Eslatma. Ikkita matritsani qo’shish yoki ayirish uchun bu matritsalarning tartibi bir xil bo’lishi shart. 1-misol


Download 475.43 Kb.
Pdf ko'rish
Sana03.12.2020
Hajmi475.43 Kb.

1-mavzu. MATRITSA VA ANIQLOVCHILAR 

Matritsalar ustida amallar: qo’shish, ayirish, songa ko’paytirish va ko’paytirish. Eslatma.Ikkita matritsani qo’shish yoki ayirish uchun bu matritsalarning tartibi bir xil bo’lishi shart. 

1-misol. Agar 



1

1

03

2

1A

 va 




1

12

0

32

B

 bo’lsa, B

3

2 ning chiziqli kombinatsiyasini toping. 









3

23

2

60

0

69

4

62

3

36

0

96

2

20

6

42

1

12

0

32

3

11

0

32

1

23

2

BA



15

6

613

4

        

2-misol. Agar 



2

1

46

,

54

2

01

3

BA

 bo’lsaAB va BA hisoblang.  

 

22

2

3

B

A

 ni hisoblaymiz. Ushbu matritsalarda  m=3,  p=q=2,  n = 2  bo‘lgani  uchun ularning ko‘paytirish 

mumkin va ko‘paytma matritsa 

2

3

CAB

 quyidagicha bo‘ladi:               

6

294

2

1019

2

5)

4

(4

1

56

4

2)

2

()

4

(0

1

)2

(

60

2

1)

4

(3

1

16

3

21

4

65

4

20

1

3B

A

23

2

2

A

B

  ni hisoblaymiz. Bunda  B matritsada 

2

,

2

pm

 va  A matritsada  q=3,   n=2.  BA  ko’paytma o’rinli 

bo’lishi uchun p=q bo’lishi kerak edi, lekin 

q

p

 bundan ko’rinadiki ko’paytma o’rinli emas. Masalan  

 




5

?2

2

11

4

?0

2

31

5

?2

4

16

4

?0

4

36

5

42

0

13

2

14

6

23

2

2A

B

. Ya’ni 


A

B

 mavjud emas.    3-misol. Agar

03

2

1A

 bo’lsa, 

2

A

 ni hisoblang. 

 





6

32

7

00

2

33

0

13

0

22

1

32

1

10

3

21

0

32

1

2A

A

A

 Mustaqil bajarish uchun misollar 

Berilgan matritsalarning chiziqli kombinatsiyalarini toping: 

1. 

2

0

13

3

52

1

2A

E

A

 

 

2. 42

0

31

2

21

3

,5

1

32

4

30

1

2,

5

4B

A

B

A

 

AB

 va 

BA

 matritsalar ko’paytmasini hisoblang (agar ular mavjud bo’lsa): 

3. 3

1

01

2

00

1

3,

5

14

2

32

1

02

В

А

 

4. 



0

4

53

2

1,

1

10

2

31

В

А

 

 (AB)C va A(BC) matritsalar ko’paytmasini hisoblang 

5. 





32

1

3,

1

30

2

,1

1

11

C

B

A

   

6. 







3

2

,3

4

12

0

3,

3

51

2

32

1

14

3

05

C

B

A

 

n

A

 matritsani hisoblang 

7. 

10

1

1A8. 

0

0

01

0

00

1

1AANIQLOVCHILAR 

Har  qanday  n-tartibli  kvadrat  A  matritsani  A  matritsaning  aniqlovchisi  (determinant)  deb  nomlangan 

ifoda bilan bog'lanishi mumkin va quyidagicha belgilanadi: 

2-tartibli determinant quyidagicha aniqlanadi 1221

22

1122

21

1211

a

a

a

a

a

a

a

a 3- tartibli determinant quyidagicha aniqlanadi: 

 32

2311

21

3312

31

2213

32

2113

31

2312

33

2211

33

3231

23

2221

13

1211

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

 

1.   “Uchburchaklar” usuli yoki Sarryus qoidasi (3-tartibli determinat).   

2.  Diagonallar usuli (3-tartibli determinatni)  

3.  3-tartibli determinatni birinchi satr elementlari bo’yicha yoyib hisoblash usuli 

32

31

2221

13

3331

23

2112

33

3223

22

1133

32

3123

22

2113

12

11a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a 

4.  n-tartibli determinantni 1-satr bo’yicha yoyish usuli.  

 

ya’ni 


nnn

n

n

n

nn

n

n

n

n

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

A3

1

333

31

223

21

123

2

333

32

223

22

11det

 

 1

2

11

3

3231

1

222

21

11

2

13

32

312

22

2113

1

nn

n

n

n

n

n

n

nn

n

n

n

n

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a 

Agar A matritsaning determinanti 0 bo‘lsa u maxsus matritsa, aks holda maxsusmas matritsa deb ataladi. 1-misol. Ikkinchi tartibli determinantni hisoblang 

4

32

1

  

 

23

2

41

4

32

1

  

 

  

 

2-misol.   3-tartibli determinantni hisoblang: 

0

13

4

51

2

62 

 Uchburchaklar usuli  

 


.

112)

2

()

1

(4

0

16

3

5)

2

()

2

()

1

(1

3

46

0

52

 

 Dioganallar usuli 

  .

112)

2

()

1

(4

0

16

3

5)

2

()

2

()

1

(1

3

46

0

52

 

  Birinchi ustun elementlari bo’yicha yoyib hisoblash usuli 

 

 


 

 


   11232

72

816

2

126

4

23

5

11

2

34

0

16

4

10

5

21

3

51

)

2(

1

03

4

16

1

01

4

52

1

31

2

11

1

 3-misol. Determinantlarning xossalaridan foydalanib quyidagini isbotlang: 

3

33

2

22

1

11

3

33

3

32

2

22

2

11

1

11

c

b

a

c

b

a

c

b

a

y

b

x

a

c

b

a

y

b

x

a

c

b

a

y

b

x

a

c

b

a 

y

b

b

a

y

b

b

a

y

b

b

a

x

a

b

a

x

a

b

a

x

a

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

y

b

x

a

c

b

a

y

b

x

a

c

b

a

y

b

x

a

c

b

a

3

33

2

22

1

11

3

33

2

22

1

11

3

33

2

22

1

11

3

33

3

32

2

22

2

11

1

11

Yuqoridagi  ifodadan  ko’rinadiki  2-determinantning  1-ustuni  3-ustuniga;  3-determinantda  2-ustun  3-ustunga 

proporsional shuning uchun ularning qiymati 0 ga teng bo’ladi. Shu bilan talab qilingan tenglik isbotlandi.  

4-misol. 4-tartibli determinantni satr yoki ustun bo’yicha yoshish yordamida hisoblang. 

1

42

0

25

1

32

2

11

2

03

2    0  raqami  qatnashgan  satr  yoki  ustun  bo’yicha  yoyish  berigan  determinantni  hisoblash  qulaydir.  Shuning uchun biz 1-satr bo’yicha yoyamiz: 

 


 

63

62

0

313

9

24

2

05

1

32

1

12

1

20

2

13

2

11

0

14

0

25

3

22

1

31

4

22

5

12

2

12   

 

 

Mustaqil bajarish uchun misollar 

Ikkinchi tartibli determinantlarni hisoblang va tenglamani yeching. 

1. 

cos

sin


sin

cos
 

2. 

0

12

1

12

x

x

x

x

 

3-tartibli determinantni hisoblang 

3. 

9

87

6

54

3

21

.   

4. 

0

50

4

32

0

10Biror satri yoki ustuni bo’yicha yo’yish orqali 3-tartibli determinantni hisoblang 

5. 

0

00

0

ed

c

b

a

.   

6. 

6

54

1

00

3

21Determinantlarning xossalaridan foydalanib hisoblang 

7. 

1

cossin

1

cossin

1

cossin

2

22

2

22

Determinantni satr yoki ustun bo’yicha yoshish yordamida hisoblang

8. 

0

00

5

43

0

02

2

01

d

c

b

a

. 

 

Download 475.43 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling