Farmatsevtik kimyo


Miqdori:    Suvsiz  muhitda  kislota  asos  titrlash  usuli  Ishlatilishi


Download 3.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet21/38
Sana28.11.2017
Hajmi3.34 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   38

Miqdori:    Suvsiz  muhitda  kislota  asos  titrlash 

usuli 


Ishlatilishi: Analgezitik vosita  

PIRILEN - Pirilenum 

1, 2, 2, 6, 6-pentametil piperidin, p-toluolsulfonat 

Pirilen  hidsiz  yoki  juda  kuchsiz,  hidli  oq 

kristall  kukun  bo‗lib,  suv  va spirtda  engil eriydi, 

atsetonda  qiyin  eriydi,  efirda  esa  erimaydi.  U 

156—160°S haroratda suyuqlanadi.  CHinligi:  

1.

 Natriy  gidroksid  eritmasi  ta‘sirida  oq 

loyqa cho‗kma hosil bo‗lish reaksiyasi 

2.

 

Oltingugurt  ion  holiga  o‗tkazilib  bariy sulfat bilan reaksiyasi 

3.

 Sirka  aldegididagi  eritmasini  natriy 

nitroprussid  ta‘sirida  to‗q  qizil  rangli 

birikma hosil qilish reaksiyasi 

Miqdori:    Suvsiz  muhitda  kislota  asos  titrlash 

usuli 


DIMEKOLIN 

Dimecolinum 

1,6- 


dimetilpipekolin 

kislotaning 

3-

dimetilaminoetil  Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

250 


 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

         

 

 

  

 

  

 

      

efiri, diyodmetilat 

Dimekolin  oq  yoki  biroz  krem  tusli  kristall  kukun 

bo‗lib, suvda juda engil eriydi, issiq spirtda eriydi, 

atsetonda 

erimaydi. 

196—202°S 

haroratda 

parchalanish bilan suyuqlanadi.  

CHinligi:  

1.

 30 %  natriy  gidroksid bilan  qizdirib,  ajralib 

chiqqan  dimetilamin  qizil  lakmusni  ko‗k 

rangga bo‗yash reaksiyasi 

2.

 N – metil guruhiga xos reaksiya  

3.

 Yod ioniga xos sifat reaksiyasi 

Miqdori: argentometrik usul (Fayans usuli)   

KETOTIFEN Ketotiphen 

4,9-digidro-4(1-metil-4-piperidiniliden)-1ON-

benzo[4,5]siklogepta[1,2-b]tifen-10-on fumarat 

Oq  yoki  och-sariq  rangli,  hidsiz,  achchiq  mazali 

kristall  kukun.  Metanol,  etanol,  suv,  sirka 

kislotada  kam,  efir,  atsetonda  amalda  erimaydi. 

Suyuqlanish harorati 184-200

S.  CHinligi:   

1.

 IQ-spektrometrik usul 

2.

 UB-spektrofotometrik usul 

Miqdori: YUSSX usul 

Ishlatilishi: Allergiyaga qarshi vosita 

TOLPERIZON GIDROXLORID 

Tolperizoni hydrochloridum 

2-metil-1-(4-metilfenil)-3-(1-piperidinil)-1-

propanon gidroxlorid  

Oq yoki deyarli oq, o‗ziga xos hidli kristall kukun. 

Sirka  kislotada  juda  oson,  suv,  etanolda  oson, 

atsetonda kam, benzol  va efirda  amalda erimaydi. 

Suyuqlanish harorati 166-177

0

S. CHinligi:  

1.

 UB – spektrometrik usul 

2.

 YUQX usul 

3.

 Xlor ioniga xos sifat reaksiya 

Miqdori:    Suvsiz  muhitda  kislota  asos  titrlash 

usuli   


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

251 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

LOPERAMID GIDROXLORID Loperamidi hydrochloridum 

4-[4-(4-xlorfenil)-4-gidroksipiperidino]-N,  N-2,2-

difenilbutiramid gidroxlorid 

Oq, sarg‗ish kristall kukun. Suvda kam, metanolda 

oson, etanolda eriydi. 

CHinligi:  

1.

 IQ-spektrometrik usul 

2.

 UB-spektrofotometrik usul 

3.

 Xlor ioniga xos sifat reaksiya 

Miqdori:  Suvsiz muxitda kislota asos titrlash usul 

(ekvivalent nuqta potensiometrik usul) Ishlatilishi: Diareyaga qarshi vosita  

 

 GALOPERIDOL 

Galoperidolum 

4-[4-(4-xlorofenil)-4-gidroksiniperidino]-4

1

-

ftorbutirofenon Oq  yoki  deyarli  oq  kristall  kukun.  Suvda  amalda 

erimaydi,  dixloretan  va  etanolda  (96%)  eriydi, 

efirda kam eriydi. Suyuqlanish harorati 150-153

0

S. CHinligi:   

1.

 IQ-spektrometrik usul 

2.

 UB-spektrofotometrik usul 

3.

 YUQX usuli 

4.

 Rangli reaksiyalar 

Miqdori: Suvsiz muxitda kislota asos titrlash usul  

Ishlatilishi: Neyroleptik vosita 

 

Piperidin  kimyoviy  tuzilishi  jihatidan  piridinning  to‗la  gidrirlangan  hosilasi  bo‗lib,  u ko‗pchilik dori moddalar asosini tashkil qiladi. 

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

252 


 

 

Piperidinning  hosilalaridan  tibbiyotda  analgezik  ta‘sirga  ega  bo‗lgan  promedol, ganglioblokirlovchi  (ganglioqurshovchi)  ta‘sir  ko‗rsatuvchi  pirilen  va  dimekolin  preparatlari  keng 

qo‗llaniladi.  Ularni  turli  usullar  bilan  olimlar  tomonidan  sintez  qilib  olingan.  Promedolni  I.  N. 

Nazarov  rahbarligida  bir  guruh  olimlar  quyidagi  sxema bo‗yicha  dimetil  (viniletil)-karbinol asosida 

birinchi marta sintez qilib olishgan: PROMEDOL  

Promedolum 

1, 2, 5- trimetil-4- fenil-4- propionil oksipiperidin, gidroxlorid 

 

Promedol hidsiz yoki kuchsiz hidli, oq kristall kukun bo‗lib, suv va xloroformda engil eriydi, spirtda eriydi, efir va benzolda esa erimaydi. 

PIRILEN 

Pirilenum 

1, 2, 2, 6, 6-pentametil piperidin, p-toluolsulfonat 

 

Pirilen  hidsiz  yoki  juda  kuchsiz,  hidli  oq  kristall  kukun bo‗lib, suv va spirtda engil eriydi, atsetonda qiyin eriydi, efirda esa erimaydi. U 156—160°S haroratda suyuqlanadi. 

DIMEKOLIN 

Dimecolinum 

1,6- dimetilpipekolin kislotaning 3-dimetilaminoetil  

efiri, diyodmetilat 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

253 


 

 

Dimekolin  oq  yoki  biroz  krem  tusli  kristall  kukun  bo‗lib,  suvda  juda  engil  eriydi,  issiq  spirtda eriydi, atsetonda erimaydi. 196—202°S haroratda parchalanish bilan suyuqlanadi.   

KETOTIFEN 

Ketotiphen 

4,9-digidro-4(1-metil-4-piperidiniliden)-1ON-benzo[4,5]siklogepta[1,2-b]tifen-10-on fumarat 

 

 

  

 

        C19

H

19NOS 

C

4H

4

O4

                                               

425,51 

Oq  yoki  och-sariq  rangli,  hidsiz,  achchiq  mazali  kristall  kukun.  Metanol,  etanol,  suv,  sirka kislotada kam, efir, atsetonda amalda erimaydi. Suyuqlanish harorati 184-200

S.  TOLPERIZON GIDROXLORID 

Tolperizoni hydrochloridum 

2-metil-1-(4-metilfenil)-3-(1-piperidinil)-1-propanon gidroxlorid 

 

 

  

 

    C16

H

23NO·HCl                                                        281,8 

Oq  yoki  deyarli  oq,  o‗ziga  xos  hidli  kristall  kukun.  Sirka  kislotada  juda  oson,  suv,  etanolda 

oson, atsetonda kam, benzol va efirda amalda erimaydi. Suyuqlanish harorati 166-177

0

S. LOPERAMID GIDROXLORID 

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

254 


 

Loperamidi hydrochloridum 

4-[4-(4-xlorfenil)-4-gidroksipiperidino]-N, N-2,2-difenilbutiramid gidroxlorid 

 

 

  

     C


29

H

34Cl

2

N2

O

2                                                      M.m. 513,5 

Oq, sarg‗ish kristall kukun. Suvda kam, metanolda oson, etanolda eriydi. GALOPERIDOL 

Galoperidolum 

4-[4-(4-xlorofenil)-4-gidroksiniperidino]-4

1

-ftorbutirofenon  

 

  

                C

21

H

23ClFNO

                                                       375,9 Oq yoki deyarli oq kristall kukun. Suvda amalda erimaydi, dixloretan va etanolda (96%) eriydi, 

efirda kam eriydi. Suyuqlanish harorati 150-153

0

S. 


Promedolning  chinligini  farmakopeya  ko‗rsatmasi  bo‗yicha  uning  molekula  tuzilishidagi 

uchlamchi  azot  asosida  ko‗pchilik  alkaloid  va  azot  saqlovchi  geterotsiklik  birikmalarga  o‗xshash 

pikrin  kislotasining  suvdagi  to‗yingan  eritmasi  bilan  sariq  cho‗kma  shaklida  qo‗sh  molekulyar 

birikma hosil qilishi orqali aniqlanadi: 

 

Preparatning  chinligini  yana  uning  formaldegidning  konsentrlangan  sulfat  kislotadagi  eritmasi bilan  rangli  birikma  hosil  qilishi  bo‗yicha  ham  aniqlanadi.  Bunda  preparatning  xloroformdagi 

eritmasiga  asta-sekin  formaldegidning  konsentrlangan  sulfat  kislotadagi  eritmasidan  qo‗shilsa, 

suyuqlikdagi ikki qatlam chegarasida qizil rangli halqa paydo bo‗ladi. 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

255 


 

 

Promedol  tarkibidagi  xlor  ionini  odatdagicha  nitrat  kislota  muhitida  kumush  xlorid  holida cho‗ktirib aniqlanadi. 

Pirilenning  chinligini  aniqlashda  uning  suvdagi  eritmasidan  natriy  gidroksid  eritmasi 

ta‘sirida 1, 2, 2, 6, 6- pentametilpiperidin asosni oq loyqa shaklida cho‗ktirib isbotlanadi. 

 

Pirilen  tarkibidagi  p-toluolsulfonat  kislota  qoldig‗ini,  undagi  oltingugurt  asosida  aniqlanadi. Buning  uchun  preiaratni  konsentrlangan  nitrat  kislota  va  pergidrol  bilan  qizdirib,  organik  birikkan 

oltingugurtni sulfat ioniga o‗tkaziladi, so‗ngra uni bariy sulfat holida cho‗ktirib aniqlanadi. 

Pirilenning  sirka  aldegididagi  eritmasi  natriy  nitroprussid  ta‘sirida  to‗q  qizil  rangli  birikma 

hosil qiladi. Bu reaksiyadan ham preparatning chinligini aniqlashda foydalaniladi. 

Dimekolinning chinligini aniqlash uchun uni natriy gidroksidning 30% li eritmasi bilan qizdirish 

yordamida parchalanadi. Reaksiyadan ajralib chikkan dimetilamin probirka ustida tutib turilgan qizil 

lakmus qog‗ozini ko‗k rangga bo‗yaydi. 

 

Dimekolin  kaliy  dixromat  va  konsentrlangan  sulfat  kislota  solingan  probirka  ustiga  natriy nitroprussid  eritmasi  va  piridin  bilan  ho‗llangan  filtr  qog‗ozi  tutib,  so‗igra  uni  qizdirilsa,  qog‗ozda 

ko‗k dog‗ paydo bo‗ladi. Bu reaksiya preparatdagi NN metil guruhiga xosdir. 

Preparat  tarkibidagi  yodni  aniqlash  uchun  unga  konsentrlangan  sulfat  kislota  qo‗shib  isitiladi, 

bunda binafsha rangli erkin yod bug‗lari ajralib chiqadi. 

Dimekolinning  chinligini  yana  uning  isitilgan  spirtdagi  eritmasini  sovutilganda  oq  kristall 

shaklida cho‗kma cho‗kishi bo‗yicha ham aniqlanadi. Bunda dimekolin asos holida ajralib chiqadi. 

Promedolni  Davlat  farmakopeyasi  talabiga  ko‗ra  suvsiz  muhitda  kislotaasos  usuli  bo‗yicha 

titrlab  aniqlanadi.  Buning  uchun  preparatning  suvsiz  sirka  kislotasida  eritilgan  ma‘lum  miqdorini Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

256 


 

simob  (II)  atsetat  tuzi  hamda  kristallik  binafsha  indikatori  ishtirokida  suyuqlik  yashil  rangga 

o‗tguncha perxlorat kislotaning 0,1 mol/l suvsiz sirka kislotadagi eritmasi bilan titrlanadi. 

Preparatning miqdorini yana uning tarkibidagi xlorid kislota qoldig‗i asosida argentometrik yoki 

neytrallash  usullari  bo‗yicha  aniqlash  mumkin.  Neytrallash  usulida  preparatning  ma‘lum  mikdorini 

xloroformda  eritib,  fenolftalein  indikatori  ishtirokida  natriy  gidroksidning  0,1  mol/l  eritmasi  bilan 

titrlanadi. 

Pirilenni  suvsiz  muhitda  kislota-asos  usuli  bo‗yicha  perxloratning  0,1  mol/l  eritmasi  bilan 

potensiometrik  titrlash  orkali  aniqlanadi.  Bunda  indikator  elektrod  sifatida  platina  yoki  shisha 

elektrod ishlatiladi. 

Dimekolinning  mikdori  uning  tarkibidagi  yod  asosida  argentometrik  (Fayans)  usul  bo‗yicha 

aniqlanadi. Bunda indikator sifatida flyuoresseinning 0,2% li spirtdagi eritmasi ishlatiladi va cho‗kma 

to‗la to‗q sariq rangga o‗tguncha kumush nitratning 0,1 mol/l eritmasi bilan titrlanadi. 

Promedolni  farmakologik  ta‘siri  jihatidan  morfin  alkaloidining  o‗rnini  bosuvchi  analgezitik 

modda  sifatida  bemorni  operatsiyaga  tayyorlashda  va  undan  keyin,  me‘da  va  o‗n  ikki  barmoqli 

ichak  yaralarida,  holetsistit,  buyrak  va  jigar  kolitlarida  hamda  boshqa  kasalliklarda  og‗rik. 

qoldiruvchi modda sifatida ishlatiladi. Ginekologiya amaliyotida tug‗ruq paytida uni og‗riq qoldiruvchi 

sifatida ishlatiladi. 

Odatda  promedolni  0,025—0,05  g  dan  ichiriladi  yoki  1—2%  li  eritmasi  1  ml  dan  teri 

ostiga yuboriladi. Preparat tabletqadarda 0,025 g va ampulalarda 1 ml dan 1%  yoki 2% li  eritmasi 

chiqariladi. 

Pirilenni  gipertonik  kasalliklarda,  periferik  qon  tomirlari  spazmasida,  me‘da  va  o‗n  ikki 

barmoq ichak yaralarida 0,0025—0,005 g dan ichiriladi. Uni tabletkalarda 0,005 g dan chiqariladi. 

Dimekolin ham me‘da va o‗n ikki barmoq ichak yaralarida, holetsistit va silliq mushak periferik 

qon tomirlari spazmasida hamda gipertoniya kasalligini davolashda 0,025— 0,05 g dan kuniga 2—3 

marta ichiriladi. Dimekolin 0,025— 0,05 g dan sariq qobiq bilan koplangan tabletkalarda chiqariladi. 

Promedol  og‗zi  mahkam  berkitilgan  shisha  idishlarda  «A»  ro‗yxati  bo‗yicha,  pirilen  esa 

«B»  ro‗yxatida  saqlanadi.  Dimekolin  yorug‗lik  tushmaydigan  joylarda  «B»  ro‗yxati  bo‗yicha 

saqlanishi zarur. 

Ketotifen  chinligi  IQ  -,  UB  -  spektrofotometrik  usulda  standart  namuna  eritmasi  bilan 

taqqoslab aniqlanadi.  

Ketotifen miqdori yuqori samarali suyuqlik xromatografiya va suvsiz muhitda kislota asos 

titrlash  usulida  aniqlanadi.  Preparatning  aniq  tortmasi  muz.sirka  kislotada  eritilib,  0,1  m  xlorid 

kislota eritmasi bilan titrlanadi (indikator kristallik binafsha). 

Tibbiyotda allergiyaga qarshi vosita sifatida qo‗llaniladi.  

Tolperizon  gidroxlorid  chinligi  UB  –  spektrofotometrik  usulda  aniqlanadi.  Bunda 

tekshiriluvchi eritma UB spektri 200 nm dan 400 nm oralig‗ida maksimum nur yutish ko‗rsatkichi 

260±2 nm bo‗lishi kerak. 

Preparat  chinligi  gidroxlorid  qoldig‗idagi  xlor  ioniga  xos  DF  XI  bo‗yicha  reaksiya 

yordamida aniqlanadi.  Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

257 


 

Tolperizon  gidroxlorid  chinligi  yupqa  qatlam  xromatografiya  usulida  standart  namuna 

eritmasi bilan taqqoslab aniqlanadi.  

Tolperizon  gidroxlorid  miqdori  suvsiz  muhitda  kislota  asos  titrlash  usulida  aniqlanadi. 

Aniq  tormani  3%  li  simob  (II)  atsetat  saqlagan  muz.  sirka  kislota  eritmasida  eritilib,  0,05  M 

xlorid kislota bilan 0,1% kristallik binafsha eritmasi ishtirokida ko‗k yashil rang xosil bo‗lguncha 

titrlanadi.  

Tibbiyotda miorelaksant vosita sifatida qo‗llaniladi. 15 – 30

S xona haroratida saqlanadi.  Loperamid  gidroxlorid  chinligi  IQ  -,  UB  -  spektrofotometrik  usulda  standart  namuna 

eritmasi bilan taqqoslab aniqlanadi.  

CHinligi yana xloridlarga xos sifat reaksiya yordami DF XI bo‗yicha aniqlanadi.  

Loperamid  gidroxlorid  miqdori  neytrallash  usulida  (potensiometrik  titrlash)  aniqlanadi. 

Dori moddasini etil  spirt  va  0,01 M  xlorid kislotada  eritib, 0,1  M  natriy  gidroksid  eritmasi  bilan 

titrlanadi.  

Tibbiyotda diareyaga qarshi vosita sifatida qo‗llaniladi.  

Galoperidol  chinligi  IQ  -,  UB  –  spektrofotometrik,  yupqa  qatlam  xromatografiya  usulida 

aniqlanadi.  

Tekshiriluvchi  moddaning  400  dan  4000  sm

-1 

gacha  oralig‗idagi  IQ  spektri  standart namuna bilan taqqolanganda mos kelishi lozim.   

YUpqa qatlam  xromatografiya  usulida  oktadetsilsilil  silikagelli  plastinkasidan  foydalanib, 

tetragidrofuran-metanol-natriy  xlor  (10:45:45)  aralashmasiga  xromatogramma  solinadi.  So‗ng 

quritib 254 nm to‗lqin uzunligida UB nurida ko‗riladi. 

Galoperidol  miqdori  suvsiz  muhitda  kislota  asos  titrlash  usulida  aniqlanadi.  Bunda 

muz.sirka kislota eritmasida eritib, 0,1 N xlorid kislota bilan tirlanadi (indikator 1- naftolbenzol).  

Tibbiyotda antipsixik neyroleptik vosita sifatida qo‗llaniladi.  

7 0 - b o b .  TROPAN HOSILALARI 

Tropan hosilalariga tabiiy alkaloidlardan atropin, skopolamin, kokain hamda atropinning yarim 

sintetik o‗xshashlaridan (analoglaridan) gomatropin, tropatsin va tropafenlar kiradi. Ularning kimyoviy 

tuzilishi  asosini  ikki  tutash,  besh  a‘zoli  pirrolidin  va  piperidin  halqalaridan  iborat  kondensirlangan 

bitsiklik sistema tropan tashkil qiladi. 

 

Tropan  xalkasining  markazidagi  uchlamchi  azot  va  u  bilan  bog‗langan  birinchi  va  beshinchi holatdagi uglerod atomlari pirrolidin va piperidin halkalari uchun umumiydir.  

Tropan alkaloidlarini ularning kimyoviy tuzilishlariga ko‗ra uch guruhga bo‗lish mumkin. Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

258 


 

Birinchi guruhga molekulasi bitsiklik ikkilamchi aminospirt tropindan tashkil topgan, atropin va 

uning  sintetik  analoglaridan,  gomatropin,  tropatsin  va  tropafenlar  kiradi.  Ikkinchi  guruh 

skopolamin  alkaloididan  tashkil  topgan  bo‗lib,  uning  asosi  bitsiklik  aminospirt  skopindan  iborat, 

uchinchi  guruhning  molekula  tuzilishi  asosiga  esa  bitsiklik  aminospirt  ekgonin  saklovchi  kokain 

kiradi. 


 

 

Tropan  alkaloidlari  va  uning  sintetik  analoglari  kimyoviy  tuzilishi  jihatidan  murakkab efirlardir. 

Masalan, atropin, tropin, skopolamin esa skopin aminospirtlari bilan trop kislotalarining o‗zaro 

birikishidan  tashkil  topgan  murakkab  efirdir.  Kokain»alkaloidida  aminospirt  metil  ekgogin,  benzoat 

kislota qoldig‗i bilan efirsimon birikkan bo‗ladi. 

Atropinning  sintetik  analoglari  gomatropin,  tropatsin  va  tropafenlarning  ham  asosini 

bitsiklik  aminospirt  tropin  tashkil  qilib,  gomatropin  bodom,  tropatsin  difenilatsetat,  tropafen  esa  a-

fenil-(3- (p- atsetofenil)-propion kislota qoldiklari bilan efirsimon birikkan bo‗ladi. 

 

  

 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

259 


 

 

 Tropan  alkaloidlari  asosan  ituzumlar  (Solanacea)  oilasiga  mansub  belladonna  (Atropa 

belladonna),  turli  xil  skopoliya  (Scopolia),  mingdevona  (Hyoscyamus  niger),  bangidevona  (Datura 

stramonium)  shuningdek  Erythexylaceae  oilasiga  kiruvchi  koka  butasi  (Erythexylaceae  sosa) 

o‗simliklarida uchraydi. 

Atropin  skopoliya  o‗simligining  ildizi  va  bangidevona  o‗simligining  bargida  ko‗p  miqdorda 

bo‗ladi.  

 

 

 

 

 

TROPAN HOSILALARI 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

260 


 

Kimyoviy tuzilishi 

Sifat nazorati 

 

  

 

  

 

  

 

 Atropin sulfat - Atropini sulfas 

d,1-trop kislota sulfat monogidrat yoki (R,S)-3-

tpopoiloksitropan sulfat monogidrat tropin 

efiri. 


Hidsiz, oq kristallik yoki donsimon kukun. Suv 

va spirtda oson eriydi. Chinligi:  

1) Vitali – Moren reaksiyasi 

2) sulfat ionini aniqlash 

Miqdoriy tahlil: suvsiz muhitda kislota-asosli 

titrlash Dori shakli: kukun, tabletka, in‘eksiya uchun 

0,1% li eritma, ko`z uchun surtma dori. 

A ro`yxat. 

 

Skopolamin gidrobromid – Scopolamini hydrobromidum 

1-trop kislota gidrobromid trigidrat skopin efiri. 

Rangsiz, shaffof kristallar yoki oq kristallik 

kukun. Suvda oson eruvchan; spirtda eriydi.  Chinligi:  

1) Vitali – Moren reaksiyasi 

2) Solishtirma burish burchagini aniqlash 

Miqdoriy tahlil: suvsiz muhitda kislota-asosli 

titrlash Dori shakli: kukun, in‘eksiya uchun 0,05% li 

eritma. 


A ro`yxat. 
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   38
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling