Farmatsevtik kimyo


Download 3.34 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/38
Sana28.11.2017
Hajmi3.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

 

Jami 


72 

36 

 

 

Laboratoriya mashg‟lotlarining tavsiya etiladigan mavzulari 

 

Dori vositalarining umumiy tahlil usullari.Dori moddalarni tasvirlanishi va  

eruvchanligini aniqlash. Dori moddalarini    umumiy va xususiy sifat reaktsiyalari.  

Mazmuni:Talabalar    MTX  larning  turlari,  tuzilishi  bilan  tanishadilar. Dorimoddalarining 

tasvirlanishi,    eruvchanligi  va  chinligi  (umumiy  va  xususiy  sifat  reaktsiyalari)  ni 

aniqlashnio‘rganadilar. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: birgalikda o’qiymiz, blits-so’rov, munozara. 

Adabiyotlar: A1;A2; A3; A4; A5; Q1; Q2 Q3; Q4; Q5; Q6 ;Q7. 

Dori moddalar tahlilida qo‟llaniladigan etalon eritmalar, ularni tayyorlash. Loyqalik va 

ranglilik darajasini aniqlashda qo‟llaniladigan etalon eritmalar. Dori moddalarining 

tozaligini aniqlashda qo‟llaniladigan etalon eritmalar. 

Mazmuni:Talabalar loyqalik va ranglilik darajasini aniqlashda qo‘llaniladigan etalon eritmalar 

va  dori  moddalarining  tozaligini  aniqlashda  qo‘llaniladigan  etalon  eritmalarni  tauyorlash, 

ulardan  foudalanish  qoidalari  bilan  tanishadilar.Dori  moddalar  tarkibiga  tushib  qoladigan  yot 

moddalarni aniqlash usullarini o`rganadilar. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim  texnologiyalari: yelpig’ichbirgalikda o’qiymiz,  blits-so’rov, o’z-o’zini 

nazorat. munozara. 

Adabiyotlar: A1; A4; A5;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Dori moddalar fizik konstantalarini aniqlash (suyuqlanish, qaynash harorati). Dori 

moddalari va ularning eritmalarini zichligini aniqlashning farmakopeyaviy usullari. 

Mazmuni:Talabalar  dori  moddalar  fizik  konstantalaridan  suyuqlanish,  qaynash  haroratini  

aniqlaydilar.  Dori  moddalari  va  ularning  eritmalarini  zichligini  aniqlashning  farmakopeyaviy 

usullarini bajaradilar. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  o’z-o’zini  nazorat,  birgalikda  o’qiymiz,  blits-so’rov,munozara. 

Adabiyotlar: A1; A4; A5;Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Dori moddalarini chinligi va tozaligini aniqlashda xromatografik usullarining  

qo‟llanilishi. Dori preparatlarida muxit sharoitini (pH, kislotalik va ishqoriyligini) 

aniqlash. 

Mazmuni:Dori moddalarini chinligi va tozaligini aniqlashda xromatografik usullarini  

qo‘llashni o`rganadilar. Xromatografik tahlil usullarini o`qib o`rganadilar.  Dori 

preparatlarining muxit sharoitini (pH, kislotalik va ishqoriyligini) aniqlaydilar. Dori 

preparatlarining muxit sharoitini aniqlashning farmakopeyaviy tahlil usullari bilan tanishadilar. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim  texnologiyalari: yelpig’ichbirgalikda o’qiymiz,  blits-so’rov, o’z-o’zini 

nazorat. munozara. 

Adabiyotlar: A1; A4; A5;Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

32 


 

Farmatsevtik tahlilda qo‟llaniladigan indikatorlar, titrlangan eritmalar tayyorlash va 

titrini aniqlash. Dori moddalarning miqdorini aniqlashda qo‟llaniladigan kimyoviy 

usullar .Refraktometrik usulning dori vositalarining miqdorini aniqlashda qo‟llanilishi. 

Fotoelektrokalorimetrik usulning dori vositalari miqdorini aniqlashda, 

spektrofotometrik usulning dori vositalari 

miqdorini aniqlashda qo‟llanilishi. 

 

Mazmuni:Farmatsevtik tahlilda qo‘llaniladigan indikatorlar, titrlangan eritmalar tayyorlash va 

titrini  aniqlashni  oqib  o‘rganadilar.  Dori  moddalarning  miqdorini  aniqlashda  qo‘llaniladigan 

kimyoviy  usullar  (kislotali  –  asosli  titrlash,  yodometrik,  pergantometrik,  nitritometrik, 

kompleksonometrik  va  b.  usullar)  Refraktometrik  usulning  dori  vositalarining  miqdorini 

aniqlashda  qo‘llanilishini  o‘rganadilar.  Fotoelektrokalorimetrik  usulning  dori  vositalari 

miqdorini  aniqlashda,  spektrofotometrik  usulning  dori  vositalari  miqdorini  aniqlashda 

qo‘llanilishi o‘rganadlar. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  birgalikda  o’qiymiz, blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A4; A5;Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Tozalangan va in'ektsiya uchun ishlatiladigan suv tahlili. Ularning sifatiga qo‟yilgan 

talablar. 

Mazmuni:Tozalangan va in'ektsiya uchun ishlatiladigan suv tahlilini oqib o‘rganadilar.  

Ularning sifatiga qo‘yilgan talablarni bajaradilar. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim  texnologiyalari: yelpig’ichbirgalikda o’qiymiz,  blits-so’rov, o’z-o’zini 

nazorat. munozara. 

Adabiyotlar: A1; A4; A5;Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Noorganik tuzilishga ega bo‟lgan dori moddalar tahlili (peroksidlar, galogenidlar, bor, 

uglerod birikmalari).  (magniy, kaltsiy, kumush, temir va mis birikmalari saqlagan dori 

moddalar tahlili) 

Mazmuni:Noorganik tuzilishga ega bo‘lgan dori moddalar tahlilini farmakopeyaviy usullarini 

bajaradilar.  (peroksidlar,  galogenidlar,  bor,  uglerod  birikmalari).    (magniy,  kaltsiy,  kumush, 

temir va mis birikmalari saqlagan dori moddalar tahlili) 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  birgalikda  o’qiymiz, blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A4; A5;Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Organik dori moddalar taxlili. Galogen saklovchi organik dori moddalar, Aldegidlar, 

spirtlar va efirlar guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. Uglevodlar guruhiga kiruvchi 

dori moddalar tahlili. Glyukoza, saxaroza. Ularning dori turlari. 

Mazmuni:Organik  dori  moddalar  tahlilini  oqib  o‘rganadilar.  Galogen  saklovchi  organik  dori 

moddalar, Aldegidlar, spirtlar va efirlar guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. Formaldegid, 

urotropin,  dietil  efiri,  etil  spirti,    nitroglitserin,  yodoform.  Uglevodlar  guruhiga  kiruvchi  dori 

moddalar  tahliliningfarmakopeyaviy  usullarini  bajaradilar.  Glyukoza,  saxaroza.  Ularning  dori 

turlaritahliliningfarmakopeyaviy usullarini bajaradilar. 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

33 


 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  blits-so’rov,yelpig’ich,  birgalikda  o’qiymiz,  o’z-o’zini nazorat. munozara. 

Adabiyotlar: A1; A4; A5;Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Karbon kislotalar, Ca glyukonat, Na sitrat, Sa laktat, kaliy atsetat. To‟yinmagan 

polioksikarbon kislotaning laktoni va vitamin ta'siriga ega bo‟lgan karbon kislotalar 

tahlili, Sa pantotenat, Sa pangomat, askorbin kislotasi

Mazmuni:Karbon  kislotalar,  Ca  glyukonat,  Na  sitrat,  Sa  laktat,  kaliy  atsetattahlilini  oqib 

o‘rganadilar.To‘yinmagan  polioksikarbon  kislotaning  laktoni  va  vitamin  ta'siriga  ega  bo‘lgan 

karbon  kislotalar  tahlilini  oqib  o‘rganadilar.  Sa  pantotenat,  Sa  pangomat,  askorbin 

kislotasitahliliningfarmakopeyaviy usullarini bajaradilar. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  o’z-o’zini  nazorat,birgalikda  o’qiymiz,  blits-

so’rov,munozara. 

Adabiyotlar: A1; A4; A5;Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Alifatik aminokislotalar guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. Glyutamin kislota, 

metionin, sistein, atsetil sistein, glitsin. 

 Alifatik  aminokislotalar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlilini  oqib  o‘rganadilar. 

Glyutamin  kislota,  metionin,  sistein,  atsetil  sistein,  glitsintahliliningfarmakopeyaviy  usullarini 

bajaradilar. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim  texnologiyalari: yelpig’ichbirgalikda o’qiymiz,  blits-so’rov, o’z-o’zini 

nazorat. munozara. 

Adabiyotlar: A1; A4; A5;Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Betalaktamidlar va aminoglikozidlar guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili, tabiiy va 

yarim sintetik penitsillinlar, streptomitsin sulfat, sefalosporinlar: sefaleksin, sefalotin 

natriy 

Mazmuni:Betalaktamidlar va aminoglikozidlar guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili, tabiiy 

va  yarim  sintetik  penitsillinlar,  streptomitsin  sulfat,  sefalosporinlar:  sefaleksin,  sefalotin 

natriytahlilini oqib o‘rganadilar. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  birgalikda  o’qiymiz, blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A4; A5;Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Terpenlar guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. Mentol, validol, kamfora, 

bromkamfora, terpengidrat. 

Mazmuni:Terpenlar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlilini  oqib  o‘rganadilar.  Mentol, 

validol, kamfora, bromkamfora, terpengidrattahliliningfarmakopeyaviy usullarini bajaradilar. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim  texnologiyalari: yelpig’ichbirgalikda o’qiymiz,  blits-so’rov, o’z-o’zini 

nazorat. munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

34 


 

Aromatik birikmalar guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. Fenollar, paraaminofenol 

va uning hosilalari: fenol, paratsetamol, timol, 

tetratsiklin, rezortsin. 

Mazmuni:Aromatik  birikmalar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlilini  oqib  o‘rganadilar. 

Fenollar,  paraaminofenol  va  uning  hosilalari:  fenol,  paratsetamol,  timol,  tetratsiklin, 

rezortsintahliliningfarmakopeyaviy usullarini bajaradilar. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  birgalikda  o’qiymiz,  blits-so’rov,o’z-o’zini nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Aromatik kislota, oksi kislotalar xosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. 

Benzoy kislota, salitsil kislotasi, atsetilsalitsil kislotasi, fenilsalitsilat. 

Mazmuni:Aromatik kislota, oksi kislotalar xosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlilini 

oqib 


o‘rganadilar. 

Benzoy 


kislota, 

salitsil 

kislotasi, 

atsetilsalitsil 

kislotasi, 

fenilsalitsilattahliliningfarmakopeyaviy usullarini bajaradilar. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim  texnologiyalari: yelpig’ichbirgalikda o’qiymiz,  blits-so’rov, o’z-o’zini 

nazorat. munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Para-aminobenzoy kislota xosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. Anestezin, 

novokain, novokainamid, dikain. Ularning tahlil. 

 

Mazmuni:Para-aminobenzoy  kislota  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlilini  oqib 

o‘rganadilar. Anestezin, novokain, novokainamid, dikain. Ularning tahlilining farmakopeyaviy 

usullarini bajaradilar. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  birgalikda  o’qiymiz, blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Arilalkilaminlar guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. (levomitsetin, adrenalin 

gidrotartrat, noradrenalin gidrotartrat). 

Mazmuni:Arilalkilaminlar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlilini  oqib  o‘rganadilar. 

Levomitsetin,  adrenalin  gidrotartrat,  noradrenalin  gidrotartrattahliliningfarmakopeyaviy 

usullarini bajaradilar. 

Qo‘llaniladigan ta‘lim  texnologiyalari: yelpig’ichbirgalikda o’qiymiz,  blits-so’rov, o’z-o’zini nazorat. munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Sulfanilamidlar guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. (streptotsid, norsulfazol, 

ftalazol, sulgin). Sulfanilmochevina, benzosulfoxloramid hosilalari guruhiga kirgan dori 

vositalari tahlili. 

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

35 


 

Mazmuni:Sulfanilamidlar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlilini  oqib  o‘rganadilar.  

(streptotsid,  norsulfazol,  ftalazol,  sulgin).  Sulfanilmochevina,  benzosulfoxloramid  hosilalari 

guruhiga kirgan dori vositalari tahlili. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  munozara,  birgalikda  o’qiymiz,  blits-so’rov,o’z-o’zini nazorat. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. 5  –  nitrofuran  xosilasi  bo‟lgan  dori  moddalarning  taxlili.  (furadonin, 

furazolidon, furatsilin). 

Mazmuni:5  –  nitrofuran  xosilasi  bo‘lgan  dori  moddalarning  tahlilini  oqib  o‘rganadilar. 

(furadonin, 

furazolidon, 

furatsilin). 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:o’z-o’zini 

nazora,birgalikda o’qiymiz, blits-so’rov,munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Fenilxroman qator dori moddalar taxlili. Rutin, kvertsetin. 

 

Fenilxroman qator dori moddalar tahlilini oqib o‘rganadilar. Rutin, kvertsetin.  

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  birgalikda  o’qiymiz, 

blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Imidazol va benzimidazol xosilalari bo‟lgan dori moddalarning taxlili. (dibazol, 

pilokarpin gidroxlorid) 

 

Imidazol  va  benzimidazol  xosilalari  bo‘lgan  dori  moddalarning  tahlilini  oqib  o‘rganadilar. (dibazol, pilokarpin gidroxlorid). 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:loyiha,birgalikda  o’qiymiz,  blits-so’rov,o’z-o’zini nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1 A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8 Pirazol hosilalari bo‟lgan dori moddalarning taxlili. Antipirin, amidopirin, butadion, 

analgin. 

Mazmuni:Pirazol  hosilalari  bo‘lgan  dori  moddalarning  tahlilini  oqib  o‘rganadilar.    Antipirin, 

amidopirin, butadion, analgin. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  birgalikda  o’qiymiz,  blits-so’rov,  o’z-o’zini  nazorat. 

munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Piridin karbon kislota xosilalar guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. Piridin 3-karbon 

(nikotin kislotasi, nikotinamid, nikodin, koamid). 

 

Mazmuni:Piridin  karbon  kislota  xosilalar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlilini  oqib 

o‘rganadilar.  Piridin 3-karbon (nikotin kislotasi, nikotinamid, nikodin, koamid). 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  birgalikda  o’qiymiz, blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

36 


 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Indol hosilalari guruxiga kirgan dori moddalar tahlili. Serotonin adipinat, rezerpin, 

lizergin kislota hosilalari. 

Mazmuni:Indol hosilalari guruxiga kirgan dori moddalar tahlilini oqib o‘rganadilar.  Serotonin 

adipinat, rezerpin, lizergin kislota hosilalari. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalariloyiha,birgalikda  o’qiymiz,  blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Xinolin xosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. Xinolin - 4 xosilasi, xinin 

gidroxlorid, xinin digidroxlorid, xinin sulfat, xingamin, trixomanatsid, nitroksolin

Mazmuni:Xinolin  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlilini  oqib  o‘rganadilar.  

Xinolin  -  4  xosilasi,  xinin  gidroxlorid,  xinin  digidroxlorid,  xinin  sulfat,  xingamin, 

trixomanatsid, nitroksolin. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  birgalikda  o’qiymiz, blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Izoxinolin va fenantrenizoxinolin xosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. 

papaverin gidroxlorid, drotoverin gidroxlorid (no-shpa), apomorfin, glautsin gidroxlorid

 

Mazmuni:Izoxinolin  va  fenantrenizoxinolin  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar 

tahlilini oqib o‘rganadilar.  papaverin gidroxlorid, drotoverin gidroxlorid (no-shpa), apomorfin, 

glautsin gidroxlorid. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  birgalikda  o’qiymiz, 

blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Pirimidin-tiazol xosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili.  (tiamin xlorid, tiamin 

bromid). 

Mazmuni:Pirimidin-tiazol  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlilini  oqib 

o‘rganadilar. (tiamin xlorid, tiamin bromid). 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  loyiha,birgalikda  o’qiymiz,  blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Purin xosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili.Kofein, teobromin, eufillin, 

teofillin, kofein-benzoat natriy. 

 

Mazmuni: Purin xosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlilini oqib o‘rganadilar. Kofein, 

teobromin, eufillin, teofillin, kofein-benzoat natriydori preparatlari tahlilini oqib o‘rganadilar. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalariloyiha,birgalikda  o’qiymiz,  blits-so’rov,  o’z-o’zini 

nazorat. munozara. 


Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

37 


 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Pterin xosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. Fol kislotasi, metotreksat. 

 

Mazmuni:Pterin  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlilini  oqib  o‘rganadilar.    Fol 

kislotasi, metotreksattahlilini farmakopeyaviy tahlil usullarini bajaradilar. 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari: birgalikda 

o’qiymiz, 

blits-so’rov,o’z-o’zini 

nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Izoalloksazin xosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlili. Riboflavin, 

riboflavin mononukleotid. 

Mazmuni:Izoalloksazin xosilalari guruhiga kiruvchi dori moddalar tahlilini oqib o‘rganadilar. 

Riboflavin, riboflavin mononukleotidtahlilini farmakopeyaviy tahlil usullarini bajaradilar. 

 

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:loyiha,birgalikda  o’qiymiz,  blits-so’rov,o’z-o’zini nazorat.munozara. 

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; Q1;Q2;Q3; Q4; Q6 ;Q7;Q8. Fan bo‟yicha laboratoriya mashg‟ulotlarining kalendar tematik rejasi  

t/r 

Laboratoriya mashg‟ulotlari mavzulari 

soat 

 

 

F,K/t  S/f 

Dori vositalarining umumiy tahlil usullari. Dori  moddalarni  tasvirlanishi  va    eruvchanligini  aniqlash.  Dori 

moddalarini    umumiy va xususiy sifat reaktsiyalari.  

Dori  moddalar  tahlilida  qo‘llaniladigan  etalon  eritmalar,  ularni 

tayyorlash.  Loyqalik  va  ranglilik  darajasini  aniqlashda  qo‘llaniladigan 

etalon 

eritmalar. Dori 

moddalarining 

tozaligini 

3aniqlashda 

qo‘llaniladigan etalon eritmalar. Dori  moddalar  fizik  konstantalarini  aniqlash  (suyuqlanish,  qaynash 

harorati). Dori moddalari va ularning eritmalarini zichligini aniqlashning 

farmakopeyaviy usullari. 

Dori  moddalarini  chinligi  va  tozaligini  aniqlashda  xromatografik 

usullarining 

 

qo‘llanilishi..Farmatsevtik tahlilda  qo‘llaniladigan 

indikatorlar, titrlangan eritmalar tayyorlash va titrini aniqlash. 

 

Dori  moddalarning  miqdorini  aniqlashda  qo‘llaniladigan  kimyoviy 

usullar  (kislotali  –  asosli  titrlash,  yodometrik,  pergantometrik, 

nitritometrik, kompleksonometrik va b. usullar)  

 Dori  moddalarning  miqdorini  aniqlashda  qo‘llaniladigan  fiz-kimyoviy 

usullar. Refraktometrik usulning dori vositalarining miqdorini aniqlashda 

qo‘llanilishi.. Fotoelektrokalorimetrik  usulning  dori  vositalari  miqdorini  aniqlashda, 

spektrofotometrik  usulning  dori  vositalari  miqdorini  aniqlashda 

qo‘llanilishi  

Tozalangan va in'ektsiya uchun ishlatiladigan suv tahlili. Ularning sifatiga 

qo‘yilgan talablar. Oraliq nazorat  

 

Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

38 


 

Noorganik  tuzilishga  ega  bo‘lgan  dori  moddalar  tahlili  (peroksidlar, galogenidlar,  bor,  uglerod  birikmalari).    (magniy,  kaltsiy,  kumush,  temir 

va mis birikmalari saqlagan dori moddalar tahlili) 10 Organik dori moddalar taxlili. Galogen saklovchi organik dori moddalar, 

Aldegidlar,  spirtlar  va  efirlar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili. 

Formaldegid,  urotropin,  dietil  efiri,  etil  spirti,    nitroglitserin,  yodoform. 

Uglevodlar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili.  Glyukoza,  saxaroza. 

Ularning dori turlari. 

 11-


12 

Karbon  kislotalar,  Ca  glyukonat,  Na  sitrat,  Sa  laktat,  kaliy  atsetat. 

To‘yinmagan  polioksikarbon  kislotaning  laktoni  va  vitamin  ta'siriga  ega 

bo‘lgan  karbon  kislotalar  tahlili,  Sa  pantotenat,  Sa  pangomat,  askorbin 

kislotasi. 13 

Alifatik  aminokislotalar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili. 

Glyutamin kislota, metionin, sistein, atsetil sistein, glitsin. 14 

Betalaktamidlar  va  aminoglikozidlar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar 

tahlili, tabiiy va yarim sintetik penitsillinlar.  

 15 

Terpenlar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili.  Mentol,  validol, 

kamfora, bromkamfora, terpengidrat. 16 

Aromatik  birikmalar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili.  Fenollar, 

paraaminofenol  va  uning  hosilalari:  fenol,  paratsetamol,  timol, 

tetratsiklin, rezortsin. 17  Aromatik  kislota,  oksi  kislotalar  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori 

moddalar  tahlili.  Benzoy  kislota,  salitsil  kislotasi,  atsetilsalitsil  kislotasi, 

fenilsalitsilat.Oraliq nazorat. 18 

Para-aminobenzoy  kislota  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar 

tahlili.  Anestezin,  novokain,  novokainamid,  dikain.  Ularning  tahlili. 

Semestr nazorat ishi. 19 Arilalkilaminlar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili.  (levomitsetin, 

adrenalin gidrotartrat, noradrenalin gidrotartrat). 20-21 

Sulfanilamidlar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili.  (streptotsid, 

norsulfazol, 

ftalazol, 

sulgin). 

Benzosulfamid(furosemid,pantosid,xloramin  B)  hosilalariga  kirgan  dori 

moddalari tahlili.  22 

 5  –  nitrofuran  xosilasi  bo‘lgan  dori  moddalarning  taxlili.  (furadonin, 

furazolidon, furatsilin).  23 

Fenilxroman qator dori moddalar taxlili. Rutin, kvertsetin.  24 Imidazol  va  benzimidazol  xosilalari  bo‘lgan  dori  moddalarning  taxlili. 

(dibazol, pilokarpin gidroxlorid) 25 Pirazol hosilalari bo‘lgan dori moddalarning taxlili. Antipirin, amidopirin, 

butadion, analgin. 26 Piridin  karbon  kislota  xosilalar  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili. 

Piridin 3-karbon (nikotin kislotasi, nikotinamid, nikodin, koamid). 27 Piridin  4  -  karbon    kislota  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar 

tahlili. (izoniazid, ftivazid, metazid, nialamid). 28 Xinolin  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili.  Xinolin  -  4 

xosilasi,  xinin  gidroxlorid,  xinin  digidroxlorid,  xinin  sulfat,  xingamin, 

trixomanatsid, nitroksolin.  29 

Akridin hosilalari tahlili.Etakridin laktat. 

 30 Izoxinolin  va  fenantrenizoxinolin  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori Pharmaceutical chemistry  

Autors: Iminova I.M., Olimov X.Q., Zaripova N.T.. 

 

39 


 

moddalar tahlili. papaverin gidroxlorid, drotoverin gidroxlorid (no-shpa), 

apomorfin, glautsin gidroxlorid. 

31 


Pirimidin-tiazol  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili.  

(tiamin xlorid, tiamin bromid). 32-33 

Purin  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili.    Kofein, 

teobromin, eufillin, teofillin, kofein-benzoat natriy. 34 

Kardenolitlar(yurak glikozidlari tahlili) Strofant K 35 Pterin  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili.  Fol  kislotasi, 

metotreksat. 36 Izoalloksazin  xosilalari  guruhiga  kiruvchi  dori  moddalar  tahlili. 

Riboflavin, riboflavin mononukleotid. Oraliq nazorat. 38 Semestr nazorat ishi.  

Jami  


144 

108 Download 3.34 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling