi. To'liq nazorat tushunchasi "chiziqlar" - aloqa, moddiy va moddiy va axborot oqimlari, geosiyosiy asoslar ustidan nazorat tushunchasi bilan almashtirildi.

Asosiy geosiyosiy ishtirokchilarning geosiyosiy maydonlarining uyg'unligi natijasida ma'lum bir tarixiy rivojlanish bosqichining immanent xususiyati sifatida kuchlar muvozanati shakllanadi. Quvvat balansini yaratish mexanizmlari geostrategik o'yinchilarning xohishiga va xalqaro tizim turiga bog'liq. Vena Kongressidan keyin (1815) xalqaro munosabatlarni rivojlantirish uchun axloqiy va huquqiy me'yorlar va tamoyillarni qidirish boshlangan bo'lsa ham, harbiy kuch dunyo ierarxiyasining shakllanishidagi asosiy omil bo'lib qolmoqda.

"Davlat" va "chegara" kabi geosiyosatning muhim toifalari ushbu kitobning 1-qismida ko'rib chiqilgan. Shuningdek, biz geosiyosat ijtimoiy fan sifatida sotsiologiya, siyosatshunoslik, madaniyatshunoslik, demografiya (etnik guruh, millat, tsivilizatsiya, o'ziga xoslik va boshqalar) kategoriyalaridan keng foydalanib, ularni geosiyosiy tadqiqotSiyosiy geografiya predmeti va uning tuzilishi

Siyosiy geografiya nisbatan "yosh" ilmiy fan. Uning kelib chiqishi XVIII asrga to'g'ri keladi, geografik bilimlarning tobora farqlanishi sharoitida siyosiy geografiya tasniflash tajribalarida ajralib chiqa boshlagan. Koenigsberg universitetida geografiyadan dars bergan I. Kant uni jismoniy, tijorat, axloq va siyosiy geografiyaga ajratdi (1755). Shunga o'xshash tasnifni Sankt-Peterburg universiteti professori A. Bushing (1766) ham ishlatgan va geografiyani matematik, tabiiy va siyosiy jihatdan ikkiga ajratgan. Siyosiy geografiyaning predmeti dunyoning davlatlar o'rtasida haqiqiy bo'linishini o'rganish, ularning hududlari va o'zaro joylashuvi, chegaralarning tabiati va davlatlararo ittifoqlarning shakllanishini o'rganish edi. Bu geografiya faqat tabiatshunoslik, tabiiy muhit va landshaftlarni o'rganish bilan shug'ullanuvchi fan sifatida qaraladigan davrda paydo bo'ldi. Tabiat-tsentrizm shuningdek siyosiy geografiyaning boshlang'ich uslubiy shakllanishini siyosiy fanlarni tabiiy sharoitlar va geografik landshaft turlari bilan izohlaydigan mustaqil fan sifatida belgilab berdi.

XIX asr oxirida nemis geografi F. Rattselning "Siyosiy geografiya" kitobi (1897) nashr etilishi bilan davlat geografik ob'ekti, uning ichki xususiyatlari va davlatlararo munosabatlardagi tashqi aloqalar sifatida asosiy tadqiqot ob'ekti sifatida belgilandi. O'n to'qqizinchi va yigirmanchi asrning boshlarida siyosiy geografiya rivojlanishining dastlabki bosqichida davlat hududining iqlimiy va madaniy-tarixiy xususiyatlarini, uning geografik joylashuvini, davlat chegaralarini va ularning evolyutsiyasini o'rganishda eng katta rivojlanish qo'lga kiritildi. Davlat ijtimoiy darvinizm ruhida mavjudlik uchun kurash olib boradigan va tashqi hududiy kengaytirishga intilayotgan organizm sifatida talqin qilindi.

Keyinchalik, XX asrning birinchi yarmida eng rivojlangan geosiyosat bo'ldi – siyosiy geografiyaning amaliy yo'nalishi sifatida, geografik, tarixiy, siyosiy va boshqa omillarning davlatning strategik potentsialiga ta'sirini va uning xalqaro munosabatlardagi ishtirokini o'rganadi. Bu V.P.Semenov-Tian-Shanskiy (1915) tomonidan siyosiy geografiyaning alohida davlatlar hududiy hokimiyatining fazoviy munosabatlarini o'rganuvchi fan sifatida aniqlanishida o'z aksini topdi.

Keyingi yillarda siyosiy geografiyaning predmeti va usullari haqidagi g'oyalar sezilarli darajada kengaydi. G'arbiy mamlakatlarda siyosiy jug'rofiya predmeti uning genezisi, manba resurslari, rivojlanishning o'ziga xos geografik shakllarining shartliligi, shuningdek siyosiy jarayonlarning fazoviy jihatlari, ularning dinamikasi va turli siyosiy birliklar ustidan nazoratni o'rnatish va saqlash bo'yicha davlat sifatida belgilandi. (S. Koen, 1971).

Ikki tizim o'rtasidagi geosiyosiy qarama-qarshilik va sobiq Sovet bloki mamlakatlaridagi marksistik qarashlarning ustuvorligini hisobga olgan holda, siyosiy geografiya iqtisodiy geografiyaning bir qismi hisoblanadi (Semevskiy, 1964). Buyuk Sovet Entsiklopediyasida siyosiy geografiyani batafsil izohlashicha, siyosiy jug'rofiya "mamlakatlar ichida va alohida davlatlar va davlatlar guruhlari o'rtasidagi siyosiy kuchlarning hududiy tarqalishi va o'zaro bog'liqligini ularning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi, davlatlar va davlatlarning hududiy tashkil etilishi masalalari bilan bog'liq holda o'rganadi. davlat chegaralari, tarixiy hududlar, ma'muriy tuzilish »(TSB, t-6, 278-bet). Keyinchalik, 1970-1980 yillarda. "Jamiyatning siyosiy va hududiy tashkil etilishi" (Gorbatsevich, 1976; Yagya, 1982), "hududiy va siyosiy tizimlar" (Mashbits, 1989) va "siyosiy va geografik makon" haqidagi siyosiy geografiyaning ilmiy va uslubiy arsenaliga yangi tushunchalar kiritildi (Aksenov, 1989) bu bizga siyosiy geografiyaning zamonaviy mohiyatini va uni o'rganish mavzusini tizimli izohlashga imkon berdi (Kolosov, 1988; Kaledin, 1996; Kolosov, Mironenko, 2001). V. A. Kolosov (1988) geografiya va siyosiy fanlar kesishmasida siyosiy geografiyaning o'ziga xos pozitsiyasini ta'kidlab, uni "jamiyatning siyosiy hayotining fazoviy tashkil etilishini va siyosiy kuchlarning hududiy birikmalarini turli xil ijtimoiy-iqtisodiy omillarning o'ziga xos kombinatsiyasi bilan o'rganadigan maxsus geografik fan" deb izohlaydi. »(16-bet). Zamonaviy siyosiy geografiyaning asosiy ob'ekti hududiy-siyosiy tizimlar (TPN), siyosiy sohaning bir-biri bilan va jug'rofiy makon bilan o'zaro ta'sirida, ma'lum bir hududda ob'ektiv ravishda aniqlanadi (Kolosov, Mironenko, 2001, 243-bet). Siyosiy geografiya predmeti avvalo mulkni belgilaydi hududiyligi, kosmosdagi siyosiy hodisalarni aks ettirish (xarita bilan), belgilangan chegaralar ichida ma'lum bir hududda va joydan boshqa joyga farqlashni hisobga olgan holda. Siyosiy geografiya va boshqa siyosiy fanlarning farqi shundaki, u siyosiy jarayonlar va TPNning geografik makonga nisbatan ishlashini o'rganadi, mahalliy sharoitlarni hisobga oladi, ob'ektlarning geografik joylashuvidan rivojlanish qonuniyatlarini o'rnatadi va ularning turli sohalardagi dinamikasini qiyosiy tahlilini beradi. U siyosiy jarayonlar va hodisalarning hududiyligi va ularning joydan turlicha farqiga e'tibor qaratgan holda geografik usuldan foydalanadi (Turovskiy, 1999, 11-bet).2Hindiston qadim zamonlardan beri yevropalik olim va sayyohdarning e’tiborini o`ziga qaratgandi. Ular, shuningdek, Yaqin Sharq orqali Hindistonga quruqlik orqali boruvchi karvon yo`llarining anchayin xatarli ekanidan ham tuzukkina xabardor edilar. XV asrning oxirlariga kelib, dengizda kemalar qatnovi va yurishi ancha rivojlangan ba’zi Yevropa mamlakatlarida ushbu sirli diyorga boradigan uzluksiz dengiz yo`lini kashf etishga bo`lgan intilish kuchaydi. Ma’lumki, dastlabki urinish 1492-yilda X.Kolumb tomonidan amalga oshirilgan va buning natijasi ularoq Amerika qit`asi kashf etilgan. Ammo buyuk geografik kashfiyotlar tarixida portugaliyalik dengizchi Vasko da Gamaning nomi birinchi bo`lib Yevropadan Hindistonga boradigan dengiz yo`lini ochgan sayyoh sifatida qoldi. Kolumb boshlagan ishni oxiriga yetkazgani bois, Vasko da Gamani zamondoshlari «Kolumbdan o`zgan sayyoh» sifatida ta’riflashgan.

  Vasko da Gama 1469-yilda Portugaliyaning Sinish shahrida tug`ilgan va Evore shahrida ta’lim olib, boshqa fanlarga qaraganda ko`proq dengiz navigatsiyasi, kartografiya va geografiyani chuqur o`rgandi. XV asrda Portugaliya mustamlakasi bo`lgan Afrikaning Gvi­neya qo`ltig`i atroflarida portugal floti tarkibida xizmat qilgan.


XV asrning 90-yillariga kelib, Afrikani dengiz bo`ylab aylanib suzib o`tish mumkinligi va Sharqiy Afrikadagi hududlarning suv yo`llari orqali Hindiston bilan savdo aloqalari olib borishi ma’lum bo`ldi. Shuning uchun 1497-yilda Portugaliya qiroli Manu­el I Vasko da Gamaga Afrikani aylanib o`tib, Hindistonga dengiz sayohati uyushtirish va yo`lni xaritaga tushirishga farmon bergan.
  1497-yilning 8-iyulida sayyoh 168 kishilik ekipajdan iborat to`rtta kemada Hindiston sayohatiga yo`l oldi. Xuddi Kolumbniki kabi Vasko da Gama ekspeditsiyasi ham dastlab, Lissabondan g`arbga yo`l olgan, ammo keyin Sharqqa burilgan. Atlantika okeanida yoysimon yo`nalishda suzib, 1497-yil 20-noyabrda Afrikaning eng janubiy nuqtasidan o`tdilar. Afrikani aylanib o`tish joyining topilgani ekspeditsiya a’zolarida Hindistonga borish yo`lini topishga bo`lgan umidni kuchaytirgan, albatta. Dengiz sayyohlari Af­rikaning eng janubiy nuqtasi bo`lgan burunni «Yaxshi umid» nomi bilan atadilar.
  Vasko da Gama 1497-yil dekabrda hozirgi Janubiy Afrika Respublikasining Sharqiy qirg`oqlarini kashf qildi. 1498-yilning yanvar oyida Zambezi daryosining quyilish joyidan o`tib, Sharqiy qirg`oqlar bo`ylab shimoli-sharqqa suzishda davom etdi va o`sha yil­ning mart oyida Mozambikka yetib bordi. Malindi shahrida arab yo`l ko`rsatuvchisini yo`llagan sayyoh uning yordamida 1498-yil 20-mayda Hindistonning janubi-g`arbiy qirg`oqlaridagi yirik savdo markazi hisoblangan Kalikut (hozirgi Kojikode) shahriga yetib keldi.
  Kalikut rojasi tomonidan yaxshi ko`tib olingan Vasko da Gama, Hindistonda bir muddat turib, 1498-yil oktyabrda yana Portugaliya tomon yo`lga chiqdi. Ammo 1499-yilning sentyabridagina Lissabonga yetib oldi. Ekspeditsiya davomida turli xavf-xatarlar, fojiali holatlar sababli safarga chiqqan 168 dengizchidan faqat 55 kishigina eson-omon Portugaliyaga qaytishga muvaffaq bo`lgan. Ammo anchayin katta qurbonlar berib bo`lsa-da, Vasko da Gamaning Portu­galiya qiroli topshirigiga ko`ra, Yevropadan Hindistongacha bo`lgan dengiz yo`lini kashf etishga erishganini ta’kidlash joiz.

 Portugaliyada Vasko da Gamani katta tantana bilan ko`tib olishdi. Unga dvoryan martabasi va 1500-yilda «Hind okeani admirali» unvoni berilgan. Sayyoh 1500-1520-yillar davomida Hindistonga bir necha bor ekspeditsiya uyushtirgan va 1524 yilda Hindistondagi Portugaliya koloniyalarining beshinchi gubernatori va vitse-qiroli etib tayinlangan. Ammo sayyoh bu vazifada unchalik uzoq ishlamadi.


  Umrining asosiy qismini Hindistonga boradigan dengiz yo`lini kashf etish va uni o`rganishga bag`ishlagan Vasko da Gama 1524-yilning 24-dekabrida Kalikutdan janubdagi Kochine shaharchasida vafot etdi.
 1998-yilda Vasko da Gamaning Hindistonga qilgan birinchi sayohatining 500 yilligi Yevropada keng nishonlandi. Shu yili Lissabondagi Teju daryosining quyilish joyida qisqa mudsat - 10 oy ichida Yevropadagi eng uzun 17185 metrli ko`prik qurilib, sayyoh, nomi bilan ataldi. Shuningdek, Braziliyaning Rio de-Janeyro shahri futbol klubi va Hindistonning Goa shtatidagi shaharga ham Vasko da Gama nomi berilgan

3. Geografik kashfiyotlar tarixida katta iz qoldirgan shaxs. Mashhur sayyohlar orasida hayotining turli qirralarini yorituvchi asarlar soni bo`yicha ham Xris­tofor Kolumbga teng keladigani kam topiladi. Chunki 1451-yilning ko`zida Italiya shimolidagi Genuya shahrida tug`ilgan sayyoh hayoti sir-sinoatlarga boyligi bilan haligacha turli sohalardagi tadqiqotchilar e’tiborini o`ziga tortib kelmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, jasur sayyoh X.Kolumb 55 yillik umrining to`rtdan uch qismini dengiz sayohatlarida o`tkazgan. Jumladan, u 1465-yilda dastlab Genuya flotiga yollangan bo`lsa, 1470-yildan 1485-yilga qadar Portugaliya flotida xizmat qildi. U, asosan, savdo kemalariga yollanib, bosh vaqtlarida xaritalar tuzish, tabiiy fanlarga oid bilimini oshirish bilan mashg`ul bo`lardi.

X.Kolumbda Yevropadan Hindistonga boradigan dengiz yo`lini topish haqidagi g`oyaning qachon va qayerda paydo bo`lgani to`g`risida aniq ma’lumotlar mavjud emas. Ammo sayyohning yozishicha, uning bu loyihasi Yerning shar shaklida ekanligi haqidagi qadimgi zamon olimlari qoldirgan ma’lumotlar va XV asrda Yevropada yashagan olimlarning Yer o`lchamlariga doir uncha aniq bo`lmagan hisob-kitoblariga asoslangan edi.

Dengiz orqali Hindistonga borish yo`lini topish loyihasini amalga oshirish uchun taqdim etgan so`roviga portugal qirolidan  rad javobini olgan X.Kolumb 1485-yilda Ispaniyaning Kastiliya provinsiyasiga ko`chib o`tdi. Xuddi shu yerda andalusiyalik savdogar va bankirlar yordamida o`zining birinchi dengiz ekspeditsiyasini tashkil etishga muvaffaq bo`lgan.

X.Kolumbning birinchi ekspeditsiyasi 1492-1493-yillar davomida 90 kishidan iborat ekipaj bilan uchta - «Santa-Mariya», «Pinta» va «Ninya» kemalarida amalga oshi­rilgan. 1492-yilning avgust oyida ekspeditsiya Kanar orollaridan g`arbga tomon suzib, Atlantika okeanini kesib o`tdi. X.Kolumb yo`l-yo`lakay Sargass dengizini kashf etib, 1492-yilning 12-oktyabrida Bagam arxipelagiga yetib kelgan va  unga San-Salvador, deb nom bergan. Ushbu sana hozirda Amerika kashf etilgan kun sifatida rasman tan olingan.

Jasur sayyoh 1492-yilning oktyabrida yana bir nechta boshqa Ba­gam orollariga tomon suzib, O`sha yilning dekabri boshlarida Kuba qirg`oqlarini kashf etgan va Gaiti oroligacha yetib borgan. 1493-yilning mart oyida esa «Ninya» kemasida Ispaniyaga eson-omon qaytib keldi. Uning birinchi ekspeditsiyasi natijalari Yevropada katta siyosiy shov-shuvlarga sabab bo`lgan.

X.Kolumbning ikkinchi ekspeditsiyasi 1493-1496-yillarda tashkil etilib, unda 2,5 mingdan ortiq ekipaj bilan 17 ta kema ishtirok etgan. Admiral unvoni va yangi ochilgan yerlarning vitse-qiroli sifatida sayyoh 1493-yilning noyabr oyida Dominika, Gvadelupa va 20 dan ortiq Antil orollarini kashf etib, Puerto-Rikogacha yetib borgan. Kolumb 1494-yilning bahorida oltin topish ilinjida Gaiti orolining ichki qismlarini o`rgangan va O`sha yili yozda Kubaning janubiy qirg`oqlari, Xuventud va Yamayka orollarini kashf etgan. 1496-yilning yozida Kolumb yangi ochilgan orollar to`g`risida juda boy ma’lumotlar bilan yana Ispaniyaga qaytgan.

X.Kolumbning 1498-1500-yillarda amalga oshirilgan uchinchi ekspeditsiyasi 6 ta kemadan iborat bo`lib, ulardan uchtasini bevosita sayyohning o`zi boshlab borgan. 1498-yilning iyul oyi oxirida ekspeditsiya Trinidad oroli yonidan o`tib, Pariya qo`ltig`iga kirib borgan va Orinoko daryosining quyilish joyi hamda Pariya yarimorolini kashf etgan. Janubiy Amerika qirg`oqlari yaqinidagi yana boshqa orollarni ham kashf etgach, Gaiti oroliga qaytib kelishgan. 1500-yilda esa X. Kolumb Hindistonga borish yo`lini topa olmaganlikda ayblanib, hibsga olindi va Ispaniyaga jo`natildi. Ammo kashf etgan yerlarning oltinga boyligi kabi holatlarni hisobga olgan ispan hukumati keyinchalik uni ozod qilgan.

Hindistonga boradigan dengiz yo`lini topish uchun yana ispan hukumatidan ruxsat olishga erishgan X.Kolumb 1502-1504-yillar davomida 4 ta kemada o`zining to`rtinchi ekspeditsiyasini amal­ga oshirdi. 1502-yilning yozida Martinika oroli va Gonduras qo`ltiqlarini kashf etdi. Xuddi shu yerda birinchi bo`lib qadimgi mayya sivilizatsiyasi vakillariga duch kelgan. 1502-yilning avgustidan 1503-yilning may oyiga qadar Markaziy Amerikadagi Karib dengizining 2000 km.dan ortiq masofadagi qirg`oqlarini tekshirib chiqqan. G`arbga o`tish yo`lini topmagach, sayyoh shimol tomonga suzdi. Ammo 1503-yilning iyun oyida Yamayka oroli yaqinida halokatga uchragan. Yordam esa faqat bir yildan so`nggina yetib kelib, X.Kolumb 1504-yilning noyabr oyida og`ir kasal holida Is­paniyaga qaytgan.

4. Buyuk geografik kashfiyotlar —15—17-asr oʻrtalari (chet el adabiyotlarida, odatda, faqat 15-asr oʻrtalari — 16-asr oʻrtalari) da yevropalik sayyohlar tomonidan qilingan yirik geografik kashfiyotlar uchun qabul qilingan shartli termin.

Yevropa mamlakatlarida tovar ishlab chiqarish ning oʻsishi, javohirlarning yetishmasligi va oltin hamda kumush, ziravorlar va fil suyagini (tropiklarda), qimmatbaho moʻyna, morj tishini (shim. mamlakatlarda) topish maqsadida yangi yerlarni qidirish, Yevropadan Hindiston va Sharqiy Osiyoga yangi savdo yoʻllarini axtarish kabilar ekspeditsiyaga borishning umumiy sabablari boʻlgan.

B.g .k. 1yuz yillik davrining muhim voqealari . 1488 yil portugaliyalik dengizchilar Afrikaning barcha gʻarbiy va jan. sohilini tekshirdilar (D. Kan, B. Diash va boshqalar). 149294 yillarda X. Kolumb Bagama o.larini, Katta va Kichik Antil o.larini kashf qildi; 1497—99 yillarda Vasko da Gama (arablar rahnamoligida) Gʻarbiy Yevropadan Jan. Afrika boʻylab Hindistonga uzluksiz dengiz yoʻlini ochdi; 1498—1502 yillarda Kolumb, A. Oxeda, A. Vespuchchi va boshqa ispan hamda portugal dengizchilari Jan. Amerikaning hamma shim. sohilini, uning sharqiy (Braziliya) qirgʻogʻini 25° j.k.gacha va Markaziy Amerikaning Karib qirgʻogʻini kashf qildilar. 1513—25 yillarda ispanlar Panama boʻynini kesib oʻtib, Tinch okean qirgʻogʻiga chikdilar (V. Nunyes de Balboa) va LaPlata koʻltigʻini, Florida va Yukatan ya.o.larini va Meksika qoʻltigʻining barcha sohilini (X. Ponse de Leon, F. Kordova, X. Grixalva va boshqalar), Meksika va Markaziy Amerikani (E. Kortes va boshqalar) zabt etdilar, Jan. Amerikaning Atlantika soxilini toʻliq tekshirdilar. 1519—22 yillarda F. Magellan va uning safdoshlari Amerikaning jan. chekkasi boʻylab boʻgʻoz orqali (keyinchalik Magellan boʻgʻozi deb ataldi) dunyo boʻylab birinchi sayohat qiddilar. 1526—52 ylarda F. Pissaro, D. Almagro, P. Valdiviya, G. Kesada, F. Orelyana va boshqa ispanlar Jan. Amerikaning barcha Tinch okean sohilini, And togʻlarini 10° shahri k.dan 40° j. k. kacha, Orinoko, Amazonka, Parana, Paragvay daryolarini ochdilar. Fransuz dengizchilari J. Verratsano (1524), J. Kartye (153435) Shim. Amerikaning sharqiy qirgʻogʻini va SanLavrentiy daryosini, ispan sayyohlari E. Soto va F. Koronado esa Appalachi togʻlarining jan.ni va Qoyali togʻlarning jan.ni, Kolorado va Missisipi daryolarining quyi oqimlarini oʻrgandilar (1540—42).

B.g .k. 2yuz yillik davrining muhim voqealari. Yermakning Gʻarbiy Sibirga yurishidan (1581—84) keyin va Gaz daryosi boʻy i da Mangazeya shahriga (1601) asos solingandan soʻng rus sayyoh (yoʻl bosar)lari Yenisey va Lena daryolari sohillarini oʻrgandilar, Shim. Osiyo hududini kesib oʻtib, Oxota dengizigacha yetib bordilar (1639 yil I. Moskvitin). 17-asr oʻrtalariga kelib Sibirning barcha yirik daryolari va Amur daryosining oqimini (K. Kurochkin, I. Perfilyev, I. Rebrov, M. Staduxin, V. Poyarkov, Ye. Xabarov va boshqalar) tekshirdilar. Rus dengizchi sayyohlari esa Osiyoning barcha shim. sohilini aylanib chiqib, Yamal, Taymir, Chukotga ya. o.larini tavsifladilar va Shim. Muz okeanidan Tinch okeanga (Bering boʻgʻozi orqali) oʻtib, Osiyo quruqlik orqali Amerika bilan tutashmaganligini aniqladilar (F. Popov — S. Dejnev ekspeditsiyalari). Golland dengizchisi V. Barens 1594 yil Novaya Zemlya o.ning gʻarbiy qirgʻogʻini va 1596 yil Shpitsbergen o.ni aylanib chikdi. Inglizlar 1576—1631 yillarda Grenlandiyaning gʻarbiy sohilini aylanib oʻtib, Baffin Yerini, Labrador ya. o.ni aylanib, Gudzon qoʻltigʻi qirgʻoqlarigacha bordilar (M. Frobisher, J.Deyvis, G. Gudzon, U. Baffin va boshqalar). Fransuzlar 1609—48 ylarda Shim. Amerikada Shim. Appalachi togʻlarini va Buyuk koʻllarni (S. Shamplen va boshqalar) topdilar. Ispaniyalik L. Torres 1606 yil Yangi Gvineya o.ning jan. qirgʻogʻini aylanib Torres boʻgʻozini ochdi, gollandlar esa V. Yansson, A. Tasman va boshqa 1606—44 yillarda Avstraliya, Tasmaniya va Yangi Zelandiyaning shim., gʻarbiy va jan. qirgʻoqlarini kashf qildilar.

Sharq mamlakatlarida, ayniqsa, Xitoyda bunday kashfiyotlar ancha ilgari boshlangan. Miloddan avvalgi 128 yil xitoylik Chjan Syan Sharqiy Tyanshan etaklari boʻylab borib, Markaziy Tyanshan dovonlaridan oshib, Fargʻona vodiysining Koson shahriga kelgan, soʻngra Qizilqumdan oʻtib, Balxga yetib borgan. Qaytishda Pomir, Singin togʻlaridan oʻtib, 126 yilda vataniga qaytib kelgan (15 ming km yoʻl bosgan). Xitoy sayyohi Syuan Szan 7-asrda 16 yil (629—645) davomida Chjan Syan yoʻlidan yurib, Balx shahrigacha borgan, soʻng Hindukush togʻlaridan oshib, Haybar darasidan oʻtib, Hind vodiysiga chiqqan va Panjobni oʻrgangan, Panjobdan Bengaliyagacha boʻlgan yerlarni kezgan, soʻngra Amudaryo boʻyiga qaytib, Pomir va Qashqar orqali vataniga qaytgan. 689 yil xitoylik I. Szin dengiz boʻylab sayohatga chiqqan. Sumatra o.ga borgan, soʻng Gang mansabiga yetib kelib, 695 yil vataniga qaytgan va koʻrganlarini batafsil yozib qoldirgan.

9—10-asrlarda arablar Eron, Hindiston, Shri Lanka, Turkiston, Oʻrta Osiyoning buyuk togʻlari, Shim. va Jan. Xitoy, Hindixitoy, Indoneziya o.lari, Afrika, Madagaskar o. haqida yetarli maʼlumotga ega boʻlishgan. Faqat Yevrosiyoning shim. ularga uncha aniq emas edi. 10-asrning birinchi yarmida arab sayyohi, olim Masʼudiy butun Gʻarbiy Osiyoni, Turkiston, Kavkaz, Sharqiy Yevropa, Shim. Afrika, Sharqiy Afrikani kezib chiqqan, Yava o. va Xitoyda ham boʻlgan degan maʼlumotlar bor. 13-asr boshida arab geografi va sayyohi Yoqut Hamaviy Oʻrta dengiz, Fors qoʻltigʻi, Eron togʻligi va Turkistonda boʻlgan. Yoqut Hamaviy "Mamlakatlar lugʻati"ni tuzgan. Marokashlik savdogar Abu Abdulloh Ibn Battuta 1325 yil Iskandariyaga kelgan, soʻngra Nil daryosi boʻylab suzib, birinchi sharsharaga (Asvon yaqinida) borgan. Keyin Suriya (Shom), Kichik Osiyo ya. o., Iroq, Makka, Yaman, undan Mozambikka borgan, soʻng Zanjibar o. orqali Hoʻrmuz boʻgʻoziga kelgan, Bahrayn o.laridan oʻtib, Jan. Eronda boʻlgan, u yerdan Misrga qaytgan. Soʻngra Suriya va Kichik Osiyo ya. o. orqali Kora dengiz boʻyiga, Qrimga, Volga daryosi etagi, Axtuba orqali Oltin Oʻrda poytaxti Saroy Berkaga borgan. Keyin Xorazmga, Buxoro, Samarqandga oʻtgan. Jan.ga burilib Amudaryodan oʻtgan, Hindukush togʻlaridan oshib, Hind vodiysiga, Panjobga, Dehliga borgan. 1342 yil Xitoyga bora turib Jan. Hindiston, Shri Lanka, Maldiv o.lariga oʻtgan, undan Xitoyga, Tayvan o.ga borib, 1349 yil vataniga qaytgan. Soʻng Ispaniyaga borgan. Niger daryosi oʻrta oqimiga, Air, Axaggar togʻliklariga (Sahroi Kabirda) borgan. Hammasi boʻlib (quruqlikda va suvda) 130 ming km yoʻl bosgan. U sayohat qilgan mamlakatlar haqida muhim maʼlumotlar qoldirgan.Turkistondan ham jahon geografiya faniga buyuk hissa qoʻshgan olim va sayyohlar chiqqan. Bulardan Muhammad ibn Muso alXorazmiy "Surat alarz" "Yer tasviri" asarini yozgan, 7 iqlimga taʼrif bergan, 537 ta joy nomini yozib qoldirgan. Abu Rayhon Beruniy 1016 yilda Sharkda dastlabki geografik globusni yaratdi. Yer aylanasini anik, oʻlchadi, dunyo haritasini tuzdi, Gʻarbiy yarim sharda quruqlik borligini bashorat qiddi. Nosir Hisrav Magʻrib shahriga, jan.da Nubiya choʻli, Makkagacha, sharkda Moʻlton va Lohur shaharlariga borgan, 15 ming km dan ortiqyoʻl bosgan. Hofizi Abru (14—15-asrlar) Movarounnaxr, Dashti Qipchoq, Xuroson, Iroq, Fors, Ozarbayjon, Eron, Gurjiston, Armaniston, Rus va Shom yerlarida boʻlgan, Hindistonda Gang daryosi qirgʻoqlarigacha bir necha marta borgan. Uning 1417—20 yillarda yozgan geografik asarida dunyoning doyrashaklidagi haritasi zoq Samarqandiy Afanasiy Nikitindan 27 yil avval Hindistonga (Kolikut portiga — hozirgi Kojikode) dengiz yoʻli (Arabiston dengizi) orqali borgan (1441) va Hindiston haqida kitob yozgan. Afrikani aylanib oʻtgan Vasko da Gama Abdurazzoq Samarqandiydan 50 yil keyin shu portga yetib borgan. Sharq geografsayyoh olimlarining kashfiyotlari va yozib qoldirgan kitoblari yevropalik geograf-sayyohlarning jahonshumul geografik kashfiyotlariga asos boʻlgan deyish mumkin.

Tahirov.A
Download 33.96 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling