Ergasheva DilshodaHalimovna


”O`n  besh-o`n olti orasida bo`lgan qoratir  ,lekin toza, sog`lom yuzli , ko`zlari


Download 1.08 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/6
Sana09.03.2020
Hajmi1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6

10.”O`n  besh-o`n olti orasida bo`lgan qoratir  ,lekin toza, sog`lom yuzli , ko`zlari 

bolalarcha o`ynoq-sho`x , jingalak sochli ,bo`ychan” qiz kim edi? 

  A.  Gulnor       B.Unsin         S. Farog`at           D. Zebinisa 



11.Oybekning “Tog`  sayri”  she`rida  nimalar  ta`zimkor  boshlarini   egishadi? 

A.Qushlar    B. Gullar   S. Maysalar .      D. Tog` shamoli 



12.Oybek  qalamiga mansub tarixiy   dramasi   nomini toping . 

A.” Quyosh qoraymas”   B.” Oltin vodiydan shabadalar”   S.”  Navoiy”   D.”Mahmud 

Torobiy 

13.”Olato`g`anoq      olg`ir  bo`lsa    ham  qarchig`aydek  bo`lmas”  maqoli    qaysi  asarda 

keltirilgan

A.” Qutlug` qon”  romanida  B.” Ulug`bek  xazinasi”  romanida   

S.” Kecha va kunduz ””  romanida     D.” Asrga tatigulik kun””  romanida   

14.Roman qanday   shaklda  yoziladi? 

A.Siyosiy, fantastik       B.Nasriy, nazmiy     S. Adabiy, kitobiy    D. Tarixiy , falsafiy 



15.Ilk romanlar qanday shaklda   yozilgan? 

A. Faqat  sochma  yo`lda  qora so`z bilan.   B. Faqat nazmiy shaklda 

S. Nasriy yobilan oq so`z bilan.         D. Faqat katta harflar bilan toshga yozilgan 

16.Odil   Yoqubovning    so`nggi  asari   qaysi? 

A.” Adolat manzili”  romani    B.” Osiy banda” romani      S.”  Bir koshona sirlari ” asari 

D.” Tilla  uzuk” asari 

17.Ulug`bek  kimni  dorga   osishlaridan   asrab qolgandi? 

A.Nizomiddin Xomushni   B.Shoh malikni  S.Temur Samarqandiyni    D. Sulton Jondorni    



18.” Haj daftari”, “ Yillar armoni”, “ Hakim va  ajal”, “ Najot qal`asi”, ” Jannatga 

yo`l” asarlari muallifi kim? 

A.Cho`lpon                  B. M.Yusuf             S. Oybek             D.A.Oripov 



19.A.Oripov”  Bahor”  she`rida kimga murojaat qilib fikrini yetkazadi? 

A.Tabiatga     B.Onasiga    S.Hamsuhbatiga      D.Insonlar 



20.Ohu bolasi  bu-ohuday boqqan, 

Shervachchada  esa  sherning  shiddati ...  Ushbu   misralar  qaysi  she`rdan  olingan? 

A.”  Sarob”    B.” Bahor”              S.” Genetika”              D.” Kuz  manzaralari” 



21.A.Oripov   “ Genetika”  she`rida  kimga “ Buyuk  bardoshimiz  qolg`usi”   deya  

bashorat qilinadi ? 

A.Ijodkorlarga          B.Kelajak avlodga           S.Buyuk daholarga            D.Onasiga 



22.”Lirika”  atamasi   kim  tomonidan  qachon  fanga  olib  kirilgan? 

A. 1929-yil ingliz  olimi Y.N.Tinyanov 

B. 1925-yil yapon olimi Y.Komastu 

S. 1921-yil rus olimi Y.N.Tinyanov 

D.1931-yil rus olimi  V.Radlov 


23.A.Oripovning “  Sohibqiron”   dramasida   shatranj   ustasi   kim? 

A.Aloviddin   B.Shohruh   mirzo        S.Amir Husayn         D.Qosimbek 



24. A.Oripovning “  Sohibqiron”   dramasida   Temur  davlatni   ushlab turuvchi  uch  

tayanch   sifatida   nimalarni   keltiradi? 

A.Yagona   shoh, sipohiylar, yosh   lashkarboshilar 

B. Yengilmas lashkar, , boy tajriba,chopqir   otlar  

S.Mo`l xazina, yagona shoh, yengilmas lashkar 

D.Keng hudud, boy tajriba , oqil   amaldorlar 

25.V.Shekspirning   qaysi    asari  ketma-ket  sakkiz  marta  nashr etilgan? 

A.”Yoz kechasidagi  tush ” komediyasi 

B.” Makbet ”tragediyasi 

S.”Xatolar  komediyasi” 

D.”Venera va Adonis”dostoni 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1

1



1

1



1



1

1



1



1

1



2



2

2



2



2

2



D  D  A  B  S  D  S  A  A  B  B  D  A  B  A  B  S  D  B  S  B  S  A  S  D 

 

 

 



 

               9-SINF    ADABIYOT          3-CHORAK    2-VARIANT 

1.Ilk romanlar qanday shaklda   yozilgan? 

A. Faqat  sochma  yo`lda  qora so`z bilan.   B. Faqat nazmiy shaklda 

S. Nasriy yo`l bilan oq so`z bilan.         D. Faqat katta harflar bilan toshga yozilgan 

2.Odil   Yoqubovning    so`nggi  asari   qaysi? 

A.” Adolat manzili”  romani    B.” Osiy banda” romani      S.”  Bir koshona sirlari ” asari 

D.” Tilla  uzuk” asari 

3.Ulug`bek  kimni  dorga   osishlaridan   asrab qolgandi? 

A.Nizomiddin Xomushni   B.Shoh malikni  S.Temur Samarqandiyni    D. Sulton Jondorni    



4.” Haj daftari”, “ Yillar armoni”, “ Hakim va  ajal”, “ Najot qal`asi”, ” Jannatga yo`l” 

asarlari muallifi kim? 

A.Cho`lpon                  B. M.Yusuf             S. Oybek             D.A.Oripov 



5.A.Oripov”  Bahor”  she`rida kimga murojaat qilib fikrini yetkazadi? 

A.Tabiatga     B.Onasiga    S.Hamsuhbatiga      D.Insonlar 



6.Ohu bolasi  bu-ohuday boqqan, 

Shervachchada  esa  sherning  shiddati ...  Ushbu   misralar  qaysi  she`rdan  olingan? 

A.”  Sarob”    B.” Bahor”              S.” Genetika”              D.” Kuz  manzaralari” 



7.A.Oripov   “ Genetika”  she`rida  kimga “ Buyuk  bardoshimiz  qolg`usi”   deya  

bashorat qilinadi ? 

A.Ijodkorlarga          B.Kelajak avlodga           S.Buyuk daholarga            D.Onasiga 



8.”Lirika”  atamasi   kim  tomonidan  qachon  fanga  olib  kirilgan? 

A. 1929-yil ingliz  olimi Y.N.Tinyanov 

B. 1925-yil yapon olimi Y.Komastu 

S. 1921-yil rus olimi Y.N.Tinyanov 

D.1931-yil rus olimi  V.Radlov 

9.A.Oripovning “  Sohibqiron”   dramasida   shatranj   ustasi   kim? 

A.Aloviddin   B.Shohruh   mirzo        S.Amir Husayn         D.Qosimbek 



10. A.Oripovning “  Sohibqiron”   dramasida   Temur  davlatni   ushlab turuvchi  uch  

tayanch   sifatida   nimalarni   keltiradi? 

A.Yagona   shoh, sipohiylar, yosh   lashkarboshilar 

B. Yengilmas lashkar, , boy tajriba,chopqir   otlar  

S.Mo`l xazina, yagona shoh, yengilmas lashkar 

D.Keng hudud, boy tajriba , oqil   amaldorlar 

11.V.Shekspirning   qaysi    asari  ketma-ket  sakkiz  marta  nashr etilgan? 

A.”Yoz kechasidagi  tush ” komediyasi 

B.” Makbet ”tragediyasi 

S.”Xatolar   komediyasi    ” 

D.”Venera  va Adonis ”dostoni 

12.

Cho`lpon ijodiga mansub she`riy to`plam qaysi? 

A.  “Maysalarni  ayoz urganda ”    B. “Kuz  taronalari” 

  S. “Ko`ngil”                              D. “Buloqlar” 

13.  Muhabbat osmonida  go`zal Cho`lpon  edim , do`stlar,  

Quyoshning  nuriga  toqat qilolmay yerga botdim-ku. 

Ushbu  misralar cho`lponning qaysi she`ridan olingan? 

A.”Ko`ngil”  B.”Kishan”    S. “Vijdon erki”             D.”Qalandar ishqi” 

14.Oybekning 30-yillard qanday dostonlar yaratgan? 

A. “Dilbar – davr qizi” , “Baxtigul va Sog`indiq”,”O`ch”,”Navoiy” 

B.”Mahmud Tarobiy ”,”Ulug` yo`l”,”Nur qidirib” 

S.”Bolalik”,”Bola Alisher” , “Dilbar – davr qizi” 

D.“Ulug` yo`l”,”Nur qidirib”, “Baxtigul va Sog`indiq” 

15.Quyoshga  bir savat gul tutib xursand. Ushbu misra  qaysi she`rdan olingan? 

A.”Bahor”             B. “Na`matak”     S.”Tog` sayri”       D.” O`n ikki  buloq” 

16.Cho`lponning   qaysi    she`rlarida    Vatan, xalq, ozodlik,  va erk uchun kurashni 

hayot mazmuni deb bilgan , yurt ozodligi yo`lida jonini  tikkan jo`mard shoir 

kechinmalari o`z ifodasini topgan? 

A.”Vijdon erki” ,”Kishan” ,”  Qalandar ishqi”     B.” ,”Kishan” ,”Vijdon erki” ,”Bahor”        

S.”Ko`ngil”,”Buzilgan   o`lkaga” ,”Yong`in”   D.” Buzilgan   o`lkaga” ,”Yong`in”,” Bahor” 

17.Cho`lponning   “Yong`in” she`rida  keltirilgan  epigrafni toping. 

A.Hamal keldi, amal keldi. 

B.Podalarning yaylovida bo`rilar. 

S.Tabiatning butun yomon tomoni  

   Shu o`lkaga faqat jilva qildimi? 


D.Talanmagan , yiqilmagan yer yo`q, 

    Go`daklar  nayza boshida 



18.Cho`lponning    pyesalari   nomini   toping. 

A.” Do`xtor Muhammadiyor” ”,”Cho`rining   isyoni”,”Yorqinoy”, “Yana uylanaman”, 

”O`rtoq  Qarshiboyev” ,”Hujum” 

B.”Adabiyot parchalari” .”Halil tarang”,”Cho`rining   isyoni”,”Yorqinoy”, “Yana 

uylanaman”, ”O`rtoq  Qarshiboyev” 

S.”Halil tarang”,”Cho`rining   isyoni”,”Yorqinoy”, “Yana uylanaman”, ”O`rtoq  

Qarshiboyev” ,”Hujum” 

  D.”Go`zal yozgichlar” ,” Do`xtor Muhammadiyor”,”Cho`rining   isyoni”,”Yorqinoy”, 

“Yana uylanaman”, ”O`rtoq  Qarshiboyev” 

19.”Intim” so`zining ma`nosini toping 

A.” Eng ichki”,”yashirin”    B.”mahoratli”,  ”   eng tashqi”     S. “ Zarur” ,” Yoniq yurak”  

D.”Alanga”  ,” Namlik” 

20.”Kecha  va kunduz” romanidagi  “...umri to`rt ddevor  orasida    o`tayotgan  ,na 

tirikchilikdan yalchigan “  qahramon kim? 

A. Qurbonbibi    B.Zebinisa    S.Unsin        D.Poshshaxon 



21.”O`n  besh-o`n olti orasida bo`lgan qoratir  ,lekin toza, sog`lom yuzli , ko`zlari 

bolalarcha o`ynoq-sho`x , jingalak sochli ,bo`ychan” qiz kim edi? 

  A.  Gulnor       B.Unsin         S. Farog`at           D. Zebinisa 



22.Oybekning “Tog`  sayri”  she`rida  nimalar  ta`zimkor  boshlarini   egishadi? 

A.Qushlar    B. Gullar   S. Maysalar .      D. Tog` shamoli 



23.Oybek  qalamiga mansub tarixiy   dramasi   nomini toping . 

A.” Quyosh qoraymas”   B.” Oltin vodiydan shabadalar”   S.”  Navoiy”   D.”Mahmud 

Torobiy 

24.”Olato`g`anoq      olg`ir  bo`lsa    ham  qarchig`aydek  bo`lmas”  maqoli    qaysi  asarda 

keltirilgan

A.” Qutlug` qon”romanida  B.”Ulug`bek  xazinasi”romanida   

S.” Kecha va kunduz ” romanida     D.” Asrga tatigulik kun” romanida   

25.Roman qanday   shaklda  yoziladi? 

A.Siyosiy, fantastik       B.Nasriy, nazmiy     S. Adabiy, kitobiy    D. Tarixiy, falsafiy 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1



1



1

1



1



1

1



1



1

1



2



2

2



2



2

2



A  B  S  D  B  S  B  S  A  S  D  D  D  A  B  S  D  S  A  A  B  B  D  A  B 

 

 

                            10-   NAZORAT     ISHI               INSHO 



INSHO MAVZUSI

:”OTELLO   TIMSOLIGA  TAVSIF “ 



 

                                                        MAQSAD: 

O`quvchilarning jahon   adabiyoti  namunalarini o`qishga bo`lgan qiziqishlarini   

o`stirish, yozma nutqi, mustaqil  va ijodiy fikrlash  ko`nikma- malakalari, imlo va 

uslubiy savodxonliklarini aniqlash .  

 

                                                          METODIK   TAVSIYA : 

 

Yozma ish adabiy mavzudagi insho bo`lib, mavzu  bo`yicha o`quvchilar reja  tuzadilar va 

shu  asosda  inshoni  izchil   yoritadilar.  

       O`quvchilar   insho  yozishda  asar  qahramonlari  tavsifini,ayniqsa, Otello   tabiatiga   

kira olishlari, ruhiyat manzaralarini to`liq anglaganliklari, fojiaga    sabab  bo`lgan vaziyatni 

mohiyatini tushunishlari,fojiaga sabab Otelloning  g`azabimi, rashkimi yoki oriyatimi  

ekanligini  to`liq   izohlashlari  tavsiya etiladi  

 

                                   OTELLO   TIMSOLIGA  TAVSIF 



  I.Kirish. Chet el adabiyotining   benazir  asari. 

II. Asosiy  qism.  

1.Otello  -samimiy   odam. 

2.Otello  gumonlar  girdobida. 

III. Soddalik va  samimiylikni  suiiste’mol   qilgan  yovuzlik  

 

 

  

 

 



                            11-   NAZORAT     ISHI               INSHO 

INSHO  MAVZUSI:  

”  MANQURTLIK  VA   ZAMONAMIZ YOSHLARI  “ 

MAQSAD:O`quvchilarning jahon   adabiyoti  namunalarini  o`qishga bo`lgan 

qiziqishlarini   o`stirish, yozma nutqi, mustaqil  va ijodiy fikrlash   ko`nikma- 

malakalari, imlo va uslubiy savodxonliklarini aniqlash .  

 

                                         METODIK   TAVSIYA : 

 

Yozma ish adabiy mavzudagi insho bo`lib, mavzu  bo`yicha o`quvchilar  reja  tuzadilar  va 

shu  asosda  inshoni  izchil   yoritadilar.  

    O`quvchilar  Ch. Aytmatovning  turkiy xalqlar  iftixori , jahon adabiyotinng yorqin 

siymolaridan biri ekanligini,“Asrga  tatigulik  kun” romani mazmun- mohiyatini bilishlari, 

asar adibning qalb faryodi, bashariyatning  ma’naviy dunyosini   saqlab qolish yo`llari 

haqidagi   alamli  nidosi  ekanini, asarning  imo-ishoralarga  boyligi , undagi tag  ma`nolarni 

uning timsollari  tabiati misolida anglashga harakat qilishlari, roman va uning qahramonlari 

tabiatini tahlil qilishlari lozim. Insonni ulug`laydigan    jihat uning amali ham, kuchi ham 


emas, balki ajdodlaridan o`tib kelayotgan ezgu qadriyatlarga amal qilishda ekanligiga 

ishonch hosil qilishlari  talab etiladi. 

      Bugungi kun yoshlarining ayrimlari ma’naviy  bo`shliqlari mavjudligi uchun   har xil 

oqimlarga  kirib  yoxud “ommaviy madaniyat” girdobiga   tushib o`zligini   yo`qotib 

bormoqda . Ular ham  manqurtning  bir qiyofasi   desak, mubolag`a   bo`lmaydi.  Har    bir 

o`quvchi  Vatanga, xalqqa  nisbatan xiyonat  hech qachon kechirilmaydigan  gunoh 

ekanligini  anglashi lozim.  Yoshlar  manqurtga  aylanmaslik uchun o`zligini hamisha 

unutmay  Vatan, ota-ona , el-yurt oldida burch tuyg`usini his qilib turmog`i   kerak.  

   Insho mavzusini  yoritishda  ana shu jihatlarga e’tibor qaratib, hayotiy misollar asosida  

fikrlarni dalillash  tavsiya etiladi. 



  

                       MANQURTLIK  VA   ZAMONAMIZ   YOSHLARI  

 

                                          REJA: 



1.Ch.Aytmatov --o`zbek  kitobxonlarining   sevimli yozuvchisi. 

2.”Asrga  tatigulik   kun” romanining    badiiy  qiymati. 

3.Manqurtga  aylanib  o`zligimizdan  mosivo  bo`lmaylik. 

4.Zamonamiz” Sobitjonlarini”to`g`ri   yo`lga  chorlaylik. 

  

                                             12-   NAZORAT     ISHI      TEST  SINOVI  

 

                                  9-SINF    ADABIYOT          4-CHORAK    1-VARIANT 

 

1. “Men   Vatanni sizlardan kam sevmayman shu sevgim tufayli men 13 yil quvg‘inda 



bo‘ldim ” Ushbu tarjimayi hol jahon adabiyotining qaysi vakiliga tegishli? 

A. Haynrix Haynega B. Gyugoga C. Dyumaga D. Jek Londonga  

2. Haynrix Haynening otasi Samson Hayneni o‘z o‘g‘lini qanday kasb egasi bo‘lishini 

istagan? 

A. napolionchi harbiy B. shoir C. amakisi kabi yirik savdogar D. Gegeldik faylasuf 

3. 1827- yil Gamburk shahrida bosilib chiqqan Haynrix Haynening ilk she’riy to‘plamini 

aniqlang. 

A) “Yo‘l lavhalari” B) “Qo‘shiqlar kitobi ” C) “Siliziyab to‘quvchilari” D) “E’tirof” 

4. Haynrix Haynening qaysi asari fransuz siyosiy hayotining o‘ziga xos yilnomasi 

hisoblanadi? 

A) “Lurusiya” B) “Fransuz ishchilari” C) “Romansero” D) “Lyutesiya” .  

5.Pushkinning hayotida ro’y bergan hal qiluvchi voqea qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan? 

A) 1817- yil letseyni bitirishi B) 1811- yilda Sank- Peterbrg yaqinidagi Sarskoye selo 

impiratorlik letseyiga qabul qilinishi C) mashhur shoir Jukovuskiy bilan tanishishi D) barcha 

javoblar to‘g‘ri 

6. Pushkin Fransuz tilini qayerda o‘rganadi? 

A) litseyda B) gimnaziyada C) oilada D) barchasi  

7. Pushkin 1830- yil yozib tugallangan asari qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan? 

A) “Kapitan qizi” B) “Yevgeniy Onegin” dostonini yozib tugallaydi C) she’riy to‘plami 

nashr etiladi D) A, B 

8. Pushkinning ijodi qaysi o‘zbek adiblari tomonidan o‘zbekchalashtirgan? 


A) Cho‘lpon, G‘.G‘ulom, U.Azim B) Oybek, Mirtemir, Erkin Vohidov C) Abdulla Oripov, 

Muhammad Ali D) barchasi  



9.A.Oripovning “  Sohibqiron”   dramasida   shatranj   ustasi   kim? 

A.Aloviddin   B.Shohruh   mirzo        S.Amir Husayn         D.Qosimbek 



10. A.Oripovning “  Sohibqiron”   dramasida   Temur  davlatni   ushlab turuvchi  uch  

tayanch   sifatida   nimalarni   keltiradi? 

A.Yagona   shoh, sipohiylar, yosh   lashkarboshilar 

B. Yengilmas lashkar, , boy tajriba,chopqir   otlar  

S.Mo`l xazina, yagona shoh, yengilmas lashkar 

D.Keng hudud, boy tajriba , oqil   amaldorlar 

11.V.Shekspirning   qaysi    asari  ketma-ket  sakkiz  marta  nashr etilgan? 

A.”Yoz kechasidagi  tush ” komediyasi 

B.” Makbet ”tragediyasi 

S.”Xatolar   komediyasi    ” 

D.”Venera  va Adonis ”dostoni 

12.

Cho`lpon ijodiga mansub she`riy to`plam qaysi? 

A.  “Maysalarni  ayoz urganda ”    B. “Kuz  taronalari” 

  S. “Ko`ngil”                              D. “Buloqlar” 

13.  Muhabbat osmonida  go`zal Cho`lpon  edim , do`stlar,  

Quyoshning  nuriga  toqat qilolmay yerga botdim-ku. 

Ushbu  misralar Cho`lponning qaysi she`ridan olingan? 

A.”Ko`ngil”  B.”Kishan”    S. “Vijdon erki”             D.”Qalandar ishqi” 

14.Oybekning 30-yillard qanday dostonlar yaratgan? 

A. “Dilbar – davr qizi” , “Baxtigul va Sog`indiq”,”O`ch”,”Navoiy” 

B.”Mahmud Tarobiy ”,”Ulug` yo`l”,”Nur qidirib” 

S.”Bolalik”,”Bola Alisher” , “Dilbar – davr qizi” 

D.“Ulug` yo`l”,”Nur qidirib”, “Baxtigul va Sog`indiq”r  

15. Ch.Aytmatov ertak qo‘shiqlarning bitmas tuganmas manbai deb kimni ta`riflaydi? 

A) otasi B) onasini C) buvisi D) barchasi  

16. “Belkin qissalari” “Toppon xonim” asarlari muallifi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan? 

A) Pushkin B) Haynrix Hayne C) Jukovskiy D) barchasi to‘g‘ri 

17. “Ruslan va Ludmila” “Mis chavondoz” dostonlarini o‘qigan adib Jukovskiy unga 

shunday baho beradi bu esa … 

A) Pushkinning shoir sifarida to‘liq tan olinishi edi B) Pushkinning surgun qilinishi edi C) 

Rossiya bilan ilk bor yaqinlashishi edi D) barcha javoblar to‘g‘ri 

18. Haynrix Hayne qaysi asarida hayvonlar timsoli vositasida tepsa tebranmas yurt ravnaqi 

uchun biror narsa qilishga qodir bo‘lmagan yurtdoshlarini ayovsiz hajv etadi? 

A) “Fransuz ishchilari” B) “Atta Troll” C) “Ramonsero” D) “Lyutessiya” 

19. Haynrix Haynening asarlari kim tomonidan o‘zbekchalashtirilgan? 

A) Mertimir, Abdulla she’r, H.Sultonov B) Cho‘lpon va Oybek C) H.Sultonov D) A, B 

20. Haynrix Haynening qaysi kitobidaga yozgan so‘zboshisida “Men vatanni sizlardan kam 

sevmayman. Shu sevgim tufayli men 13- yil quvg‘unda bo‘ldim” deb takidlaydi? 

A) “Qullar kemasi” B) “Atta Troll” C) “Germaniya Qish ertagi” D) “Lyutessiya” 

21. Haynrix Haynening “Sileziya to‘quvchilari” she’rida qanday holat tasvirlangan? 



A) achchiq hayotiy haqiqat butun shafqatsizliklar B) millat ruhiyati C) vatanda turub 

vatansiz turgan xalq D) barcha javoblar 

22. Haynrix Hayne o’zining qaysi asarida mamlakat xalqning ahvolini mardonalik bilan 

xolis taftish qila oladi? 

A) “Qo‘shiqlar kitobi” B) “Yo‘l lavhalari” C) “Firansuz ishchilari” D) “Atta Troll” 

23. Haynrix Haynening Berlin universitetida qaysi soha bo‘yicha ta’lim oladi? 

A) filologiya B) iqtisodchi C) huquqshunos D) aktoyrlik 

24. Insondagi insoniy qiyofani belgilovchi asosiy ko‘rsatkichlar qaysi qatorda to‘g‘ri 

berilgan? 

A) o‘zlikni anglash B) o‘zgani anglash C) tarixiy ildizlarni bilish D) A, B, C 

25. Tarixiy ildizlarni bilish undan faxrlanish insonga xos qanday xislatlarni belgilaydi? 

A) insoniy qiyofani B) etnografiya C) ehtiroslarni D) tarixiy haqiqatni 

 

 

              9-SINF    ADABIYOT          4-CHORAK    2-VARIANT 



 

1. “Musibatnoma” muallifi G.Narikatsi qaysi xalq vakili edi? 

A. Ozarbayjon B. Arman C. Ingliz D. Rus 

2. Qaysi yozuvchi o‘z romani haqida ko‘nglimning eng tubidagi yuksak ezgu tuyg‘ular bu 

romanda ifoda etilgan deb tariflaydi? 

A) G.NarikatsiB) Chingiz Aytmatov C) Pushkin D) A, B 

3. Chingiz Aytmatovning buyuk yozuvchi ekanini qanday anglash mumkin? 

A) siyosatdan tamomila yiroq ekanidan B) san’atni qadrlashdan C) asarlarida tasvirlangan 

haqiqiy hayot manzarasidan D) A, B 

4. Chingiz Aytmatov siyosatdan yiroqligini “Asrga tatigulik kun” romanining qaysi 

qahramoni misolida isbotlaydi? 

A) Sobitjon B) Edegiy C) Nayman ona D) Kazangap 

5. Haynrix Hayne haqida bildirilgan fikr qaysi javobda to‘g‘ri berilgan? 

A) XIX asr adabiyotining yirik vakili, samimiy ko‘ngil she’riyatida siyosiy hajviy tanqidni 

ustalik bilan qo‘sha olgan haqgo‘y shoir B) Umr bo‘yi g‘oyat notinch va tartibsiz yashagan 

shoir C) XIX asr nemis adabiyotining haqiqiy qirralarini ochishga sabab bo‘lgan shoir D) U 

havaskor shoir bo‘lib, bolalardek xayolparast kishi edi 

6. Haynrix Hayne qanday oilada tavallud topgan? 

A) oddiy oilada B) savdogar yaxudiy oilasida C) etikdo‘z oilasida D) tarixchi oilasida 

7. Haynrix Hayne shunday buyuk inson bo‘lib yetishishida kimning tarbiyasi muhim rol 

o‘ynagan? 

A) amakisi Solomon B) otasi Lomson Hayne C) onasi Betti D) barcha javoblar to‘g‘ri 

8. Haynrix Haynening ota-onasi uni harbiy qilish fikridan qaytishiga nima sabab bo‘lgan? 

A) harbiy amakisining o‘limi B) Napoleonning mag‘lubiyati C) Savdoning yaxshilanishi D) 

Haynening qiziqmasligi 

9. 1827- yilda Haynrix Haynening qaysi kitobi nashr etilgan? 

A) “Yo‘l lavhalar” B) “Qullar kemasi” C) “Qo‘shiqlar kitobi” D) “Sileziya to‘quvchilari” 

10. Bu kitobda, Haynrix Hayne mamlakat va xalqning, aholining mardonalik bilan holis 

taftish qila oladigan ijodkor sifatida namoyon bo‘ldi. Yuqoridagi jumlalar uning qaysi kitobi 

haqida? 


A) “Qo‘shiqlar kitobi” B) “Yo‘l lavhalar” C) “Qish ertagi” D) “Romansero” 

11. Haynrix Hayne 1830- yilda nima uchun Fransiyaga ketishga majbur bo‘ldi? 



A) uning to‘g‘ri so‘zligi, o‘zini o‘ylovchi hukmdorlarga yoqmaganligi B) Sog‘ligining 

yomonlashuvi C) ota-onasining ayblanishi D) uning asarlari o‘sha yerda qadr topdi 

12. Qaysi shoir yaxshigina pul topganu, qo‘li ochiqligi sababli doimo qarz bo‘lib yurgan? 

A) Pushkin B) H.Hayne C) Dubrovskiy D) Shekspir 

13. Umr bo‘yi g‘oyat notinch va tartibsiz yashagan tengsiz shoirni aniqlang. 

A) H.Hayne B) Pushkin C) V.Shekspir D) to‘g‘ri javob yo‘q 

14. Pushkin qanday tabaqa vakili bo‘lgan? 

A) dvoryan B) dehqon C) pomeshchik D) qirol zotidan bo‘lgan 

15. Pushkinda qanday xislatlar ustivor bo‘lgan? 

A) ko‘ngilchanlik B) uddaburonlik C) qaysarlik va izzattalablik D) shoir tabiatlik 

16. Pushkin “Yevgeniy Onegin” she’riy romanini yozish uchun qancha vaqt sarflagan? 

A) 1 yil B) 2 yil C) 5 til D) 10 yil  

17. Pushkinning 30- yillarda yozgan asarlari to‘g‘ri berilgan qatorni toping. 

1) “Toppon xonim”; 2) “Ruslan va Ludmila”; 3) “Dubrovskiy”; 4) “Yevgeniy Onegin”; 5) 

“Mis chavandoz”; 6) “Belkin qissalari” 

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 6 D) 4, 5, 6 

18. Sukut qilmoq bo‘lgandim avval. 

Ishoningiz, uyalganim – siz 

Sira bilmas edingiz, esiz. 

Gar umidim bo‘lsa edi sal, 

Haftada bir bo‘lsa ham yakka, 

Bu qishloqda sizni ko‘rmakka. Ushbu misralar muallifi qaysi qatorda berilgan? 

A) Pushkin B) Shekspir C) H.Hayne D) Abdulla Oripov 

19. Fuzun so‘zining ma’nosi qaysi qatorda berilgan? 

A) yuksak, ko‘rkam B) uzun, davomli C) baland D) hashamdor 

20. Pushkin asarlarida qo‘llangan salon so‘zining ma’nosi qaysi qatorda berilgan? 

A) mayxona B) bazmxona C) mehmonxona D) omborxona 

21. Pushkin asarlarida qo‘llangan Iltizom so‘zining ma’nosi qaysi qatorda berilgan? 

A) intizom, odob B) rangdor C) mungli D) zaruriyat, ehtiyoj 

22. Bizning ovulimizda yetti otasini bilish odatiga qat’iy rioya qilinadi” deya o‘z tarjimai 

holini bayon qilgan shoirni aniqlang. 

A) Mirmuhsin B) Abdulla Oripov C) H.Sharipov D) Ch.Aytmatov 

23. Aytmatov kimni “U men uchun bitmas tuganmas ertak, doston, qadimiy qo‘shiqlarning 

xazinasi edi” deb ta’riflaydi? 

A) onasini B) bobosini C) buvisini D) amakisini 

24. “U ovuldagi hurmatli ayollardan biri edi” Ushbu jumlalarda Ch.Aytmatov kimni 

tariflagan edi? 

A) otasi B) onasini C) buvisi D) amakisi‘ 

25. Chingiz Aytmatovning “Asrga tatigulik kun” romanini o‘zbek tiliga kim tarjima qilgan? 

A) Asil Rashidov B) Abdulla Oripov C) A.Jabborov D) A.Qudbiddin 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1



1



1

1



1



1

1



1



1

1



2



2

2



2



2

2



B  B  D  B  A  B  S  B  S  B  A  A  B  A  S  D  S  A  B  B  B  D  S  S  A 

 

 


 

 

 



 

                        

 

               

Mundarija 

1.  So`zboshi 

2.  9-sinf ona tili fanidan DTS 

3.  Ona tili fanidan  o`quv  yili davomida   olinadigan    nazorat  ishlar jadvali 

4.  9-sinf  ona tili   fanidan   nazorat    ishlari  materiallari  

5.  9-sinf adabiyot fanidan DTS 

6.  Adabiyot fanidan  o`quv  yili davomida   olinadigan    nazorat  ishlar jadvali 

7.9-sinf adabiyot fanidan nazorat  ishlari materiallari 

8.Foydalanilgan adabiyotlar 

9.Mundarija 

 

                 

Foydalanilgan adabiyotlar 

1.Davlat     ta`lim   standartlari 

2.N.Mahmudov, A.Nurmonov, A.Sh.Sobirov.  9-sinf ona tili darsligi.Toshkent  2014-yil   

3. G.Ziyadullayeva,M.Mamadiyeva  “Diktantlar   to`plami “ 

4.G.Ziyadullayeva,M.Mamadiyeva  “ Bayonlar   to`plami” 

5.Islom   Karimov. ”Yuksak   ma`naviyat    yengilmas  kuch” Toshkent 2008- yil  

6. “Hikmatlar   xazinasi” Toshkent “Sharq “ nashriyot i 2015-yil. 

7.N.Erkaboyeva “Ma`ruzalar  to`plami” 2015-yil Davlat     ta`lim   standartlari 

8.Q.Yo`ldoshev,V.Qodirov, J. Yo`ldoshbekov 9-sinf  adabiyot  darsligi. 

Toshkent 2014-yil 

9.D.Yusupova  “Adabiyot nazariyasi”2015-yil. 

 

 

 

 

Tuzuvchi: 



D. Ergasheva - 

Navoiy shahar XTMFMTTEBga qarashli 12- DIUM ona tili va adabiyot fani   

                        o`qituvchisi 

Taqrizchi :  

A. Azimov- 

Navoiy shahar XTMFMTTEBga qarashli 12- DIUM   direktori   

 

F.Djunayev

    Navoiy shahar XTMFMTTEBga qarashli 12- DIUM   O`IBDO` 

 

     A.Komilova  - 



Navoiy shahar XTMFMTTEBga qarashli 12- DIUM  ona tili va adabiyot uslub birlashma 

rahbari 

 

- 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Download 1.08 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling