Ergasheva DilshodaHalimovna


O`quvchilar “Boburnoma” asarining  nafaqat  o`zbek, balki jahon adabiyotining  nodir


Download 1.08 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/6
Sana09.03.2020
Hajmi1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6

O`quvchilar “Boburnoma” asarining  nafaqat  o`zbek, balki jahon adabiyotining  nodir  

namunasi  ekanligi, o`n  ikki  yoshidan, ya’ni taxtga o`tirgan  vaqtidan  umrining  

oxirigacha Movarounnahr, Xuroson,Afg`oniston, Hindiston  kabi mamlakatlarda 

ko`rgan- kechirganlari , guvohi  bo`lgan  voqealarni  olim, davlat arbobi, sayyoh va 

shoir  nigohi   bilan  tasvirlaganligi, shu bois asar barcha fanlar  uchun  manba  bo`la 

olishi,geografik  ma’lumotmi, shaxs tasvirimi, shaharlar tasvirimi  ularni   qiziqarli   

yozilganligi kabi  jihatlarga e’tibor bergan  holda  ijodiy yondashib  insho matnini  

yozishlari     lozim.  

  

 

                    

BOBURNOMA” –O`ZBEK  ADABIYOTINING   NODIR  ASARI 

 

                                                    REJA: I.Kirish .”Boburnoma “-memuar  asar. 

II.Asosiy    qism.  

1.Asardagi   joy nomlari tasviri. 

2.”Boburnoma” asarining  badiiy qiymati. 

III.Xulosa. Asar  bugungi   yosh   kitobxonlar   nigohida. 


 

                                             5-   NAZORAT     ISHI               

INSHO 

 

INSHO MAVZUSI:

  “G`AZAL    SHAYDOSIMAN” 

 

 Maqsad:O`quvchilarning mumtoz adabiyot, she’riyatga  bo`lgan  qiziqishlarini  o`stirish, 

yozma  nutqi, mustaqil  va  ijodiy  fikrlash  ko`nikma- malakalari,imlo va uslubiy 

savodxonliklarini aniqlash. 

 

 

                                           METODIK  TAVSIYA: 

Insho  erkin  mavzudagi   yozma  ish  bo`lganligi  sababli  o`quvchilar  Mashrab, 

Ogahiy , Furqat  asarlaridan, agar  istasa Navoiy, Bobur g`azallaridan o`ziga eng   

yoqadigani haqida yozishi mumkin.  

        Insho yozishdan avval  o`quvchilar  g`azallarda ifodalangan  mazmun-mohoyatni 

yaxshi anglashlari ,qalbga orom  beruvchi, inson hissiyotlariga ta`sir qiluvchi  jihatlari 

nimada ekanligini  ilg`ashlari , g`azallardagi  o`ziga xoslik (masalan:Ogahiyning 

“Mushkin qoshining  hay’ati...”g`azalidagi   harflardan  so`z  yasab , uni  mazmunga , 

tasvirga  tatbiq  etilishi  g`azalning  badiiy   qimmati  va ta’sirchanligini   oshirgan)  

kabi  jihatlar  qanday  yoritilganligiga  e’tibor  qaratishlari  tavsiya etiladi . 

 

                                G`AZAL    SHAYDOSIMAN

 

                                                  Reja: I.Kirish. Alisher  Navoiy –g`azal mulkining     sultoni. 

II.Asosiy    qism.  

1.”Kelmadi” radifli g`azalining    g`oyaviy  yo`nalishi. 

2.Meni   shaydo   qilgan    misralar. 

III.Xulosa.  Shoir g`oyalari   amalda. 

                                            6-   NAZORAT     ISHI      TEST  SINOVI  

9-SINF    ADABIYOT          2-CHORAK    1-VARIANT 

 

 1.Z.M.Boburning  qaysi asarlari topilmagan? 

A.”Harb ishi “,”Musiqa ilmi” 

B.”Volidiya” 

S.”Mubayyin al-zakot” 

D. “Muxtasar” 

 

2. .Z.M.Boburning  saqlanib qolgan ruboiy, g`azallari sonini  toping A.255 ruboiy, 231 g`azal 

B. 119 g`azal, 231 ruboiy 

S.231 g`azal, . 119 ruboiy 

D. 299 g`azal, 255 ruboiy 

3.She`rdagi  tagma`no    bo`lib,shoirning  taqdiri yoki o`ziga xos dunyoqarashini aks 

ettirilgan ichki mazmun   nima? A.Botiniy ma`no 

B,Zohiriy ma`no 

S.Majoziy ma`no 

D.Ilohiy ma`no 

4.Ag`yor kim? 

A.Mashuqa vaslida devona oshiq 

B.Oshiqqa qarshi  g`anim 

S. Mumtoz adabiyotdagi   oshiq obrazi 

D  Mashuqaning vasliga da`vogar bo`lgan boshqa bir oshiq 

 

5Amir Temur ning   qaysi   bog`ida  Hindiston  urushi  tasviri tushirilgan? (“Boburnoma”asarida) 

A.Bog`I Bo`lduru      rB. Ko`ksaroy       S. Bog`I Dilkusho            D. Bog`I     Shamol 

6.O`zbek   adabiyotida qanday memuar asar turlari uchraydi? 

A.Zamonaviy memuar, tarixiy memuar 

B. tarixiy memuar, badiiy memuar 

S. . tarixiy memuar ,zamonaviy memuar 

D. , badiiy memuar, zamonaviy memuar 

 

7.Ey  gul , meni zor etmaki husning chamanida,  Ko`zni yumub ochquncha , bu gulzor topilmas.    Ushbu misralar muallifi kim? 

A.Furqat 

B.Ogahiy 

S.Mashrab 

D.Z.M.Bobur 

8.Mashrab Bozor Oxund va Ofoq   xo`ja ta`limidan  nimalarni o`rgandi? 

A.Har bir qalbga kirib borishni, ko`ngilda ishq binosini  qurishni  va bu binoga Olloh ishqini 

naqshlashni o`rgandi. 

B.Toshdan metin nafs   tog`ini yanchishni , ko`ngilda ishq binosini  qurishni  va bu binoga 

Olloh ishqini naqshlashni o`rgandi. 

S.Doimo Olloh ishqi bilan yashab   uning vasliga intilishni 

9.  Tabiat  manzaralari,  jonzotlar,  hayotdagi  turli  tushunchalarning  insonga  xos  xususiyatlari 

bilan berilishi she’riyat ilmida niam deyiladi? 

A) Tashxis san’ati           B) Tajnis san’ati  S) Iqror san’ati                D) Tanosub san’ati 

10. “G`azal” so`zining  lug`aviy ma’nosi nima? 

A)  Kuy,  qo`shiq                B)  Dil  taronasi      S)Oshiqona  so`z  ,ayollarga  xushomad      D)  Dardli 

ohang 

11.Turkiston  xonlarining  keyingi  vakili  Xudoyorxon  davridagi  o`zboshimchaliklar  aks ettirilgan asarni belgilang. 

A) “O`tkan kunlar”           B) “Mehrobdan chayon”  S)” Padarkush”                  D) “Zaharli 

hayot” 

12.Tarixiy asarlarni belgilang. A) “Mehrobdan chayon”, “Uch yulduz”, “Sarob”    B) “Ulug`bek xazinasi”, “Qora kamar” 

S)  “Yulduzli  tunlar”,“Avlodlar  dovoni”,  “Navoiy”      D)  “Qutlug`  qon”,  “O`tmishdan 

ertaklar”, “O`tgan kunlar”. 


13.Tasavvuf tariqati vakillarining yagona maqsadlari nimadan iborat? 

A) Nafsdan tiyilish           B) Ko`ngilni yuksaltirish  S) Ruhni poklash              D) Olloh 

vasliga vosil bo`lish 

14. “Ilohi, har kuning Navro`z bo`lsin” g`azalining muallifi kim? 

A) A.Navoiy            B) Shermuhammad Munis     S) Furqat                  D) Ogahiy 

15. Ogahiyning siyosat va davlat masalalari bayon etilgan pandnoma asarini aniqlang. 

A) “Tavizul oshiqin”         B) “Qasidai nasihat”  S) “Firdavsul iqbol”           D) “Zubbatul 

tavorix” 

16. Shoir Furqatning hayot yo`li, dunyoqarashi haqidagi asarni belgilang. 

A) “To`y tavsifi”  B) “Sarguzashtnoma”   S) “Vistavka xususida” D) “Gimnaziya” 

17. “……. Bori nozik panjalar oltin uzukdin zebnok,  

       Qo`l bilar uzukdin muzayyan nuqradin og`izga chang”  

   Ushbu misralar muallifi kim? 

A) Mahrab             B) Ogahiy         S) Navoiy        D) Furqat 

18. Ogahiyning tarixiy asarlarini toping? 

A) “Kaykovus”, “Ta’viz ul- oshiqin”   B) “Zubdat ul - tavorix”, “Jome ul – voqeoti sultoniy” 

S) “Firdavsul iqbol”, “Ta’viz ul- oshiqin”    D) A va S javoblar to`g`ri 

19. “Sarguzashtnoma” asari mavzusini belgilang 

A) Sayohat xususida        B) Fantastik asar        S) Tarjimayi hol    D) Hikoyatlar to`plami 

20.“Men  to`grilik  orqasida  bosh  ketsa  “ih”  deudirgan  yigit  emasman”,  degan  ijodkor  kim 

edi? 

A) Fitrat    B) Cho`lpon   S) Qodiriy   D) Oybek 21. Ogahiy tarjima qilgan asarlarni toping. 

A) “Zubdat ul-tavorix”, “Yusuf va Zulayxo”, “Haft paykar”.B) “Gulshani davlat”, “Shoh va 

gado”, “Jome ul-voqeoti sultoni”. 

S)  “Qobusnoma”,  “Haft  paykar”,  “Guliston”,  “Shoh  va  gado”,  “Yusuf  va  Zulayxo”,  D) 

“Zubdat ul-tavorix”, “Yusuf va Zulayxo”, “Volidiya”. 

22.Ilmiy adabiyotlarda g`azalning hajmi qancha deb qayd etilgan. 

A) 2 baytdan 20 baytgacha       B) 4 baytdan 16 baytgacha S) 6 baytdan 26 baytgacha       D) 

3 baytdan 19 baytgacha  

23. 1913-yilda o`zbekcha nashr qilingan gazeta nomlarini toping. 

A) “Sadoyi Turkiston”, “Samarqand”, “Oina”   B) “Jumhuriyat”, “Turkiston”, “Inqilob”. 

S) “Oina”, “Rahbar”, “Toshkent oqshomi”.  D) “Jimhuriyat”, “Mushtum”, “Tasvir”. 

24. “O`tkan kunlar” romanidan olingan ushbu parchada kimning tasviri berilgan? 

Tanchaning  to`rida  devorga  suyanib,  avrasiga  qora  movut  surilgan  sovsar  po`stin  kiyib  bir 

kishi o`lturadir. Bu kishi - … 

A) Otabek.         B) Homid              S) Mirzakarim qutidor            D) Yusufbek hoji 

25.Furqatning lirikasi qanday janrlardan iborat? 

A) G`azal, masnaviy, muxammas, musaddas, mustazod.    B) Tuyuq, masnaviy, muxammas, 

musaddas, mustazod. S)  G`azal,  masnaviy,  ruboiy,  musaddas,  qit’a.            D)  G`azal,  murabba’,  muxammas,  fard, 

mustazod. 

 

 

  

9-SINF ADABIYOT   2-CHORAK     TEST      1-VARIANT  

 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  1

111

111

111

222

222

A  B  B  D  S  B  D  B  A  S  A  S  D  D  B  B  D  B  A  S  S  D  A  S  A  

 

9-SINF ADABIYOT   2-CHORAK     TEST      2-VARIANT  

1. Ogahiyning tarixiy asarlarini toping? 

A) “Kaykovus”, “Ta’viz ul- oshiqin”   B) “Zubdat ul - tavorix”, “Jome ul – voqeoti sultoniy” 

S) “Firdavsul iqbol”, “Ta’viz ul- oshiqin”    D) A va S javoblar to`g`ri 

2. “Sarguzashtnoma” asari mavzusini belgilang 

A) Sayohat xususida        B) Fantastik asar        S) Tarjimayi hol    D) Hikoyatlar to`plami 

3.“Men to`grilik orqasida bosh ketsa “ih” deudirgan yigit emasman”, degan ijodkor kim edi? 

A) Fitrat    B) Cho`lpon   S) Qodiriy   D) Oybek 

4. Ogahiy tarjima qilgan asarlarni toping. 

A) “Zubdat ul-tavorix”, “Yusuf va Zulayxo”, “Haft paykar”.B) “Gulshani davlat”, “Shoh va 

gado”, “Jome ul-voqeoti sultoni”. 

S)  “Qobusnoma”,  “Haft  paykar”,  “Guliston”,  “Shoh  va  gado”,  “Yusuf  va  Zulayxo”,  D) 

“Zubdat ul-tavorix”, “Yusuf va Zulayxo”, “Volidiya”. 

5.Ilmiy adabiyotlarda g`azalning hajmi qancha deb qayd etilgan. 

A) 2 baytdan 20 baytgacha       B) 4 baytdan 16 baytgacha S) 6 baytdan 26 baytgacha       D) 

3 baytdan 19 baytgacha  

6. 1913-yilda o`zbekcha nashr qilingan gazeta nomlarini toping. 

A) “Sadoyi Turkiston”, “Samarqand”, “Oina”   B) “Jumhuriyat”, “Turkiston”, “Inqilob”. 

S) “Oina”, “Rahbar”, “Toshkent oqshomi”.  D) “Jimhuriyat”, “Mushtum”, “Tasvir”. 

7. “O`tkan kunlar” romanidan olingan ushbu parchada kimning tasviri berilgan? 

Tanchaning  to`rida  devorga  suyanib,  avrasiga  qora  movut  surilgan  sovsar  po`stin  kiyib  bir 

kishi o`lturadir. Bu kishi - …A) Otabek.         B) Homid              S) Mirzakarim qutidor            

D) Yusufbek hoji 

8. .Z.M.Boburning  saqlanib qolgan ruboiy, g`azallari sonini  toping 

A.255 ruboiy, 231 g`azal    B. 119 g`azal, 231 ruboiyS.231 g`azal, . 119 ruboiy 


D. 299 g`azal, 255 ruboiy 

9.She`rdagi  tagma`no    bo`lib,shoirning  taqdiri yoki o`ziga xos dunyoqarashini aks 

ettirilgan ichki mazmun   nima? 

A.Botiniy ma`no 

B,Zohiriy ma`no 

S.Majoziy ma`no 

D.Ilohiy ma`no 

10.Ag`yor kim? 

A.Mashuqa vaslida devona oshiq 

B.Oshiqqa qarshi  g`anim 

S. Mumtoz adabiyotdagi   oshiq obrazi 

D  Mashuqaning vasliga da`vogar bo`lgan boshqa bir oshiq   

11.Amir Temur ning   qaysi   bog`ida  Hindiston  urushi  tasviri tushirilgan? 

(“Boburnoma”asarida) 

A.Bog`I Bo`ldurur 

B. Ko`ksaroy 

S. Bog`I Dilkusho 

D. Bog`I   Shamol 

12.O`zbek   adabiyotida qanday memuar  sar turlari uchraydi? 

A.Zamonaviy memuar, tarixiy memuar 

B. tarixiy memuar, badiiy memuar 

S. . tarixiy memuar ,zamonaviy memuar 

D. , badiiy memuar, zamonaviy memuar 

 

13.Ey  gul , meni zor etmaki husning chamanida,  Ko`zni yumub ochquncha , bu gulzor topilmas.    Ushbu misralar muallifi kim? 

A.Furqat      B.Ogahiy        S.Mashrab        D.Z.M.Bobur 

14.Mashrab Bozor Oxund va Ofoq   xo`ja ta`limidan  nimalarni o`rgandi? 

A.Har bir qalbga kirib borishni, ko`ngilda ishq binosini  qurishni  va bu binoga Olloh ishqini 

naqshlashni o`rgandi. 

B.Toshdan metin nafs   tog`ini yanchishni , ko`ngilda ishq binosini  qurishni  va bu binoga 

Olloh ishqini naqshlashni o`rgandi. 

S.Doimo Olloh ishqi bilan yashab   uning vasliga intilishni 

15.Tabiat manzaralari, jonzotlar, hayotdagi turli tushunchalarning insonga xos xususiyatlari 

bilan berilishi she’riyat ilmida niam deyiladi? 

A) Tashxis san’ati           B) Tajnis san’ati  S) Iqror san’ati                D) Tanosub san’ati 

16. “G`azal” so`zining  lug`aviy ma’nosi nima? 

A)  Kuy,  qo`shiq                B)  Dil  taronasi      S)Oshiqona  so`z  ,ayollarga  xushomad      D)  Dardli 

ohang 


17.Turkiston  xonlarining  keyingi  vakili  Xudoyorxon  davridagi  o`zboshimchaliklar  aks 

ettirilgan asarni belgilang. 

A) O`tgan kunlar           B) Mehrobdan chayon  S) Padarkush                  D) Zaharli hayot 

18.Tarixiy asarlarni belgilang. 

A) “Mehrobdan chayon”, “Uch yulduz”, “Sarob”    B) “Ulug`bek xazinasi”, “Qora kamar” 

S)  “Yulduzli  tunlar”,“Avlodlar  dovoni”,  “Navoiy”      D)  “Qutlug`  qon”,  “O`tmishdan 

ertaklar”, “O`tgan kunlar”. 


19.Tasavvuf tariqati vakillarining yagona maqsadlari nimadan iborat? 

A) Nafsdan tiyilish           B) Ko`ngilni yuksaltirish  S) Ruhni poklash              D)  Olloh 

vasliga vosil bo`lish 

20. “Ilohi, har kuning Navro`z bo`lsin” g`azalining muallifi kim? 

A) A.Navoiy            B) Shermuhammad Munis     S) Furqat                  D) Ogahiy 

21. Ogahiyning siyosat va davlat masalalari bayon etilgan pandnoma asarini aniqlang. 

A) “Tavizul oshiqin”         B) “Qasidai nasihat”  S) “Firdavsul iqbol”           D) “Zubbatul 

tavorix” 

22. Shoir Furqatning hayot yo`li, dunyoqarashi haqidagi asarni belgilang. 

A) “To`y tavsifi”  B) “Sarguzashtnoma”   S) “Vistavka xususida” D) “Gimnaziya” 

23. “……. Bori nozik panjalar oltin uzukdin zebnok,  

       Qo`l bilar uzukdin muzayyan nuqradin og`izga chang”  

   Ushbu misralar muallifi kim? 

A) Mahrab             B) Ogahiy         S) Navoiy        D) Furqat 

24.Furqatning lirikasi qanday janrlardan iborat? 

A) G`azal, masnaviy, muxammas, musaddas, mustazod.    B) Tuyuq, masnaviy, muxammas, 

musaddas, mustazod. 

S)  G`azal,  masnaviy,  ruboiy,  musaddas,  qit’a.            D)  G`azal,  murabba’,  muxammas,  fard, 

mustazod. 

25. Bobur aruz vazni haqida qanday asar yozgan? 

A) Musiqa ilmi                   B) Harb ishi            D) Muxtasar 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  111

111

111

122

222

2B  A  S  S  D  A  S  B  B  D  S  B  D  B  A  S  A  S  D  D  B  B  D  A  D                                              7-   NAZORAT     ISHI   INSHO

 

                                                    INSHO   MAVZULARI: 

1.”O`tkan   kunlar “romanidagi   

Otabek , Kumush

  timsollariga  tavsif . 

2.”Kecha   va   kunduz”   romanidagi  

Zebi      

timsoliga    tavsif.  

 

MAQSAD:O`quvchilarning badiiy  adabiyot   o`qishga bo`lgan qiziqishlarini o`stirish, 

yozma nutqi , mustaqil va ijodiy fikrlash  ko`nikma- malakalari,imlo va uslubiy 

savodxonliklarini  aniqlash. 

 

 

                                                        METODIK   TAVSIYA : 

Insho  adabiy  mavzudagi  yozma ish  bo`lib,  o`quvchilar   ikkala  mavzudan  birini , 

o`zlariga yoqqanini  tanlab yozishlari mumkin. Inshoni baholashda  o`quvchilarning  asarlar 

mazmun-mohiyatini anglaganliklari,qahramonlar harakati, ruhiy    kechinmalarini  qay 

darajada  yoritganliklari, haqiqat, hurlik va ezgulik  hamda zulm va jaholat o`rtasidagi kurash    

mohiyatini  tushungan  holda  insho  matnini  yozishlari  tavsiya   qilinadi. 

 


1- mavzu:   “O`tkan kunlar” romanidagi Otabek, Kumush timsollariga tavsif 

                             REJA: 

I. 

Kirish: “O`tkan kunlar” romanining badiiy ahamiyati. 

II. 

Asosiy qism: 

a)     Otabek – o`zbek yigitlariga o`rnak qahramon.. 

b)  Kumush va Zaynab taqdiridagi ziddiyatlar. 

c)  Kumush – ozbek qizlariga xos sharm – hayo timsoli. 

III.  Xulosa.     Otabek, Kumush va zamonamiz yoshlari. 

 

2- mavzu:  “Kecha va kunduz” romanidagi Zebi timsoliga tavsif  

                      REJA: 

1. “Kecha va kunduz” – inson umrining mazmuni to`g`risidagi asar. 

2. Zebi -  xarakteridagi insoniy beg`uborlik. 

3. Zebi – taqdiridagi ziddiyatlar. 

 

 

                                             8-   NAZORAT     ISHI               INSHO INSHO MAVZUSI

:”MIRZO   ULUG`BEK  -  SHOH   VA    OLIM”

 

MAQSAD:O`quvchilarning  badiiy  adabiyot   o`qishga bo`lgan  qiziqishlarini o`stirish, yozma  nutqi , mustaqil  va  ijodiy fikrlash  ko`nikma- malakalari,imlo va uslubiy 

savodxonliklarini  aniqlash 

 

                                                        METODIK   TAVSIYA : 

Adabiy mavzudagi  yozma ish  bo`yicha o`quvchilar reja tuzadilar va shu  asosda   inshoni 

izchil   yoritadilar. 

O`quvchilar  mavzuni to`la  tushunganliklari , davr  voqealari   va  timsollar mohiyatiga kira 

olganliklari, ruhiyat   manzaralarini  yorita  olganliklari, pushaymonlar qurshovida qolgan   

qahramon  xatti-  harakatini qay darajada   tushunganliklarini ifodalab insho matnida ijodiy 

fikrlarini   yoritishadi.                                     MIRZO   ULUG`BEK  -  SHOH   VA    OLIM

 

                                                   REJA: 1.Mirzo Ulug`bek -   ilm-fan  homiysi. 

2.” Ulug`bek  xazinasi”  romanidagi  davr voqealari. 

3.”Ulug`bek  xazinasi”  romanidagi  Ulug`bek  obrazi .  

4.Ulug`bekning   ayanchli   taqdiri. 

 

 

 


                               9-   NAZORAT     ISHI      

TEST   SINOVI 

9-SINF    ADABIYOT          3-CHORAK    1-VARIANT 

 

1.

Cho`lpon ijodiga mansub she`riy to`plam qaysi? 

A.  “Maysalarni  ayoz urganda ”    B. “Kuz  taronalari” 

  S. “Ko`ngil”                              D. “Buloqlar” 

2.  Muhabbat osmonida  go`zal Cho`lpon  edim , do`stlar,  Quyoshning  nuriga  toqat qilolmay yerga botdim-ku. 

Ushbu  misralar cho`lponning qaysi she`ridan olingan? 

A.”Ko`ngil”  B.”Kishan”    S. “Vijdon erki”             D.”Qalandar ishqi” 

3.Oybekning 30-yillard qanday dostonlar yaratgan? 

A. “Dilbar – davr qizi” , “Baxtigul va Sog`indiq”,”O`ch”,”Navoiy” 

B.”Mahmud Tarobiy ”,”Ulug` yo`l”,”Nur qidirib” 

S.”Bolalik”,”Bola Alisher” , “Dilbar – davr qizi” 

D.“Ulug` yo`l”,”Nur qidirib”, “Baxtigul va Sog`indiq” 

4.Quyoshga  bir savat gul tutib xursand. Ushbu misra  qaysi she`rdan olingan? 

A.”Bahor”             B. “Na`matak”     S.”Tog` sayri”       D.” O`n ikki  buloq” 

5.Cho`lponning   qaysi    she`rlarida    Vatan, xalq, ozodlik,  va erk uchun kurashni 

hayot mazmuni deb bilgan , yurt ozodligi yo`lida jonini  tikkan jo`mard shoir 

kechinmalari o`z ifodasini topgan? 

A.”Vijdon erki” ,”Kishan” ,”  Qalandar ishqi”     B.” ,”Kishan” ,”Vijdon erki” ,”Bahor”        

S.”Ko`ngil”,”Buzilgan   o`lkaga” ,”Yong`in”   D.” Buzilgan   o`lkaga” ,”Yong`in”,” Bahor” 

6.Cho`lponning   “Yong`in” she`rida  keltirilgan  epigrafni toping. 

A.Hamal keldi, amal keldi. 

B.Podalarning yaylovida bo`rilar. 

S.Tabiatning butun yomon tomoni  

   Shu o`lkaga faqat jilva qildimi? 

D.Talanmagan , yiqilmagan yer yo`q, 

    Go`daklar  nayza boshida 7.Cho`lponning    pyesalari   nomini   toping. 

A.” Do`xtor Muhammadiyor” ”,”Cho`rining   isyoni”,”Yorqinoy”, “Yana uylanaman”, 

”O`rtoq  Qarshiboyev” ,”Hujum” 

B.”Adabiyot parchalari” .”Halil tarang”,”Cho`rining   isyoni”,”Yorqinoy”, “Yana 

uylanaman”, ”O`rtoq  Qarshiboyev” 

S.”Halil tarang”,”Cho`rining   isyoni”,”Yorqinoy”, “Yana uylanaman”, ”O`rtoq  

Qarshiboyev” ,”Hujum” 

  D.”Go`zal yozgichlar” ,” Do`xtor Muhammadiyor”,”Cho`rining   isyoni”,”Yorqinoy”, 

“Yana uylanaman”, ”O`rtoq  Qarshiboyev” 

8.”Intim” so`zining ma`nosini toping 

A.” Eng ichki”,”yashirin”    B.”mahoratli”,  ”   eng tashqi”     S. “ Zarur” ,” Yoniq yurak”  

D.”Alanga”  ,” Namlik” 


9.”Kecha  va kunduz” romanidagi  “...umri to`rt ddevor  orasida    o`tayotgan  ,na 

tirikchilikdan yalchigan “  qahramon kim? 

A. Qurbonbibi    B.Zebinisa    S.Unsin        D.Poshshaxon Download 1.08 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling