фикрлаш доираси- темпи буйича


Download 19.33 Kb.
Sana23.02.2022
Hajmi19.33 Kb.
#589112
Bog'liq
Рухий статус (2) (2)
Лабораторная работа горовик, 2 Разработка мобильного приложения, 315-18 q.jamshid DUVP fanidan 1-amaliy ishi, 315-18 Q.Jamshid DTTL 3-TAJRIBA ISHI, 1. Reja. O’zbekistonning eng yangi tarixi o’quv fanining predme, BIO everest maxsus, Mavzu vijiner shifiri, xp5XMtk0EXWStzqZRWkM6fRGedYUfwfwrN9gSNlh, xp5XMtk0EXWStzqZRWkM6fRGedYUfwfwrN9gSNlh, xp5XMtk0EXWStzqZRWkM6fRGedYUfwfwrN9gSNlh, fxxWF4G4gbq4FyEixWtteRab4rgcj45iO92qAhfL, An’anaviy xonandalik., Bizning do\'stlar., med

Объектив курув: рухий статус 1) Ташки куриниш – ешидан ката куринади, узига карамагн кошлар орасида тиришлар лаб бурчаклари пастга тушган, назар гамгин, битта нуктага караб утиради. Мулокотга киришувчан эмас. Ахволи пассив., ешига ва фаслга мос кийинган;
2) беморниг оги аникланади- бунинг учун куйидаги саволлар берилади: исмиз нима, бугунги сана, ой , йил, каерга келганини биладими? Беморниг онги жойида
3) сезги ва идрок- хатти харакатидан узининг шикоятларидан кариндошларни шикоятидан галлюцинация иллюзия психосенсор бузилишлар борлигини аниклаш определить бунинг учун А).кандай куринишда курув гллюцинациялар безовта килади?
Б)качон кузатилади ( кузини очгада уйкуга кетаетганда, при открытых глазах, эрталаб, кундузи, кечаси)?
В)идрок бузилишларини тасвирлаб беришни илтимос киламиз. Нохуш ва азоб берувчи сезги борлигини. Беморимизда идрок бузилишини инкор этди, сезги бузилишидан- туш оркасида босиш хисси(сенестопатия куринишида)
4) фикрлаш доираси- темпи буйича ( норма, тахифрения брадифрения). Гап тузилиши буйича – кетма кет. «Ортикчасини чикариш» (туртта суз еки буюмдан бита, колганларидан сифат еки ахамияти буйича фарк килиб турганини аниклаш), «тушунчаларни боглаш еки синтезлаш»( бир нечта суз айтилади ва уларни умумий номини топиш илтимос килинади. Фикрлашни конкрет еки абстракт эканлигини билиш беморга туб ианога эга макол еки суз ибораси берилиб унга изох бериш сурлади. Мазмун жихатдан бузилишлари борлиги аникланади: ута киммат гоя, шилким гоялар, васваса гоялари, рухий автоматизм. Беморда умумлаштириш анализ абстракт фикрлаш хусусиятлари сакланган, мазмун жихатдан бузилишлар аникланмади.
5) хиссиёт- аффектив бузилишларни аниклаш хавотирни аниклаш учун Спилберг, депрессияда Бек, Гамильтон каби суровомалардан фойдаланиш мумкин. Хиссий бузилишларни аниклаш учун яна бир Люшер рангли тести кулланилади. Ушбу тест бир неча рангли карточкалар ердамида утказилади. Узига энг еккан рангдан бошлаб танлаб борилади. Тест икки мароатба утказилади.хар бир ранг инсонни хиссиётларни ифода этувчи бирон бир ахамиятга эга. Кук ранг – юкори сезгирликни ифода этиб юкори хавотир аъломатларини англатади шу инсон хиссий комфортга мухтож эканлигини билдиради. Яшил раг атрофдагилар томонидн билдириладиган фикрларга юкори сезувчанлики англатади. Кизил- кутаринки кайфият хиссиётларни очиклигини билдиради. Сарик- беътокатлик, нотургунлик самимий хиссиётлар камлигини, хиссий инфантилизмни билдиради. Сапсар – хиссий тургунлик,асаби тарангликни билдиради. Жигаранг- соматик касалик туфайли келиб чиккан хавотир; кора- агрессия, жахлдорлик белгиси; кулранг- толикиш, бепарволик; бемор кайфияти гамгин
6) диккат – 1-25гача булга бирин кетинлиги нотугри жойлашган сонлардан иборат Шульте жадвали кулланилади. Курсаткич бармогида бирин кетин сонлар курсатилиши ва айтиб утилиши илтимос килинади. Текширув бир неча марта такрорланади( сосн 5 марта). Текширувчи бу пайтда секундомер ердамида вактни белгилаб боради. Нормада 30 -50 сек ташкил килади. Диккатни толикувчанлигини аиклаш учун Э. Крепелин буйича 100дан еки 7 еки 13 сонларни охиргача айриб бориш суралади(вакт фиксация килиниб боради). Бемор диккати- инерт психоген омилга кадалган.

7)хотира - «10 та сузни ед олиш» киска муддатли ва узок муддатлиихтиёрий ва ихтиёрсиз эслаб колишни текшириш мумкин. 10та бир бири бирига ухшамас охангдош булмаган сузлар укиб берилади ва кайтариб бериш суралади. Бирин кетин кайтариш шарт эмас. Сунг яна бир бор укиб берилади. 4-5 марта кайтарилгандан сунг 10та суз такрорланиши норма хисобланади. 20-30 минутдан сунг яна бир бор такрор айтиш суралади. Киска вактли хотирани 2-3 кунлик вокеаларни айтиб бериш билан текширилади. Бемор киска вактли хотираси сусайган.
8)интеллект- фикрлаш доираси аникланаётганда интеллект кисман маколлар маъноси тушунтириб бериш суралганда бахоланиши мумкин. Хар хил сохалардан саволлар бериб аниклаш мумкин(математика, тарих, география, мутахасислик буйича.) бемор интеллекти ешига ва олган маълумотига мос.
9) суицидал хаёллар борлиги аникланади - ) суицидал хаёллар безовта килиши, качон, бемор муносабати, узини жонига касд килиш ушбу муаммони ягон ечими деб хисобламайдими, келажакдаги режалари.
10) танкид - узини касал деб хисоблайдими, холати рухий стресс билан боглик деб хисоблайдими, даволаниш керакми даво самара беради деб хисоблайдими, шифокорга мурожат килиши тугрими. Беморда формал танкид
Download 19.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling