#f(c)=C bo‘ladi


Download 16.44 Kb.
Sana24.05.2022
Hajmi16.44 Kb.
#703298
Bog'liq
Test kaliti (1)
“Delphi dasturlash tili yordamida, “Delphi dasturlash tili yordamida, ComputerHacking, ComputerHacking, 5f156e2376218cc3ffc791b1780bd06b7f8ac005, Ona tili va adabiyot fanidan insho mavzulari, alisher navoiy, noturdosh, KOMBINATORIKA ELEMENTLARI A.K.KILICHOV, kvadratik formalar (1), kvadratik formalar (1), kvadratik formalar (1), kvadratik formalar (1), kvadratik formalar (1), kvadratik formalar (1)

Bolgstano-Koshining 2-teoremasi: Agar f(x) funktsiya [a, b] yopiq oraliqda (kesmada) aniqlangan va uzluksiz bo‘lib, uning chetki nuqtalarida f(a)=A, f(b)=B qiymatlarga ega va A≠B bo‘lsa, u holda A va V orasida shunday S son olinganda ham a va b orasida shunday s nuqta topiladiki. Ushbu shartlardan qaysi biri olinganda teorema o‘rinli bo‘lmaydi?
====#f(c)=C bo‘ladi
====f (c)=0 bo‘ladi
====f (c)>0 bo‘ladi
====f (c)++++
y=3x+2 funksiyaga teskari funksiyani toping?
====#y=1/3x–2
====y=1/2x+2
====y=3x+2
====y=3x-2
++++
Veyershrassning 1-teoremasi. Agar f(x) funksiya [a, b] yopiq oraliqda aniqlangan va uzluksiz bo‘lsa, u holda u shu oraliqda . . .
====o‘suvchi bo‘ladi
====kamayuvchi bo‘ladi
====#chegaralangan bo‘ladi
====chegaralanmagan bo‘ladi
++++
Veyershtrassning 2-teoremasi. Agar f(x) funktsiya [a, b] yopiq oraliqda aniqlangan va uzluksiz bo‘lsa, u holda u shu oraliqda . . .
====O‘suvchi bo‘ladi
====O‘zining aniq yuqori va aniq quyi chegaralariga erishmaydi
====Kamayuvchi bo’ladi
====#O‘zining aniq yuqori va aniq quyi chegaralariga erishadi
+++++
Kantor teoremasi. Agar f(x) funktsiya [a, b] yopiq oraliqda aniqlangan va uzluksiz bo‘lsa, u holda u shu oraliqda …
====#Tekis uzluksiz bo‘ladi
====Tekis uzluksiz bo‘lmaydi
====Quyidan chegaralangan bo‘ladi
====Yuqoridan chegaralangan bo‘ladi
++++
Quyidagi funksiyalarning qaysilari o‘zining aniqlanish sohasida uzluksiz:
1. y=arcsinx 2. y=arctgx 3. y=arcsin(sinx) 4. y=tg(arctgx)
====1 va 2
====1 va 3
====#1,2 va 4
====Barchasi
+++++
y=ax^2+bx+c parabolaning uchi T(1;2) bo’lib, y o’qini A(0;3) nuqtasida kesadi?
====a*b*c ning qiymatini toping?
====-12
====#-6
====-3
====3
++++
y=3x+ 4 va y=kx+2, f ning qanday qiymatida parallel bo‘ladi?
====#Ox o‘qqa parallel
====Oy o‘qqa parallel
====Koordinata boshidan o‘tadi
====Koordinata boshidan o‘tmaydi
+++++
f'(x)=|x+2|+|x+8| funksiyaning qiymatlar sohasini toping?
====[0;+∞)
====[1;+∞)
====[2;+∞)
====#[6;+∞)
+++++
Teorema.f(x) funksiya (a,b) oraliqda chekli f'(x) hosilaga ega bo‘lsin. Bu funksiya (a,b) oraliqda o‘zgarmas bo‘lishi uchun shu oraliqda…
====f'(x)=A( ≠ 0)bo‘lishi zarur va yetarli
====# f'(x)=0 bo‘lishi zarur va yetarli
====f'(x)>0 bo‘lishi zarur va yetarli
====f'(x) bo‘lishi zarur
+++++
Teorema.f(x) funksiya biror X oraliqda aniqlangan va bu oraliqning ichki s nuqtasida o‘zining eng katta (eng kichik) qiymatiga erishsin. Agar bu nuqtada funksiya chekli f'(s) hosilaga ega bo‘lsa, u holda f'(s)=0 bo‘ladi. Ushbu teorema kimga tegishli?
====Rollga
====Lagranjga
====Koshiga
====#Fermaga
+++++
Qanday funksiyalar har doim integrallanuvchi bo‘ladi?
1) [a, b] da uzluksiz; 2) [a, b] da monoton va chegaralangan; 3) [a, b] da ixtiyoriy chegaralangan; 4) [a, b] da berilgan ixtiyoriy funksiyalar:
====#1) va 2)
====3) va 4)
====3)
====4)
+++++
Funksiyaning hosilasini hisoblang? y=sin(sinx), y'=?
====cos(sinx)
====cos(cosx)•cosx
====cos(sinx)•sinx
====#cos(sinx)•cosx
+++++
z=3+2i ga qo'shma kompleks sonni toping?
====3
====2
====#3-2i
====2-3i
+++++
Toq funksiyasining grafigi . . . simmetrik bo‘ladi?
====Oy o‘qiga nisbatan
====#Koordinatalar boshiga nisbatan
====Ox o‘qiga nisbatan
====Koordinata o‘qiga nisbatan
+++++
6!(7!-3!) ifodaning qiymatini toping?
====720
====31
====#17280
====1728
+++++
Agar f(x)=lnx+7 bo‘lsa F'(x) ni hisoblang?
====-1/x
====1/xln2
====ln2/2
====#1/x
++++
Agar funsiya [a,b] uzluksiz bo’lsa, u holda [a,b]da … bo‘ladi?
====#Chegaralangan
====Hosilasi mavjud
====Davriy
====Chegaralmagan
+++++
Agar munosabat o‘rinli bo‘lsa, u holda, funksiya a nuqtada … deyiladi?
====Chapdan uzilishga ega f(a-0)= f(a)≠f(a+0)
====#Chapdan uzluksiz
====O‘ngdan uzluksiz
====Uzulishga ega emas
+++++
f(x) funksiya [a, b] da integrallanuvchi bo‘ladi, agar… qaysi javob noto‘g‘ri?
====[a, b] da uzluksiz bo‘lsa
====[a, b] da o‘suvchi va chegaralangan bo‘lsa
====#[a, b] da chegaralangan bo‘lsa
====[a, b] da kamayuvchi va chegaralangan bo‘lsa
+++++
Agar f(x)=x+cosx bo‘lsa F'(n/2) ni hisoblang?
====2
====1
====#0
====-1
+++++
Agar f (9x) funksiya [a;b] kesmada uzluksiz bo‘lsa, quyidagilarning qaysi biri o‘rinli?
1. f (x) ning teskari funksiyasi mavjud
2. f (x) ning [a;b] kesmada aqalli bitta holati mavjud
3. f (x) [a;b] kesmaning ixtiyoriy qismida chegaralangan bo‘ladi
4. f (x)ning qiymatlar to‘plami kesma bo‘ladi
====1 va 3
====2 va 3
====2 va 4
====#3 va 4
+++++
Download 16.44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling