Fanning nazariyasi va o‟qitish metodikasi moduli bo‟yicha chiqish test savollari O„zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-yil 19-fevraldagi “Sog„lom bola yili”


“10,8,19,14,2” raqamlarni alifbo tartibi bo`yicha harflarga almashtirib so`zni o`qing


Download 205.5 Kb.
bet2/4
Sana20.09.2020
Hajmi205.5 Kb.
1   2   3   4

87. “10,8,19,14,2” raqamlarni alifbo tartibi bo`yicha harflarga almashtirib so`zni o`qing.

A) Bilim

B) Kitob

C) Malik

D) Nihol

88. “Odobnoma” fanining maqsad va vazifasi nima?

A) bolalarni odobli qilib tarbiyalash;

B) milliy urf-odatlarni o„rganish;

C) yosh avlodga odob-axloq me‟yorlarini singdirish;

D) Vatan tuyg„usini singdirish.

89. 1-sinf “Odobnoma” darsligi necha bo„limni o„z ichiga oladi?

A) 6 bo„limni;

B) 7 bo„limni;

C) 8 bo„limni;

D) 9 bo„lim.

90. Qaysi javobda Vatan tushunchasiga to„g„ri tarif berilgan?

A) har bir xalq uchun taqdiran va tarixan ato etilgan hamda chegaralangan hudud;

B) vatan bu uy-joy, bola-chaqa;

C) bir xalq vakillari jamuljam yashab turgan, ularning ajdodlari azaldan istiqomat qilgan hudud;

D) A va D javoblar to„g„ri

91. “Turkiy Guliston yohud axloq” kitobining muallifi kim?

A) A.Fitrat;

B) A.Avloniy;

C) Elbek;

D) A.Navoiy. 17
92. “Elim deb, yurtim deb yonib yashash kerak” deb kim aytgan?

A) Abdulla Avloniy;

B) Islom Karimov;

C) Alisher Navoiy;

D) Ulug„bek Maqsudov.

93. “Bizdan ozod va obod vatan qolsin” deb kim aytgan?

A) Islom Karimov;

B) Abdulla Oripov;

C) Fitrat;

D) Zulfiya.

94. Sohibqiron Amir Temur nechanchi yilda tugilgan?

A. 1340 yil 10may.

B. 1660 yil 1sentabr.

C. 1241 yil 9 aprel.

D. 1336 yil 9 aprel.

95. “Oz-oz organib dono bolur,qatra-qatra yigilib daryo bolur.”-kimning sozlari?

A. Z.Bobur.

B. P.Mo‟min.

C. A.Navoiy.

D. A.Temur.

96. Mirzo Ulugbek kimning nabirasi?

A. A.Navoiy.

B. A.Temur.

C. Q.Muhammadiy.

D. Z.Bobur.

97. A.Navoiy hayotda nimani zarur deb bilgan?

A. Maktabni.

B. Merganlikni.

C. Ov qilishni.

D. Sher yozishni.

98. “Humo qushi” sherining muallifi kim?

A) Z.Diyor

B) P.Mo‟min

С) Sh.Sa‟dulla

Д) T.Yo‟ldosh

99. Qanday yaxshi

Boglarda gul kokarsa

Qanday yaxshi

Dostlar safi kopaysa.

Ushbu misralar qaysi sherdan olingan?

A) I.Donish. “Inoqlikda gap katta”

B) P.Mo‟min. “Barcha bola do‟st bo‟lsa”

С) T.Yo‟ldosh. “Vaqt qadri”

Д) Y.Shomansur. “Muallimim”

100. Amir Temur yovni qanday yengadi?

A) Qurol bilan yengadi

B) Kuch bilan yengadi 18
С) Xiyla bilan yengadi

Д) Gap bilan yengadi101. Alisher bilan Husayn bolalikdan birga osishdi.Ushbu parcha qaysi matndan olingan?

A) “Shoh va shoir”

B) “Alisher bilan bulbul”

С) “Mayib kitob”

Д) “Bobom qurgan ko‟prik”

102. Go„zal xulqli bo„lish uchun nimalar qilish kerak?

A. Yolg„on gapirmaslik

B. Uyda, maktabda va mahallada odobli bo„lish kerak

C. Urushmaslik

D. Namunalik bo‟lish.

103. Nega “Bilim – aql bulog„i” deymiz?

A. Chunki bilim – baxt keltiradi

B. Chunki bilimi bor kishida aql buloqday tiniq va toshib turadi

C. Chunki bilim aqlni o„stiradi

D. Chunki bilim ma‟naviyat o‟chog‟i.

104. Odobli bola qanday gapirishi kerak?

A. Muloyim, sekin

B. Baland ovozda

C. Tez-tez shoshilib

D. Shosha-pisha.

105. Baxillik qanday fazilat?

A. Yomon fazilat, undan hamma qochadi

B. Yaxshi fazilat, unda bori boshqalarda bo„lmasligi kerak

C. Yomon fazilat, u boshqalarga yaxshilikni ravo ko„rmaydid.

D. Yahshi fazilat, yahshilikka chorlaydi.

106. “Mehmon – otangdek ulug„” maqoli qaysi mavzuga tegishli?

A. “Mehmonda”

B. “Mehmon kutish odobi”

C. “Ovqatlanish odobi”

D. “Qo‟l yuvish odobi”

107. Do„st qanday bo„lishi kerak?

A. Yaxshi – yomon kunda yoningda

B. Do„stidan hech qachon ranjimasligi

C. O„rtoqlariga yordam bermasligi

D. Orqasidan pichoq urish.

108. Siz yo„lda keta turib muzqaymoq yoki konfet sotib oldingiz. Qog„ozini....

A. Yo„l chetidagi maxsus qutichaga tashlayman

B. Yo„lga tashlab ketaveraman

C. Qayerga tashlashimning farqi yo„q

D. Cho‟ntagimga solaman.

109. Siz mashina yo„lidan o„tayapsiz:

A. Duch kelgan joydan o„tib olaman

B. To„g„ri chiziq o„tgan yo„ldan o„taman va svetaforga qarayman

C. Yer osti yo„lidan o„taman 19


D. Yugurib o‟taman.

110. Hovlingizda koptok o„ynayotganingizda, bexosdan qo„shningiz hovlisiga tushsa nima qilasiz?

A. Indamay koptokni olib chiqaman

B. Salom berib, koptokni olaman

C. Salom berib, uzr so„rab, koptokni berishlarini so„rayman

D. Uzr so‟rab, koptokni olaman.

111. Uyingizga kutilmagan mehmon kelib qoldi. Siz uni qanday qarshi olasiz?

A. Yaxshi kayfiyat bilan

B. Eshikni ochib indamay turaveraman

C. Norozi chehra bilan

D. Uyda xech kim yoq deb ochmayman.

112. Badiiy ijod nima?

A. Mexnatning turi, maxsus va oliy shakli.

B. Kuzatish, o‟rganish, ijod jarayoni.

C. Ongning oliy darajasi, faoliyatning yuqori murakkab turi.

D. Rasmga qarab nusha ko‟chirish.

113. Badiiy talant nima?

A.Shaxsning individual, psixologik xususiyati, kata kuch hisoblanadi.

B. Tug‟ma xususiyat avloddan-avlodga o‟tadi.

C. Yil davomida to‟plangan iste‟dod.

D. Bilim olish jarayonida insonning aktivligidan kelib chiqish jarayoni.

114. Edgar Deganing “Moviy raqqosalar”asari qanday boyoqda ishlangan?

A. Akvarel.

B. Sangina.

C. Moy bo‟yoq.

D. Pastel.

115. Perspektiva turlari qaysi javobda korsatilgan?

A. Gorizont,masofa,ufq chizig‟i.

B. Interer,eksterer

C. Fazoviy perspektiva,interer.

D. Chiziqli perspektiva,rang yoki havo perspektivasi.

116. Sanat asarining asosiy mezoni nima?

A. Badiiylik.

B. Kolorit.

C. Qarama-qarshilik.

D. Simmetriya.

117. Tabiiy materialni belgilang.

A. Novda.

B. Fanera.

C. Paxta.

D. Qirrali yog‟och.

118. A.Navoiyning grafik xolatdagi etalon portretini avtori kim?

A. A.Abdullayev.

B. B.Kaydalov.

C. I.Ikromov.

D. T.Muhammedov. 20
119. Reklama nima?

A. Biror idora yoki muassasa nomi yozilgan ko‟rgazmali panno.

B. Erkin ranglar bilan ishlangan tasvir.

C. Biror tushuncha, g‟oyani ifodalovchi tasvir.

D. Lotincha “reklamo” –qichqiraman degan ma‟noni anglatadi.

120. Siyox qalam nima?

A. Kichik mo‟y qalam.

B. Kichik mo‟y qalam bilan naqsh bo‟yoq.

C. Gullarni bezaklarini berish.

D. Shtrixlash.

121. Mashhur plakatchi kim?

A. D.Moor.

B. M.Kagarov.

C. K. Basharov.

D. I Iskandarov.

122. Qoshishning guruhlash qonuni qoidasi qaysi javobda berilgan?

A) Qo‟shiluvchilarning o‟rnini almashtirish mumkin emas

B) Qo‟shiluvchilarning o‟rnini almashtirish orqali ularni guruhlash mumkin

C) Qo‟shiluvchilarni ayirish orqali ularni guruhlash mumkin

D) Ko‟paytirish orqali guruhlash mumkin

123. Qaysi misolda sondan yigindini ayirish korsatilgan?

A) (36+44)-10=70 B) 95-(52+18)=25

C) 83+12-15=80 D) 40:(38-30)=5

124. Ikkinchi kopaytuvchi qanday topiladi?

A) Ikki sonning ko‟paytmasi ko‟paytuvchilardan biriga bo‟linadi

B) Ikki sonning ko‟paytmasi ko‟paytuvchiga ko‟paytiriladi

C) Ikki sonning ko‟paytmasi ko‟paytuvchiga qo‟shiladi

D) Ikki sonning ko‟paytmasidan ko‟paytuvchi ayiriladi

125. Togri javobni belgilang.

A) 8 ∙ 6=48 B) 8 ∙ 6=36 C) 8 ∙ 6=54 D) 8 ∙ 6=14126. Agar a=45, b=15 bolsa a+b ifodani javobini toping.

A) 50 B) 80 C) 60 D) 30127. Togri tortburchakning boyi 9sm ,eni 3sm bolsa,uning yuzini toping.

A) 12 sm B) 27 sm C) 20 sm D) 6 sm128. Qaysi misolda bolish togri tekshirilgan?

48:3=16

A) 16 ∙ 3=48 B) 16+3=19 C) 48-16=32 D) 16-3=13129. 1-qoshiluvchi 450 , yigindi 900 bolsa,2-qoshiluvchini toping.

A) 450 B) 500 C) 610 D) 650130. 600 va 680 sonlari orasida nechta on bor?

A) 2 B) 7 C) 4 D) 3131. Son 10 marta orttirilganda shu sonning ong tomoniga qanday raqam yoziladi?

A) 1 B) 4 C) 10 D) 0132. Son 100 marta orttirilganda shu sonning ong tomoniga qanday raqam yoziladi?

A) Ikkita 0 raqami B) Bitta 0 raqami C) 3 ta 0 raqami D)Yozilmaydi 21


Fanni o‟qitishda pedagogik texnologiyalar moduli bo‟yicha chiqish test savollari

1. Metodika bilan “pedagogik texnologiya” tushunchalarini izohi qaysi javobda korsatilgan?

A) Pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan o‟quvchi shaxsini shakllantirish jarayonining loyihalash tashkiliy – pedaggogik muolajalar majmuasi

B) Metodika – o‟quv jarayonini tashkil etish va o‟tkazish bo‟yicha tavsiyalar majmuasi

C) Metodika – o‟quv jarayonini tashkil etish va o‟tkazish bo‟yicha tavsiyalar majmuasi

D) Pedagogik texnologiya metodikaning tarkibiy qismiga kiradi

Pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan o‟quvchi shaxsini shakllantirish jarayonining loyihalash tashkiliy – pedaggogik muolajalar majmuasi2. Pedagogik texnologiyalarni qanoatlantiradigan mezonlar nimalardan iborat.

A) Samaradorlik

B) Boshqaruvga asoslanganlik

C) Izchillik

D) Javoblarning barchasi to‟g‟ri

3. Innovatsiya iborasiga qaysi qatorda togri javob berilgan?

A)Yangilik kiritish

B) Tadqiqot qilish

C) Tashkiliy jarayon

D) Ishlab chiqarish

4. Ananaviy talimda oquvchining bosh vazifasi nimalardan iborat?

A) O‟zini va boshqalarni hurmat qilish, hamkorlikda ishlash, kitobxonlik bilan shu

g‟ullanish

B) O‟quv topshiriqlarini va muammoli hal etishda ishtirok etish, doimo o‟z bilimini boyitish, kerakli bahoni kutish

C) O‟z bilimini mustahkamlash maqsadida sidqidildan mehnat qilish, o‟z iqtidorini namayon etish, ijodiy izlanish

D)Axborotni qabul qilish, yordam, axborotni qayta ishlamagan holda javob berish5. Talim jarayonini “Texnologiyalash” qanday manoni bildiradi?

A) O‟quv ishlab chiqarish ta‟limi tushuniladi

B)Ta‟lim maqsadlariga erishishda ta‟lim jarayonini o‟qituvchining shaxsiy mahoratiga bog‟liq bo‟lmagan holda universal tarzda loyihalanganligini bildiradi

C) O`qitishning texnik vositalari yordamida tashkil etilishni bildiradi

D) O`qituvchi o`quvchi bialan faoliyatning tashkiliy shakllarini ta‟lim mazmuniga mos holda tanlashni bildiradi

6. Pedagogik texnologiyalarni qanoatlantiradigan mezonlari nimalardan iborat?

A) Samaradorlik

B) Boshqaruvchan asoslanganlik

C)Izchillik

D) Javoblarning barchasi to‟g‟ri

7. Pedagogik texnologiyani tuzilmasi aks etgan qatorni toping?

A) Tavsifiy, ilmiy, amaliy

B)Konseptual asos, ta‟lim jarayoni mazmuni, texnologik jarayon

C) Umumpedagogik, predmetli, local

D) Muammoli o‟qitish, dasturlashtirilgan, tabaqalashtirilgan o‟qitish 22
8. Qaysi qatorda muammolikning tortinchi darajasi ifodlangan?

A) Talaba muammoni o‟zi qo‟yadi va uni o‟qituvchi yechadi

B) O‟qituvchi muammoni qo‟yadi, o‟quvchilar esa mustaqil yoki o‟qitishning raxbarligi ostida muammoni yechadilar

C) Talaba muammoni o‟zi qo‟yadi va uni yechadi

D) Talaba muammoni qo‟yadi o‟qituvchi esa uni yechishga yordam beradi

9. XX – asrning 50 yil boshlarida paydo bolgan va u amerikalik psixolog B. Skinner nomi bilan bogliq bolgan oqitish texnologiyasining turi?

A) Hamkorlik texnologiyasi

B) Muammoli o‟qitish texnologiyasi

C) O‟qitishni jadallashtirish texnologiyasi

D) Programmalashtirilgan o‟qiyish texnologiyasi

10. Muammoli vaziyatning belgilari togri korsatilgan qatorni belgilang

A) Yuzaga keladigan bilish mashaqqatini hal qilishda shaxsiy manfaatdorlik

B) Vazifalarni bajarish uchun talabaga beriladigan ko‟rsatmalar

C) Talabaga notanish dalilning mavjud bo‟lishi

D) Barcha javoblar to‟g‟ri

11. “Zakovat oyini” didaktik oyining qaysi turiga tegishli?

A) O‟yin mashq

B) Rolli o‟yin

C) Ijodiy o‟yin

D) Ishbilarmon

12. Fikrlashni amalga oshirish usullari qanday nomlanadi?

A) O‟ylash usullari

B) Muxofaza yuritish usullari

C) Axborot almashish usullari

D) Aqliy harakatlar usullari

13. Rivojlantiruvchi talimda qollaniladigan oqitish metodlari?

A) Integrativ, axborot – reproduktiv

B) Muammoli, qisman izlanish

C) Ko‟rgazmalilik, kitob bilan ishlash

D) Integrativ, axborot – reproduktiv, Muammoli, qisman izlanish

14. Tarbiya jarayonlari qaysi qatorda togri korsatilgan?

A) Maqsadga yo‟naltirilganlik, ko‟p omillik, jo‟shqinlik

B) Davomiylik, uzluksizlik, majmualilik

C) Variantlilik, ikki tomonlama harakter, natijalarning olisligi

D) Javoblarning barchasi to‟g‟ri

15. Pedagogik texnologiya nima?

A) Ta‟lim texnologiyasi

B) Ta‟limot texnologiyasi

C) O„qish texnologiyasi

D) Bilim texnologiyasi

16. Pedagogik texnologiyani asosiy maqsadi nimalardan iborat?

A) O„quvchiga qo„yib borilgan baholarni predmet bo„yicha umumiy bahoga birlashtirish qoidalaridan

B) O„quv jarayonini uzluksiz, uzoq vaqt muttassil kuzatish va uni boshqarishdan

C) Takomillashtirish yoki o„quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishdan 23


D) O„quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishdan

17. Pedagogik texnologiyaning asosiy vazifasi nima?

A) O„quv jarayonini mazmunli amalga oshirish

B) O„quv jarayonini mazmunli rivojlantirish vaqt doirasida olib borish

C) O„quv jarayonini vaqt doirasida olib borish

D) Barcha javoblar to„g„ri

18. Yangi pedagogik texnologiyani bugungi kundagi ahamiyati qanday?

A) Pedagogikada monitoringda

B) Ta‟limning baholash shkalasida

C) O„quv jarayonini uzluksizligida

D) Sohadagi nazariy va amaliy izlanishlarni birlashtirish doirasidagi faoliyatni aks ettiradi

19. Ananaviy yondashuvning asosiy xususiyati nimada?

A) Ijodiy yondashuv

B) Nazorat turlari (joriy, oraliq, yakuniy)

C) Gapirib berish, tushuntirish, talaba esa bu axborotni xotirada saqlaydi

D) O„zaro ta‟sirlar

20. «Texnologiya» so„zi…?

A) «texne» - san‟at, mahorat, hunar, «logos» - fan so„zidan tashkil topgan

B) «texne» - mehnat, san‟at, «logos» - tushuncha bilim

C) «texne» - qobiliyat, san‟at, «logos» - tushuncha ta‟lim

D) «texne» - san‟at, «logos» – tushuncha o„qitish

21. Internet, yoki biror bir kommunikativ moslama (masalan lokal tarmoq) orqali sizga qulay bo„lgan vaqtda o„qitishga nima deb ataladi?

A) Masofadan o„qitish

B) Internet tarmoqlararo

C) Lektor o„qitish

D) Innovatsion o„qitish

22. O„zbekistonda pedagogik texnologiyalar bo„yicha muammolar qanday jurnallarda nashr etilgan?

A) Maktab texnologiyasi va Ta‟limda innovatsiya

B) Xalq ta‟limi, Maktab texnologiyasi

C) Uzluksiz ta‟lim, Ta‟limda innovatsiya

D) Xalq ta‟limi, Uzluksiz ta‟lim, Maktab texnologiyasi va Ta‟limda innovatsiya, Ma‟rifat kabi gazetalarda

23. Pedagogik texnologiyaning tarifini toping.

A) Qisqa muddat ichida ko„p hajmdagi axborotni uzatish va qabul qilish sharoiti mavjud

B) Pedagogik texnologiya – barkamol insonni shakllantirish faoliyati

C) Pedagogik texnologiya – o„qituvchi mahoratiga bog„liq bo„lmagan holda pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan o„quvchi shaxsini shakllantirish jarayonidir

D) Pedagogik texnologiyaning ta‟rifi yagona bir to„xtamga kelmagan

24. O„zbekistonda pedagogik texnologiyalar bo„yicha markaz qachon tashkil etilgan?

A) 2000 yilda Toshkent Davlat Pedagogika universiteti qoshida

B) 1999 yilda Respublika ta‟lim markazi qoshida

C) 1997 yilda Kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida

D) 1994 yilda innovatsionmarkaz tashkil etildi

25. Innovatsiya jarayoni qaysi bosqichlarni qamrab oladi?

A) Ixtiro qilish, ya‟ni yangilik yaratish jarayoni 24


B) Yangilikni yoyish, uni keng tadbiq etish bosqichi

C) Yaratilgan yangilikni amalda qo„llay bilish bosqichi

D) Barcha javoblar to„g„ri Hammasi

26. Interfaol metodining asosiy mezonlari

A) Norasmiy baxs-munozaralar o„tkazish, o„quv materialini erkin bayon etish

B) Ma‟ruzalar sonining kamligi, seminarlar sonining ko„pligi

C) O„quvchilar tashabbus ko„rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo„lib ishlash

D) Barcha javoblar to„g„ri

27. Texnologiyalashtirish nima?

A) Ta‟lim evolyutsiyasini amalga oshirish

B) Ta‟lim evolyutsiyasining vazifalar davri

C) Ob‟ektiv jarayonida

D) Ob‟ektiv jarayon bo„lib, ta‟lim evolyutsiyasining yangi vazifalarini sifatli hal qilish uchun tayyorgarlik davri

28. Texnologiya so„zi qaysi tildan olingan?

A) Lotincha

B) Yunoncha

C) Fransuzcha

D) Arabcha

29. O„qituvchi o„quvchilarga dars mavzusi bilan bog„liq ziddiyatli xolatni tushuntiradigan, bir masalaga doir turli nuqtai – nazarlarni bayon qiladigan va turli masalalarni yechishni taklif etadigan usul

A) Modulli texnologiya

B) Muammoli vaziyat yaratish

C) Didaktik texnologiya

D) Interfaol metod

30. Muammoli o„qitish yetarli darajada bo„lishi uchun qanday bo„lishi kerak?

A) Yaxlit o„quv-tarbiya jarayoning uzviy qismi bo„lishi kerak

B) O„quv fanlari va bilishga bo„lgan qiziqish bilan boglangan bo„lishi kerak

C) Didaktik qimmatini belgilovchi o„quv materialiga urg„u berilib o„tishi kerak

D) Talaba bilan individual suhbat qila bilishi kerak

31. Pedagogik texnologiyaning maqsadini aniqlang.

A) Mikro maqsadlarga aylantirish

B) Mavzu bo„yicha tashhislanuvchan tarzda o„rnatishni

C) Mavzu bo„yicha umumiy belgilashda taqozo etadi

D) Rivojlantiruvchi va shakllantiruvchi

32. Test-bu

A) Topshiriq

B) Sinov

C) Topshiriq va etalon

D) Nazorat

33. Interfaol metodlar keltirilgan qatorni aniqlang

A) Tanqidiy fikrlash, tushuntirish, ma‟ruza, seminar

B) Aqliy hujum, debat, BBB, klaster, zinama-zina

C) Amaliy, og„zaki, ko„rsatmali

D) FSMU, Muammoli vaziyatlar 25
34. Yangi pedagogik texnologiyaning prinsiplari - bu ...

A) Onglilik, faollik, tizimlilik

B) Integratsiya va differensiatsiya

C) Maqsadlilik, oldindan loyihalash, kafolatlilik, tugallanganlik

D) Bilim, ko„nikma, malaka

35. Metodika bilan «pedagogik texnologiya»ning farqi qaysi javobda ko„rsatilgan?

A) Metodika–o„quv jarayonini tashkil etish va o„tkazish bo„yicha tavsiyalar majmuasi, pedagogik texnologiyani barcha fanlarda qo‟llash mumkin

B) Pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan o„quvchi shaxsini shakllantirish jarayonining loyihalash tashkiliy–pedagogik muolajalar majmuasi

C) Metodika ma‟lum o‟quv fanlarini o‟qitish qonuniyatlarini tadqiq qilsa, pedagogik texnologiyani barcha fanlarda qo„llash mumkin

D) Metodika ma‟lum o‟quv fanlarini o‟qitish qonuniyatlarini tadqiq qilsa, pedagogik texnologiyani oldindan rejalashtirilgan loyiha asosida o‟quvchilar bilan birgalikda bosqichma – bosqich olib boriladigan jarayon

36. Pedagogik texnologiyalarni qanoatlantiradigan mezonlar nimalardan iborat?

A) Izchillik, boshqaruv ga asoslanganlik, samaradorlik

B) O‟quvchilar tashabbus ko‟rsatishlarga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, kata guruh, sinf jamoasi bo‟lib ishlash

C) Ma‟ruzalar sonining kamligi, seminarlar sonining ko‟pligi

D) Norasmiy baxs – munozaralar o‟tkazish, o‟quv materiallarini erkin bayon etish

37. Innovatsiya iborasiga qaysi qatorda to„g„ri tarif berilgan?

A) Yangilik kiritish

B) Tadqiqot qilish

C) Tashkiliy jarayon

D) Ishlab chiqarish

38. Ananaviy talimda o„quvchining bosh vazifasi nimalardan iborat?

A) Axborotni qabul qilish, yordam, axborotni qayta ishlamagan holda javob berish

B) O„quv topshiriqlarini va muammoli hal etishda ishtirok etish, doimo o„z bilimini boyitish, kerakli bahoni ko„tish

C) O„z bilimini mustahkamlash maqsadida sidqidildan mehnat qilish, o„z iqtidorini namoyon etish, ijodiy izlanish

D) O„zini va boshqalarini hurmat qilish, hamkorlikda ishlash, kitobxonlik bilan shug„ullanish

39. Talim jarayonini «Texnologiyalash» qanday manoni bildiradi?

A) O„qitishning texnik vositalari yordamida tashkiletishni bildiradi

B) O‟qituvchining shaxsiy mahoratiga bog„liq bo„lmagan holda universal tarzda loyiha-langanini bildiradi

C) O„quv ishlab chiqarish ta‟limi tushuniladi

D) O„qituvchi o„quvchi bilish faoliyatining tashkiliy shakllarini ta‟lim mazmuniga mos holda tanlashini bildiradi

40. 1940 - 50 yillar o„rtasigacha “Talim texnologiya” deb nima tushunilgan?

A) Avvaldan loyihalashtirilgan

B) Texnik vositalardan foydalanishni

C) Programmalashtirilgan ta‟limni

D) Javoblarning barchasi to„g„ri 26


Download 205.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling