Fizika va astronomiya fanidan


Download 58.41 Kb.
bet2/4
Sana09.10.2020
Hajmi58.41 Kb.
1   2   3   4

Mustaqil ish: Elektr maydon kuchlanganligining superpozitsiya prinsipi

1

26

Zaryadlangan sharning elektr maydoni. Dielektrik singdiruvchanlik. Nuqtaviy zaryad maydonining potensiali. Potensiallar farqi

Amaliy mashg`ulot mazmuni:

Elektr maydon va maydon kuchlanganligi. Kuchlanganlik formulasi va masalalar. Elektr maydonda o`tkazgichlar va dielektriklar. Kondensatorlar2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 118-123 betMustaqil ish: Masalalar yechish

1

27

Elektrostatik maydonda zaryadni ko‘chirishda bajarilgan ish. Elektr maydon energiyasi

Nazariy va amaliy mashg`ulot mazmuni:

Potensial maydon. Elektrostatik maydon. Elektrostatik maydonda zaryadni ko`chirishda bajarilgan ish. Elektr maydon energiyasi.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 123-129 betMustaqil ish: . Elektr maydon energiyasi

1

O‘zgarmas tok qonunlari

28

Elektr o‘tkazuvchanlik. Tok kuchining kuchlanishga bog‘liqligi.

Nazariy mashg`ulot mazmuni:

Elektr tokining mavjud bo`lish shartlari. Elektr o`tkazuvchanlik. Elektr o`tkazuvchanlik birligi. Metallar o`tkazuvchanligining klassik nazariyasi. Volt-amper xarakteristika2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 132-136 bet29

Tok kuchi va tok zichligi. Elektr tokining ta’sirlari.

Amaliy mashg’ulot mazmuni:

Tok kuchi. Tok zichligi. Tok kuchi va zichligi birliklari. Elektr tokening ta’sirlari2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 136-138- betMustaqil ish: Elektr tokining ta’sirlari.

1

30

Masalalar yechish.

Amaliy mashg`ulot mazmuni: Masalalar yechish


Test savollari, masalalar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Oraliq nazorat

Tematik testlar

31

Butun zanjir uchun Om qonuni. Tok manbaining FIK.

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

Elektr yurituvchi kuch va uning birligi. Ichki qarshilik. Butun zanjir uchun Om qonuni. To`la qarshilik. Minimal va maksimal kuchlanish2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 138-141 bet32

Tok manbalarini ketma-ket va parallel ulash. Ampermetr va voltmetrning o‘lchash chegarasini oshirish

Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni:

Tugun. Kirxgofning qonunlari. Tok manbalarini ketma-ket va parallel ulash. Ampermetr va voltmetrning o`lchash chegarasini oshirish2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 141-147 betMustaqil ish: Masalalar yechish

1

33

Laboratoriya ishi: №2. Tok manbaining EYuK va ichki qarshiligini aniqlash.

2

1) laboratoriya universal tok manbayi yoki akkumulyator batareyasi; 2) ampermetr; 3) voltmetr; 4) uzib-ulagich; 5) o‘tkazgich
simlari; 6) 10 Ω,20 Ω li qarshiliklar.

Kompyuter, slaydlar

Fizika laboratoriya xonasi.

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 147-149 betTurli muhitlarda elektr toki

34

Vakuumda elektr toki. Gazlarda elektr toki. Suyuqliklarda elektr toki

Nazariy mashg`ulot mazmuni:

Suyuqliklarda elektr toki. Elektronlarning tartibli harakat tezligi. Elektroliz hodisasi. Elektrolitik dissotsiatsiya. Dissotsiatsiyalanish darajasi. Faradeyning birinchi va ikkinchi qonuni. Elektrokimyoviy ekvivalent.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 152-154 betMustaqil ish: Suyuqliklarda elektr toki

1

35

Metall o‘tkazgichlar qarshilikligining temperaturaga bog‘liqligi.

Amaliy mashg`ulot mazmuni:

O`tkazgichlar. Dielektriklar va yarimo`tkazgichlar. Metallarning elektron o`tkazuvchanlik nazariyasi2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 154-157 betMustaqil ish: O`tkazgichlar. Dielektriklar va yarim o`tkazgichlar

1

36

Yarimo‘tkazgichlarda xususiy o‘tkazuvchanlik. Aralashmali o‘tkazuvchanlik. Yarimo‘tkazgichli asboblar.

Nazariy va amaliy mashg`ulot mazmuni:

Yarimo`tkazgichlarda elektr toki. Yarimo`tkazgichlarning elektr o’tkazuvchanligi va uning temperaturaga bog`liqligi. Termorezistor. Yarimo`tkazgichli diod. Transistor2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 157-166 betMustaqil ish: Yarimo‘tkazgichli asboblar.

1

37

Laboratoriya ish: №3 Yarim o‘tkazgichli diodning volt-amper xarakteristikasini o‘rganish.

2

1) yarimo‘tkazgichli diod (kolodkada); 2) o‘zgarmas
tok manbayi (36–42 V); 3) uzib-ulagich; 4) o‘tkazgich simlari; 5) milliampermetr; 6) reostat; 7) voltmetr

Kompyuter, slaydlar

Fizika laboratoriya xonasi.

Joriy nazorat

N. Sh. Turdiyev va boshq. 2017

10-sinf. Fizika darsligi 166-168 betMagnit maydon

38

Magnit maydoni, tavsiflari, parametrlari. Magnit maydonini hosil qilish usullari.

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

Magnit maydon. Magnitlar. Uyurmaviy maydonlar. Magnit maydon induksiyasi va birligi. Magnit oqimi.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi.

Mustaqil ish: Masalalar yechish

1

39

Tokli to‘g‘ri o‘tkazgichning va halqaning magnit maydoni, magnit maydon induksiyasi.

Amaliy mashg’ulot mazmuni:

Tokli to‘g‘ri o‘tkazgichning va halqaning magnit maydoni, magnit maydon induksiyasi. Amper qonuni. To`la aylantiruvchi moment.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 7-10 bet

Mustaqil ish: Amper qonuni.

1

40

Masalalar yechish.

Amaliy mashg`ulot mazmuni: Masalalar yechish


Test savollari, masalalar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Oraliq nazorat

Tematik testlar

41

Bir jinsli magnit maydonning tokli ramkani aylantiruvchi momenti.

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

Bir jinsli magnit maydonning tokli ramkani aylantiruvchi momenti. O`ng parma qoidasi. Magnit maydon uchun superpozitsiya prinsipi. To`g`ri tokning magnit maydon induksiyasi. Aylanma tok markazidagi magnit maydon induksiyasi. Tokning magnit maydoni. Tokli o’tkazgichlarning o’zaro ta'siri.2

jadvallar, sxemalar, tarqatma materiallar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 10-17 bet

Mustaqil ish: Tokli o’tkazgichlarning o’zaro ta'siri.

1

42

Bir jinsli magnit maydonida zaryadli zarrachaning harakati. Lorens kuchi. Mass-spektrograf.

Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni:

Tokning magnit maydoni. Bir jinsli magnit maydonida zaryadli zarrachaning harakati. Lorens kuchi. Chap qo`l qoidasi. Lorens kuchi ta’sirida yaratilgan qurilmalar. Mass-spektrograf.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 17-26 bet

Mustaqil ish: Masalalar yechish

1

43

Magnit maydon oqimi, energiyasi, energiya zichligi

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

Magnit maydon oqimi va birligi. Magnit maydon energiyasi va birligi. Magnit maydon energiya zichligi va birligi.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 35-41 bet

Mustaqil ish: Magnit maydon energiya zichligi

1

44

Masalalar yechish.

Amaliy mashg`ulot mazmuni: Masalalar yechish


Test savollari, masalalar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Oraliq nazorat

Tematik testlar

Elektromagnit induksiya

45

Faradey qonuni. Induksiya EYuK. Zamonaviy induksion generator.

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

Maykl Faradey. Elektromagnit induksiya hodisasi. Induksion tok. Induksiya EYuKi. Lents qoidasi. Zamonaviy induksion generator.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 26-29 bet

Mustaqil ish: Zamonaviy induksion generator

1

46

O‘zinduksiya hodisasi. Induktivlik va uning birligi. Magnit doimiysi. O‘zinduksiya EyuK.

Amaliy mashg’ulot mazmuni:

O‘zinduksiya hodisasi. Induktivlik va uning birligi. Magnit doimiysi. O‘zinduksiya EyuK. Moddalarning magnit xossalari.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazoratN.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 29-35 bet

Mustaqil ish: Masalalar yechish

1

Elektromagnit to`lqinlar

47

Erkin elektromagnit tebranishlar (tebranish konturi). Tebranish konturida energiyaning o‘zgarishi.

Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni:

Tebranish. Elektromagnit tebranishlar. Tebranish konturi. Tomson formulasi. Tebranish konturidagi energiyaning o`zgarishi.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 42-45 bet

Mustaqil ish: . Elektromagnit tebranishlar

1

48

Tebranishlarni grafik ravishda tasvirlash. So‘nuvchan elektromagnit tebranishlar. Tranzistorli elektromagnit tebranishlar generatori.

Nazariy va amaliy mashg’ulot mazmuni:

Erkin tebranishlar. Garmonik tebranishlar. Tebranish amplitudasi. So`nuvchi tebranishlar. Tranzistorli elektromagnit tebranishlar generatori. Tebranishlar fazasi. Avtotebranishlar.2

jadvallar, kitob, tarqatma materiallari,

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 45-51 bet

Mustaqil ish: Tranzistorli elektromagnit tebranishlar generatori

1

49

O‘zgaruvchan tok zanjiridagi aktiv, sig`im va induktiv qarshilik.

Nazariy mashg’ulot mazmuni:

Aktiv qarshilik. Aktiv qarshilikli zanjirdagi quvvat. Kondensator. Sig`im qarshilik. Induktiv qarshilik.2

tarqatma materiallr

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Joriy nazorat

N.SH.Turdiyev va boshq., 2018 11-sinf Fizika darsligi 51-59 bet

Mustaqil ish: Masalalar yechish

1

50

Masalalar yechish.

Amaliy mashg`ulot mazmuni: Masalalar yechish


Test savollari, masalalar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Oraliq nazorat

Tematik testlar
-semestrda:__Nazariy:__Amaliy:__Labaratoriya_ishi:__Jami:__Mustaqil_ish'>I-semestrda:

Nazariy:

Amaliy:

Labaratoriya ishi:

Jami:

Mustaqil ish:

44

506

100


35
ⅠⅠ-semestr

51

Masalalar yechish.

Amaliy mashg`ulot mazmuni: Masalalar yechish


Test savollari, masalalar

Kompyuter, slaydlar

Fizika xonasi, stend, asboblar, maketlar

Oraliq nazorat

Tematik testlar

52

Aktiv qarshilik, induktiv g‘altak va kondensator ketma-ket ulangan o‘zgaruvchan tok zanjiri uchun Om qonuni.

Download 58.41 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling