Eritmalar. Eritmalar nazariyasi. Eritmalarning hossalari. Elektrolitlar eritmalari mavzuning maqsadi


Download 445 b.
Sana22.08.2017
Hajmi445 b.


ERITMALAR. ERITMALAR NAZARIYASI. ERITMALARNING HOSSALARI. ELEKTROLITLAR ERITMALARI


MAVZUNING MAQSADI:

 • Eritmalar nazariyasi bilan tanishtirib, gazlarning suyuqlikda erishi qanday omillarga bog’liqligini ko’rsatish va shu bog’liqliklarni ifodalash uchun qanday qonunlarga asoslanish kerakligini tushinib yetish. Eritmalar ahamiyatini biologik eritmalar misolida ko’rib chiqish.KO’RILADIGAN MASALALAR

 • Bioanorganik va fizkolloid kimyo fani va uninng vazifalari

 • Bioanorganik va fizkolloid kimyo fanining tibbiyotdagi ahamiyati

 • Eritmalar va eritmalarning umumiy hossalari

 • Eruvchanlik va eruvchanlikka ta’sir etuvchi omillar

 • Kuchli va kuchsiz elektrolitlarning hossalari

 • Eritmalarning kolligativ hossalari

 • Diffuziya hodisasiKO’RILADIGAN MASALALAR

 • Diffuziya hodisasi

 • Osmos va osmotik bosim

 • Ideal eritmalarning osmotik bosimini Mendeleyev-Klayperon tenglamasidan foydalanib hisoblash

 • Onkotik bosim

 • Eritma ustidagi bug’ bosimi va Raul qonunlari

 • Kislota va asoslarning protolitik nazariyasi

 • Suvning ionli ko’paytmasi, vodorod va gidroksid ko’rsatkichlari  Genri qonuni

 • = K  P

 • - absorbtsiya koeffitsienti

 • P – gazning bosimi

 • K – gazning tabiatiga bog’liq doimiy

 • Genri-Dalton qonuni

 • i = Ki  Pi

 • I - absorbtsiya koeffitsienti

 • Pi– gazning parsial bosimi

 • Ki – gazning tabiatiga bog’liq doimiyEruvchanlikni begona moddalar mavjudligiga bog’liqligi. Sechenov qonuni

 • Sechenov qonuni: Erigan moddalarning mavjudligi gazlarning suvdagi eruvchanligini kamaytiradi: N

 • --------- = n

 • N0Eritmalarning kolligativ hossalari

 • Eritmalarning osmotik bosimi

 • Eritmalarning to’yingan bug’

 • bosimining pasayishi

 • Eritmalarning muzlash haroratini

 • pasayishi

 • Eritmalarning qaynash haroratini

 • ko’tarilishiOsmos hodisasi yuz berayotgan sistema

 • Erituvchi molekulalarining yarim o’tkazgich membrana orqali bir tomonlana diffuziyasi osmos deyiladiOsmotik bosimni o’lchash uchun moslamaOsmotik bosim. Vant-Goff qonuni

 • Diffuziya tufayli erituvchi molekulalarining idish devorlariga ko’rsatayotgan bosimi osmotik bosim deuiladi.

 • Vant-Goff qonuni: osmotik bosim erigan modda konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional

 •  = CRT - noelektrolitlar eritmalari uchun

 •  = CRT - elektrolitlar eritmalari uchun

 • bu erda: - osmotik bosim, C - eritma konsentratsiyasi, R -universal gaz doimiysi

 • T - absolut harorat, - izotonik koeffitsientTurli hil osmotik bosimli eritmalarPLAZMOLIZGEMOLIZRaul qonunlari

 • P0-P n P0-P n

 • -------- = -------- yoki --------- = ------

 • P0 n + N P0 N

 • Bu erda: P0 - sof erituvchi ustidagi to’yingan bug’ bosimi

 • P - eritma ustidagi bug’ bosimi

 • n, N - erigan modda va erituvchining modda

 • miqdoriEbulioskopiya qonuni

 • Eritmaning qaynash haroratini ortishi erigan moddaning molal konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional:

 • tqayn. = E . m

 • Bu yerda: tqayn. - qaynash haroratining

 • ortishi;

 • E - ebulioskopik doimiy

 • m - eritmaning molal

 • konsentratsiyasiKrioskopiya qonuni

 • Eritmaning muzlash haroratini pasayishi erigan moddaning molal konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional:

 • tmuzlash. = K . m

 • Bu yerda: tmuzlash. - muzlash haroratining

 • pasayishi;

 • K - krioskopik doimiy

 • m - eritmaning molal

 • konsentratsiyasi
Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling