Fizika va astronomiya fanidan


Download 58.41 Kb.
bet1/4
Sana09.10.2020
Hajmi58.41 Kb.
  1   2   3   4


Andijon viloyat kasbiy ta’limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi
Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi

“Tasdiqlayman”

Kasb-hunar maktabi direktori ________________A.Yunusov

«___»___________2020-yilFIZIKA VA ASTRONOMIYA FANIDAN

ISHCHI O‘QUV DASTURI

Asaka - 2020
Ushbu ishchi dastur Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi ____________________ kafedrasining _________dagi yig‘ilishida ko’rib chiqilib ma’qullangan.

Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabining 2020 yil ____________ dagi ______sonli pedagogic kengash qarori bilan tasdiqlandi.
Tuzuvchi:

Boltaboyev A. va Mamatqulov B.

Taqrizchilar:

Fizika fanining mashg‘ulot turlari bo‘yicha mavzular rejasi va mazmuni


O`quv fanining mavzusi va mashg`ulot turlari mavzular mazmuni

Ajr. soat

O`qitish metodlari

Nazorat usuli

Tavsiya etilgan adabiyotlar

Didaktik materiallar va ko`rgazmali qurollar

AKT va o`qitish texnik vositalari

Texnologik jihozlar, stendlar, maketlar, asboblar, materiallar

1

2

3

4

5

6

7

8
-semestr Kinematika

1

Mexanik harakat turlari. Harakatlarning mustaqillik prinsipi

Nazariy mashg`ulot mazmuni:

Kinematikaning vazifasi. Jismlarning fazodagi vaziyatini aniqlash. Sanoq tizimi. Vektor va skalyar kattaliklar. Vektor kattaliklarning koordinata o`qlaridagi proyeksiyalari.2

Jadvallar, tarqatma materiallari, o`quv topshriqlari

Kompyuter, slaydlar

Mexanikadan «Mexanika-1» laboratoriya jamlanmasi


Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligiMustaqil ish: Mexanik harakat turlari

1

2

Jismlarning vertikal harakati

Amaliy mashg`ulot mazmuni:

Pastga qarab vertical harakat. Qarshilik kuchi. Arximed kuchi. Jismning harakat tenglamasi. Maksimal ko`tarilish balandligi. Ko`tarilish vaqti2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 7-10 betMustaqil ish: Jismlarning vertikal harakati

1

3

Aylana bo‘ylab notekis harakat. Burchak tezlanish. Tangensial tezlanish

Nazariy va amaliy mashg`ulot mazmuni:

Egri chiziqli harakatda ko`chish. Egri chiziqli harakatda tezlik. Egri chiziqli harakatda tezlanish. Aylana bo`ylab harakatni tavsiflovchi kattaliklar orasida bog`lanish2

tarqatma materiallar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 10-14 betMustaqil ish: Aylana bo‘ylab notekis harakat

1

4

Aylanma va ilgarilanma harakatni o‘zaro uzatish

Amaliy mashg`ulot mazmuni:

Friksion usulda harakatni uzatish. Harakatni tasmali uzatish. Harakatni tishli g‘ildiraklar orqali uzatish.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 14-16 betMustaqil ish: Masalalar yechish

1

5

Gorizontal otilgan jismning harakati

Nazariy mashg`ulot mazmuni:

Harakat trayektoriyasi. Uchish vaqti. Uchish uzoqligi. Jismning ko`chishi. Gorizontal va vertical tashkil etuvchilar2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 16-18 bet6

Gorizontga qiya otilgan jism harakati

Nazariy va amaliy mashg`ulot mazmuni:

Maksimal ko`tarilish balandligi. Gorizontal va vertikal tashkil etuvchilar. Trayektoriyaning eng yuqori nuqtasi. Ko`tarilish vaqti. Umumiy uchish vaqti. Uchish uzoqligi2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 18-22 betMustaqil ish: Gorizontga qiya otilgan jism harakati

1

7

Laboratoriya ishi:№1 Gorizontga qiya otilgan jism harakatini o‘rganish

2

O’lchov tasmasi, shtativ, sharchani dumalatish uchun tarnov, sharcha, faner, qog’oz, knopkalar, filtr qog’oz.

Kompyuter, slaydlar

Fizika laboratoriya xonasi.

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 22-24 betDinamika

8

Dinamika qonunlari.

Nazariy mashg`ulot mazmuni:

Dinamikaning vazifasi. Nyuton qonunlari. Inertlik. Enersial va noenesial sanoq sistemalari. Kuch. Massa. Harakat miqdori. Jism impulsining o`zgarishi. Kuchlar ta’sirining mustaqillik prinsipi. Ishqalanish kuchlari.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, Inerstiyaning paydo bo‘lishi. Ko‘rgazma dinamometri

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 28-32 betMustaqil ish: Masalalar yechish

1

9

Galileyning nisbiylik prinsipi. Inersial va noinersial sanoq sistemalari. Gravitatsion maydonda harakat

Amaliy mashg`ulot mazmuni:

Galileyning nisbiylik prinsipi. Inersial va noinersial sanoq sistemalari. Gravitatsion maydon. Butun olam tortishish qonuni. I va II kosmik tezliklar.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 32-35 betMustaqil ish: Gravitatsion maydonda harakat

1

10

Masalalar yechish.

Amaliy mashg`ulot mazmuni: Masalalar yechish


Test savollari, masalalar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Oraliq nazorat

Tematik testlar

11

Jism og‘irligining harakat turiga bog‘liqligi. Jismning bir necha kuch ta’siridagi harakati

Nazariy mashg`ulot mazmuni:

Reaksiya kuchi. Jism massasi. Natijaviy og`irlik. Vaznsizlik. Yuklama. Jismga qo`yilgan teng ta’sir etuvchi. Jismlarning muvozanatda bo`lish shartlari. Bloklar2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 35-40 betMustaqil ish: . Jismning bir necha kuch ta’siridagi harakati

1

Mexanikada saqlanish qonunlari

12

Energiya va ish. Energiyaning saqlanishi qonuni. Jismning qiya tekislik bo‘ylab harakatlanishida bajarilgan ish

Nazariy va amaliy mashg`ulot mazmuni:

Energiya. Ish. Energiya va ish birliklari. Energiyaning saqlanish qonuni. Og`irlik kuchining ishi.konservativ kuchlar. Potensial maydon. Foydali ish koeffitsiyenti2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 47-51 betMustaqil ish: Energiyaning saqlanishi qonuni

1

13

Masalalar yechish.

Amaliy mashg`ulot mazmuni: Masalalar yechish


Test savollari, masalalar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Oraliq nazorat

Tematik testlar

14

Jismlarning absolut elastik va noelastik to‘nashishi

Amaliy mashg`ulot mazmuni:

To`qnashish. Absalyut noelastik to`qnashish. Absalyut elastik to`qnashish. Deformatsiya. To`qnashishlarda energiyaning saqlanish qonuni2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 53-57 betMustaqil ish: Masalalar yechish

1

Statika va gidrodinamika

15

Jismlarning muvozanatda bo‘lish shartlari

Nazariy mashg`ulot mazmuni:

Massa markazi. Muvozanat turlari. Turg`un muvozanat. Turg`unmas muvozanat. Farqsiz muvozanat.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 59-62 betMustaqil ish: Masalalar yechish

1

16

Momentlar qoidasiga asoslanib ishlaydigan mexanizmlar. Aylanma harakat dinamikasi

Nazariy va amaliy mashg`ulot mazmuni:

Qattiq jism tuzilishi. Amorf va kristall jismlar. Qattiq jismlarning mexanik xossalari.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 62-68 betMustaqil ish: Aylanma harakat dinamikasi


1

17

Suyuqlik va gazlar harakati, oqimining uzluksizlik teoremasi. Bernulli tenglamasi

Nazari mashg`ulot mazmuni:

Jismning suyuqlik va gazdagi harakati. Harakatlanuvchi suyuqlik ca gazlarda bosim. Qo`zg`almas o`q atrofida aylanma harakatlanuvchi qattiq jism dinamikasi.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 68-71 bet18

Harakatlanayotgan gazlar va suyuqliklarda bosimning tezlikka bog‘liqligidan texnikada foydalanish

Nazariy va amaliy mashg`ulot mazmuni:

Jismning suyuqlik va gazdagi harakati. Harakatlanuvchi suyuqlik ca gazlarda bosim. Qo`zg`almas o`q atrofida aylanma harakatlanuvchi qattiq jism dinamikasi.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 71-75 betMustaqil ish: Masalalar yechish

1

Mexanik tebranishlar va to‘lqinlar

19

Garmonik tebranishlar. Prujinali va matematik mayatniklar. Rezonans

Amaliy mashg`ulot mazmuni:

Tabiatda tebranma harakat. Erkin va majburiy tebranishlar. Amplituda, davr va chastota. Matematik mayatnik tebranish davri.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 78-85 betMustaqil ish: Prujinali va matematik mayatniklar

1

20

Masalalar yechish.

Amaliy mashg`ulot mazmuni: Masalalar yechish


Test savollari, masalalar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Oraliq nazorat

Tematik testlar

21

Masalalar yechish.

Amaliy mashg`ulot mazmuni: Masalalar yechish2

Test savollari, masalalar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Oraliq nazorat

Tematik testlar

Mustaqil ish: Masalalar yechish

1

22

Mexanik to‘lqinlarning muhitlarda tarqalishi. Ultra va infratovushlardan turmushda va texnikada foydalanish

Nazariy va amaliy mashg`ulot mazmuni:

Tovush to`lqinlari. Tovush tezligi. Tovushning qattiqligi va balandligi. Ul’tratovushlar haqida tushuncha.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 90-95 betMustaqil ish: Mexanik to‘lqinlarning muhitlarda tarqalishi

1

Termodinamika asoslari

23

Issiqlik jarayonlarining qaytmasligi. Termodinamika qonunlari

Nazariy mashg`ulot mazmuni:

Ideal gaz. Molekulyar kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi. Gaz molekulasining tezligini aniqlash. Termodinamikaning I va II qonuni. Adiabatik jarayon. Qaytar va qaytmas jarayonlar. Issiqlik sig`imi. Issiqlik balansi. Energiyaning aylanish va saqlanish qonuni2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 98-102 betMustaqil ish: Termodinamika qonunlari

1

24

Adiabatik jarayonlar. Issiqlik mashinalarining FIK. Karno sikli. Inson hayotida issiqlik dvigatellarining ahamiyati. Issiqlik dvigatellari va ekologiya

Amaliy mashg`ulot mazmuni:

Boyl – Mariott qonuni. Gey-Lyussak qonuni. Sharl qonuni. Holat tenglamasi. Klapeyron tenglamasi. Molyar gaz doimiysining qiymati. Bolsman doimiysi. Issiqlik mashinalari va ularning ishlash prinsiplari. Issiqlik dvigatellari tarixi. Karno sikli. Issiqlik mashinalari ishlash prinsipi2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 102-112 bt


Elektrostatik maydon

25

Zaryadning saqlanish qonuni. Nuqtaviy zaryadning maydoni. Elektr maydon kuchlanganligining superpozitsiya prinsipi

Nazariy mashg`ulot mazmuni:

Jismlarning elektrlanishi. Zaryadlarning o`zaro ta’siri. Kulon qonuni. Elektr singdiruvchanlik2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 114-118 betDownload 58.41 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling