Fatma toksoy köksal türker kurttaş Mustafa avcioğLU


Download 0.74 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/12
Sana08.07.2018
Hajmi0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Fatma TOKSOY KÖKSAL - Türker KURTTAŞ - Mustafa AVCIOĞLU

0312 210 57 42                0312 297 77 60     0286 218 00 18/2139

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

 

 Sekreteryası TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 

Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA

www.jmo.org.tr  

kurultay@jmo.org.tr

http://jeolojikurultayi.org

JMO Tel: + 90 312 434 36 01 - Fax: +90 312 434 23 88

PROGRAM

United NationsEducational, Scientific and

Cultural Organization 

Turkish

National Commissionfor UNESCO

Organisation

des Nations Unies

pour l'éducation,

la science et la culture

Commission

nationale turque

pour l'UNESCO

Birleşmiş Milletler

Eğitim, Bilim ve Kültür

Kurumu

UNESCO


Türkiye

Millî KomisyonuPB

1

Erdinç YİĞİTBAŞ 

(Başkan/

Chairman 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.Alper BABA

II. Başkan / Co-Chairman

 İzmir Yüksek Teknoloji Enst.Yener EYÜBOĞLU 

II. Başkan / Co-Chairman

Karadeniz Teknik Üniv.Fatma TOKSOY KÖKSAL

Sekreter / Secretary

Orta Doğu Teknik Üniv. Türker KURTTAŞ

Sekreter / Secretary

Hacettepe Üniv.D. Malik BAKIR

Sayman / Treasury

İlhan ULUSOY 

Basın ve Halkla İlişkiler Public Relations

Damla ARIK

Sayman / Treasury

 

Zeynep Yelda CUMA 

Basın ve Halkla İlişkiler Public Relations

Düzgün ESİNA

Sosyal ve Kültürel EtkinliklerSocial and Cultural Activities

Sinem ÇETİNKAYA

Sosyal ve Kültürel EtkinliklerSocial and Cultural Activities

Mustafa AVCIOĞLU

Sekreter / Secretary

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.Fatma TOKSOY KÖKSAL - Türker KURTTAŞ - Mustafa AVCIOĞLU

0312 210 57 42              0312 297 77 60     0286 218 00 18/2139

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

 

 Sekreteryası 71

st

 Geological Congress of Turkey, Executive SecretaryTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 

Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA

www.jmo.org.tr  

http://jeolojikurultayi.org

kurultay@jmo.org.tr

JMO Tel: + 90 312 434 36 01 - Fax: +90 312 434 23 88Kurultay Düzenleme Kurulu/Organizing Committee

Kurultay İletişim Adresleri / Correspondence 

2

3

Hüseyin ALAN     Başkan (President)Yüksel METİN     II. Başkan (Vice President)

Faruk İLGÜN  

Yazman Üye (Secretary)

Malik BAKIR  

Sayman Üye (Treasury)

Canan DEMİRAL   Mesleki Uyg. Üyesi (Member of Professional Activities)

Murat AKGÖZ   Yayın Üyesi (Member of Publication) 

Düzgün ESİNA  Sosyal İlişkiler Üyesi (Member of Social Affairs)

Erdin BOZKURT 

  Başkan, Jeoloji Eğitimi Üyesi  (President, Geological Education Member)

Gürol SEYİTOĞLU 

 II. Başkan, Genel Jeoloji Üyesi (Vice President, General Geology Member)

Bülent ÖZMEN    

Sekreter, Jeolojik Teh. ve Meslek Etiği Üyesi  (Secretary, Geological Hazard 

and Professional Ethics Member)

Ali YILMAZ 

Çevre Jeolojisi Üyesi (Environmental Geology Member)

Alper BABA 

Tıbbi Jeoloji Üyesi (Medical Geology Member)

Ayhan KOÇBAY   

 Jeoteknik ve Mühendislik Jeolojisi Üyesi (Engineering Geology and Geote-

chnics Member)

Ayhan KÖSEBALABAN

 Kömür Jeolojisi Üyesi (Coal Geology Member)

Can AYDAY Uzaktan Algılama ve CBS Üyesi (Remote sensing and GIS member)

Cüneyt ŞEN 

Jeokimya Üyesi (Geochemistry Member)

Ercan ÖZCAN 

Paleontoloji Üyesi (Paleontology Member)

Erol SARI  

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi Üyesi (Marine, Lake and Coastal Geology Member)

Hasan SÖZBİLİR 

Yapısal Jeoloji ve Tektonik Üyesi (Structural Geology and Tectonics Member)

İbrahim AKKUŞ 

Jeotermal Kay. ve Doğal Mineralli Sular Üyesi (Geothermal Resources and 

Natural Mineral Waters Member)

İsmail BAHTİYAR 

Petrol Jeolojisi Üyesi (Petroleum Geology Member)

Levent KARADENİZLİ

 Stratigrafi-Sedimantoloji Üyesi (Stratigraphy – Sedimentology Member)

Mehmet EKMEKÇİ  

Hidrojeoloji Üyesi (Hydrogeology Member)

M. Ruhi AKÇIL  

Sondaj Uygulamaları Üyesi (Drilling Applications Member)

Murat NURLU 

Doğa Kaynaklı Afetler  ve Afet Yönetimi Üyesi (Natural Hazards and Disaster 

Management)

Osman PARLAK  

Mineraloji-Petrografi Üyesi (Mineralogy-Petrography Member)

Özcan DUMANLILAR 

Metalik Madenler Üyesi (Metallic Mines Member)

Sabah YILMAZ ŞAHİN 

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar (Precious and Semi Precious Stones Member)

Yıldırım GÜNGÖR 

 Jeo-turizm, Jeolojik Miras ve Arkeo-jeoloji Üyesi (Geo-tourism, Geologi-

cal Heritage and Archaeogeology Member)

JMO Yönetim Kurulu / CGE Executive Committee

JMO Bilimsel ve Teknik Kurul  / CGE Scientific and Technical Committee

2

3

75. YIL ÖZEL ŞÜKRAN OTURUMU: Prof. Dr. YÜCEL YILMAZ  75th YEARS SPECIAL GRATITUDE SESSION: Prof. Dr. Yücel YILMAZ

Erdinç YiğitbaşALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI / ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES

Kadir Gürgey, İsmail Bahtiyar, Hasan Armağan DermanAYVACIK – MİDİLLİ – BODRUM – KOS DEPREMLERİ VE TSUNAMİ ÖZEL OTURUMU /  SPECIAL 

SESSION ON AYVACIK – LESVOS – BODRUM – KOS EARTHQUAKES AND TSUNAMIS

Tuncay Taymaz, Nuretdin Kaymakçı, Ahmet Cevdet Yalçıner, Stathis StirosBÖLGESEL JEOLOJİ – TEKTONİK / REGIONAL GEOLOGY AND TECTONICS

Aral İ. Okay, Bora Rojay, Erman Özsayın, Bora Uzel, Ivan Zagorchev, Derek ThorkelsonÇEVRE JEOLOJİSİ / ENVIRONMENTAL GEOLOGY

İrfan Yolcubal, Fatma Gültekin, Prosun Bhattacharya, Nurdan Aydın Düzgören DEĞERLİ-YARI DEĞERLİ TAŞLAR / PRECIOUS – SEMI PRECIOUS STONES

Murat Hatipoğlu, Hamit Haluk Selim, Meltem Gürbüz, Ayten ÇalıkDENİZ, GÖL VE KIYI JEOLOJİSİ / MARINE, LACUSTRINE AND COASTAL GEOLOGY

Erol Sarı, Kadir Kürşat Eriş, Demet Biltekin, Pıerre HenryDOĞA KAYNAKLI AFETLER VE AFET YÖNETİMİ / NATURAL DISASTERS and DISASTER 

MANAGEMENT

Orhan Tatar, Şükrü Ersoy, Bülent ÖzmenDOĞAL YAPI TAŞLARI VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER / NATURAL BUILDING STONES AND 

INDUSTRIAL MINERALS

Cahit Helvacı, Atiye Tuğrul, Ali Bahadır Yavuz, FOSİL YAKITLAR VE TEKNOLOJİSİ / FOSSIL FUELS AND TECHNOLOGY

Ali İhsan Karayiğit, Zühtü Batı, Kımon ChrıstanısGELECEĞİN YERBİLİMCİLERİ OTURUMU / GEOSCIENTIST OF THE FUTURE

Sena Akçer Ön, Yavuz Kaya, Şükran Açıkel, Ulaş AvşarHİDROJEOLOJİ, SU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ / HYDROGEOLOGY, WATER RESOURCES AND THEIR 

MANAGEMENT

Hasan Yazıcıgil, Zübeyde Hatipoğlu Bağcı, Müfit Şefik Doğdu, Antonio Campbell, Ken Howard Oturum Yürütücüleri ve Bilim Kurulu 

Session Conveners and Scientific Committee

4

5

JEOKRONOLOJİ VE İZOTOP JEOLOJİSİ / GEOCHRONOLOGY AND ISOTOPE GEOLOGY

Nilgün Güleç, Quentin Crowley, İsmail Onur Tunç

JEOTERMAL ENERJİ / GEOTHERMAL ENERGY

Özgür Avşar, Hüseyin Karakuş, Mehmet Furkan Şener, Mahmut Parlaktuna,  

Dornadula Chandrasekharam

KUVATERNER ARAŞTIRMALARI / QUATERNARY STUDIES

Ahmet Evren Erginal, Catherine Kuzucuoğlu, Yeşim BüyükmeriçKÜLTÜREL JEOLOJİ VE JEOLOJİK MİRAS / CULTURAL GEOLOGY AND GEOLOGICAL HERITAGE

Nizamettin Kazancı, Nazire Özgen Erdem, Mehmet Korhan Erturaç, Zeki M. HassanMAGMATİZMA VE MAGMATİK SÜREÇLER / MAGMATISM AND MAGMATIC PROCESSES

Ercan Aldanmaz, Sibel Tatar Erkül, Özgür Karaoğlu, Francis O. DudasMETALİK MADEN YATAKLARI / METALLIC MINERAL DEPOSITS

Necati Tüysüz, Mustafa Kumral, Mustafa Cihan, Enver AkaryalıMETAMORFİZMA VE METAMORFİK KUŞAKLAR / METAMORPHISM AND METAMORPHIC 

PROCESSES

Ali Polat, Gültekin Topuz, Gürsel SunalMÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK / ENGINEERING GEOLOGY AND GEOTECHNICS

Reşat Ulusay, Hakan Ersoy, Mahmut Mutlutürk, Mehmet Celal TunusluoğluNEOTEKTONİK VE DEPREMSELLİK / NEOTECTONICS AND SEISMICITY

Hasan Sözbilir, Süha Özden, Veysel Işık, Abdolrezza Ghods, Volkan KarabacakOFİYOLİT VE MELANJ / OPHIOLITE AND MELANGE

Osman Parlak, İbrahim Uysal, Utku BağcıPALEONTOLOJİ VE BİYOSTRATİGRAFİ / PALEONTOLOGY AND BIOSTRATIGRAPHY

Atike Nazik, Ercan Özcan, Aynur Hakyemez, Bilal SarıSEDİMANTOLOJİ VE SEDİMANTER SÜREÇLER / SEDIMENTOLOGY AND SEDIMENTARY PROCESSES

Mehmet Özkul, Faruk Ocakoğlu, Ülvi Can Ünlügenç, Ezher Tagliasacchi Oturum Yürütücüleri ve Bilim Kurulu 

Session Conveners and Scientific Committee

4

5

SONDAJ YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ / DRILLING METHODS AND TECHNOLOGY

Celalettin Şimşek, Mehmet Ruhi Akçıl, Traugott Scheytt

TIBBİ JEOLOJİ / MEDICAL GEOLOGY

Muzaffer Metintaş, Yüksel Örgün, Engin Tutkun,

Jochen Bundschuh, Iosif Volfson

USTALAR OTURUMU / MASTERS SESSION

Ayhan Kösebalaban, Ali Yılmaz, Ali Vedat ÖygürUZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ / REMOTE SENSING AND GIS

Kaan Şevki Kavak, Can Ayday, Bekir Taner SanYEREL YÖNETİM – KENTLEŞME VE JEOLOJİ / LOCAL ADMINISTRATION – URBANIZATION AND 

GEOLOGY

Hasan Turgut Öztaş, Remzi Karagüzel, Mehmet İrfan YeşilnacarYERKÜRE – ATMOSFER ETKİLEŞİMİ / EARTH – ATMOSPHERE INTERACTION

Doğuşhan Kılıç, Alper Ünal, Fatma Öztürk Oturum Yürütücüleri ve Bilim Kurulu 

Session Conveners and Scientific Committee

6

7

67

KONFERANSLAR / CONFERENCES

Ek

spo

zom - Gülden S

ARI

 25 Nisan Çar

şamba Saa

t: 16:40-17:00 B SalonuTıbbi Jeolojik V

erilerin Sağlık P

olitik

alarında K

ullanımı - Hüse

yin ALAN

25 Nisan Çar

şamba Saa

t: 17:00-17:20 B SalonuYeni T

ürkiy

e Depr

em T

ehlik

e Harit

ası v

e Bina Depr

em Y

öne

tmeliği - Mur

at NURL

U

27 Nisan Cuma Saat: 09.30-10.00 A Salonu

SAHA GE

ZİLERİ / 

FIELD TRIP 

(28 Nisan /

April 

2017, Cumart

esi /

Saturday

, 8:30-17:30)

71. TÜRKİYE JE

OL

O

Jİ K

URUL

TA

YI PR

OGRAMI / 

71

st

 PR

OGRAM

 GE

OL

OGICAL

 C

ONGRE

SS

 OF

 TURKEY

KEMAL K

URD

AŞ S

AL

ONU 

/ HALL

9:00

Ka

yıt / 

Regis

tration

23 NİS

AN /

APRIL 

 

2018

Paz

art

esi

/

Monday

10:00-12:30

Açılış, Ödül T

ör

eni / 

Opening, Award C

eremon

y

12.30-13.30

Yemek Molası-

Lunch Break

A S

AL

ONU 

/HALL

B S

AL

ONU 

/HALL

C S

AL

ONU 

/HALL

D S

AL

ONU 

/HALL

F S

AL

ONU 

/HALL

G S

AL

ONU 

/HALL

13:30-15:10

Bölg

esel Jeoloji -  T

ek

tonik / R

egional Geology – T

ect

onics

Doğ

al Y

apı T

aşları V

e Endüs

triy

el Hammaddeler / 

Na

tur

al B

uilding St

ones and Indus

tri

al Miner

als

Geleceğin Y

erbilimcileri Oturumu / 

Geoscien

tis

t of the Futur

e

Hidr

ojeoloji, Suk

aynakları v

e Y

öne

timi / Hy

dr

og

eologyW

at

er R

esour

ces and their Manag

emen

t

15:30-17:30

Bölg

esel Jeoloji -  T

ek

tonik / R

egional Geology – T

ect

onics

Doğ

al Y

apı T

aşları V

e Endüs

triy

el Hammaddeler / 

Na

tur

al B

uilding St

ones and Indus

tri

al Miner

als

Us

talar Oturumu / Mas

ter

s Session

Hidr

ojeoloji, Suk

aynakları v

e Y

öne

timi / Hy

dr

og

eologyW

at

er R

esour

ces and their Manag

emen

t

24 NİS

AN /

APRIL

2018

Salı

/

Tuesday

9:00-10:20

Me

talik Maden Y

at

akları / Me

tall

ic Miner

al Deposits

TIBB

İ JE

OL

O

Jİ P

ANELİ: Miner

al T

ozlar V

e Sağlık / 

MEDICAL GE

OL

OG

Y P

ANEL: Miner

al Dus

ts andHealth

Değ

erli-

Yarı Değ

erli T

aşlar / Pr

ecious – Semi 

Pr

ecious St

ones

Bölg

esel Jeoloji -  T

ek

tonik / R

egional Geology – T

ect

onics

Jeokr

onoloji v

e İz

ot

op Jeolojisi 

/ Geochr

onology and Isot

ope 

Geology

10:40-12:20

Me

talik Maden Y

at

akları / Me

tall

ic Miner

al Deposits

TIBB

İ JE

OL

O

Jİ P

ANELİ: Doğ

al Çe

vr

e V

e K

anser / 

MEDICAL GE

OL

OG

Y P

ANEL: Na

tur

al En

vir

onmeand Cancer

Değ

erli-

Yarı Değ

erli T

aşlar – Semi Pr

ecious 

St

ones

Bölg

esel Jeoloji -  T

ek

tonik / R

egional Geology – T

ect

onics

Yer

el Y

öne

tim, K

en

tleşme vJeoloji / Loc

al Adminis

tr

ation – 

Urbaniz

ation and Geolo

gy

Geleceğin Y

erbilimcileri 

Oturumu / Geoscien

tis

t of 

the Futur

e

12.45-13.30

Pos

ter sunumları

Pos

ter sunumları

Pos

ter sunumları

Pos

ter

sunumları

Pos

ter

sunumları

Pos

ter

sunumları

13:30-15:10

JE

OL

O

Jİ VE S

AĞLIK Ö

ZEL O

TURUMU: Jeolojik 

Unsurların Sağlık Üz

erine E

tkileri / GE

OL

OG

Y AND

HE

AL

TH SPE

CIAL SE

SSI

ON: The E

ffect of Geologic

al 

Fact

or

s on Health

15:30-17:30

Bölg

esel Jeoloji -  T

ek

tonik / R

egional Geology – T

ect

onics

Tıbbi Jeoloji B

ildirileri / Medic

al Geology

Me

talik Maden Y

at

akları / Me

tallic Miner

al 

Deposits

Neot

ek

tonik v

e Depr

emsellik / Neot

ect

onics and 

Seismicity

Geleceğin Y

erbilimcileri 

Oturumu / Geoscien

tis

t of 

the Futur

e

25 NİS

AN/

APRIL

2018

Çar

şamba

/

W

ednesday

9:00-10:20

75. Y

ıl Ö

zel Şükr

an Oturumu /75th Y

ear

s Special Gr

atitude 

Session

TIBB


Download 0.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling