Filler Sultani


Download 60.22 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/13
Sana29.11.2017
Hajmi60.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
rünce,  yüzünün  şavkı  gözlerimi  kaına.ştınnca 
az 
daha 
unutuyordum,  kanncalann  sanca  soyundan  ileri  gelen­
lerini  aldım  getirdim,  işte  sırtıındalar.11 
<<de  durmadan  aynı  sözleri  bağınyorlar,  aslımız 
nesl1m1z 
fildir  bizim,  fildir,  sult
anımız 
gene bizi 

edecektir,  �er 
ona  sadıkane  çalışırsak .
. .  » 
· 
«İyi,  güzel,  her  şey iyi  gidiyor.  İndir  onlan  sırtındari 
50 

da  gel  y
anıma
.  Yerleştır sancalanm,ı  şu  �acm  kabu�­
na  da  orada  dinlensinler.  Söyle  ki  onlara,  bu  a�acı 
on· 
lar  için  devirdim,  yapraklannda,  kabuklannda  güzelce 
_
dinlensinler,  yorgunlu1:tlannı  çıkarsınlar  diye.» 
Ulukepez,  sultanın  bu  sözlerini  kanncalara  çevirin­
ce  kanncalar  sevinçlerinden  mestolup: 
<nımı
z çok yaşa! ıt diye b$dılar.  ccAslımız nes­
ilmiz  fildir,  fildlr  bizim.  Bizler  kannca  donuna  girmiş 
filleriz.» 
«Ne  diyorlar?ıı 
ccBizler  kannca  donuna  girmiş  filleriz,  diyorlar.ıı 
«Ne  güzel  söylüyorlar,  d�il  mi?» 
KÇok  güzel  söylüyorlar,  sulta
nımız
., 
uBen  de  kannca  dili  �renıneliylm,  de�il 
ml 
uluke­
pez  kardeşim?ıı 
ccMünasiptir,  şahım.ıı 
«Mademki  dünya  kuruldu��an  bu  yana  kannca­
Iann  padişahıyım . . .  » 
ccPadişahısın  sultanımız., 
uÇok  geç  kalmışız  tebamızın  dilini  öÇenınekte,  çok 
geç,  çok  geç . . .  » 
ccÇoook  geç,»  diye  içini  çekti  ulukepez. 
ccGel  şimdi  seninle  konuşalım  arkadaş,»  dedi  sul­
tan.  ccSeninle  çok  konuşacakl
anm 
var. 
Ama 
gizli 
. .

ıı 
anımız
,»  dedi  hüdhüd. 
ccEn 
gizlisi  bu.  Kanncalar  daha  til  dilini  öğrenemediler. 
Ön• 
ce  ben  gördüklerimi  bildiklerimi  bir  anlatayım  sultanı­
mıza, 
sonra  o  gizli  işleri  konuşuruz.» 
Hüdhüdler  başı  ulukepez  gördüklerini,  bildiklerini, 
kırmızı 
kannca  üstüne  duyduklarını,  karıncaların 
tu­
tumlannı suluma  bir  bir anlattıktan sonra,  «işte  bu  ka­
dar  sulta
nımı
z,  benim  diyece�,,  dedi  sustu.  Sultan 
onu  lrutladıktan  sonra: 
«�  dinle  beni  ulukepez  kardeşini,))  dedi� 
ccZin-
51 

haaar,  ilk  işimiz  kanncalara  filceyi  ö�retmek  olacak. 
Kanncalarm  kendi  dilleri  yoktur,  varsa  da  yetersizdir, 
aniadın  mı?  Varsa  da  üç  beş  sözcüktür 
.

üç  beş  sözcükle 

de  bu  dünyada  yaşanrriaz.  Dünyada  bir  tek  dil 
vardır 

da  fil  dilidir., 
cıFil 
dilidir,))  diye  yineledi  uıukepez,  görkemli  kepe­
zini  kabartarak. 
cıBundan  sonra  siz  de  kuş 
dili 
konuşmayacaksınız .

Hüdhüd  ulusuna  da  kuş  dilini  yasak  ettim.  Her  kim 
ki 
kuş  dili  konuşur,  o  kuşun 
iki 
kanadı  da  kökünden  dili 
ile  birlikte  kopanlacaktır.  Hiç  bir  kuş,  kuş  dili  konuş­
mayacak  bundan  sonra,  fil  dili  konuşacaktır.ıı 
«Evet sultanım,  şimdi bize ba�şladı� ormana  uçu­
yorum,  hüdhüd  kullanna  söyleyece�lm  ki  hemen  filce 
ö�renmeye  başlasınlar., 
((Haydi,  çabuk  git  de  gel.ıı 
Hüdhüdler  başı  ormana  vardı  ki  ne  görsün,  orman­
da 
bütün  kuşlar,  serçeler  bile  filceye  çoktan 
başlamış­
lar, 
vıcır  vıcır  konuşup  duruyorlar. 
cıDuyduk,  filler  sultanının  buyru�nu  duyduk.  Kuş 
dili  de  dil  miydi  sanki . . .   Kaba,  kötü,  hiç  bir  işe  yara­
maz  bir  dildi  zaten  kuş  dili.  Bütün  dünya  fil  dilini  ko-· 
nuşurken,  biz  bu  kötü  kuş  dilini  konuşmakta  direttik 
durduk.  Birkaç  ayda,  kannesiardan  da,  öteki  yaratık­
Jardan  da,  insanlardan  da  önce  filce  öğreneceğiz.  Yüz 
altmış  tane  filce  ö�retmeni  bulduk,  sabahlardan  ak­
şamlara,  akşamlardan  sabahlara  kadar  filce  öğrenlyo­
ruz.ıı 
cı 
Yaşasın  hüdhüdler! 
ıı 
diye  ba�dı  hüdhüdler  ba­
şı. 
((Filler sultanı  sizden  kıvanç  duyacak.» 
cıBizim 
aslımız  zaten  fil,))  dediler  hüdhüdler. 
«Filce 
o�renmek  bizim  için  hiç  zor  olmayacak.  Bütün  dünya 
filce  konu§urken  uygarlıkta  yaya  kalmak  bize 
yaraş-

maz.  Tekmil  filler  filce  bildiklerinden 
aya 
kadar  uçtu-
52 

lar.  Oysaki  biz,  bu  ormandan  denize  kadar  bile  uçamı­
yoruz,  salt  !ilce  bilmediğimizden.» 
nFilce  öğrenip  aya  uçacağız,  varıp  ayın  daUanna 
konacağız,  filler  gibi.ıı 
�tFiller  gibi,>�  diye  iniedi  orman. 
11Kanncalar  da  filce  öğrenip  aya  gidip  ay 
padişahı­
na saray  yapacaklar  orada,  ay sultanının  ambarlarını  da 
balla  dolduracaklar 
. .

» 
ııKarıncalar  da,ıı  diye  iniedi  orman. 
ıcGüneşe  uçacağız.n 
ıcGüneşe,ıı  diye  iniedi  orman. 
cıKannealar  da 
.
.
. » 
ııKanncalar  da,ıı  diye  çınladı  orman. 
Hüdhüdler  başı  sustu,  sonra  yine  sevinçle  konuştu : 
ı•Sizin  bu  dirayetinize,  anlayışınıza  karşıilk  olarak 
filler  sultanı  hepimlze  üç  ambar  dolusu  çekirge  daha 
verecek,  karıncalann  büyük  bir  bölüğünü 
'
çekirge  top­
l
ama
ğa  ayırdı  sultanımız,  salt  sizin  için.» 
«Yaşasın  sultan  babamız,  velinimetimiz l »   diye  yan-
kılandı orman. 
11Size bir  önerim  var.ıı 
rıÖnerin  başımız  üstüne . . .  
)) 
cıŞimdi  hep  birden  kalkacak,  filce  öğretmenierinizi 
de  yanımza  alıp  doğru  kanncalar  ülkesine  uçacak, 
ka­
nncalarla  birlikte  karıncacayı  da,  kuşçayı  da  hemen 
unutacak  filceyi  birlikte  ö{treneceksiniz.» 
((Allah  Allah,»  sesleriyle  bir  indi  bir  kalktı  orman. 
Tekmil  hüdhüdler  havalandılar,  gökyüzü  birden  turun­
cu  başa,  ala  kanada  kesti.  Kanat  şakırtısıyla  gökyüzü 
sallandı.  Ve  kanncalar  ülkesine  doğru  hüdhüdler  uç­
tular.  Kötü  kannca  dilini,  kuş  dilini  unutup,  unutturup 
soylu  f1l 
dilini 
öğrenmek,  öğret�ek  sevinci  içindeydiler. 
Ulukepez  utkusuyla  esrikleşip,  sevinçten  başı  döne­
rek  yelyepetek  filler  sultaruna  uçtu,  vardı  olanı  biteni 
53 

bir  bir  ona  anlattı,  sultan  da, 

kocaman  dağlar  kadar 
iri,  ulu  gövdesine  bakmadan  ayağa  fırladı,  arka  ayak­
lan  üstüne  dikilip  hortumunu  göğe  uzattı,  kulaklannı 
· 
açtı,  şaklata  şaklata  göbek  atmağa  başladı 


Ulukepez: 
«Varol  sultanımız,»  diye  onun  başının  yöresinde 
uçarak,  onun  başının  yöresine  ışıktan  bir  turuncu  çiz­
gi  çizerek  dönrneğe  b8.şladı.  «Varol,  varol,  sen  çok  varol 
sultanımız,  varol  varol . . .» 
Uzun  bir  süre  göbek  attıktan  sonra  sultan  geri  gel­
di  tahtına  oturdu.  Mor  bir  pürtüklü  kayadandi  tahtı 
onun.  Bu  yüzden  sultan  tahtında  rahatsız  oturuyordu. 
«Böyle  bir düny�  sultanına,  böyle  bir taht  olamaz,» 
diye  yırtındı  ulukepez. 
«Ol
amaz 
ki 
olamaz,ıı  diye  hortumunu  k:ıvırdı 
filler 
sul tanı. 
<

Download 60.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling