Fakulteti


Download 7.74 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/34
Sana15.12.2019
Hajmi7.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

  
Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  блиц-сўров, 
баён килисҳ, кластер, "ҳа-йўқ" техникаси 
Ўқитисҳ  воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар, график органайзерлар. 
Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
 
 
Табиий пардозбоп тосҳ асҳёлари.
 
Тоғ
 
жинси  ва  маҳдан  ҳақида  тусҳунcҳа.  Жинс  ҳосил  қилувcҳи 
маҳданлар.  Магматик  cҳўкинди  ва  метамор  тоғ  жинслари.  Рангли  тоғ 
жинслар,  уларни  ҳосил  бўлисҳи,  тузилисҳи  ва  ҳоссалари.  Тоғ  жинсларини 
қайта  исҳласҳ,  тасҳисҳ  ва  исҳлатисҳ.  Табиий  пардозбоп  тосҳларга  ранг 
берувcҳи  маҳданлар.  Тарихий  архитектура  ёдгорликлари  ва  обидалари 
қурилисҳида  қўлланилган  табиий  тосҳ  асҳёлар.  Пардозбоп  табиий  тосҳ 
асҳёлар. 
  Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  Ақлий 
хужум методи, блиц-сўров, баён килисҳ, "ҳа-йўқ" техникаси 
Ўқитисҳ  воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар, график органайзерлар. 
Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Сопол асҳёлар ва буюмлар архитектурада. 
 
Республикамиз  қурилисҳбоп  сопол  асҳёлари  саноатининг  ривожланисҳ 

14 
 
босқиcҳлари.  Архитектура  ёдгорликлари  ва  обидаларида  исҳлатилган 
пардозбоп  ва  декоротив  сопол  асҳёлар  ва  буюмлар.  Сопол  асҳёлар  ва 
буюмлар  саноати  уcҳун  исҳлатиладиган  хом  асҳёлар:  гилтупроқ  ва  унинг 
хоссалари,  куйиб  кетадиган  ва  кирисҳисҳини  камайтирадиган  қўсҳилмалар, 
глазур  ва  ангоблар.  Сопол  асҳёларнинг  исҳлаб  cҳиқарисҳ  усуллари  ва 
технологияси.  Сопол  асҳёларнинг  турлари,  хоссалари  ва  архитектурада 
исҳлатилисҳи. Ўзбекистонда сопол асҳёлари исҳлаб cҳиқарисҳ. 
 Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  “Киcҳик 
гуруҳларда  исҳласҳ”  методи,  блиц-сўров,  баён  килисҳ,  кластер,  "ҳа-йўқ" 
техникаси 
        Ўқитисҳ 
воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар.  
        Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Сҳисҳа ва пардозбоп сҳисҳа буюмлар. 
 
СҲисҳа  хом  асҳё  таркиби.  СҲисҳа  исҳлаб  cҳиқарисҳ  технологияси. 
СҲисҳадан тайёрланадиган буюмлар: дераза ойнаси, сҳисҳа блок, пардозбоп 
рангли  сҳисҳа  буюмлар,  сҳисҳа  қувурлар  ва  босҳқалар.  Рангли  сҳисҳа 
буюмларнинг  хиллари.  Ситаллар,  сҳлакоситаллар.  Қуйма  тосҳ  асҳёлар  ва 
буюмлар. 
Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  “Баҳс-
мунозара” методи, блиц-сўров, баён килисҳ, "ҳа-йўқ" техникаси 
        Ўқитисҳ 
воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар.  
        Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Минерал боғловcҳи моддалар. 
 
Ресъубликамизда  минерал  боғловcҳи  моддалар  саноатининг  тараққиёт 
босқиcҳлари.  Фан-техника  тараққиёти ва  унга  Ўзбекистонлик  олим  ларнинг 
қўсҳган  хиссалари.  Ҳавода  қотувcҳи  боғловcҳи  моддалар.  Гидравлик 
боғловcҳи моддалар. Рангли гидравлик боғловcҳи моддалар, пигментлар. 
Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  Интер  фаол 
стратегиялар, блиц-сўров, баён килисҳ, тестлар.  
        Ўқитисҳ 
воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар.  
        Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Бетон ва темир-бетон архитектурада
.

 
Бетонлар  ҳақида  тусҳунcҳа.  Ўзбек  олимларининг  бетон  назариясига  ва 
муаммоларини  еcҳисҳга  қўсҳган  ҳиссалари.  Пардозбоп  бетонлар  тайёрласҳ 
уcҳун  исҳлатиладиган  хом  асҳёлар.  Бетон  қорисҳмаси  ва  унинг  хоссалари. 
Рангли  бетонлар  олисҳ  технологияси  ва  исҳлатиладиган  пигментлар. 

15 
 
Бетоннинг  турлари:  оғир  енгил  бетонлар,  махсус  бетонлар.  Темир-бетон 
ҳақида 
тусҳунcҳа. 
Темирбетон 
буюмларининг 
исҳлаб 
cҳиқарисҳ 
технологияси ва усуллари. Йиғма ва қуйма (монолит) темирбетон буюмлар, 
уларнинг қўлланисҳ соҳалари. 
Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  “Муаммоли 
вазият” методи, блиц-сўров, баён килисҳ, тестлар.  
        Ўқитисҳ 
воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар.  
        Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Қурилисҳ қорисҳмалари. 
 
Қорисҳмаларнинг  турлари  ва  уларни  тайёрласҳ  уcҳун  исҳлатиладиган 
асҳёлар.  Уларга  қўйиладиган  талаблар.  Қорисҳмаларнинг  хоссалари:
    рангли 
сувоқбоп қорисҳмалар, пигментлар. 
Махсус қорисҳмалар.  
 
Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,    кластер- 
“ахборотни ёйисҳ” методи, блиц-сўров, баён килисҳ, тестлар.                   
Ўқитисҳ 
воситалари: 
Маърузалар 
матни, 
проектор, 
тарқатма 
материаллар.  
       Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Темир асҳёлар ва декоратив буюмлар. 
 
Металлар ва буюмларнинг хоссалари, синфлари, қора металлар, рангли 
металлар,  қуйма  cҳўян.  Пўлат  турлари  ва  хоссалари.  Пўлат  буюмларни 
тайёрласҳ.  Пўлат  буюмлари  турлари.  Металларни    зангласҳдан  ва  оловдан  
химояласҳ. 
Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  “Муаммоли 
вазият” методи, блиц-сўров, баён килисҳ, тестлар.  
        Ўқитисҳ 
воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар.  
        Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Ёғоcҳ асҳёлари. 
 
Ёғоcҳнинг  қурилисҳ  асҳёси  сифатида  афзалликлари  ва  камcҳиликлари. 
Ёғоcҳдан  самарали  фойдаланнсҳ.  Ёғоcҳнинг  асосий  хоссалари.  Ёғоcҳдаги 
нуқсонлар.  Ёғоcҳни  жинсига  ва  кесилисҳ  юзасига  кўра  рангли  тектураси  ва 
пардозласҳ  ва  қўлама  асҳёлар  сифатида  исҳлатилисҳи.  Ёғоcҳни  қуритисҳ 
усуллари,  cҳирисҳдан  ва  ёнисҳдан  химояласҳ  cҳоралари.  Ёғоcҳдан 
тайёрланган архитектуравий асҳёлари ва буюмлари. Ёғоcҳнинг тузилисҳи ва 
архитектурадига ўрни. 
Қўлланиладиган таълим технологиялари: Визуал маъруза, Ақлий хужум 
методи, блиц-сўров, баён килисҳ, тестлар.  
        Ўқитисҳ 
воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 

16 
 
материаллар.  
        Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Силикат асҳёлар ва буюмлар. 
 
Силикат  ғисҳти:  таркиби,  хом-асҳёси,  исҳлаб  cҳиқарисҳ  технолигияси, 
қўлланилисҳи. Буғ қозонда буюмлар қотисҳининг аҳамияти. Физик-кимёвий 
жараёнлар.  Силикат  бетон:  таркиби,  тузилисҳи,  хоссалари.  Кўъик-силикат, 
газ-силикат  ва  рангли  силикат  буюмлар:  уларнинг  олинисҳи,  хоссалари, 
исҳлатилисҳи. Ўзбекистонда исҳлаб cҳиқариладиган силикат буюмлар. 
 Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  “Баҳс-
мунозара” методи, блиц-сўров, баён килисҳ, тестлар.  
        Ўқитисҳ 
воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар.  
        Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Иссиқлик изоляцияси ва акустика асҳёлари. 
 
Иссиклик изоляцияси ва акустика асҳёларининг қурилисҳдаги аҳамияти. 
Иссиклик  изоляцияси  ва  акустика  асҳёларининг  хоссалари.  Ноорганик 
иссиқлик  изоляцияси  асҳёлари.  Органик  иссиқлик  изоляцияси  асҳёлари. 
Акустика асҳёлари ва уларнинг қўлланисҳ соҳалари.
   
Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  блиц-сўров, 
баён килисҳ, кластер, "ҳа-йўқ" техникаси 
Ўқитисҳ  воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар, график органайзерлар 
Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Органик боғловcҳи моддалар. 
 
Битумли  ва  қатронли  боғловcҳилар  ҳақида  қисқаcҳа  маълумотга  эга 
бўлади.  Битумлар  асосида  олинадиган  асҳёлар:  асфалт    бетонлар  ва 
қорисҳмалар  .  Томбоп,  гидроизоляция  ва  зиcҳловcҳи  асҳёлар.  Рангли 
асфалтбетон таркиби, рангли тўлдиргиcҳлар. Том ва йўл архитектураси. 
 Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  Интер  фаол 
стратегиялар, блиц-сўров, баён килисҳ, тестлар.  
        Ўқитисҳ 
воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар.  
        Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Пардозбоп полимер асҳёлар ва буюмлар. 
 
Пластмасса  асҳёлари  ҳақида  тусҳунcҳа.  Пластмасса  асҳёларининг 
афзалликлари ва камcҳиликлари. Пластмасса асҳёлари уcҳун исҳлатиладиган 
хом асҳёлар:  полимерлар, тўлдирувcҳилар, стабилизаторлар, қотирувcҳилар. 
пигментлар,  пластмассаларнинг  асосий  хоссалари.  Қурилисҳбоп  пластмасса 

17 
 
асҳёлари  ва  буюмларининг  турлари  ва  уларни  архитектурадаги  ўрни, 
қўлланисҳ соҳалари. 
Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  “Муаммоли 
вазият” методи, блиц-сўров, баён килисҳ, тестлар.  
        Ўқитисҳ 
воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар.  
        Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
  
Лок-бўёқ асҳёлари
 
Лок-бўёқ 
асҳёлари 
ҳақида 
тусҳунcҳа. 
Лок-бўёқ 
асҳёларида 
исҳлатиладиган  хом  асҳёлар:  пигментлар,  тўлдирувcҳилар,  боғловcҳилар, 
ёрдамcҳи асҳёлар. Тайёр лок-бўёқ асҳёлари ва уларнинг турлари. 
 Қўлланиладиган  таълим  технологиялари:  Визуал  маъруза,  “Муаммоли 
вазият” методи, блиц-сўров, баён килисҳ, тестлар.  
        Ўқитисҳ 
воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар.  
        Адабиётлар: А2; А3; А4; Қ5; Қ6; Қ7. 
 
Амалий масҳғулотларнинг тавсия этиладиган мавзулари. 
 
        Қурилисҳ материалларининг асосий хоссалари ўрганисҳ.  
Қўлланиладиган 
таълим 
технологиялари: 
диалогик 
ёндосҳув, 
Концептуал жадвал, ақлий ҳужум, гуруҳли фикрласҳ, мунозара. 
Адабиётлар: А2; А3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10. 
 
        Табиий тосҳ ва сопол асҳёларининг хоссаларини ўрганисҳ.  
Қўлланиладиган 
таълим 
технологиялари: 
диалогик 
ёндосҳув, 
Концептуал жадвал, Венн диаграммаси, мунозара. 
Адабиётлар: А2; А3; А4;  Қ9; Қ10. 
 
Минерал  боғловcҳи  ва  улар  асосидаги  исҳланадиган  рангли  бетон  ва 
қорисҳмаларга амалий тусҳунcҳа.  
Қўлланиладиган 
таълим 
технологиялари: 
диалогик 
ёндосҳув, 
Концептуал жадвал, Венн диаграммаси, мунозара. 
Адабиётлар: А2; А3; А4;  Қ9; Қ10. 
 
Рангли темирлар кўргазмасига тусҳунcҳа.   
Қўлланиладиган 
таълим 
технологиялари: 
диалогик 
ёндосҳув, 
Концептуал жадвал, Венн диаграммаси, мунозара. 
Адабиётлар: А2; А3; А4;  Қ9; Қ10. 
 
Полимер ва лок-бўёқ асҳё ва буюмлар намуналарини ўрганисҳ. 
Қўлланиладиган 
таълим 
технологиялари: 
диалогик 
ёндосҳув, 
Концептуал жадвал, ақлий ҳужум, гуруҳли фикрласҳ, мунозара. 
Адабиётлар: А2; А3; А4;  Қ9; Қ10. 
 

18 
 
 
Мустақил амалий исҳни тасҳкил этисҳнинг сҳакли ва мазмуни 
"Архитектуравий 
асҳёсҳунослиги" 
фанидан 
талабаларнинг 
мустақил исҳи маъруза ва амалий масҳғулотларида ўрганилган мавзулар 
бўйиcҳа  саволларга  жавоблар  тайёрласҳ,  тавсия  этилган  мавзулар 
бўйиcҳа  интернет  маълумотлари  асосида  илмий  мақолалар,  рефератлар 
ёзисҳ,  тарқатма  материаллар  тузисҳ,  тажриба  стенд  ва  плакатлари, 
кўргазмали воситалар тайёрласҳ ва босҳқа сҳаклларда тасҳкил этилади. 
Талабаларнинг мустақил исҳи уcҳун тавсия этилган мавзулар: 
Архитектурда  табиий  тоғ  жинслари.  Ўзбекистонда  сопол  пардозбоп  ва 
декоротив  буюмларини  исҳлаб  cҳиқарисҳ  саноати.  Рангли  махаллий 
минерал  боғловcҳи  моддалар.  Архитектуравий  қурилисҳ  асҳёларини 
архитектура сҳаклига таъсири, бино қисмларига ранг танласҳ.   
 
Дастурнинг информасион-услубий та`миноти 
 
  Мазкур  фанни  о`қитисҳ  жараёнида  та`лимнинг  замонавий  методлари, 
педагогик ва аҳборот-коммуникасий теҳнологийлари қо`лланилисҳи назарда 
тутилган. 
 
фанни  бўлимларига  тегисҳли  ма`руза  дарсларида  замонавий  компйтер 
теҳнологийлари 
ёрдамида 
презентасион 
ва 
электрон-дидактик 
теҳнологияларидан;    
   Архитектуравий асҳёларининг асосий хоссалари, табиий пардозбоп тосҳ 
асҳёлари сопол асҳёлар ва буюмлар архитектурада, сҳисҳа ва пардозбоп 
сҳисҳа  буюмлар,  минерал  боғловcҳи  моддалар,  бетон  ва  темирбетон 
архитектурада,  қурилисҳ  қорисҳмалари,  темир  асҳёлар  ва  декоратив 
буюмлар,  ёғоcҳ  асҳёлари,  силикат  асҳёлар  ва  буюмлар,  иссиклик 
изоляцияси  ва  акустика  асҳёлари,  органик  боғловcҳи  моддалар, 
пардозбоп полимер асҳёлар ва буюмлар, лок-бўёқ асҳёлари мавзуларида 
о`тказиладиган  масҳг`улотларда  ақлий  ҳужум,  гуруҳли  фикрласҳ 
педагогик теҳнологияларидан; 
 
амалий  масҳг`улотларида  киcҳик  гуруҳлар  мусобақалари,  гуруҳли 
фикрласҳ, педагогик теҳнологийларни қулласҳ назарда тутилади.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 Фойдаланиладиган  асосий  дарсликлар  ва  ўқув  қўлланмалар  
рўйҳати 
 Асосий дарслик ва о`қув қулланмалар 
1.  Ўзбекистон  Республикаси  Президенти  Ислом  Каримовнинг 
Вазирлар  Маҳкамасининг  2013  йилда  республикани  ижтимоий-
иқтисодий  ривожлантирисҳ  якунлари  ва  2014  йилги  иқтисодий 
дастурнинг 
асосий 
устувор 
вазифаларига 
бағисҳланган 
мажлисидаги маърузаси. Тосҳкент, 2014 йил, 19 январ. 
2.    Э.У.Қосимов, “Қурлисҳ асҳёлари". Тосҳкент, 2004 йил, 512 бет. 
3.    Э.У.  Қосимов,  М.  Акбаров.  "Пардозбоп  қурилисҳ  асҳёлари". 
Тосҳкент, 2005 йил, 302 бет. 
4.    Э.У.Қосимов, 
СҲ.А.Хабибуллаев 
"Архитектуравий 
асҳёсҳунослик". Тосҳкент, 2000 йил, 100 бет. 
5.  А.  Хамидов  Қурилисҳ  материаллари  ва  буюмлари.  //Дарслик, 
Т.”Фан ва технология”, 2014 йил, 344 бет. 
 
Қўсҳимcҳа адабиётлар 
6.  Э.У  .Қосимов  "Ўзбекистон  қурилисҳ  асҳёлари".Тосҳкент,  2002 
йил, 204 б.  
7.  Хамидов  А.    Қурилисҳ  материаллари,  буюмлари  ва  металлар 
технологияси  фани  таълим  технологияси  (ўқув-услубий  мажмуа), 
НамМПИ.2012 й. 
8.  Хамидов ва б. Қурилисҳ материаллари, буюмлари ва металлар 
технологияси. Дарслик. “СҲарқ”, Тосҳкент, 2005 й.  
9.  Хамидов  А.,  Ризаев  Б.,Мадумарова  Х.  Қурилисҳ  материаллари    фани  
масҳғулотларини  интерфаол  стратегиялар    қўллаб  ўтисҳ    уcҳун 
методик исҳланмалар.НамМПИ, 2005 – 2014 йиллар. 
10.  Хамидов А.,  Ризаев Б., Мадумарова Х. Қурилисҳ материалларидан 
тажриба исҳларини бажарисҳ уcҳун услубий кўрсатмалар тўплами. 
НамМПИ.2012 йил. 
11. Попов Л.Н. Қурилисҳ материаллари ва буюмлари фанидан лаборатория 
исҳлари Т. 1992й.  
11.  ҳттъ://дwг.ру/бор/С20.
 
 
 
 

20 
 
1.  ISHCHI O’QUV DASTURI 
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS                
TA`LIM VAZIRLIGI 
NAMANGAN MUHANDISLIK-PEDAGOGIKA INSTITUTI 
Ro’yhatga olindi: 
№_____________________ 
 
2016 y. “____” _______________ 
«Tasdiqlayman» 
O’quv ishlari bo’yicha prorektor 
________ dots. SH. Kenjabaev 
«____»______________ 2016  y. 
 
 
 
  
ARXITEKTURA ASHYОSHUNOSLIGI
  
fanidan 
 
ISHCHI O’QUV DASTURI
 
 
 
Bilim soxasi:          300 000 - ISHLAB CHIQARISH TEXNIK SOXA
 
                                                                       
Ta’lim soxasi:        340 000 – ARXITEKTURA VA QURILISH  
 
Ta’lim yo’nalishi:  5341000 – Qishloq xududlarini arxitektura- 
                                                    loyihaviy tashkil etish 
 
 
 
 
 
 
Namangan – 2016 
 

21 
 
Fanning ishchi o’quv dasturi o’quv, ishchi o’quv reja va o’quv 
dasturiga muvofiq ishlab chiqildi. 
 
Tuzuvchilar: 
B.Rizayev - Qurilish materiallari, buyumlari va  konstruktsiyalarini ishlab 
chiqarish  kafedrasining dоtsenti, t.f.n. 
I.Qosimov- Qurilish materiallari, buyumlari va  konstruktsiyalarini ishlab chiqarish  
kafedrasining assistenti     
      
Taqrizchilar: 
B.Dedaxanov  -  Qurilish  materiallari,  buyumlari  va    konstruktsiyalarini  ishlab 
chiqarish  kafedrasining k.o’qituvchisi 
А.Azizova – Namangan “Arxitekturadizayn” MCHJ bosh mutaxassisi 
 
         
 Fanning  ishchi  o’quv  dasturi  Qurilish  materiallari,  buyumlari  va  
konstruktsiyalarini 
ishlab 
chiqarish 
kafedrasining 
2016 
yil 
«___» 
________________dagi    «_____»  -son  yig’ilishida  muhokamadan  o’tgan  va 
fakultet kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan. 
 
Kafedra mudiri: ________________ A.Alinazarov 
 
 
 
Fanning ishchi o’quv dasturi Texnologiya fakultetining kengashida 
muhokamadan o’tgan va foydalanishga tavsiya etilgan. 
(2016 yil «___» _______________dagi  «_____» -sonli bayonnoma). 
 
Fakultet kengashi raisi: ________________ dots. A.To’xtaboyev 
 
 
 
 
Kelishildi: 
 
O’quv-uslubiy bo’lim boshlig’i: ________________ A.Normirzayev   
 
 
 
 
 

22 
 
Kirish 
       Ushbu 
dastur 
5341000 

Qishloq 
xududlarini 
arxitektura-                                                    
loyihaviy  tashkil  etish    ta’lim  yo’nalishida  ta’lim  olayotgan    OO’Yu  talabalarni 
"Arxitektura  ashyoshunosligi"  fanidan  Davlat  ta’lim  standartlari  sifat  talablari 
darajasida  bilim  olishlarini  ta’minlash  uchun  tuzilgan  bo’lib,  arxitekturaviy 
ashyolarinig turlari, fizik-mexanik va kimyoviy xossalari, ularni ishlab chiqarishda 
qo’llaniladigan xom-ashyolar, ishlab chiqarish texnologiyasi, qurilishda arxitektura 
yo’nalishida  qo’llash sohalarini o’z ichiga oladi. 
O’quv fanining maqsadi va vazifalari 
Fanining  maqsadi:   
 
talabalarga  pardozbop,  dekorativ  arxitekturaviy 
ashyolarining  turlari,  xossalari,  ularga  ishtiladigan  hom-ashyolar,  ishlab 
chiqarish  texnologiyasi  va  qo’llanilish  sohalariga  oid  bilimlarni  o’zlashtirish, 
arxitektura  sohasi  bo’yicha  amaliy  ishlarni  ularning  natijalarini  qayta  ishlab, 
arxitekturaviy  ashyolarini  fizik-mexanik  hossalarini  taxlil  qilishga,  ekologiya 
muammolarini  hal  qilishda,  arxitekturaviy  ashyolari  sanoati  o’rnini 
tushuntirish,  tarixiy  obidalar  va  arxitektura  yodgorliklarida  qo’llanilgan 
maxalliy  arxitekturaviy  ashyolari  bilan  tanishtirish  va  shu  asosda  talabalarda 
milliy faxrlanish tuyg’usini shakllantirishdir. 
Fanning  vazifalari  -  talabalarga  respublikamizning  arxitekturaviy 
ashyolari  sanoatini  rivojlanish  bosqichlari,  tarixiy  arxitektura  obidalari  va 
yodgorliklari,  qurilishida  qo’llanilgan  maxalliy  ashyolarning  o’ziga  xos 
xususiyatlari,    fanning  xozirgi  davrdagi  asosiy  ilmiy  yo’nalishlari  bilan 
tanishtirish, arxitekturaviy  ashyolarini ishlab chiqarishda maxalliy xom ashyo 
zahiralari  va  sanoat  chiqindilaridan  foydalanish,  arxitekturaviy  ashyolarining 
hossalarini  taxlil  qilish  orqali,  arxitekturaviy  masalalarni  hal  etishda,  ulardan 
oqilona  foydalanish;  chet  davlatlardan  olib  kelinayotgan  arxitekturaviy 
ashyolarni  o’rnini  bosuvchi  pardozbop  maxalliy  ashyolarni  ishlab  chiqarishni 
tashkil etishni o’rgatish orqali milliy qadriyatlar, vatanga muxabbat tuyg’ulari 
va  ma’naviyati  yuksak  darajada  shakllangan,  bilimli  yoshlarni  tarbiyalab 
yetishtirishdir. 
Fan bo’yicha talabalarning bilimiga, ko’nikma va malakasiga qo’yiladigan 
talablar 
"Arxitektura  ashyoshunosligi"  o’quv  fanini  o’zlashtirish  jarayonida 
bakalavr: 
  Arxitekturaviy  ashyolarni  arxitekturaga  oid  turlari,  ularni  ishlab 
chiqarishda  qo’llaniladigan  xom-ashyolar,  ishlab  chiqarish  texnologiyasi, 
xossalari haqida tassavurga ega bo’lishi; 

23 
 
  Arxitekturaviy ashyolarni fizik-mexanik va kimyoviy hossalarini 
Davlat standartlarida ko’zda tutilgan talablarga muvofiq aniqlash, natijalarni 
taxlil qilish ko’nikmalariga ega bo’lishi; 
  Arxitekturaviy  ashyolarni  ishlab  chiqarish,  tarkibi  va  tuzilishini 
muvofiqlashtirish  tamoyillarini,  arxitekturaviy  masalalarini  hal  etishda  bino 
va  inshootlarning  xar  bir  qismi  uchun  oqilona  pardozbop,  dekorativ      ashyo 
tanlashni bilishi va ulardan foydalana olishi lozim. 
  Olingan bilimlar asosida rangli pardozbop, dekorativ ashyolardan 
ko’rgazmali ‘lakatlarni tayyorlash.  
Fanning o’quv rejadagi boshqa fanlar bilan o’zaro bog’liqligi va uslubiy 
jihatdan uzviy ketma-ketligi 
"Arxitektura  ashyoshunosligi"  fanni  samarali  o’zlashtirish  talabalarni 
umumiy  kimyo,  fizika  matematika  va  mexanika  kabi  fanlardan  olgan  bilim, 
malaka oshirish va ko’nikmalarga asoslanadi. Ushbu fandan olgan bilimlari esa 
rangli  qurilish    ashyolari  va  konstruktsiyalari,  qurilish  texnologiyasi,  
zilzilabardoshligi, zamin va ‘oydevorlar, arxitektura yodgorliklarini tahmirlash, 
bino  va  inshootlarni  loyihalash,  ekologiya  kabi  fanlarni  o’zlashtirish  uchun 
zamin bo’ladi. 
Fanning ishlab chiqarishdagi o’rni 
Bino  va  inshootlarni  qurish,  arxitekturaviy  masalalarni  hal  etishda 
arxitekturaviy ashyolarini axamiyati katta. Qurilish ishlaridagi xarajatlarni 60-
65%  arxitekturaviy  ashyolariga  sarflanadi.  SHu  sababli  arxitekturaviy 
ashyolari ishlab chiqarishda mineral xom ashyolardan tejab-tergab foydalanish, 
maxalliy  sanoat  chiqindilaridan  ilg’or  texnologiyalar  asosida  samarali 
pardozbop  buyumlar  va  konstruktsiyalar  tayyorlash  dolzarb  vazifalardan  biri 
bo’lib hisoblanadi. 

Download 7.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling