Farmatsevtik kimyo


Download 3.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet15/38
Sana28.11.2017
Hajmi3.34 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   38

Anaprilin.  

1. Anaprilin eritmasiga ishqor ta'sir ettirilsa, anaprilin asos cho‘kmaga tushib, uni T

suyuq

=92-


97

S. 2. Preparat eritmasi+NaHCO

3

+Na2

Fe(CN)


5

NO+CH


3

CHO


 ko‘k rang hosil bo‘ladi.   

3. Preparat eritmasi + kons.H

2

SO4

+(NH


4

)

3MoO

(  yashil rangli eritma) Miqdorini aniqlash. Kislotali-asosli titrlash usuli 

Ishlatilishi. Efedrin gidroxlorid qon tomirlarni toraytirib, bronxlarni kengaytiradi. 

Bronxial astma, miasteniya, yo‘tal, shamollash kasalliklarida ishlatiladi. Solutan, bronxolitin 

kabi dori turlari tarkibiga kiradi. Oksifenilalkilaminlar 

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

156 


 

 

  

Adrenalin va noradrenalin buyrak usti bezining miya qismidan ajratib olingan garmonal modda. Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

157 


 

 

 Tasvirlanishi. Bu moddalar hidsiz, biroz taxirroq oq yoki biroz sarg‘imtir kristall kukun bo‘lib, 

optik faol. Adrenalin gidrotartrat va noradrenalin gidrotartrat suv va spirtda eriydi. Izadrin va 

mezaton ham suvda eriydi. Levadopa  va metildopa suvda kam eriydi. 

Chinligini aniqlash. 1. Adrenalin, noradrenalin va izadrin eritmalari turli xil muhitda yod 

eritmasi ta'sirida xinon turidagi rangli birikmalar hosil qiladi. 

 

2.  CuSO4

  va NaOH ta'sirida rangli birikmalar hosil bo‘ladi. 

3.  Levodopa  va  metildopa  Fe(OH)

bilan  rangli  birikmalar  (yashil)  Hosil  qilib,  unga  NH3

 

qo‘shilsa, qizil rangga o‘tadi. Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

158 


 

Miqdorini aniqlash. Kislotali-asosli titrlash usuli. 

Ishlatilishi. Adrenalin va noradrenalin qon tomirlarini toraytirib, qon bosimini oshiradi. 0,18% li 

in'ektsion  eritma  holida  chiqariladi.  Mezaton  0,01-0,025  g  tabletka  va  1%  li  in'ektsion  eritma 

holida chiqariladi. 

Izadrin  bronxial  astma  kasalligida  0,005  g  tabletka  holida  ishlatiladi.  Levodopa  Parkinson 

kasalligini davolashda, Metildopa esa gipotenziv modda sifatida ishlatilib, 0,25 g tabletka holida 

chiqariladi. 

Saqlanishi. ―B‖ ro‘yxat bo‘yicha saqlanadi 

Nazorat savollari: 

1.Arilalkilaminlar guruhiga kirgan dori moddalarning tasniflanishi, tavsifi, olinish usullari. 

2.Arilalkilaminlar guruhiga kirgan dori vositalarining tahlil usullari. 

3.Oksifenilalkilaminlar  (adrenalin  gidrotartrat,  noradrenalin  gidrotartrat,  izadrin,  mezaton, 

levadopa, metildopa) tasnifi. 

Foydalangan adabiyotlar 

37.


 

H. Fry, S. Ketteridge, S.Marshall. A Handbook for Teaching and Learning in   Higher 

Education. Enhancing Academic Practice. Third edition. New York. 2009. -544 p. ISBN 

0-203-89141-4 

38.

 

Accreditation  Council  for  Pharmacy  Education.  Accreditation  Standards  and Guidelines  for  the  Professional  Program  in  Pharmacy  Leading  to  the  Doctor  of  Pharmacy 

Degree. Accessed December 10, 2013. 

39.

 

https://www.acpecredit.org/pdf/FinalS2007Guidelines2.0.pdf.  

40.


 

Andersen,  E.,  &  Schiano,  B.  (2014).  Teaching  with  cases:  A  practical  guide. 

Boston, MA: Harvard Business Press Books.  

41.


 

BU Center for Excellence and Innovation in Teaching. (2015). Using case studies 

to teach. Retrieved from 

http://www.bu.edu/ceit/teachingresources/usingcasestudiestoteach

 

42.


 

Ganieva 


M.A., 

Fayzullaeva 

D.M. 

Keys-stadi o‗qitishning  pedagogik 

texnologiyalari to‗plami. Metodik qo‗llanma / Seriya ―O‗rtamaxsus, kasb- hunar ta‘limi tizimida 

innovatsion texnologiyalar‖. – T.: TDIU, 2013. – 95 bet.  

 

 

 

17-mavzu: Sulfanilamidlar guruhiga kirgan dori moddalar. ularning amfoterlik xossalari. 

tahlil usullari 

Reja 

1.

 Dori sifatida ishlatiladigan sulfanil kislota hosilalarining tasniflanishi. 

2.

 Antimikrob ta‘sirga ega bo‘lgan sulfanilamidlarning tavsifi. 

3.

 Sulfanilamidlarning olinish usullari. 

4.

 Sulfanilamidlar guruhiga kirgan dori vositalarining tahlil usullari. 

 

Tayanch iboralar: Sulfanilamidlar, Antimikrob,  sulfanil kislota. 

 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

159 


 

1.

 Sulfanilamidlar sulfanil kislota hosilalari bo‘lib, ularning umumiy formulasi: 

 

Bu  guruhga  kirgan  dori  moddalar  soni  50  dan  ortik  va  ular  1,  2,  3,  4-avlod sulfanilamidlarga  bo‘linadi.  Biologik  faolligi  jihatidan  ular  bakteriostatik  ta‘sir  ko‘rsatib,  ta‘sir 

mexanizmi  foli  kislota  sintezini  kamaytirib,  mikroorganizmlarning  yashashi  va  ko‘payishiga 

to‘skinlik kiladi. 

Ta‘sir  muddatiga  ko‘ra  sulfanilamidlar  kiska  muddat  ta‘sir  ko‘rsatuvchi  (streptotsid, 

sulfatsil,  norsulfazol,  etazol,  sulfadimezin  va  boshkalar),  o‘rta  muddat  ta‘sir  ko‘rsatuvchi 

(sulfazin),  uzoq  muddat  ta‘sir  ko‘rsatuvchi  (sulfapiridazin,  sulfamonometoqsin,  ftezin  va 

boshkalar) va o‘ta uzoq muddat ta‘sir ko‘rsatuvchi (sulfalen va b.) guruhlarga bo‘linadi. 

 

  

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

160 


 

 

  

 

 Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

161 


 

 

  

Olinishi. 1. Sulfanil kislota asosida olish. 

 

2. N-karboqsimetoqsianilindan olinishi:  

Tasvirlanishi.  Sulfanilamidlar  oq  yoqi  oq-sargish  yoqi  oq-kizgish  kristall  moddalar 

bo‘lib,  kislota  shakllari  suvda  erimay,  organik  erituvchilar,  ishkor  eritmalari  va  kislota 

eritmalarida  eriydi.  Tuz  shakllari  esa  suvda  erib,  organik  erituvchilarda  erimaydi.  Ularning 

ko‘pchiligi  amfoter birikmalar. Agar sulfanilamiddagi  radikal kuchli asosli xossaga ega bo‘lsa, 

bunday sulfanilamid ishkorda erimaydi. Masalan: sulgin. 

CHinligini  aniqlash.  1.  Azobo‘yoq  hosil  bo‘lish  reaktsiyasi.  Bu  sulfanilamidlarning 

birlamchi  aromatik  aminlar  guruhiga  xos  reaktsiya  bo‘lib,  ikkilamchi  aromatik  amin  guruhi 

saklovchi sulfanilamidlarda esa bu reaktsiya dastlab gidrolizlab, so‘ng birlamchi aromatik amin 

guruhiga bajariladi. Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

162 


 

 

2. Galoidlanish reaktsiyasi:  

3. Sulfanilamidlardagi oltingugurt atomini aniqlash uchun dori moddasi konts. HNO

3

 va 


10 hissa ortik KNO

3

 bilan kizdirib, kotishma holiga keltiriladi.  

4.  Ogir  metallarning  tuzlari  bilan  suvda  erimaydigan  rangli  kompleks  birikmalar  hosil 

kiladi. 

 

5.  Sulfanilamid  eritmasiga  natriy  nitroprussidning  1%  li  eritmasi  ta‘sir  ettirilsa  (ishkor ta‘sirida), so‘ng kislotali sharoit hosil kilinsa kizil, kizil-ko‘ngir rang yoqi cho‘kma hosil bo‘ladi. 

Na

2[Fe(CN)

5

NO 6.  Sulfanilamidlar  kuruk  probirkaga  solib  kizdirilsa,  turli  rangdagi  kotishmalar  hosil 

bo‘ladi. 

Streptotsid

 
t

ko‘k-binafsha rangli koldik+NH

3

+anilin 


Sulgin

 
t

 binafsha rangli koldik+NH

3

 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

163 


 

Norsulfazol

 t ko‘ngir rangli koldik+H

27.  Lignin  probasi.  Bu  reaktsiya  ko‘proq  ekspress  tahlilda  o‘tkaziladi.  Gazeta  kogoziga 

birlamchi aminoguruh saqlagan sulfanilamid, 1-2 tomchi xlorid kislota tomizilsa to‘k-kizil rang 

hosil bo‘ladi (SHiff asosi). 

 

8. UB va IK- spektrometrik usullar Mikdorini aniqlash. 1. Nitritometrik usul. 

 

Bunda ichki va tashki indikatorlar ishlatiladi. E=Mm 2. Kislotali-asosli titrlash usuli. 

 

Bu  usulda  erituvchini  to‘gri  tanlash  muhim  ahamiyatga  ega.  Dissotsiatsiyalanish konstantasi 10

-7

-10-8

 bo‘lgan moddalar (norsulfazol) suvli-atsetonli yoqi spirtli eritmada, rK=10

-9

 

(ftalazol, ftazin, 

salazopiridazin) 

suvsiz 

sharoitda (dimetilformamidda) 

titrlanadi. 

Sulfanilamidlarning natriyli tuzlarini spirt-atsetonli sharoitda kislota bilan titrlanadi. 

3. Bromatometrik usul (kayta titrlash usuli). 

KBrO

3

+5KBr+3H2

SO

4=3Br

2

+3K2

SO

4+3H

2 

Br

2+2KJ=J

2

+KBr J

2

+Na2

S

2O

3

=2NaJ+Na2

S

4O

6

 Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

164 


 

E=Mm/4 


4. Yodxlorometrik usul. 

 

JCl+KJ=J2

+KCl 


J

2

+ Na2

S

2O

3

=2NaJ+Na2

S

4O

E=Mm/4 5. FEK- usul. Sulfanilamidlarning azobo‘yoq hosil kilish xossasiga asoslangan. 

6. Argentometrik (Mor) usul. 

 

Hosil bo‘lgan vodorod ionlari cho‘kmani eruvchanligini oshirmasligi uchun titrlash natriy tetraborat ishtiroqida olib boriladi. E=Mm. 

 

7.  SF-usul.  Streptotsid  0,001  M  natriy  gidroqsidda =258  nm  sulgin  0,0005  M  HCl  da 

259 nm da, sulfadimezin suvda 240 nm da, sulfadimetoqsin 0,002 M natriy gidroqsidda 270 nm, 

sulfapiridazin  suvda  262  nm,  sulfatsil  natriy  suvda  258  nm  da,  norsulfazol  0,001  M  natriy 

gidroqsidda 257 da yutilish beradi. 

Ishlatilishi.  Sulfanilamidlar  bakteriostatik  ta‘sirga  ega  bo‘lib,  bu  ta‘sir  konkurent 

antogonizm nazariyasiga asoslangan. Sulfanilamidlar kimyoviy tuzilishiga ko‘ra PAB kislotasiga 

yakin  bo‘lib,  mikrob  hujayrasi  tomonidan  PAB  kislota  o‘rniga  kabul  kilinadi  va  u  erdagi 

almashinish jarayoni izdan chikadi. 

Dori  turlari. Sulfanilamidlarning  kislota shakli 0,5-1,0  g tabletka, tuz shakllari 1-10% li 

in‘ektsion eritma, sulfatsil natriy 20-30% li eritma holida chikariladi. 

Saqlanishi. ―B‖ ro‘yxati bo‘yicha saqlanadi i. Nazorat savollari: 

1.

 Dori sifatida ishlatiladigan sulfanil kislota hosilalarining tasniflanishini tushuntiring.  

2.

 Antimikrob ta‘sirga ega bo‘lgan sulfanilamidlarning farmakologik ta`sirini tushuntiring. 

3.

 Sulfanilamidlarning olinish usullari bayon eting. 

4.

 Sulfanilamidlar guruhiga kirgan dori vositalarining tahlil usullari keltiring. 

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

165 


 

 

Foydalangan adabiyotlar 

43.

 

H. Fry, S. Ketteridge, S.Marshall. A Handbook for Teaching and Learning in   Higher Education. Enhancing Academic Practice. Third edition. New York. 2009. -544 p. ISBN 

0-203-89141-4 

44.

 

Accreditation  Council  for  Pharmacy  Education.  Accreditation  Standards  and Guidelines  for  the  Professional  Program  in  Pharmacy  Leading  to  the  Doctor  of  Pharmacy 

Degree. Accessed December 10, 2013. 

45.

 

https://www.acpecredit.org/pdf/FinalS2007Guidelines2.0.pdf.  

46.


 

Andersen,  E.,  &  Schiano,  B.  (2014).  Teaching  with  cases:  A  practical  guide. 

Boston, MA: Harvard Business Press Books.  

47.


 

BU Center for Excellence and Innovation in Teaching. (2015). Using case studies 

to teach. Retrieved from 

http://www.bu.edu/ceit/teachingresources/usingcasestudiestoteach

 

48.


 

Ganieva 


M.A., 

Fayzullaeva 

D.M. 

Keys-stadi o‗qitishning  pedagogik 

texnologiyalari to‗plami. Metodik qo‗llanma / Seriya ―O‗rtamaxsus, kasb- hunar ta‘limi tizimida 

innovatsion texnologiyalar‖. – T.: TDIU, 2013. – 95 bet.  

 

  

18-mavzu:  XLORBENZOLSULFAMID VA 

BENZOTIADIAZINNING TIBBIYOTDA 

QO‟LLANADIGAN PREPARATLARI 

 

Reja 

1.Xlorbenzolsulfamid hosilalari guruhiga kirgan dori moddalar olinishi. 

2.Xlorbenzolsulfamid hosilalari guruhiga kirgan dori moddalar tavsiflanishi, tahlil usullari va 

farmakologik xossalari. 

3.Benzotiadiazin hosilalari guruhiga kirgan dori moddalar olinishi. 

4.Benzotiadiazin hosilalari guruhga kirgan dori moddalar olinishi, tavsiflanishi, tahlil usullari va 

farmakologik xossalari. 

1. Xlorbenzolsulfamid hosilalaridan furosemid oksodolin, benzotiadiazin hosilalaridan esa 

dixlottiazid va siklometiazidlar tibbiyotda diuretik va gipotenziv dori sifatida keng qo‘llanadi. 

Tayanch  iboralar:  xlorbenzolsulfamid  hosilalari,  benzotiadiazin,  urosemid  oksodolin, 

benzotiadiazin 

 

 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

166 


 

Olimlarning  ko‘p  qirrali  va  har  tomonlama  ilmiy  izlanishlari  natijasida  bir  qator  kuchli 

diuretik va gipotenziv ta'sirli dori moddalari yaratildi. 

Furosemid,  dixlotiazid  va  siklometiazid  quyidagi  usullar  bo‘yicha  sintez  qilib  olinadi. 

Masalan, furosemidni 2,4- dixlor-5-sulfamidbenzoy kislotasiga furilamin ta'sir ettirib olinadi. 

 

 Dixlotiazidni olishda boshlang‘ich modda sifatida m-xloranilin (I) ishlatiladi. Avval uni 

ma'lum  sharoitda  osh  tuzi  yoki  tionilxlorid  (H

2

SO

4  ishtirokida  xlorsulfa-kislota  bilan  sulfirlab, 

Z-xlor  -4,6-  disulfoxlor-aminga  ( I I )   o‘kaziladi.  So‘ngra  unga  sof  ammiak  yoki  ammiakning 

kontsentrlangan suvdagi eritmasini ta'sir ettirib, Z-xlor -4,6-disulfamidanilin ( I I I )  olinadi. 

 

Sintezning  navbatdagi  bosqichida  yuqorida  olingan  mahsulotni  (III)  kislota  yoki ishqoriy muhitda formaldegid bilan kondensatsiyalab dixlotiazid (IV) olinadi. 

 

Sintezning ushbu bosqichini suvsiz muhitda atseton yoki dimetilformamid ishtirokida kislota va ishqorsiz ham olib borish mumkin. 

Tsiklometiazidni 

Z-xlor-4,6-disulfamidanilinga 

(sintezi 

dixlatiazidga 

karalsin) 

siklopentilatsetaldegid ta'sir ettirib olinadi. 

Tsiklopentilatsetaldegidni o‘z navbatida adipin kislotasidan quyidagi sxema bo‘yicha sintez qilib 

olinadi. 

FUROSEMID 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

167 


 

Furosemidum 

4-Xlor -M- (2-furilmetil) -5-Sulfamoilantranil kislota 

 

 

Furosemid  hidsiz,  ok  kristall  kukun,  suvda  deyarli  erimaydi,  95  %  li  spirtda  qiyin eriydi,  efirda  kam  eriydi,  natriy  gidroksidning  1  molG`l  eritmasida  engil  eriydi.  U  204 —

209°S haroratda suyuqlanib parchalanadi. OKSODOLIN 

Oxodolinum 

1- Okso-3- (4 - sulfamoil-4 -xlorfenil)-3-oksiizoindolin 

 

Oksodolin hidsiz, oq mayda kristall kukun, suvda deyarli erimaydi, 95% li spirtda kam eriydi,efir vi xloroformda erimaydi, natriy gidroksidning 1 mol/l eritmasida kam eriydi. U 215—220°S 

haroratda suyuqlanadi. DIXLOTIAZID 

Dichlothiazidum 

 

6-Xlor-7-sulfamoil-3,4-digidro-2N-1,2,4-benzotiadiazin-1,1-dioksid 

 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

168 


 

Dixlotiazid, ok yoki biroz sarg‘imtir kristall kukun bo‘lib, suv va 95 % li spirtda juda kam eriydi, 

atseton va dimetilformamidda eriydi. U 257—262°S haroratda suyuqlanadi. 

SIKLOMETIAZID 

Cyclomethiazidum 

3- siklopentilmetil-6 xlor-7- sulfamoil-3,4- 

digidro-1,2,4 benzotiadiazin-1,1-dioksid 

 

 

 Siklometiazid hidsiz yoki juda kuchsiz hidli, oz yoki biroz sarg‘imtir oz kristall kukun, suvda va 

xloroformda deyarli erimaydi, atseton va 95 %li spirtda eriydi. U 234—240°S haroratda 

suyuqlanadi. 

Xlorbenzolsulfamid va benzotiazin qator preparatlarning chinligi quyidagi umumiy reaksiyalar 

yordamida aniqlanadi. Masalan, ularning, barchasining tarkibidagi organik birikkan 

oltingugurtni, preparatni konsentrlangan nitrat kislota bilan qaynatish yordamida parchalab, 

sulfat ioniga o‘tkazib va uni bariy sulfat oq cho‘kmasi holida cho‘ktirib aniqlanadi. 

Furosemid, oksodolin, dixlotiazid va siklometiazidlarning tarkibidagi organik birikkan xlor va 

oltingugurtni, yutuvchi suyuqlik sifatida 6 % li vodorod peroksid eritmasi solingan maxsus 

kolbada kislorod atmosferasida kuydirib, so‘ngra suyuqlikda paydo bo‘lgan xlor va sulfat 

ionlarini tegishli muhitda kumush xlorid va bariy sulfat holida cho‘ktirib aniqlanadi. Bu usuldan 

Farmakopeya maqolasi ko‘rsatmasi bo‘yicha, oksodolinning chinligini hamda xlor ioni asosida 

merkurimetrik usulda. uning miqdorini aniqlashda foydalaniladi. 

Preparatlardagi organiq birikkan xlor atomini yana Belshteyn usuli bo‘yicha ham aniqlanadi. 

Bunda mis simchasi ustiga olingan quruq preparat namunasi alangaga tutilsa, uning rangsiz 

qismini yashil rangga bo‘yaydi. 

Bu yerda o‘rganilayotgan barcha preparatlarning kukun holidagisini natriy gidroksid bilan 

aralashtirib qizdirilganda, ammiak ajratib chiqaradi. Uni hididan yoki qizil lakmus qog‘ozini 

ko‘k rangga bo‘yashi orqali aniqlanadi. Reaksiyani furosemid misolida quyidagi tenglama 

bo‘yicha ifodalash mumkin: 

 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

169 


 

 

Ammoniy sulfamatni eritmadagi natriy nitritning ortiqchasini parchalash uchun qo‘shiladi.  

Furosemidning chinligi spektrofotometrik usul bo‘yicha ham aniqlanadi. Uni 0,01 mol/l 

natriy gidroksiddagi 0,008% li eritmasining 300 dan 390 nm to‘lqin uzunlik sohasidagi 

maksimum nur yutishi 365 nm to‘lqin uzunligida bo‗ladi. 

Oksodolin kontsentrlangan sulfat kislota ta'sirida sariq rangga bo‘yaladi. Preparatning 

rangga kirishi, uning molekulasidagi izoindol halqasida o‘zgarish vujudga kelishi 

hisobiga, deb tushuniladi. 

Dixlotiazid va siklometiazidning chinligi, ularni og‘ir metall tuzlari, jumladan mis va 

kobalt tuzlari bilan har xil rangga bo‘yalgan birikmalar hosil qilishi bo‘yicha ham 

aniqlanadi. Masalan, dixlotiazid kobalt xlorid eritmasi ta'sirida havo rangli, mis (II) -

sulfat ta'sirida esa yashil-havo rangli cho‘kma hosil qiladi. Siklometiazid kobalt xlorid 

bilan dixlortiaziddan farqlangan holda, avval och binafsha, biroz turishi bilan och 

zangori-kulrangga o‘tib ketadigan cho‘kma hosil qiladi. Siklometiazid mis (II)  -sulfat 

bilan hosil qilgan birikmasi oq cho‘kma holida cho‘kadi, ushbu reaksiya orqali uni bu 

yerda ko‘rilayotgan boshqa sulfamid preparatlardan farqlanadi. Dixlotiazid va 

siklometiazidni og‘ir metallar bilan tuz hosil qilishi, ulardagi kislota xossaga ega 

sulfamid                    guruhi hisobigadir. Reaksiyani amalgaoshirishdan avval, preparatni 

suvda eruvchan natriyli tuziga o‘tkaziladi. Dixlotiazid misolida reaksiya quyidagi tenglama 

boyicha ifodalanadi: 

 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

170 


 

Dixlotiazidni yana azobo‘yoq hosil qilish reaktsiyasi bo‘yicha ham aniqlash mumkin. Buning 

uchun avval uni natriy gidroksid bilan ma'lum vaqtgacha qaynatib parchalantiriladi. 

 

Hosil  bo‗lgan  3-xlor-disulfamidanilinni  xlorid  kis-lota  ishtirokida  natriy  nitrit  bilan diazotirlab, so‗ngra v-naftolning ishqordagi eritmasidan qo‗shib, to‗q qizil  rangli azobo‗yoq 

hosil qilinadi. 

Siklometiazidning chinligini aniqlashda ham azobo‘yok hosil qilish reaktsiyasidan foydalanish 

mumkin. 


Furosemid, oksodolin, dixlotiazid. va siklometiazidning miqdori turli usullar bo‘yicha 

aniqlanadi. Masalan, furosemidning miqdori suvsiz muhitda kislota-asos titrlash usuli bo‘yicha 

aniqlanadi. Bunda ma'lum miqdordagi preparatning dimetilformamiddagi eritmasi bromtimol 

ko‘ki indikatori ishtirokida suyuqlik ko‘k rangga bo‘yalguncha natriy gidroksidning 0,1 mol/l 

eritmasi bilan titrlanadi. 

 

Furosemidning tabletkalardagi miqdori suvli muhitda neytrallash usuli bo‘yicha aniqlanadi. Bunda preparatning ma'lum miq 

doriga aniq va ortik hajmda natriy gidroksidning 0,1 mol/l 

eritmasidan qo‘shib, so‘ngra uning reaksiyaga kirmay qolgan ortiqchasini xlorid kislotaning 0,1 

mol/l eritmasi bilan fenol qizil indikatori ishtirokida suyuqlik sariq rangga o‘tguncha titrlanadi. Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

171 


 

 

Furosemidning miqdorini yana undagi azot asosida Keldal usuli bo‘yicha ham aniqlanadi. Oksodolin miqdorini undagi organik birikkan xlor asosida merkurimetrik usul bo‘yicha 

aniqlanadi. Buning uchun, yuqorida aytib o‘tilganidek, ma'lum miqdordagi preparatni vodorod 

peroksid solingan maxsus kolbada kislorod atmosferasida kuydiriladi, so‘ngra suyuqlikda hosil 

bo‘lgan xlor ionini nitrat kislota va difenilkarbazon indikatori ishtirokida suyuqlik och binafsha 

rangga o‘tguncha si-mob (II)-nitratning 0,02 mol/l eritmasi bilan titrlanadi. 

 

Farmakopeya maqolasi talabiga ko‘ra siklometiezidni uning tarkibidagi azot asosida Keldal usuli yordamida aniqlanadi. Preparatni tabletkalarda 271 nm to‘lqin uzunligida 

spektrofotometrik usulda optik zichligini o‘lchab ham aniqlanadi. Siklometiazidning miqdorini 

yana quyidagi kimyoviy tenglama bo‘yicha potentsiometrik titrlash usuli bilan aniqlanadi. 

Ma'lum miqdordagi preparatning spirtdagi eritmasiga ekvivalent xajmda 0,1 mol/l xlorid kislota 

va gidroksilamin gidroxlorid solingan kolbani qaytarma sovutgichga ulangan holda qaynatib 

gidrolizlantiriladi. So‘ngra gidrolizga olingan xlorid kislota va reaktsiya natijasida ajralib 

chiqqan qo‘shimcha xlorid kislotaning umumiy miqdori titrlanadi.

14

  

                                                             

11.

 

14 

A.N.Yunushodjaev,  Q.A.Ubaydullaev  va  b.  Farmatsevtik  kimyo.    Toshkent, 

«Extremum press», 2011 

 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

172 


 

 

Furosemid, oksodolin, dixlotiazid va siklometiazid asosan diuretik hamda gipotenziv ta'sirga ega bo‘lib,ular o‘zaro ta'sir kuchi va muddati bilan farqlanadi. Masalan, siklometiazid dixlotiazidga 

nisbatan  taxminan  100  marta  faol  ta'sir  ko‘rsatadi,  shuning  uchun  ham  uni  100  marotaba  kam 

doza  beriladi.  Oksodolin  o‘zining  birmuncha  uzoq  muddat  diuretik  ta'sir  ko‘rsatishi  bilan 

farqlanadi. Furo-semidni diuretik va antigipertenziv modda sifatida 0,04 g dan ichiriladi  yoki 1 

%  li  eritmasidan  0,02  g  miqdorida  mushak  orasiga  yoki  venaga  yuboriladi.  Furosemid  tabletka 

holida 0,04 g dan yoki 2 ml dan 1 % li eritmasi ampulalarda chiqariladi. 

Oksodolinni diuretik modda sifatida hamda gipertoniya kasalligini davolashda 0,025 g dan 0,1 g 

gacha ichiriladi. Uni 0,05 g dan tabletkalarda chiqariladi. 

Dixlotiazidni  diuretik  hamda  gipertoniyaga  qarshi  modda  sifatida  0,025—0,05  g  dan  ichiriladi. 

Uni tabletkalarda 0,025 va 0,1 g dan chiqariladi. 

Siklometiazidning qo‘llanishi dixlortiazidnikiga o‘xshash bo‘lib, uni 0,0005 g dan ichish uchun 

beriladi. Preparat 0,0005 g dan tabletkalarda chiqariladi. 

Bu erda ko‘rilayotgan preparatlarning barchasi. O‘zi mahkam berkitilgan idishlarda «B» ro‘yxati 

bo‘yicha  saqlanadi.  Oksodolin  va  siklometiazidni  salqin  va  qorong‘i  joylarda  saqlash  talab 

qilinadi. Download 3.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   38
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling