Falsafa (Mantiq. Etika. Estetika)


Download 15.79 Kb.
Sana24.11.2022
Hajmi15.79 Kb.
#930036
Bog'liq
1667553836(1)
Korrupsiya, Korrupsiya, Korrupsiya, ТОП 350 слов you MUST KNOW! (Nouns), Fuqarolar muhofazasi, M22, Slayd yangi sahifa, PREZIDENT SELEKTORI, komuljon kurs ishi, TOLBOVA DILDORA KURS ISHI, sharqona tarbiya va muosharat odobining muloqotga ta\'siri, Slayd Togʻay Murod, 59-manavij-zararni-undiris-tugrisida, 218-224, театр тарихи (жахон маъруза)2

Falsafa (Mantiq. Etika. Estetika)” fani bo‘yicha tavsiya etiladigan 2 mustaqil ish mavzulari:

1. Falsafiy dunyoqarashning o‘z o‘zini anglashdagi roli.


2. Dunyoning hozirgi zamon ilmiy manzarasining tahlilida falsafiy tafakkur.
3. Insonning ma’naviy kamolotida falsafiy dunyoqarashning roli.
4. Fan ilmiy dunyoqarash shakli.
5. Bilim inson ma’anaviy kamoloti omili.
6. Tarix falsafasi va falsafa tarixi uyg‘unligi.
7. Inson, uning huquq va erkinliklari oliy qadriyat.
8. Globallashuv sharoitida antropologik inqirozning oldini olishning
zaruriyati.
9. Ilmiy va ijtimoiy bashoratning o‘zaro aloqadorligi.
10. Ontologik va munosabatdosh kategoriyalarning uyg‘unligi.
11. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar dialektikasi.
12. Diniy madaniy an’analarning jamiyat taraqqiyotiga ta’siri.
13. Sog‘liq oliy qadriyat.
14. Oila va oilaviy qadriyatlar ma’naviy madaniyatning bosh omili.
15. Shaxs ma’naviyatining shakllanishiga ijtimoiy muhit va davr ruhining ta’siri.
16. Sharq va G‘arb falsafasida inson masalasi.
17. Tabiatni o‘rganishga oid qarashlar tarixi.
18. Rim klubi faoliyatining falsafiy tahlili.
19. Jamiyatning ijtimoiy, siyosiy va ma’naviy tizimi.
20. Ta’lim global muammo sifatida.
21. Falsafa qonun va kategoriyalarining ijtimoiy jarayonlar dialektikasidagi roli.
22. BMT Kodeksida korrupsiyaga munosabat.
23. O‘zbekistonda korrupsiyaga oid qonunlar va qarorlar tasnifi, korrupsiyaga qarshi kurashning ahamiyati.
24. Hukm tafakkur shakli sifatida.
25. Xulosa chiqarishning umumiy mantiqiy tavsifi.
26. Bilimlar taraqqiyotining mantiqiy shakllari.
27. Tabiat va texnogen sivilizatsiya estetikasi.
28. Oilaning psixologik, ijtimoiy-ma’naviy muhitining farzand tarbiyasiga ta’siri.
29. Oila nomusi va sha’nini saqlashda ota-ona va farzandlar mas’uliyati.
30. Sport va uning ma’naviy estetik jihatlari.
31. Etika kategoriyalarinig o‘ziga xos xususiyatlari.
32. Buyuk mutafakkirlar etika kategoriyalari haqida.
33. Estetik tarbiyaning turlari va yo‘nalishlari.
34. Hukm tarkibi va xususiyatlari.
35. Xalq amaliy san’ati va dizayn.
36. Etikaning zamonaviy muammolariga diniy va ilmiy yondoshuvlar
37. Xulosa chiqarish tuzilishi.
38. Milliy ma’naviyatimizda nikoh va oilaga doir ahloqiy qadriyatlar.
39. Muomala madaniyati – axloqiy madaniyatning tarkibiy qismi.

40. Ilmiy muammolarni vujudga kelishi va mantiqiy tuzilishi, ularni turlari va hal qilinishi.


41. Borliq va yo‘qlik dialektikasi.
42. Harakat, makon va vaqt materiyaning yashash sharti.
43. Bilish nazariyasining predmeti va o‘ziga xos xususiyatlari.
44. Ong – tafakkur va borliqning birligi.
45. Falsafada metod va metodologiya, metodika tushunchalari.
46. Qarama – qarshilik va ziddiyat qonuni.
47. Miqdor va sifat o‘zgarishlari dialektikasi.
48. Inkorni – inkor qonuni va vorisiylik.
49. “Madaniyat” tushunchasi, uning mohiyati, strukturasi va funktsiyalari.
50. Texnika va texnologiya tushunchalarining mohiyati.
51. Mantiq ilmining asosiy masalalari va ularni tadqiq etish yo‘nalishlari.
52. Tushunchaning ta’rifi, tuzilishi va turlari.
53. Tushunchalar bilan bajariladigan mantiqiy amallar.
54. “Etika” fanining predmeti va jamiyat hayotidagi ahamiyati.
55. Davlatning oila tinchligi va barqarorligini ta’minlashdagi o‘rni.
56. Sog‘lom turmush tarzining barkamol avlod axloqiy tarbiyasidagi ahamiyati.
57. San’atning shaxs axloqiy tarbiyasiga ta’siri.
58. Estetika kategoriyalarining an’anaviy va zamonaviy tasnifi.
59. “Ommaviy madaniyat”ning yoshlar estetik didiga ta’siri.
60. Xulosa chiqarish turlari.
Download 15.79 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling