Fan dasturi bajarilishining kalendar rejasi


Download 26.95 Kb.
Sana17.09.2020
Hajmi26.95 Kb.

«TASDIQLAYMAN»

Kafedra мudiri: _____________

«_____» _____________ 20 yil

FAN DASTURI BAJARILISHINING KALENDAR REJASI


(Ma’ruza, lаbоrатоriya, aмаliy маshg’ulotlar, kurs ishlari)

Fаkultet: _MTF______

Yo’nalish: __GTI va NSF_______

Akadem guruh*_

GTI


Ma’ruza

___36_

Fаnning nomi: _____________Materiallar qarshiligi_________________________________________

Amaliy mash.

____36__

Ма’ruzachi:

E.Abdimo’minov.__

Laboratoriya

-

Маslahat va amaliy mashg’ulotni olib boruvchi:

E.Abdimo’minov _____________

Mustaqil ish

____80

Мustaqil mashg’ulotlarni olib boruvchi:

E.Abdimo’minov ___________

kurs ishi

-Jami

___152Маvzuning nomi

Аjratilgan soat

Bаjаrilganligi haqida ma’lumot

O’qituvchi imzosi

Оy va kun

Sоаtlar sоni

1

3

4

5

6

7

Ma`ruza

1

Материаллар қаршилиги бўлимининг умумий тушунчалари

2


2

Чўзилиш ва сиқилиш

2


3

Текис шаклларнинг геометрик характеристикалари.

2


4

Нуқтанинг кучланиш ва деформацияланиш ҳолатлари

2


5

Силжиш

2


6

Буралиш

2


7

Тўғри стерженларнинг эгилиши

2


8

Мураккаб қаршилик. Мустахкамлик назариялари.

2


9

Сиқилган стерженларнинг устиворлиги2


10

Юкларнинг динамик таъсири

2


11

Чекли элементлар усули.

2


12

«Қурилиш механикаси» бўлимининг, максади, вазифалари.

2


13

Қўзғалмас ва харакатланувчи юклар таъсиридаги иншоотлар ҳисоби

2


14

Кўп оралиқли статик аниқ балкаларнинг ҳисоби.

2


15

Ясси фермалар хисоби

2


16

Уч шарнирли аркалар хисоби

2


17

Кўчишлар назарияси. Эластик деформация ва кўчиш

2


18

Статик ноаниқ системаларни хисоблаш. Статик ноаниқ системаларни куч усулида хисоблаш

2
JAMI

36


Amaliy mashg`uot

1

«Материаллар қаршилиги» бўлимининг умумий тушунчалари, қабул қилинган асосий принцип ва фаразлари. Ташқи кучлар - уларнинг турлари ва ўлчов бирликлари. Хисоб схемалари. Оддий деформация турлари. Сортамент жадвали билан танишиш.

2


2

  1. Ички кучлар ва оддий деформация турларида ҳосил бўладиган ички куч компоненталари - бўйлама куч "N", буровчи момент "Мб", кўндаланг куч "Q", ва эгувчи моментлар "Мх, Му". Кучланишлар хакида тушунча. Нормал ва уринма кучланишлар: ҳақиқий нормал кучланиш, мустаҳкамлик чегарасидаги нормал кучланиш, рухсат этилган нормал кучланиш, мустаҳкамлик шарти.

2


3

Чўзилиш ва сиқилиш. Марказий чўзилиш (сиқилишда)да стержен кўндаланг кесимларида ҳосил бўладиган бўйлама куч "N"ни аниқлаш. Буйлама кучни эпюраси. Марказий кучлар системаси таъсир қилган ҳолат учун бўйлама куч "N" эпюрасини қуриш.

2


4

Кучланишни аниқлаш ва эпюрасини қуриш. Чўзилиш (сиқилишда) мустаҳкамлик шарти. Поғонали стерженлар ҳисоблаш. Кесим танлаш, рухсат этилган юкни аниқлаш. Абсолют деформацияни аниқлаш ва эпюрасини қуриш.

2


5

Хусусий оғирлик ва ҳарорат таъсирида ҳосил бўладиган кучланиш ва деформацияларни аниқлаш. Тенг қаршилик кўрсатувчи стерженлар учун кесим танлаш.

2


6

Чўзилиш ва сиқилишда учрайдиган статик ноаниқ масалаларни ечиш.

2


7

Текис шаклларнинг геометрик характеристикалари. Стандарт профилли текис шаклларнинг геометрик характеристикаларини жадваллардан аниқлаш.

2


8

Оддий ва мураккаб шаклларнинг ўқларга нисбатан статик моментларини ҳисоблаш. Мураккаб шаклларнинг оғирлик маркази координаталарини аниқлаш. Оддий шакларнинг инерция моментларини аниқлаш.

2


9

Параллел ва буралган ўқларга нисбатан текис шаклларнинг инерция моментларни аниқлаш. Бош ўқлар ва бош инерция моментлар.

2


10

Мураккаб шакллар учун бош ўқ ҳолатини ва бош инерция моментларни аниқлаш.

2


11

Силжиш. Соф силжиш. Силжишдаги Гук қонуни. Юнг модули билан силжишдаги эластиклик модули орасидаги боғланиш. Силжишда мустаҳкамликни баҳолаш. Рухсат этилган уринма кучланишни аниқлаш.

2


12

Силжишга ишлайдиган бирикмаларнинг амалий ҳисоби - парчин михли, болтли ва пайвандли бирикмаларни ҳисоби.

2


13

Буралиш. Буралиш деформацияси. Буровчи моментни аниқлаш ва эпюрасини қуриш. Доиравий ва халқасимон кесимли вал учун кучланишни ва деформацияни аниқлаш.

2


14

Буралишда мустаҳкамлик шарти. Валнинг диаметрини аниқлаш. Валнинг буралишдаги бикрлигини аниқлаш. Нисбий буралиш бурчагини аниқлаш. Майда қадамли цилиндрик пруженаларни ҳисоблаш.

2


15

Эгилиш. Соф эгилиш. Кундаланг эгилиш. Тўғри стерженларнинг эгилишида ички кучлар - эгувчи момент "М", кўндаланг куч "Q" ва бўйлама куч "N" аниқлаш ва эпюраларини қуриш.

2


16

Консол, иккита таянчда ётган ва синиқ балкаларга ҳар хил ташқи кучлар таъсир қилганда ҳосил бўладиган М, Q, N аниқлаш ва эпюраларини қуриш.

2


17

Соф эгилиш. Нормал кучланишни аниқлаш. Нормал кучланиш бўйича мустахкамликни текшириш.

2


18

Кўндаланг эгилиш. Уринма кучланишни аниқлаш. Уринма кучланишга нисбатан мустахкамликни текшириш. Бош кучланишларга нисбатан мустаҳкамликни текшириш

2

JAMI

36


1

Материалларни синаш машиналари.

2

Мурт ва пластик материаллар ва уларни синаш методикаси

3

Материалларнинг характеристикаларини синов йўли билан ўрганиш

4

Чўзилиш ва сиқилишга оид баъзи мураккаб масалаларни ечиш

5

Нуқтанинг кучланиш ва деформацияланиш ҳолатлари

6

Силжишга ишлайдиган конструкцияларнинг амалий ҳисоби

7

Эгилишга ишлайдиган қўшма балкаларни ҳисоблаш

8

Мустаҳкамлик назариялари. Мураккаб қаршиликда мустаҳкамликни баҳолаш

9

Стерженьлар системасини кинематик анализ қилиш

10

Таъсир чизиқлари назарияси. Статик аниқ рамалар учун таъсир чизиқлари. Таъсир чизиқлари ёрдамида ички зўриқишларни аниқлаш

11

  1. Ферма хақида тушунча. Шпренгелли фермалар хисоби.JAMI

80

JAMI

152Yetakchi o’qituvchi: __________ _____ E. Abdimo’minov________
Download 26.95 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling