Farmatsevtik kimyo


Betalaktamidlar.Penitsillinlar. Sefolosparinlar va aminoglikozidlar  taxlili


Download 3.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/38
Sana28.11.2017
Hajmi3.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Betalaktamidlar.Penitsillinlar. Sefolosparinlar va aminoglikozidlar  taxlili

 

Mazmuni:  Betalaktamidlar  guruhiga  kiruvchi  preparatlar  haqida  umumiy  ma‘lumotga  ega 

bo‘ladilar.  Betalaktamid  (Benzilpenitsillin  Na,  ampitsillin,  karbenitsillin  natriy,  tsefazolin 

natriy, tsefalotin natriy va b.) preparatlarining olinishi, xossalari, qo‘llanilishi, tahlil usullari va 

ularning  sifatiga  qo‘yilgan  talablar.  Preparatlarning  saqlanishi.  Aminoglikozid  (streptomitsin 

sulfat,  kanamitsin,  gentamitsin,  linkomitsin  va  b.)  preparatlarining  olinishi,  xossalari, 

qo‘llanilishi, tahlil usullari va ularning sifatiga qo‘yilgan talablar. Preparatlarning saqlanishi. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalarimuammoli talim, dialogik yondoshuv, blits-so’rov,BBB, 

munozara, o’z-o’zini nazorat.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

24 


 

Terpenoidlar guruxiga kirgan dori vositalari taxlili va ularning sterioizomeriyasi bilan 

ularni faolligi orasidagi bogliklik konuniyatlari. Sifatini nazorat qilish usullari. Mentol, 

terpengidrat, validol, kamfora, sulfokamfokain, bromkamfora. 

 

Mazmuni:  Monosiklik  va  bisiklik  terpenlar  haqidaumumiy  ma‘lumotga  ega  bo‘ladilar. 

Preparatlarni  olinishi,  xossasi,qo‘llanishi,  tahlil  usullari  va  ularning  sifatiga  qo‘yilgan 

talablarni, saqlanish sharoitlarini o‘rganadilar.  

Alifatik  tsiklik  birikmalar  va  ularning  hosilalari.  Validol.  Sulfokamfora  kislotasi  va  uning 

novokainli  tuzi  (sulfokamfokain).  Ularning  olinish  usullari,  fizikaviy 

kimyoviy  xossalari. Stereokimyoviy tuzilishi bilan biologik faolligi orasidagi bog‘liqlik, sifatiga qo‘yilgan talablar. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalariBlits-so’rov, zig-zag usuli, munozara, o’z-o’zini nazorat.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8.  

Biologik faol birikmalar taxliliga funksional yondashish.  

Steroid tuzilishga ega bo‟lgan dori moddalar tahlili. Kardenolidlar, (yurak glikozidlari), 

D guruh vitaminlari (ergokaltsiferollar), steroid garmonlar (kortikosteroidlar, 

androgenlar, estrogenlar va gestogenlar, anaboliklar) taxlili. (Pregnin, progesterin, 

testosteron propionat, metiltestosteron, metandrostenolon, estradiol propionat, kortizon 

atsetat, doksa, prednizalon, deksametazon va b.). 

 

Mazmuni: Kardenolidlar guruhiga kiruvchi preparatlarning olinishi, xossasi,qo‘llanishi, tahlil 

usullari va ularning sifatiga qo‘yilgan talablar. (Xolekaltsiferol va ergokaltsiferollar. Digoksin, 

konvallotoksin) 

Yarim  sintetik  anabolik  ta‘sirga  ega  moddalarni  olishga  biologik  zamin  yaratilishi. 

Metandrostenalon,  metilandrostendiol,  fenobolin.  Anaboliklarni  sifatiga  qo‘yilgan  talablar  va 

ularni tahlil usullari.Kortikosteroidlar. Kortikosteroid gormonlarning dori sifatida ishlatilishini 

xozirgi  xolati  va  ularning  kimyosini  o‘rganish  borasidagi  yutuqlar.  Molekula  tuzilishi  bilan 

biologik faolliklari o‘rtasidagi bog‘liqlik. Mineralokortikosteroidlar, glyukokortikosteroidlar. 

prednizon,  gidrokortizon  va  prednizalon.  Molekulasida  ftor  saqlovchi  kortikosteroidlar: 

deksametazon, flyuotsinalon  atsetonid (sinaflan). Ularning sifatiga qo‘yilgan talablar va tahlil 

usullari.  Estrogenlar.  Molekula  tuzilishi  bilan  biologik  ta‘sirlari  orasidagi  bog‘liqlik.  Estron, 

estradiol  propionat,  etinil  estradiol.  Estrogen  garmonlarini  sifatiga  qo‘yilgan  talablar,  tahlil 

usullari.  

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalari, o’z-o’zini nazorat ,Blits-so’rov, dialogik yondoshuv, muammoli talim. zig-zag usuli, munozara.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; A5;Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Aromatik birikmalar.Fenollar paraaminofenollar tetratsiklin,naftaxinon hosilalari va 

ularning tahlil usullari

 

Mazmuni:  Fenollar  va  xinonlar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili.  Fenol  hosilalari 

bo‘lgan  dori  moddalar  fenol,  rezortsin.  Ularning  chinlik  reaktsiyalari.  Tetratsiklin-guruh  dori 

moddalar  tahlili.  Paraaminofenol  hosilalari  bo‘lgan  dori  moddadar  tahlili.  Paratsetamolning 

olinishi,  xossasi,qo‘llanishi,  tahlil  usullari  va  ularning  sifatiga  qo‘yilgan  talablarni,  saqlanish 

sharoitlarini o‘rganadilar. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli talim. Blits-so’rov, zig-zag usuli, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

25 


 

Aromatik kislotalar hosilalari tahlili. Tahlil usullari. 

 

Mazmuni:  Aromatik  dori  moddalarning  tibbiyotda  qo‘llanilishi.  Biologik  ta‘sirlarning 

molekula  tuzilishidagi  turli  funktsional  guruhlarga  bog‘liqligi,  ularni  olish  manbalari  va 

usullari.  Preparatlardagi  funktsional  guruhlar  asosida  tahlil  usullarini  tanlash.  Aromatik  dori 

moddalarini  saqlanish  sharoiti  va  ularni  dori  shakllarida  barqarorligini  ta‘minlash  (stabillash) 

usullari.  

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli talim. Blits-so’rov, zig-zag usuli, munozara.   

Adabiyotlar: A1; A3; A4; A5; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Paraaminobenzoy va hosilalari. Diazotirlash reaktsiyasi. Trimekain, ksikain, anestezin, 

novokain, dikain. 

 

Mazmuni:Para-aminobenzoy    va  paraaminosalitsil  kislota  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori 

moddalar  tahlilini  oqib  o‘rganadilar.  Anestezin,  novokain,  novokainamid,  dikain.  Ularning 

tahlilining farmakopeyaviy usullarini bajaradilar. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  birgalikda  o’qiymiz, blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8.  

Arilalkilaminlar,gidroksifenilalkilaminlar,nitrofenilalkilaminlar guruhiga kirgan dori 

moddalari tahlili. 

 

Mazmuni:  Arilalkilaminlar  guruhiga  kirgan  dori  moddalarning  tasniflanishi.  Arilalkilaminlar 

guruhiga kirgan dori moddalarning tavsifi. Arilalkilaminlar guruhiga kirgan dori moddalarning 

olinish usullari. Oksifenilalkilaminlar (adrenalin gidrotartrat, noradrenalin gidrotartrat, izadrin, 

mezaton, 

levadopa, 

metildopa, 

dofamin, 

salbutamol, 

verapamilgidroxlorid, 

fenoterolgidrobromidvab.)  dori  vositalarining  tahlili.  Ularning  olinishi,  xossalari,  sifatiga 

qo`yilgan talablar, qo‘llanilishi va saqlanishi. 

Nitrofenilalkilaminlar.  Oksidlanish  reaktsiyalari.  CHo`ktirish,  kompleks  hosil  qilish 

reaktsiyalari.  Ninrofenilalkilaminlar  guruhiga  kirgan  dori  vositalarining  (levomitsetin, 

levomitsetin stearat, levomitsetin suktsinat) Olinishi, xossalari, sifatiga qo`yilgan talablar, tahlil 

usullari, qo‘llanilishi va saqlanishi. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli talim,. blits-so’rov, zig-zag usuli, munozara.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8.  

Sulfanilamidlar, xlorbenzosulfamid, benzotiadiazin  va benzosulfamid hosilalari tahlili. 

Mazmuni: Sulfanilamidlar guruhiga kirgan dori moddalar. Streptotsid, sulfatsil natriy. Ularni 

olinishi,  amfoterlik  xossalari.  Tahlil  usullari,  ishlatilishi.  Dori  sifatida  ishlatiladigan  sulfanil 

kislota hosilalarining tasniflanishi. Antimikrob ta‘sirga ega bo‘lgan sulfanilamidlarning tavsifi. 

Sulfadimetoksin,  ftozin,  salazopiridazin,  mesalizin,  biseptol.  Olinishi,  xossalari,  sifatiga 

qo`yilgan  talablar,  tahlil  usullari,  qo‘llanilishi  va  saqlanishi.  Sulfanil  guruhiga  kirgan  dori 

moddalarning yangi avlodi, ularni sifatini nazorat qilish usullari, fizik – kimyoviy usuli. YAngi 

avlod sulfanil guruhiga kurgan dori moddalar qo`llanilish imkoniyatlari.  

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalarimuammoli talim. Blits-so’rov, zig-zag usuli, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

26 


 

Tabiiy va sintez yo‟li bilan olingan geterotsiklik birikmalar.  Ularning tasniflanishi. 

Kislorod  saqlagan geterotsiklik birikmalar. Nitrofuran hosilalari. Olinishi, sifatiga 

qo‟yilgan talablar, umumiy va xususiy tahlil usullari. 

Mazmuni:  Tabiiy  va  sintetik  geterotsiklik  birikmalar.  Geterotsiklik  birikmalarning 

tasniflanishi.  Ularning  sifatiga  qo‘yilgan  talablar,  chinligi  va  miqdorini  aniqlashda 

qo‘llaniladigan  usullar,  saqlanishi.  Ushbu  guruh  dori  moddalarining  MTX  talablari  asosida 

olinishi, chinligi, miqdorini tahlil qilish va tibbiyotda qo‘llanilishi orgatiladi. 

Kislorod saqlagan geterotsiklik birikmalar. 

Nitrofuran  hosilalari:  furatsillin,  furadonin,  furazolidon,  furagin.  Preparatlarni  olinishi, 

xossasi,qo‘llanishi,  tahlil  usullari  va  ularning  sifatiga  qo‘yilgan  talablarni,  saqlanish 

sharoitlarini o‘rganadilar. 

Benzofuran  hosilalari:  amiodaron,  grizeofulvinpreparatlarining  olinishi,  xossalari,  qo‘llanishi, 

tahlil usullari, ularning sifatiga qo‘yilgan talablar, saqlanish sharoitlari. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalari:muammoli talim, zig-zag usuli, munozara, BBB, Insert, 

o’z-o’zini nazorat,dialogik yondoshuv. 

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Benzopiran hosilalari tahlili. Xroman guruhi saqlagan dori moddalar tahlili. 

Fenilxroman hosilalari tahlili. 

 

Mazmuni:  Benzopiran  hosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalarning  tasniflanishi,  tavsifi, 

olinish usullari va ishlatilishi. Neodikumarin, fepromaron, nitrofarin. Umumiy va xususiy tahlil 

usullari. Sifatiga qo`yilgan talablar, tahlil usullari va saqlanishi. 

Fenindion,  kromolinnatriylituzining  olinishi,  xossalari,  qo‘llanishi,  tahlil  usullari,  saqlanish 

sharoitlari. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli talim. Blits-so’rov, zig-zag usuli, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; A5;Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Pirrol va pirrolizidin qator dori moddalar tahlili. 

 

Mazmuni: Pirrol va pirrolidin  (piratsetam, kaptopril, enaloprilmaleat, linkomitsingidroxlorid) 

pirrolizidin  (platifillingidrotartrat)  geteroxalqasi  saqlagan  dori  moddalarining  tasniflanishi, 

xossalari, ularniidentifikatsiyalash, olinishi, tahlil usullari, ishlatilishi, saqlashsharoitlari. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli talim. Blits-so’rov, zig-zag usuli, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Indol xosilalari bo‟lgan dori moddalar tahlili.Ezerolin va ioximban hosilalari.Lizergin 

kislota hosilalari tahlili. 

 

Mazmuni:  Indol  hosilalari  bo`lgan  dori  moddalarining  tasniflanishi.  L-triptofan, 

serotoninadipinat,  indometatsin,  sumatriptan,  tropisetron,  arbidolpreparatlariningxossalari, 

olinishi, tahlil usullari, ishlatilishi. Sifatiga qo`yilgan talablar. 

Ergometrin  maleat,  metilergometrinmaleat,  ergotamin  tartrat,  digidroergotaminmezilat, 

bromokriptinmezilat,  digidroergokristinmezilatpreparatlariningolinishi,  xossalari,  sifatiga 

qo`yilgan  talablar,  tahlil  usullari,  qo‘llanilishi  va  saqlanishi..  Ezerolin  hosilalari:  fiziostigmin 

salitsilat  va  uning  sintetik  o`rinbosari  prozerin.  strixnin  nitrat,  sekurinin  nitrat.  Olinishi, 

xossalari, sifatiga qo`yilgan talablar, tahlil usullari, qo‘llanilishi va saqlanishi. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli talim. Blits-so’rov, zig-

zag usuli, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.   


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

27 


 

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8 Pirazol va triazol hosilalari guruxiga kirgan dori vositalari tahlili. 

Mazmuni:  Pirazol  (antipirin,  propifenazon,  analgin,  fenilbutazon)  va  pirrolidin    (piratsetam, 

kaptopril, 

enaloprilmaleat, 

linkomitsingidroxlorid) 

pirrolizidin 

(platifillingidrotartrat) 

geteroxalqasi  saqlagan  dori  moddalarining  tasniflanishi,  xossalari,  ularniidentifikatsiyalash, 

olinishi, tahlil usullari, ishlatilishi, saqlashsharoitlari. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli talim. Blits-so’rov, zig-

zag usuli, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Imidazol va hosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalari tahlili. 

Mazmuni: Imidazol va imidozolin hosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalarning (pilokarpin 

gidroxlorid,  dibazol,  klonidin  gidroxlorid,  nafazolinnitrat,  ksilometazolingidroxlorid, 

metronidazol,  ribaverin,  flyukonazol,  famotidin)  tasniflanishi,  tavsifi,  olinish  usullari,  tahlil 

usullari va ishlatilishi.  

Benzimidazol  hosilalari  bo`lgan  dori  preparatlar:  dibazol,  omeprazol,  domperidon  (motilium) 

ning olinishi, xossalari, qo‘llanishi, tahlil usullari, saqlanish sharoitlari. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli talim. Blits-so’rov, zig-

zag usuli, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; A5; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8 Piridin xosilalari. 

Piridinning tabiiy va sintetik xosilalari.. Piridin–3 karbon kislotasining xosilalari va 

piridin–4 karbon kislota xosilalari va ularining  tahlil usullari. 

 

Mazmuni:Piridoksin  gidroxlorid,  piridoksal  fosfat,  piriditol,parmidin.  nikotin  kislotasi, 

izonikotin  kislotalarining  olinishi.  Piridin–3va  piridin–4  karbon  kislota  hosilalari(nikotin 

kislota, nikotinamid va ularning hosilalari, izoniazid, ftivazid, nialamid, etionamid, emoksipin, 

nifedipin, amlodipin bezilat va b.) preparatlariningxossalari, olinishi, tahlil usullari, ishlatilishi. 

Sifatiga qo`yilgan talablar. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalariMa'ruza,  namoyish  etish,  guruhlarda ishlash metodi, o’z-o’zini nazorat, muammoli talim.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; A5; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Piperidin va tropan xosilalari. Sifatiga qo‟yilgan talablar, tahlil usullari. Ekgonin 

xosilalari, kokain. Tahlil usullari.   

 

Mazmuni:  Atropin  sulfat,  gomotropin,  giostsiamin,  tropatsin,  tropofen.  Ekgonin  hosilalari, 

kokain. Olinishi, xossalari, sifatiga qo`yilgan talablar, tahlil usullari, qo‘llanilishi va saqlanishi. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli talim. Blits-so’rov, zig-

zag usuli, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; A5;Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Xinolin  xosilalari. 

Xinolinning-4, 8-oksixinolin izoxinolin, btnzilizoxinolin va fenantrenizoxinolin  xosilalari. 

Sifatiga qo‟yilgan talablar, tahlil usullari. Xinuklidin xosilalari guruxiga kirgan dori 

vositalari tahlili. 

 

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

28 


 

Mazmuni: Xinolinning 4 - xolatiga birikkan hosilalari.  Xinin digidroxlorid, xiningidroxlorid, 

xininsulfat,  xingamin,  plakvenil,  trixomonotsid.  Sifatiga  qo`yilgan  talablar,  tahlil  usullari. 

Xinolinning  8-xolatiga  birikkan  hosilalari  xinozol,  nitroksolin,  xlorxinaldol,  klinoxinol. 

Olinishi.  Sifatiga  qo`yilgan  talablar,  tahlil  usullari.  Xinuklidin  hosilalarining  tasniflanishi. 

Atseklidin,  oksilidin,  imexinning  olinishi,  xossalari,  sifatiga  qo`yilgan  talablar,  tahlil  usullari, 

qo‘llanilishi va saqlanishi. 

Benzilizoxinolin  hosilasi:  papaverin  gidroxlorid,  drotoverin  gidroxlorid  (no-shpa).Ularning 

sifatiga  qo‘yilgan  talablar,  chinligi  va  miqdorini  aniqlashda  qo‘llaniladigan  usullar, 

saqlanishi.Ushbu  guruh  dori  preparatlarining  MTX  talablari  asosida  olinishi,  chinligi  va 

miqdorini tahlil qilish va tibbiyotda qo‘llanilishi orgatiladi. 

Fenantren-izoxinolin va aporfin hosilalari guruxiga kirgan dori vositalari tahlili.Morfin va urein 

hosilalari.  Morfin,  etilmorfin,  kodein,  gidroxloridlarning  olinishi,  xossalari,  sifatiga  qo`yilgan 

talablar, tahlil usullari, qo‘llanilishi va saqlanishi. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalariMa'ruza,  namoyish  etish,  guruhlarda ishlash metodi, o’z-o’zini nazorat, muammoli talim.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 . 

 

 

Pirimidin 2,4-dion, 2,4,6 - trion xosilalari. Umumiy va xususiy  tahlil usullari 

Mazmuni:  Pirimidin  2.4-dion  va  pirimidin  2.4.6-trion  hosilalarining  sifat  reaktsiyalari. 

Metiltiouratsil, ftoruratsil, tegafur, zidovudin, stavudin. Barbital, fenobarbital, etaminal natriy, 

geksenal,  barbamil,  benzonal,  geksamidin.  Ularning  sifatiga  qo‘yilgan  talablar,  chinligi  va 

miqdorini  aniqlashda  qo‘llaniladigan  usullar,  saqlanishi,  olinishi,  chinligi  va  miqdorini  tahlil 

qilish va tibbiyotda qo‘llanilishi orgatiladi.  

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalariMa'ruza,  namoyish  etish,  guruhlarda ishlash metodi, o’z-o’zini nazorat, muammoli talim.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7 ;Q8. Pirimidin-tiazol xosilalari  guruxiga kirgan dori vositalari tahlili. Pterin xosilalari. 

Izoalloksazin xosilalari .Sifatiga qo‟yilgan talablar va tahlil usullari. 

 

Mazmuni:  Tiamin  xlorid,  tiamin  bromid.  Ularning  sifatiga  qo‘yilgan  talablar,  chinligi  va 

miqdorini  aniqlashda  qo‘llaniladigan  usullar,  saqlanishi.Ushbu  guruh  dori  preparatlarining 

MTX  talablari  asosida  olinishi  chinligi  va  miqdorini  tahlil  qilish  va  tibbiyotda  qo‘llanilishi 

orgatiladi. 

Pterin  hosilalari.  Fol  kislota  va  metotreksat.  sifatiga  qo‘yilgan  talablar,  chinligi  va  miqdorini 

aniqlashda qo‘llaniladigan usullar, saqlanishi. Sifatiga qo`yilgan talablar va tahlil usullari.  

Izoalloksazin  hosilalari.  Riboflavin,  riboflavin  mononukleotidlarning  MTX  talablari  asosida 

olinishi, chinligi va miqdorini tahlili va tibbiyotda qo‘llanilishi o`rgatiladi. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli talim. Blits-so’rov, zig-

zag usuli, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; A5;Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7. Purin xosilalari  guruxiga kirgan dori vositalari tahlili. Purin nukleozidlari, 

purinning sintetik xosilalari tahlili

Mazmuni:  Kofein,  teobromin,  eufillin,  teofillin,  kofein-benzoat  natriy.  Ularning  sifatiga 

qo‘yilgan  talablar,  chinligi  va  miqdorini  aniqlashda  qo‘llaniladigan  usullar,  saqlanishi.Ushbu 

guruh dori preparatlarining MTX talablari asosida olinishi chinligi va miqdorini tahlil qilish va 

tibbiyotda qo‘llanilishi orgatiladi. Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

29 


 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli talim. Blits-so’rov, zig-zag usuli, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.   

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; A5;Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7. 

 

Fenotiazin, benzodiazepin xosilalari. Azepin xosilalari. Benzodiazepin xosilalari.  Oksazin 

xosilalari. Sifatiga qo‟yilgan   talablar, tahlil usullari. 

 

Mazmuni:  Azepin,  benzodiazepin,  fenotiazin  hosilalarining  umumiy  va  xususiy  chinlik 

reaktsiyalari.    Aminazin,  propazin,  diprazin,  tizertsin,  triftazin  va  ftorfenazin  preparatlarining 

olinishi, xossalari, qo‘llanishi, tahlil usullari va ularning sifatiga qo‘yilgan talablarni, saqlanish 

sharoitlarini o‘rganadilar.  

Atsillangan fenotiazin hosilalari: etmozin, etatsizin. Sifatiga qo`yilgan talablar, tahlili. Azepin 

hosilalari: 

karbomazepin, 

amitriptilin 

sifatga 

qo`yilgan 

talablar, 

tahlil 


usullari,xossalari,qo‘llanishi, saqlanishi. Benzodiazepin  hosilalari: xlordiazepoksid, diazepam, 

oksazepam,  nitrazepam,  medazepam  va  fenazepamlar  sifatiga  qo`yilgan  talablar,  tahlil 

usullari,xossalari,qo‘llanishi, saqlanishi.  

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalariMa'ruza,  namoyish  etish,  guruhlarda ishlash metodi, muammoli talim.  

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; A5;Q1; Q2 Q3; Q4; Q6; Q7;Q8.  

“Farmatsevtik kimyo”fani bo‟yicha ma`ruza mashg‟ulotining kalendar tematik 

rejasi  

№ 

Ma'ruza mavzusi Soat 

 

  

F,K/t, 


S/f 

 Farmatsevtik kimyo fanining nazariy asoslari. Farmatsevtik kimyo fani,  

uning  mohiyati,    ob'ektlari  va  qisqacha  tarixi.  Dori  moddalarining 

tasnifi. Dori moddalarining sifatini ta‘minlashda   me'yoriy hujjatlari. Dori  moddalari  chinligini  va  tozaligini    aniqlashning  umumiy  usullari. 

Umumiy va xususiy yot aralashmalarni aniqlash usullari.Dori moddalari 

miqdorini aniqlash usullari.   Noorganik  tuzilishiga  ega  bo‘lgan  dori  moddalar  tahlili.  Peroksidlar, tozalangan  va  in'eksion  suv,galogenlar  va  ularning  ishqoriy  metallar 

bilan xosil qlgan birikmalari.  

Kaltsiy,  magniy,  bor  birikmalari  va  rentgenoskopiyada  ishlatiladigan 

BaSO


4

 sifatiga qo‘yilgan talablar. Vismut,  rux,  simob  kumush,  mis  va  temir,  birikmalarining  umumiy  va xususiy tahlil usullari. Ularning sifatiga qo‘yilgan talablar. Spirtlar,  aldegidlar,  oddiy  va  murakkab  alifatik  efirlar  guruhiga  kirgan 

dori vositalari tahlili.Uglevodlar guruhuga kirgan dori vositalari tahlili. Alifatik  karbon  kislotalar,  alifatik  aminokislotalar  guruhiga  kirgan  dori 

vositalari tahlili. 8-9  Betalaktamidlar.Penitsillinlar.  Sefolosparinlar  va  aminoglikozidlar  taxlili.  

10 Monotsiklik  va  bitsiklik  terpenlar,  ularning  sterioizomeriyasi.  Sifatini Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

30 


 

nazorat qilish usullari.  

11 

Kardenolidlar, (yurak 

glikozidlari), 

guruh 


vitaminlari 

(ergokaltsiferollar). Umumiy va xususiy taxlil usullari. 

12 


Steroidlar.  Garmonlar  (kortikosteroidlar,  androgenlar,  estrogenlar  va 

gestogenlar, anaboliklar) Umumiy va xususiy taxlil usullari.  13 Aromatik  birikmalar.Fenollar  paraaminofenollar  tetratsiklin,naftaxinon 

hosilalari va ularning tahlil usullari. 

14 


Aromatik kislotalar va ularning hosilalari.Tahlil usullari.  15 

Paraaminobenzoy  va  paraaminosalitsil  kislota  hosilalari.  Diazotirlash 

reaktsiyasi. Trimekain, ksikain, anestezin, novokain, dikain. 

16 Arilalkilaminlar,gidroksifenilalkilaminlar,nitrofenilalkilaminlar 

guruhiga kirgan dori moddalari tahlili.  17 Sulfanilamidlar ularning hosilalari guruhiga kirgan dori moddalar tahlili.  

 18 

Xlorbenzosulfamid va benzotiadiazin, benzosulfamid hosilalari guruhiga 

kirgan dori moddalar tahlili. 19 

Tabiiy  va  sintez  yo‘li  bilan  olingan  geterotsiklik  birikmalar.    Ularning 

tasniflanishi.  Kislorod    saqlagan  geterotsiklik  birikmalar.  Nitrofuran 

hosilalari.Olinishi, sifatiga qo‘yilgan talablar, umumiy va xususiy tahlil 

usullari. 

20 Benzopiran  fenilxroman  hosilalari.  Umumiy  va  xususiy  tahlil  usullari. 

Tuzilishida  xroman  guruxini  saqlagan  birikmalar.  Sifatiga  qo‘yilgan 

talablar, tahlil usullari va saqlanishi.  21 

 Pirrol va pirrolizidin qator dori moddalar tahlili. 

22-


23 

Indol  xosilalari  bo‘lgan  dori  moddalar  tahlili.Ezerolin  va  ioximban 

hosilalari.Lizergin kislota hosilalari tahlili. 24 

Pirazol va triazol hosilalari guruxiga kirgan dori vositalari tahlili. 

25 


Imidazol imidozolin hosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalari tahlili. 26-

27 


Piridin xosilalari. 

Piridinning  tabiiy  va  sintetik  xosilalari..  Piridin–3  karbon  kislotasining 

xosilalari  va  piridin–4  karbon  kislota  xosilalari  va  ularining    tahlil 

usullari.    

28 


Piperidin va tropan xosilalari. Sifatiga qo‘yilgan talablar, tahlil usullari. 

Ekgonin xosilalari, kokain. Tahlil usullari.   29-30 

Xinolin  xosilalari. 

Xinolinning-4, 

8-oksixinolin 

izoxinolin, 

btnzilizoxinolin 

va 

fenantrenizoxinolin  xosilalari. Sifatiga qo‘yilgan talablar, tahlil usullari. Xinuklidin xosilalari guruxiga kirgan dori vositalari tahlili. 

31-32 

Pirimidin  2,4-dion,  2,4,6  -  trion  xosilalari.  Umumiy  va  xususiy    tahlil 

usullari.  33 

Pirimidin-tiazol xosilalari  guruxiga kirgan dori vositalari tahlili. Pterin 

xosilalari.  Izoalloksazin  xosilalari  Sifatiga  qo‘yilgan  talablar  va  tahlil 

usullari. 

34 


Purin  xosilalari    guruxiga  kirgan  dori  vositalari  tahlili.  Purin 

nukleozidlari, purinning sintetik xosilalari tahlili. 35-36 

Fenotiazin,  benzodiazepin  xosilalari.  Azepin  xosilalari.  Benzodiazepin 

xosilalari.    Oksazin  xosilalari.  Sifatiga  qo‘yilgan      talablar,  tahlil 

usullari. 

    4 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling