Fanning nazariyasi va o‟qitish metodikasi moduli bo‟yicha chiqish test savollari O„zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-yil 19-fevraldagi “Sog„lom bola yili”


Rossiyada pedagogik texnologiyalar bo„yicha Markaz qachon tashkil etildi va qanday jurnallar nashr etilgan?


Download 205.5 Kb.
bet3/4
Sana20.09.2020
Hajmi205.5 Kb.
1   2   3   4

41. Rossiyada pedagogik texnologiyalar bo„yicha Markaz qachon tashkil etildi va qanday jurnallar nashr etilgan?

A) 60-70 yillarda tashkil etilib, “Maktab texnologiyasi” va “Xalq ta‟limi” jurnallari nashr etilgan

B) 80- yillarda tashkil etilib, “Maktab texnologiyasi” va “Ta‟limda innovatsiyalar” jurnallari nashr etilgan

C) 90- yillarda tashkil etilib, “Maktab texnologiyasi” va “Ta‟limda innovatsiyalar” jurnallari nashr etilgan

D) 2000- yillarda tashkil etilib, “Uzluksiz ta‟lim” va “Ta‟limda innovatsiyalar” jurnallari nashr etilgan

42. Muammoli talimning bosh maqsadi

A) Muammoni to‟liq yechish

B) Notanish dalilning mavjud bo‟lishi

C) Yuzaga keladigan bilish mashaqqatini hal qilishda shaxsiy manfaatdorlik

D) Muammoni to‟liq tushunib yetishga erishish va uni hal eta olishga o‟rgatish

43. «Zakovat o„yini» didaktik o„yining qaysi turiga tegishli?

A) Ijodiy o„yin

B) Rolli o„yin

C) O„yin mashq

D) Ishbilarmon

44. Fikrlashni amalga oshirish usullari qanday nomlanadi?

A) O„ylash usullari

B) Muxofaza yuritish usullari

C) Axborot almashish usullari

D) Aqliy harakatlar usullari

45. Dars mavzusi bilan bogliq ziddiyatli holatni topishni, bir masalaga doir turli nuqtai – nazarlarni bayon qilish, hal etish, ortiqcha malumotlar yoki savolning notogri qoyilishi bolgan masalalarni yechichni taklif etadigan usul

A) Interfaol usul

B) Muammoli vaziyat yaratish usullari

C) Aqliy hujum

D) Didaktik usul

46. Muammoli vaziyatni yechishda qo„llaniladigan usullar

A) Muammoni turli nuqtai-nazardan o„rganish, tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish; faktlarni aniqlash va qiyoslash

B) Ikki tomonlama ish olib boorish, umumlashtirish

C) Vaziyatga bog„liq xulosalar chiqarish, solishtirish va qiyoslash

D) O‟quvchilarning o‟zlari tahlil qilish

47. Muammoni qoyish va ozi yechish, muammoni qoyish va uning yechimini oquvchilar bilan birgalikda toppish va oquvchilarning ozlari muammoni qoyadilar va uning yechimini topadigan usullar

A) Muammoli vaziyatni hal etish darajalari

B) Muammoni to‟liq tushunib yetishga erishish va uni hal eta olishga o‟rgatish

C) O‟ylash usullari

D) Muammoli vaziyat yaratish usullari

48. “Interfaol” so„zining lug„aviy manosi nima?

A) Yangilik yaratish 27


B) Birgalikda harakat qilish

C) Ikki tomonlama ish olib borish

D) O„zaro harakat qilmoq

49. Muammoni hal etish bosqichlari

A) Isbotlash, tahlil qilish, solishtirish

B) Tekshirish, tushuntirish, isbotlash

C) Tekshirish, qiyoslash

D) Tushuntirish, umumlashtirish

50. 1961 yili AQShda qanday jurnal chop etila boshlandi?

A) «Dasturli ta‟lim» jurnali

B) «Ilg„or texnologiyalar»

C) «Yangi axborot texnologiyalari» jurnali

D) «Ta‟lim texnologiya» jurnali

51. Pedagogik texnologiyaning turlari aks ettirilgan qatorni ko„rsating?

A) Umumpedagogik, xususiy, metodik, lokal

B) Tizimlilik, samaralik, boshqaruvchanlik

C) Insonparvarlik, dialektik, metodik

D) Ilmiy, tavsifiy, amaliy

52. Didaktik o„yinlar qanday maqsadlarga yo„naltiriladi?

A) Yakka holda, guruhli, ommaviy o„yinlar

B) Ijodiy, ishbilarmon, rolli o„yinlar

C) Anjuman, syujetli–rolli, o„yin mashqlar

D) Zakovatni rivojlantiruvchi, bilimlarni nazorat qiluvchi, bilimlarni mustaxkamlovchi o„yinlar

53. Obektlarni taqqoslash, o„xshashlik va farqlarni shartli belgilar bilan belgilash imkonini beradigan metodni toping.

A) Qiyoslash metodi

B) Amaliy metod

C) Muammoli metod

D) To„g„ri javob yo„q

54. Qaysi texnologiyalarda talim-tarbiya berish funksiyasi yetakchi o„rin egallaydi?

A) Didaktik, muammoli va muammoli ta‟lim texnologiyalari

B) Muammoli ta‟lim texnologiyalari

C) Modulli ta‟lim texnologiyalari

D) Didaktik o‟yin texnologiyalari

55. Modul sozining lugaviy manosini toping.

A) Lotincha – qism, blok

B) Fransuzcha – qism, blok

C) Inglizcha – qism, blok

D) Ruscha – yaxlit narsaning qismi

56. O„quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradigan va talim samaradorligini orttirish imkonini beradigan pedagogik texnologiyalarni belgilang.

A) Didaktik o„yin, muammoli, modulli ta‟lim va hamkorlikda o‟qitish texnologiyalari

B) Hamkorlikda o„qitish texnologiyalari

C) Muammoli va modulli ta‟lim texnologiyalari

D) Didaktik o‟yin texnologiyalari 28
57. Muammoli metodning oziga xos xususiyatlarini toping.

A) Nazariy bilimlarni amaliyotga qo‟llash, o‟quv va mehnat ko‟nikmalarini shakllantirish

B) Tirik organizmlarda boradigan jarayonlar va tabiat jismlarida sodir bo‟ladigan hodisalarni o‟rganish

C) Muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish, ularni hal etish yuzasidan o‟quv farazlarni ilgari surish

D) O‟rganilgan ob‟ektlarni tarkibiy qismlarga ajratish, ular o‟rtasidagi bog‟lanishlarni aniqlash

58. Muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish, ularni hal etish yuzasidan oquv farazlarini ilgari surish imkonini beradigan metodni toping.

A) Umumlashtirish metodi

B) Amaliy metod

C) Kuzatish metodi

D) Muammoli metod

59. Pedagogik texnologiya – texnika resurslari, odamlar va ularning ozaro tasirini hisobga olgan holda talim shakllarini optimallashtirish vazifasini qoyuvchi oqitish va bilimlarni ozlashtirishning hamma jarayonlarini yaratish, qollash va aniqlashning tizimli metodi deb aytilgan tarif muallifi kim?

A) YuNeSKO

B) C.B. Bespalko

C) I.P.Volkov

D) B.L.Farberman

60. “Venn diagrammasi” so„zining manosi ko„rsatilgan javobni toping.

A) Venn- yapon olimining ismi, diagramma doiralar kesishmasi;

B) Venn- ispaniyalik olimning ismi, diagramma- aylanani bir-biriga bog„lanishi;

С) Venn- ingliz olimining ismi, diagramma –doiralar kesishuvidir;

D) Venn- nemis olimining ismi, diagramma- doira o„lchami.

61. “Assesment”– so„zining manosi ko„rsatilgan javobni toping.

A) “Assesment”- inglizcha so„zdan olingan bo„lib, “o„ynamoq” degan ma‟noni bildiradi

B) “Assesment”- arabcha so„zdan olingan bo„lib, “o„rgatish” degan ma‟noni anglatadi

C) “Assesment”- nemischa so„zdan olingan bo„lib, «baholash» degan ma‟noni bildiradi

D) “Assesment” – inglizcha so„zdan olingan bo„lib, assessment «baholash» degan ma‟noni bildiradi.

62. «Innovatsiya» sozi qaysi tildan olingan.

A) Inglizcha

B) Nemischa

C) Lotincha

D) Yunoncha.

63. “Sinkveyn” sozining manosi korsatilgan javobni toping.

A) “Sinkveyn” - fransuzcha “sinq” so‟zidan olingan bo‟lib, besh degan ma‟noni anglatadi;

B) “Sinkveyn”- inglizcha “sinq” so‟zidan olingan bo‟lib, olti degan ma‟noni anglatadi;

C) “Sinkveyn”- “baholash” degan ma‟noni bildiradi;

D) “Sinkveyn”-“o‟ynamoq” degan ma‟noni bildiradi. 29
Fanni oqitishda axborot texnologiyalari moduli boyicha chiqish test savollari

1. Ziyo NET jamoat axborot talim tarmogi qachon tashkil topgan?

A) 2005 yil 28 sentabrda;

B) 2009 yil 1 oktabrda;

C) 2008 yil 28 sentabrda;

D) 2010 yil 1 oktabrda.

2. Xalq talimi vaziriligi veb sayti qaysi javobda togri korsatilgan?

A) www.edu.uz

B) www.markaz.uz

C) www.eduportal.uz

D) www.dtm.uz

3. Netbukda Noutbuklardan farqli ravishda qaysi tashqi qurilma mavjud emas?

A) Sichqoncha;

B) Diskovod;

C) Klaviatura;

D) Monitor.

4. Proektorning vazifasi nima?

A) Ma‟lumotlarni ekranda katta hajmda tasvirlash;

B) Ma‟lumotlarni chop etish;

C) Ma‟lumotlarni saqlash;

D) Ma‟lumotlarni printerga uzatish.

5. Axborotlarni saqlovchi va tashuvchi vositalarga nimalar kiradi?

A) Klaviatura, sichqoncha, monitor;

B) Monitor, sichqoncha;

C) Fleshka, CD, DVD disklar;

D) Klaviatura, sichqoncha.

6. Kompyuter tarmoqlaridan lokal tarmoq deganda nimani tushunasiz?

A) Bir korxona yoki muassasadagi bir nechta yaqin binolardagi kompyuterlarni o‟zaro bog‟lagan tarmoq;

B) Mamlakat, shahar, va viloyatlar darajasida kompyuterlarini va lokal tarmoqlarni maxsus aloqa yoki telekommunikatsiya kanallari orqali o‟zaro bog‟lagan tarmoqlar;

C) O‟ziga butun dunyo kompyuterlarini, abonentlarini, lokal va mintaqaviy tarmoqlarini telekommunikatsiya (kabelli, simsiz, sunoiy yo‟ldosh) aloqalari tarmog‟i orqali bog‟lagan yirik tarmoq;

D) Viloyatlar darajasida kompyuterlarini maxsus aloqa yoki telekommunikatsiya kanallari orqali o‟zaro bog‟lagan tarmoqlar.
7. Skaner qurilmasining vazifasi nima?

A) Ma‟lumotlarni o‟qish;

B) Ma‟lumotlarni xotiraga kiritish;

C) Ma‟lumotlarni chop etish;

D) Ma‟lumotlarni xotiradan o‟qish.

8. Modem nima?

A) telefon tarmog‟i orqali boshqa kompyuterlar bilan Ma‟lumot almashishi uchun mo‟ljallangan maxsus qurilma;

B) lazer disk yurituvchi;

C) matn va rasmlarni o‟quvchi qurilma 30


D) axborot saqlanuvchi xotira.

9. Hisob-kitobli malumotlar bilan ishlashga moljallangan elektron jadvalli dastur qaysi javobda korsatilgan?

A) ADOBE PHOTOSHOP;

B) Power Point ;

S) Microsoft Word;

D) Microsoft Excel.

10. Prezentatsiya nima?

A) faqatgina slayd sarlavhasini, shuningdek grafik tasvirsiz asosiy matnni va maxsus shakllantirishni ichiga olgan hujjat ;

B) turli xil rasmlarni va chizmalarni, animasiyalarni, har xil effektlarni, ovozlarni o‟zida mujassam etadigan fayl;

S) slaydlar va maxsus effektlar to‟plami bo‟lib, ularni ekranda ko‟rsatish, tarqatiladigan material, maoruza rejasi va konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi;

D) prezentatsiyaning alohida kadri bo‟lib, matnni, sarlavhalarni grafik va diagrammalarni o‟z ichiga ldi.

11. Fayl nima?

A) matn va rasmlarni o‟quvchi qurilma ;

B) diskning ma‟lum bir qismi;

S) axborot saqlanuvchi xotira;

D) Ma‟lumot saqlanuvchi diskning nomlangan sohasi.

12. “doc.” kengaytmali fayl qaysi dasturga tegishli?

A) Microsoft Office Word;

B) Microsoft Office Power Point;

S) Microsoft Office Excel;

D) Microsoft Office Publisher.

13. Virtual kutubxona nima?

A) oddiy kutubxona;

B) elektron kutubxona;

C) ilmiy adabiyotlar kutubxonasi;

D) texnika fanlari bo‟yicha adabiyotlar kutubxonasi.

14. Power Point dasturi qanday ishga tushiriladi?

A) WINDOWS ning "Pusk" menyusi ichidagi "Programmo‟" bo‟limidan "Moviye Maker" buyrug‟ini tanlaymiz;

B) WINDOWS ning "Pusk" menyusi ichidagi " Programmo‟" bo‟limidan "Media Pler" buyrug‟ini tanlaymiz;

C) WINDOWS ning "Pusk" menyusi ichidagi "Programmo‟" bo‟limidan "Microsoft Power Point " buyrug‟ini tanlaymiz;

D) WINDOWS ning "Pusk" menyusi ichidagi "Programmo‟" bo‟limidan "Flash MX" buyrug‟ini tanlaymiz.

15. Kompyuterning qoshimcha qurilmalari korsatilgan qatorni korsating

A) klaviatura,monitor, sichqoncha;

B) sichqoncha, printer, skaner;

S) printer, protsessor, skaner;

D) skaner, sichqoncha, monitor. 31
16. MS Word dan qanday maqsadlarda foydalaniladi?

A) MS Word turli xil matinli xujjatlarni tayyorlash, tahrir qilish va chop etish uchun mo‟ljallangan dastur;

B) programmalashtirish asoslarini bilish dasturi;

S) matn muharriri sifatida ishlatiluvchi dastur;

D) grafik rejimda ishlovchi dastur.

17. Sayt nima ?

A) axborot almashuvini taominlovchi tarmoq;

B) elektron pochta;

C) internet tarmog‟ida ma‟lumotni o‟zida saqlab turuvchi sahifa;

D) elektron kutubxona.

18. Slayd nima?

A) faqatgina slayd sarlavhasini, shuningdek grafik tasvirsiz asosiy matnni va maxsus shakllantirishni ichiga olgan hujjat;

B) turli xil rasmlarni va chizmalarni, animasiyalarni, har xil effektlarni, ovozlarni o‟zida mujassam etadigan fayl;

C) slaydlar va maxsus effektlar to‟plami bo‟lib, ularni ekranda ko‟rsatish, tarqatiladigan material, maoruza rejasi va konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi;

D) prezentatsiyaning alohida kadri bo‟lib, matnni, sarlavhalarni grafik va diagrammalarni o‟z ichiga oladi.

19. Ishlab turgan kompyuter va qurilmalarini qarovsiz qoldirish mumkinmi?

A) ha


B) yo‟q

C) bilmayman

D) to‟g‟ri javob yo‟q
20. Kompyuterning asosiy qurilmalarini korsating.

A) Klaviatura, tizimli blok, displee

B) Tizimli blok, xotira, kiritish-chiqarish qurilmasi

C) Tizimli blok, klaviatura, diskyuritgich

D) Tizimli blok, klaviatura, diskyuritgich, printer

21. Kompyuterning qaysi qismini qurol nomi bilan atashadi?

A) protsessor

B) displey

C) vinchester

D) drayver

22. Kompyuter dasturlari yana qanday nomlanadi?

A) Linux

B) Windows

C) Hardware

D) Software

23. “WINDOWS” sozining maonosi?

A) Ma‟lumot

B) displey

C) oynalar

D) drayver

24. Paint grafik muharririning ishchi maydoni - …

A) tasvirni qayta ishlashga mo‟ljallangan buyruqlar majmuyi 32


B) turli shakllarni tanlashga mo‟ljallangan maxsus qism

C) kompyuter ekranining rasm chizish uchun ajratilgan qismi

D) rang tanlashga mo‟ljallangan maxsus qism

25. Fayl deganda nimani tushunasiz?

A) Kompyuterga biror nom bilan yozilgan Ma‟lumotlar to‟plami.

B) Biror tartib va shaklga keltirilgan axborotlar to‟plami.

C) Biror hajmga va nomga ega bo‟lgan axborot to‟plami.

D) Kompyuter holatini tahlil qiluvchi sistema.

26. Elektron pochta nima?

A. Aloqa tizimi uchun dastur.

C. Kompyuter uchun aloqa tizimi.

D. Ma‟lumotlarni qabul qiluvchi va uzatuvchi dastur.

C. Mahalliy tarmoq.

27. Internetdan foydalanish uchun qanday dasturni ishga tushirish kerak?

A. Microsoft Word

B. Microsoft Excel

C. Microsoft Power Point

D. Internet Explorer

28. Provayder deganda nimani tushunasiz?

A. Maxsus dastur.

B. Xizmat ko‟rsatuvchi kompyuter.

C. Informatsiya kanali.

D. Web sahifa.

29. Internet Explorerda ishlaganda avvalgi korilgan saytlarni qanday yuklash mumkin?

A. Asboblar panelidagi Jurnal tugmasi orqali.

B. Asboblar panelidagi Poisk tugmasi orqali.

C. Asboblar panelidagi Izbrannoe tugmasi orqali.

D. Menyudan Fayl-Otkrit.

30. VazirlarMahkamasining«Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot- kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari togrisida»gi 200-sonli qarori qachon qabul qilingan?

A. 2002 yil 30 mayda

B. 2004 yil 21 mayda

C. 2002 yil 6 iyunda

D. 2004 yil 9 iyulda

31. AKT savodxonligi deganda nimani tushunasiz?

A) Kompyuter haqida to„la ma‟lumotga ega bo„lish va unga o„rnatilgan operatsion sistemada, matn muharriri, elektron jadval muharriri, taqdimot yaratuvchi dasturlarda ishlashni bilish, Internet tarmog‟i xizmatlaridan foydalana olish.

B) Mehnat faoliyatiga oid vazifalarni bajara olish, Internet tarmog‟i xizmatlaridan foydalana olish, elektron pochta bilan ishlashni bilish

C) Kompyuter haqida to„la ma‟lumotga ega bo„lish va u bilan muloqot qila olish, taqdimotlar tayyorlashni bilish

D) Matn muharririda matn yozish, uni o„qish, tushuntirib berish 33
32. Fanlarni o„qitishda AKT vositalarining o„rni qanday?

A) Fanlarni o„qitishda AKT vositalari o„quvchilarning bilim samaradorligi va ta‟lim sifatini oshirishda qo„shimcha vosita hisoblanadi;

B) XXI asrda ta‟lim jarayonida AKT vositalari asosiy metod hisoblanadi;

C) Kadrlar salohiyatini oshirish muhim omil hisoblanadi

D) Ta‟limda ilg‟or texnologiyalarni qo„llash orqali samaradorlikni oshirish.

33. Ananaviy talimga hos jihatlarni belgilang.

A) An‟anaviy ta‟limda o„qituvchi – axborot manbai, o„quvchilarga bilim olish va ko„nikmalarni shakllantirishda ko„makchi;

B) An‟anaviy ta‟limda o„qituvchi – ekspert, o„quvchilarning bilimlaridagi bo„shliqlarni aniqlovchi;

C) An‟anaviy ta‟limda o„qitish – ko„rsatmalar berish (tushuntirish) jarayonini nazorat qiluvchi;

D) An‟anaviy ta‟limda o„qituvchi –xolis kuzatuvchi.

34. XXI asrga hos shaxsga yo„naltirilgan talimning jihatlarini belgilang.

A) Dars jarayonida o„qituvchi interfaol usullardan, o„quvchilarning fikrlash darajasini oshirishga va bilim olishda ijodkorlikka yo„naltirilgan didaktik materiallardan foydalanadi;

B) Shaxsga yo„naltirilgan ta‟limda o„qitish – o„rganishga yo„naltirilgan ish jarayoni;

C) Shaxsga yo„naltirilgan ta‟limda o„quvchilar – kuzatuvchi;

D) . Shaxsga yo„naltirilgan ta‟limda o„quvchilar-jarayon ishtirokchisi

35. Talimda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning asosiy maqsadlari nimalardan iborat?

A) Ta‟lim sifatini oshirish;

B) Ta‟lim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish;

C) Maktabdagi kompyuter sinflari bo„sh turmasligi kerak;

D) Informatika fanini o„qitishda foydalanish.

36. Talimda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan qanday ishlarni bajarishda foydalanmaydi?

A) O„quvchilarning bo„sh vaqtlarini to„ldirishda;

B) Fanlarni o„qitishda;

C) Maktab boshqaruvini amalga oshirishda;

D) O„quvchilarning mustaqil bilim olishlarida;

37. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari nimalardan iborat?

A) Kompyuter, skaner, printer modem, veb-kamera, videoproektor;

B) o„quv adabiyotlari, gazeta va jurnallar

C) televedeniya, radio va ommaviy axborot vositali

D) nusxa ko„chirish uskunalari.

38. Matn muharrirlari yordamida talim jarayonini tashkil etishda qanday ishlarni amalga oshirish mumkin?

A) Dars jadvallarini, didaktik materiallarni, o„quv materiallarni tayyorlash;

B) Taqdimotlar yaratish, Internet tarmog‟iga ulanish, ma‟lumotlarni izlash;

C) Elektron jadvallarni yaratish;

D) Ma‟lumotlar bazasini yaratish.

39. Matn muharrirlariga misol keltiring.

A) Microsoft Word, Bloknot;

B) Microsoft Excel, Microsoft Word;

C) Internet Explorer, Microsoft PowerPoint; 34


D) Microsoft Windows, Internet Explorer.

40. Elektron jadval muharririlari yordamida qanday ishlarni bajarish mumkin?

A) Jadvallarni tashkil etish, ularni tahrirlash, diagrammalar yasash, formula va funktsiyalar bilan ishlash;

B) Internet tarmog‟iga ulanish, matnlarni tahrirlash, taqdimotlar yaratish, elektron o„quv vositalarini yaratish;

C) Jadvallarni tashkil etish, taqdimotlar yaratish, Internet tarmog‟iga ulanish;

D) Amaliy dasturlarni yaratish.

41. XXI asrda o„qituvchiga zarur bo„lgan asosiy ko„nikmalarni belgilang.

A) AKT savodxonligiga ega bo„lish va xorijiy tillardan birini bilish;

B) Novatorlik, tashabbuskorlik, media savodxonlik;

C) Liderlik va mas‟uliyatlilik;

D) Kommunikativ ko„nikmalar, moslashuvchanlik;

42. XXI asrda o„quvchilarga zarur bo„lgan asosiy ko„nikmalarni belgilang.

A) Axborot va ommaviy axborot vositalaridan o„rinli foydalanish ko„nikmalari;

B) Muloqot ko„nikmalari, ijodiylik va qiziquvchanlik;

C) Mas‟uliyat va moslashuvchanlik;

D) Barcha hodisalarga loqaydlik bilan qarash.

Танлов мавзу moduli boyicha chiqish test savollari

1. O„zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligining 144-sonli “Uzluksiz metodik xizmat ko„rsatish tizimini takomillashtirish to„g„risida” buyrug„ining nechanchi ilovasi bilan “Umumiy o„rta taolim maktabi fan Metodbirlashmalari to„g„risida Nizom” tasdiqlangan?

A) 11-ilova

B) 10-ilova

C) 12-ilova

D) 14-ilova

2. Metod birlashmaning asosiy maqsadi nima? .

A) O„qituvchilarning kasbiy va metodik mahoratini oshirish, o„zaro tajriba almashishlarini, ta‟lim –tarbiya jarayonida tadbiq etilishini taominlash;

B) O„qituvchilarni kasbiy va metodik mahoratini oshirish;

S) O„qituvchilarga metodik xizmat ko‟rsatish;

D) Iqtidorli o„qituvchilarni aniqlash va ular bilan alohida ishlash.

3. Dars maqsadi to„g„ri korsatilgan qatorni

A) Ta‟limiy maqsad

B) Tarbiyaviy maqsad

C) Rivojlantiruvchi maqsad

D) Ta‟limiy maqsad, tarbiyaviy maqsad, rivojlantiruvchi maqsad

4. Metod birlashma rahbarlari haftasiga kamida necha soat darslar kuzatish va tahlil qilishlari kerak?

A) 5 soat C) 1 soat

B) 2 soat D) 3soat

5. Oquvchilarni 6-7 yoshdan maktabga qabul qilish qaysi hujjatda korsatilgan?

A) “Ta‟lim to‟g‟risida”gi Qonunda;

B) “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da; 35
C) DTSda;

D) Boshlang‟ich sinflar Konseptsiyasida;6. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 2014- yil 19-fevraldagi “Soglom bola yili”, “Davlat dasturi togrisida”gi PQ-2133-sonli qarorining nechanchi bandida boshlangich talim masalalari oz aksini topgan?

A) 70- bandida

B) 71- bandida

V) 72- bandida

D) 75- bandida

7. 2-4-sinflar uchun “Ona tili”, “Oqish”, “Matematika”, “Atrofimizdagi olam”, “Tabiatshunoslik” fanlaridan metodik qollanma va mulьtimediali ilovalar qachon yaratiladi?

A) 2014, 2015, 2016 yillarda

B) 2015, 2016, 2018 yillarda

S) 2016, 2017, 2018 yillarda

D) 2014, 2016, 2017 yillarda


Download 205.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling