Фаннинг ўқув дастури Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими ўқув методик бирлашмалари фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгашнинг 2010 йил «9»октябрдаги «2»- сонли мажлис баёни билан маъқулланган


Download 121.5 Kb.
bet9/9
Sana20.09.2022
Hajmi121.5 Kb.
#813973
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
ЭТИКА НАМУНАВИЙ ДАСТУР
KURS ISHI. JO\'RAYEV OYBEK, 6-Мавзу (4), Sportchilarni musobaqalarga tayyorlashning o’ziga xos psixologik jihatlari, 7-Мавзу (2), 5-1 МАВЗУ, bolalar psixologiyasi, Ikromova Husnnora 3D Kurs ishi, Ikromova Husnnora 3D Kurs ishi, 5 sinf test, 6 sinf test, A daraja {matematika} new, 2 курс weeks, № 5 Тестлар тўплами, № 10 Реферат мавзулари
Қўшимча:

  1. Абилов Ў. Ўзбекистон тараққиётининг оптимистик руҳи. –Т.: Истиқлол, 2003

  2. Арасту. Поэтика. Ахлоқи Кабир. –Т.: Янги аср авлоди, 2004.

  3. Алиқулов Ҳ. Фалсафий мерос ва маънавий-ахлоқий фикр ривожи. –Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2009.

  4. Агзамходжаева С.С. Ижтимоий идеал ва Ўзбекистонда ижтимоий-маънавий тараққиёт муаммолари. Диссертация. Фалс. фан. док. – Т.: 2009.

  5. Ембергенов А.П. Этический взгляды Ажинияза в контексте современной кулътуры. Диссертация. Канд. филос. наук. – Т.: 2006.

  6. Ёқубова М. Ахборот технологияларининг фалсафий асослари. –Т.: Университет, 2008

  7. Жабборов И. Ўзбеклар (анаънавий хўжалиги, турмуш тарзи ва этномаданияти). –Т.: Шарқ, 2008.

  8. Загритдинова Ф.Б. Философско-этический анализ проблем современной биомедицины (на примере Республики Узбекистан). Диссертация. Док. филос. наук. – Т.: 2006.

  9. Каххарова Ш. Глобал маънавият глобаллашувнинг ғоявий асоси. –Т.: Тафаккур, 2009.

  10. Курбанов Р.Ю. Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашда миллий ғоянинг ўрни (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Диссертация. Фалс. фан.ном. - Т.: 2009.

  11. Мадаева Ш. Миллий менталитет ва демократик тафаккур. –Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2007.

  12. Мадаева Ш.О. Ўзбек менталитетида демократик тафаккурнинг шаклланиш хусусиятлари. Диссертация. Фалс.фан. док. – Т.: 2010.

  13. Маҳмудов Т. Комиллик асрорлари. Ҳаётий ҳикматлар. –Т.: Адолат, 2006.

  14. Мусаева Н.М. Имом Бухорийнинг “Ал-жоме Ас-Саҳих” асарида ахлоқий қадриятлар ва уларнинг инсон маънавияти шакилланишида тутган ўрни. Диссертация. Фалс. фан.ном. – Т.: 2001.

  15. Мухторов А. Шахс тарбиясида миллий ғоя, эҳтиёж ва манфаатлар уйғунлиги. –Т.: Янги аср авлоди, 2003.

  16. Наврўзова Т.Н., Зоиров Э.Х., Юнусова Т.С. Тасаввуфда инсон ва унинг камолоти масаласи. – Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2006.

  17. Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси. – Т.: ЎФМЖ, 2004.

  18. Маънавий қадриятлар ва уларнинг тарбиявий аҳамияти. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2003.

  19. Муратбаева А.Ж. Нравственные ценности народа и их значение в духовном возрождении Ўзбекистана (на примере моралъных категорий «инсоф» и «каноат»). Диссертация. Канд.филос. наук. – Т.: 2000.

  20. Мухаммаджонова Л.А. Маърифатпарвар шоирлар – Дилшод Барно ва Анбар Отиннинг ахлоқий қарашлари. Диссертация. Фалс. фан.ном. – Т.: 2005.

  21. Нажмиддинова К.У. Оила тарбиясида миллий ва умуминсоний ахлоқий маданиятнинг ўрни. Диссертация. Фалс. фан.ном. – Т.: 2004.

  22. Раҳимова Д. Б. Ўзбекистонда талаба ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш масалалари (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Диссертация. Фалс. фан.ном. – Т.: 2008.

  23. Очилдиев А. Бугунги дунёнинг мафкуравий манзараси. –Т.: Ijod dunyosi, 2002.

  24. Очилова Б. Миллий-маънавий юксалишда мерос, қадриятлар ва ворисийлик. –Т.: Истиқлол, 2009.

  25. Отамуродав С. Глобаллашув ва миллат. –Т.: Янги аср авлоди. 2008.

  26. Саифназаров И. Иқтисодий ва маънавий манфаатлар уйғунлиги ва баркамол инсон тарбияси. –Т.: Янги аср авлоди, 2002.

  27. Саифназарова Ф. Ўзбек оиласи: ижтимоий ва маънавий қадриятлар. –Т.: Yurist-media markazi, 2007.

  28. Тиллаева Г. Маънавият ва комил инсон тарбияси. –Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2006.

  29. Тиллаева Г.Ҳ. Ижтимоий муҳит ва тарбия: муаммо ва ечимлар (ижтимоий-фалсафий ёндашув). Диссертация. Фалс. фан.ном. – Т.: 2009.

  30. Тўйчиева С. Ўзбекистоннинг бозор муносабатларига ўтиши жараёнида шахс маънавий фаоллигини шакллантириш ва ривожлантириш омиллари. - Т.: Фан, 2001.

  31. Утанова У.А. Мустақил Ўзбекистонда халқ маданиятининг равнақи (фалсафий-маданий ёндашув). Диссертация. Фалс. фан.ном. - Т.: 2008.

  32. Умаров Б. Глобаллашув зиддиятлари.-Т., Маънавият,2006.

  33. Фалсафа: қомусий луғат / Қ.Назаров таҳрири остида. –Т., Шарқ, 2004.

  34. Холбеков А.Ж., Матибоев Т.Б. Ижтимоий адолат ва демократия: барқарор тараққиёт йўлида. –Т.: Янги аср авлоди, 2004.

  35. Хожиахмедов А. Маҳалла одоби. –Т.: Шарқ, 2001.

  36. Холматова М. Оилавий муносабатлар маданияти ва соғлом авлод тарбияси. – Т.: Ўзбекистон, 2000.

  37. Choriyev A. Inson falsafasi. –Т.: Chinor ENK nashriyoti, 2007.

  38. Эркаев А. Маънавият ва тараққиёт. - Т.: Маънавият, 2009.

  39. Қаршибоев А. Мусулмончилик – эзгу фазилатлар мужассами. –Т.: Мовароуннаҳр, 2001.

  40. Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. - Т.: Университет, 1998.

  41. Қуронов М. Миллий ғоя ва ўзбек характери. -Т., Маънавият, 2005.

  42. Цицерон. Нотиқлик санъати ҳақида икки рисола. –Т.: Янги аср авлоди, 2007.

  43. Якубов Ю.М. Ислом таълимотида шахс ва жамият муносабатлари масаласи. Диссертация. Фалс. фан.ном. – Т.: 2009.

 1. http//www.mgimo.ru/fileserver

 2. http://www.pacademy.edu.b

 3. http://www.rags.ru/kaf/fi...

 4. http://www.ssu.runnet.ru/...


1 Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. – 12 б.

Download 121.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling